Naplánovanie počiatočného a koncového dátumu publikovania stránky

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Po vytvorení stránky, musí byť uverejnené pred ich mohli zobraziť návštevníci lokality. Môžete zadať dátum, kedy publikovaná stránka k dispozícii, a tiež môžete určiť, kedy publikovania stránky nie je k dispozícii. Ak chcete naplánovať publikovanie stránky, je potrebné schválenie povolenia pre zoznam alebo knižnicu, ktorá obsahuje požadovanú stranu.

Obsah tohto článku

Prehľad plánovania stránky

Naplánovanie počiatočného dátumu a koncového dátumu publikovania stránky

Prehľad plánovania stránky

Závislosti funkcií     Možnosť naplánovať publikovanie stránky je súčasťou množiny funkcií publikovania v programe Microsoft Office SharePoint Server 2007. Plánovanie stránky závisí hlavne od funkcií vytvárania verzií a moderovania v programe Office SharePoint Server 2007. Plánovanie bude pre dané položky fungovať správne iba vtedy, ak sú v zozname alebo knižnici, ktoré obsahujú tieto položky, aktívne funkcie spravovania verzií a moderovania. Knižnice stránok majú na publikačnej lokalite predvolene povolené spravovanie verzií a moderovanie a tieto knižnice podporujú aj plánovanie stránok.

Tvorba verzií stránky     Ak je povolená tvorba verzií, každá stránka má číslo verzie. Verzie môžu byť hlavné alebo vedľajšie. Číslo hlavnej verzie má tvar x.0, kde x je ľubovoľné kladné celé číslo, napríklad 2.0. Vedľajšia verzia číslo má tvar x.y, kde x je ľubovoľné nezáporné celé číslo a y je ľubovoľné kladné celé číslo, napríklad 0.4.

Pri každej úprave stránky sa vytvorí nová vedľajšia verzia danej stránky. Číslo novej vedľajšej verzie stránky je vždy o 0.1 väčšie ako číslo predchádzajúcej verzie stránky a to bez ohľadu na to, či je predchádzajúca verzia stránky hlavná alebo vedľajšia. Napríklad ak upravíte stránku s číslom verzie 2.0, nová verzia tejto stránky bude mať číslo 2.1.

Poznámka: Nová vedľajšia verzia sa vytvorí pri úprave obsahu a aj pri úprave vlastností stránky.

Po schválení stránky sa vytvorí nová hlavná verzia tejto stránky. Číslo novej hlavnej verzie je nasledujúce kladné celé číslo, ktoré je väčšie ako číslo predchádzajúcej verzie stránky bez ohľadu na to, či je predchádzajúca verzia hlavná alebo vedľajšia. Ak napríklad schválite stránku s číslom verzie 3.5, nová verzia dostane číslo 4.0.

Moderovanie stránok     Keď je povolená funkcia moderovania, stránky sa musia odoslať na schválenie skôr než ich bude možné publikovať. Stav každej stránky označuje fázu procesu moderovania stránky. Existuje päť stavov stránok, ktoré sa zvyčajne striedajú v nasledovnom poradí:

 1. Koncept     Stránka so stavom Koncept bola vytvorená, ale nebola odoslaná na schválenie. Alebo stránka bola schválená, ale koncový dátum jej publikovania už uplynul. Všetky stránky v stave Koncept sú vedľajšie verzie.

 2. Čakajúca     Stránka v stave Čakajúca bola vytvorená a odoslaná na schválenie, ale ešte nebola ani schválená ani zamietnutá, alebo bola schválená s dátumom začatia publikovania, ktorý ešte nenastal.

 3. Naplánovaná     Stránka v stave Naplánovaná bola vytvorená a schválená, ale jej publikovanie je plánované v budúcnosti. Keď nastane dátum, kedy má byť stránka publikovaná, jej stav sa zmení na Schválená.

 4. Schválená alebo Zamietnutá     Stránka v stave Schválená bola vytvorená a schválená na publikovanie – buď bola naplánovaná na okamžité publikovanie alebo dátum začiatku jej publikovania leží v minulosti a buď nemá koncový dátum publikovania alebo jej koncový dátum publikovania nastane v budúcnosti. Všetky schválené stránky sú hlavné verzie stránok. Stránka v stave Zamietnutá bola vytvorená a odoslaná na schválenie, ale jej publikovanie bolo zamietnuté. Všetky zamietnuté stránky sú vedľajšie verzie.

