Naplánovanie lokality SharePoint

Naplánovanie lokality SharePoint

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pri plánovaní lokality SharePoint by mali vlastníci lokality organizovať obsah na pomoc používateľom pri vyhľadávaní potrebných informácií. Táto stratégia lokality zjednodušuje vlastníkom lokality údržbu a správu a používateľov na navigáciu na lokalite.

Základné informácie o plánovaní lokality

Plánovanie novej lokality SharePoint môže byť jednoduchšie, ak vlastníci lokality najskôr odpovedajú na niektoré otázky o tom, aký druh lokality je potrebný, ktorí ju budú používať a ako ich budú používať. Dobrým príkladom niektorých otázok, ktoré sa majú spýtať:

  • Aký typ lokality je potrebný?

  • Kto bude používať lokalitu?

  • Ako bude vyzerať lokalita?

  • Kto potrebuje prístup na lokalitu?

  • Ako budú zamestnanci, klienti a zákazníci a skupiny používať lokalitu?

  • Kto bude spravovať lokalitu?

Účel lokality

Jednou z najdôležitejších častí plánovania SharePoint lokality je definovať jej účel. Inými slovami, aký typ lokality potrebujete? Odpoveď na túto otázku vám pomôže rýchlo začať pracovať na ceste k vytvoreniu veľkej SharePoint lokality. Ak potrebujete napríklad zdieľať informácie, správy, nástroje a riešenia s desiatkami alebo stovkami ľudí, mala by mať komunikácia na lokalite pracovať. SharePoint komunikačné lokality majú malý počet autorov a prispievateľov, ktorí komunikujú s väčšou cieľovou skupinou. Komunikačné lokality tiež podporujú rovnaké scenáre ako tradičné Publikačné lokality. Pozrite si tému čo je lokalita na komunikáciu v SharePointe? Podrobnosti o tom, čo je táto lokalita a ako vyzerá.

Ďalším príkladom je, ak potrebujete prepojiť skupinu alebo tím s obsahom, projektmi, informáciami a aplikáciami, Tímová lokalita by mala pracovať za vás. Microsoft teams je odporúčaným nástrojom na tímovú spoluprácu a každý tím je pripojený k tímovej lokalite. SharePoint tímové lokality sa zameriavajú na spoluprácu, kde väčšina používateľov a členov je autormi a prispievateľmi do projektu alebo skupiny. Tímové lokality umožňujú používateľom rýchlo nájsť to, čo potrebujú, a použiť ich na rozhodovanie, zistiť, čo sa deje, nástroje na prístup a spolupracovať s kolegami, spolupracovníkmi a partnermi na projektoch. Ďalšie informácie o tom, čo táto lokalita robí a ako ju používať, nájdete v téme čo je Tímová lokalita SharePoint?

Moderná SharePoint skúsenosť poskytuje dve šablóny na vytváranie nových lokalít. Lokalita komunikácie a Tímová lokalita.

Výber typu lokality v SharePointe Online

Pri vytváraní lokality môže byť potrebné zmeniť miestne nastavenia lokality podľa toho, kde a kto je vašou cieľovou skupinou. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena miestnych nastavení pre lokalitu. Ak chcete používateľom umožniť zmeniť jazyk zobrazenia lokality alebo vytvoriť lokality v rôznych jazykoch, môžete použiť funkciu používateľského rozhrania s viacerými jazykmi (MUI). Ďalšie informácie nájdete v téme Výber jazykov, ktoré chcete sprístupniť pre používateľské rozhranie lokality.

Lokality rozbočovača SharePoint

V modernom SharePoint prostredí odporúčame vytvoriť nové lokality pre každú pracovnú záťaž vo vašej spoločnosti namiesto vytvárania podlokalít. Namiesto vytvárania podlokalít môžu byť moderné SharePoint lokality priradené k súvisiacim lokalitám a pripojené k lokalite centra SharePoint. Rozbočovač poskytuje plochú štruktúru namiesto toho, aby sa uľahčila údržba a navigácia. Pomocou rozbočovačov sa odstránia nepružné hierarchie, ktoré sa vytvorili v kolekciách lokalít a podlokalitách. Vďaka tomu môžu vlastníci lokalít jednoduchšie premiestňovať lokality z jednej lokality rozbočovača na inú, keď sa procesy a projekty zmenia. Premiestnenie modernej lokality, ktorá je pripojená na jednu lokalitu rozbočovača na inú, je jednoduchšie ako pri použití hierarchie kolekcie lokalít a podlokality.