Naplánovanie stránky     Keď je stránka schválená, treba ju naplánovať na publikovanie. Schválené stránky sa podľa predvoleného nastavenia publikujú ihneď a bez koncového dátumu publikovania. Predvolené nastavenia jednotlivých lokalít sa môžu líšiť. Keď upravujete obsah alebo vlastnosti stránky, môžete zmeniť jej naplánovaný dátum začatia a dátum ukončenia publikovania.

Keď je stránka schválená na publikovanie, ale počiatočný dátum jej publikovania zatiaľ nenastal, bude mať táto stránka stav Naplánovaná. Keď nastane počiatočný dátum jej publikovania, jej stav sa zmení zo stavu Naplánovaná na Schválená. Keď nastane dátum ukončenia publikovania schválenej stránky, stav stránky sa zmení zo Schválená na Koncept.

Na začiatok stránky

Naplánovanie počiatočného dátumu a koncového dátumu publikovania stránky

Počiatočný a koncový dátum publikovania stránky môžete naplánovať nasledovným spôsobom:

 1. Prejdite na stránku, ktorú chcete naplánovať.

 2. Ak nie je zobrazený panel s nástrojmi Úprava stránky, kliknite na možnosť Zobraziť panel s nástrojmi Úprava stránky v ponuke Akcie lokality.

 3. Na paneli s nástrojmi Úprava stránky kliknite na prepojenie s označením Dátum začatia publikovania. Otvorí sa stránka Nastavenie stránky.

 4. Na stránke Nastavenia stránky v sekcii Plánovanie môžete nastaviť nasledovné vlastnosti:

  • Dátum začatia     Ak chcete stránku publikovať hneď, kliknite na tlačidlo Okamžite.

   Ak chcete publikovanie naplánovať na dátum v budúcnosti, kliknite na položku V nasledovný deň a potom kliknutím na ikonu v kalendári vyberte dátum. Ako začiatok publikovania môžete v ponukách vedľa ikony kalendára vybrať aj určitú hodinu príslušného dňa. Ak vyberiete len deň bez konkrétnej hodiny, ako zvolená hodina sa použije polnoc.

  • Koncový dátum      Ak sa má strana zostala publikovaná neobmedzenú dobu, kliknite na položku nikdy. Ak máte pre lokalitu nastavili upozornenia, môžete nastaviť aj interval, kontakt stránky dostala pravidelný pripomenutia na kontrolu stránky zistiť, či jeho obsah ostane aktuálne a vhodné. Na vykonanie tohto kroku vyberte Odoslať žiadosť o hromadnej kontrolu obsahu na kontakt stránky každý interval a potom zadajte interval. Kontakt stránky dostane pripomenutie na kontrolu stránky vždy, keď zadaného intervalu.

   Ak chcete naplánovať ukončenie publikovania na určitý dátum, kliknite na položku V nasledovný deň a potom kliknutím na ikonu v kalendári vyberte dátum. Pomocou ponúk nachádzajúcich sa vedľa ikony kalendára môžete tiež vybrať konkrétny čas, v ktorom za má publikovanie ukončiť. Ak vyberiete len deň bez konkrétnej hodiny, ako zvolená hodina sa použije polnoc. Ak si vyberiete ukončenie publikovania na určitý deň a na danú lokalitu máte nastavené upozornenia, môžete zadať aj interval, v akom má Kontakt stránky dostať pripomenutie, že sa blíži dátum ukončenia publikovania. Ak to chcete urobiť, vyberte možnosť Upozorniť kontakt stránky, a potom zadajte interval. Kontakt stránky dostane pripomenutie v určenom intervale predtým, ako má nastať dátum ukončenia publikovania.

 5. Keď na stránke dokončíte plánovanie, v dolnej časti stránky Nastavenie stránky kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka: Ak je stránka publikovaná a dátum jej publikovania už uplynul, vlastnosti tejto stránky už nie je možné zmeniť, pokiaľ nezmeníte dátum ukončenia publikovania na deň, ktorý sa nenachádza v minulosti. Je to tak preto, lebo vedľajšie verzie stránok nie je možné publikovať a keď upravujete vlastnosti stránky, vytvárate ich nové vedľajšie verzie.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×