Rozbočovače sa pripájajú a pomáhajú organizovať kolekcie súvisiacich tímových lokalít a komunikačných lokalít spolu na intranete. Dôležité riešenie moderných intranetových sietí pomocou SharePoint je to, že každá jednotka práce by mala mať samostatnú lokalitu. Každá lokalita na komunikáciu a Tímová lokalita pripojenej ku skupine sa vytvorí ako kolekcie lokalít, ktoré môžu mať vlastné povolenia. Rozbočovače, ktoré sa zvyčajne vytvárajú z komunikačných lokalít, by mali zahŕňať aj rozdielne pracovné jednotky a spájať ďalšie súvisiace lokality. Ak chcete vytvoriť rozbočovač, ale vlastník lokality môže priradiť lokalitu SharePoint k lokalite rozbočovača, musíte byť správcom SharePoint.

Cieľová skupina lokality

Ak ste už vybrali požadovaný typ lokality SharePoint, pravdepodobne budete mať dobrú predstavu o tom, kto je vašou cieľovou skupinou. Ako sme už povedali skôr, existujú dve lokality, ktoré môžete vytvoriť v modernom SharePoint, na komunikačnej lokalite alebo na tímovej lokalite. Každá z týchto lokalít je určená pre jedinečné cieľové skupiny.

  • Komunikačné lokality sú navrhnuté na vysielanie správ, rozprávať príbehy, zdieľať obsah alebo prezentovať služby alebo ľudí. Publikum zvyčajne spotrebuje a zobrazuje, ale neupravuje obsah, informácie a správy.

  • Tímové lokality sú navrhnuté tak, aby spájali skupiny alebo tímy s konkrétnym obsahom, informáciami, projektmi a nástrojmi, ktoré potrebujú na spoluprácu. Vlastníci lokality môžu v prípade potreby určiť ostatných vlastníkov v tíme na pomoc pri spravovaní lokality.

Povolenia a zdieľanie lokality

Komunikačné lokality a tímové lokality zdieľajú moderný SharePoint zážitok, ale majú kľúčové rozdiely v povolení.

Komunikačné lokality majú malého počtu autorov obsahu a nie sú priradené k skupine služieb Office 365. Rozšírené povolenia sú k dispozícii na komunikáciu na lokalitách prostredníctvom panelov s povoleniami zdieľania alebo lokality. Komunikačné lokality, ako napríklad tradičné SharePoint lokality, zahŕňajú tri predvolené skupiny SharePointu, vlastníkov, členov a návštevníkov.

Tímové lokality sú priradené k skupine Office 365, ktorá obsahuje dva typy používateľov, vlastníkov a členov. Správcovia SharePoint môžu zmeniť, či sa tímové lokality nespájajú s tímovými lokalitami, ktoré nie sú členmi skupiny. Títo používatelia skupiny Office 365 majú automaticky prístup k tímovej lokalite a ostatným aplikáciám skupiny. Vlastníci majú úplný prístup k tímovej lokalite a členovia majú povolenie na úpravu, ale nie na konfiguráciu lokality. Majte na pamäti, že keď zdieľate tímovú lokalitu, môžete pozvať používateľov a skupinu zabezpečenia, aby boli členmi lokality. Keď zdieľate tímovú lokalitu pomocou panela povolenia lokality na lokalite, nový člen nie je pripojený k pripojenej skupine Office 365. Môžete však pozvať nového člena do skupiny Office 365 a automaticky im udelí prístup k tímovej lokalite.

Keď ukladáte súbory a priečinky na lokalite SharePoint, zvyčajne sú k dispozícii pre všetkých používateľov s povoleniami na lokalitu, ale môžete tiež zdieľať konkrétne súbory a priečinky s ľuďmi, ktorí nemajú prístup na lokalitu. Ďalšie informácie nájdete v téme Zdieľanie súborov alebo priečinkov SharePointu a Zdieľanie lokality.

Externé zdieľanie v SharePoint Online je mocným prvkom spolupráce, ktorý môže vaša spoločnosť alebo organizácia používať s externými dodávateľmi, zákazníkmi a klientmi. Externé zdieľanie je predvolene zapnuté pre lokality SharePoint, ale anonymné zdieľanie nie je predvolene povolené. Externé zdieľanie je predvolene vypnuté pre komunikačné lokality alebo akýkoľvek iný typ lokality SharePoint s výnimkou tímových lokalít. Lokality prepojené na skupiny majú povolené externé zdieľanie len v prípade, že skupina Office 365 umožňuje hosťom byť členmi. Predvolene je k dispozícii iba overené externé zdieľanie pre nové lokality pripojené na skupinu. Vaša organizácia môže umiestniť obmedzenia na externé zdieľanie a ovplyvní to, či majú samostatné tímové lokality a komunikačné lokality externé zdieľanie.

Externé zdieľanie kontrolujú globálne a SharePoint správcovia, aby nastavenia organizácie prepísali všetky nastavenia lokality. Ak sa vlastníkom lokality nezobrazujú dostupné nastavenia externého zdieľania, mali by sa pozrieť s globálnym alebo SharePoint správcom a zistiť, či je táto možnosť vypnutá. Ak je vo vašej organizácii povolená funkcia externého zdieľania, znamená to, že je povolená vo všetkých SharePoint, OneDrive a hostí v skupinách.

Značka lokality

Mali by ste stráviť nejaký časový premýšľaním o tom, ako bude vaša lokalita vyzerať. Lokalitu môžete napríklad potrebovať, aby zodpovedala vašej spoločnosti, organizácii alebo tímovej značke. Vzhľad lokality SharePoint môžete jednoducho zmeniť tak, aby zodpovedal internej alebo externej značke. Vlastníci lokality môžu rýchlo a jednoducho prispôsobiť logo lokality, farby, motívy a dokonca aj navigáciu. Ďalšie informácie nájdete v téme Prispôsobenie lokality SharePoint. Návrhy lokalít môžu vlastníkom lokality pomôcť vybrať šablónu, ktorá sa zarovná s organizáciou. Ak správca služby SharePoint povolil návrh lokality, môžete si vybrať návrh lokality, ktorá sa zarovná s vašou organizáciou. Správca SharePoint mohol prispôsobiť predvolený návrh lokality, a ak áno, môžete ho použiť na to, aby lokalita zodpovedala dizajnu vašej organizácie. Ďalšie informácie o značke modernej SharePoint nájdete v téme branding SharePointu: nová normálna.

Ak sa rozhodnete prepojiť svoju lokalitu spolu so súvisiacimi lokalitami na lokalitu rozbočovača, potom sa značky a navigácia zdieľajú s centrom. Rozbočovače pripojené lokality majú navigačný panel lokality rozbočovača pridaný do hornej časti lokality. Tiež môžu lokality rozbočovača pripojené zdieľať značky a ďalšie funkcie z rozbočovača.

Obsah lokality a navigácia

Premýšľajte o tom, aký typ obsahu má lokalita mať. Obsah lokality závisí od typu lokality, ktorú vytvárate. Tímová lokalita obsahuje informácie týkajúce sa skupiny alebo tímu, ktorý používa danú lokalitu. Komunikačná lokalita má zvyčajne širokú škálu informácií a je určená pre konkrétne cieľové skupiny. SharePoint obsahuje funkcie obsahu lokality, ktoré vytvárate na lepšie zobrazovanie obsahu na lokalite. K týmto funkciám patria moderné zoznamy, knižnice, stránky a webové časti. Zoznamy možno použiť na sledovanie predaja, úloh, zásob a problémov. Knižnice ukladajú dokumenty a iné súbory. Moderné stránky sú rýchle spôsoby spolupráce a zdieľania nápadov pomocou obrázkov, dokumentov, videí a webových častí. Webové časti sú preddefinované bloky moderných SharePoint lokalít.

Dobrá navigácia na lokalite je snáď najdôležitejšou vecou, ktorú môže vlastník lokality urobiť na úspešné SharePoint lokality. Keď je navigácia na lokalite plánovaná a navrhnutá správne, používatelia dokážu rýchlo nájsť to, čo potrebujú, a výsledkom je väčšia spokojnosť na lokalite. Používatelia sú spokojní a lokalita SharePoint funguje tak, ako by mala. Podrobnosti o prispôsobení navigácie na lokalite nájdete v téme Prispôsobenie navigácie na lokalite SharePoint. Skvelým miestom, kde sa dozviete viac o plánovaní navigácie na lokalite, sú základnéinformácie o navigácii.

Údržba lokality

Komunikačné lokality zvyčajne vyžadujú len niekoľko prispievateľov, ktorí si zachovajú, niekoľko ľudí vlastní rôzne moderné webové aplikácie a tým k nim prispeje. Tímové lokality môžu v prípade potreby zdieľať úlohy údržby s členmi skupiny alebo tímu. Vlastníci lokality môžu na oboch lokalitách prevziať úplnú údržbu alebo priradiť vlastníkov stránok alebo sekcií, aby zachovali svoje časti lokality.

Po odstránení položky z lokality SharePoint môže vlastník lokality alebo ktorýkoľvek používateľ s povoleniami na úpravu položky túto položku obnoviť. Ak sa napríklad odstráni položka z knižnice dokumentov alebo zoznamu, potom ho môže obnoviť aj používateľ, ktorý ho môže upraviť. Ďalšie informácie nájdete v téme Obnovenie položiek v koši na lokalite SharePoint .

Pozrite tiež

Sprievodca moderným zážitkom v SharePointe

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×