Office
Prihlásenie

Najvhodnejšie postupy na zlepšenie výkonu rezervovania zdrojov

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Project Online umožňuje správcom zdrojov a projektovým manažérom vyjednať dohodu nazývanú rezervovanie zdroja zaisťujúcu vhodné a efektívne využívanie zdrojov v rámci organizácie. Tento článok popisuje spôsoby, ktorými správcovia zdrojov môžu prostredníctvom rezervovania zdrojov zlepšiť výkon, ako napríklad znížiť čas potrebný na načítanie stránky alebo znížiť počet chýb vypršania časového limitu.

Prečo zobrazenie stránky Žiadosti o zdroje trvá tak dlho?

Po kliknutí na položku Žiadosti o zdroje na páse s nástrojmi v stredisku zdrojov sa zobrazia žiadosti o zdroje všetkých vybratých zdrojov v stredisku zdrojov. Ak sú v Stredisku zdrojov vybraté všetky zdroje, žiadosti o zdroje všetkých zdrojov v nájomníkovi Projectu Online sa pokúsia o načítanie stránky so žiadosťami zdrojov. V závislosti od počtu zdrojov a ich žiadostí to môže spôsobovať omeškanie a časové limity pri načítavaní údajov na stránku.

Čo mám robiť? Na zlepšenie výkonu by ste mali zobrazovať iba žiadosti o zdroje, ktoré skutočne chcete, namiesto zobrazovania všetkých zdrojov v organizácii. Vo väčšine prípadov chcú správcovia zdrojov zobrazovať žiadosti o zdroje iba zlomku zdrojov, ako napríklad zdrojov, ktoré spravujú. V tomto prípade môže správca zdrojov skôr ako prejde na stránku žiadostí o zdroje jednoducho vybrať jednotlivé zdroje v Stredisku zdrojov.

Vybraté zdroje v Stredisku zdrojov

Môžem vytvoriť zobrazenie, ktoré by obsahovalo aj zdroje, ktoré vlastním?

Aj keď je možné manuálne vyberať zdroje, ako je uvedené vyššie, správcovia zdrojov môžu jednoducho vytvárať zobrazenie v Stredisku zdrojov obsahujúce iba nimi spravované zdroje. Vďaka tomu nie je nutné pri každej návšteve Strediska zdrojov hľadať a vyberať svoje zdroje. Môžete napríklad vytvoriť vlastné zobrazenie Strediska zdrojov (Moje zdroje), v ktorom sa zobrazia všetky zdroje, ktoré spravujete.

Ak chcete vytvoriť, ktoré zobrazujú zdroja vlastníte

 1. V rýchlom štarte Projectu Online kliknite na položku Nastavenie servera.

 2. Na stránke Nastavenie servera v časti Vzhľad a prostredie kliknite na položku Spravovať zobrazenia.

 3. Na stránke Správa zobrazení kliknite na položku Nové zobrazenie.

 4. Na stránke Nové zobrazenie v časti Názov a typ:

  • V rozbaľovacom zozname Typ zobrazenia vyberte položku Stredisko zdrojov.

  • Do poľa Názov zadajte názov zobrazenia (napríklad Moje zdroje).

  • Do poľa Popis zadajte stručný popis tohto zobrazenia.

 5. V časti Tabuľky a polia vyberte polia, ktoré chcete zobraziť, a pridajte ich do zoznamu Zobrazené polia.

 6. V časti Formátovať zobrazenie použite ovládacie prvky zoskupenia na výber zobrazenia položiek.

 7. V časti Filter kliknite na položku Filter, čím sa zobrazí ovládací prvok Vlastný filter.

  • V rozbaľovacom zozname Názov poľa vyberte položku Názov zdroja.

  • V rozbaľovacom zozname Test vyberte položku rovná sa.

  • Do poľa Hodnota zadajte presný názov vám priradeného zdroja.

  • Kliknite na položku ALEBO.

  • Zvyšné zdroje, ktoré sú priradené vám, pridajte zopakovaním tohto postupu.

  • Kliknite na tlačidlo OK.

   Pridanie priradených zdrojov cez filter.
 8. Na stránke Nové zobrazenie kliknite na položku Uložiť.

Keď vytvoríte vlastné zobrazenie, môžete ho vybrať v ponuke Zobraziť na páse so zdrojmi v Stredisku zdrojov. Po výbere by Stredisko zdrojov malo zobraziť zdroje, ktoré ste zadali do vlastného filtra pri vytváraní zobrazenia.

Vyberte vlastné zobrazenie na zobrazenie vašich zdrojov.

Kliknutie na tlačidlo Žiadosť o zdroje na páse so zdrojmi následne vyhľadá iba žiadosti o zdroje pre vybraté zdroje.

Project Online bude pri návrate na stránku predvolene používať vaše vlastné zobrazenie. Nie je nutné ho pri návrate do Strediska zdrojov znova vyberať.

Ako je možné zobraziť v mojich zdrojoch iba navrhované žiadosti o zdroje?

Teraz už viete, že môžete zlepšiť výkon filtrovaním iba tých zdrojov, s ktorými chcete pracovať. Ďalšie zvýšenie výkonu je možné vyfiltrovaním žiadostí o zdroje, na ktoré musíte reagovať.

Stránka Žiadosť o zdroje predvolene zobrazí žiadosti o zdroje vo všetkých stavoch vrátane tých, ktoré už boli vybavené a potvrdené. Ako správca zdrojov budete mať pravdepodobne najväčší záujem zobrazovať navrhované žiadosti o zdroje. V takom prípade je možné vytvoriť zobrazenie žiadostí o zdroje, ktoré vyfiltruje iba navrhované žiadosti o zdroje. Takto je možné zvýšiť výkon, pretože sa odstráni potreba načítavať stránku Žiadosti o zdroje, ktorá by obsahovala žiadosti o zdroje, ktoré ste už v minulosti spracovali, a ktoré môžu obsahovať veľký objem údajov.

Ak chcete vytvoriť zobrazenie, ktoré sa zobrazí len navrhovaný zdroj požiadavky:

 1. V rýchlom štarte Projectu Online kliknite na položku Nastavenie servera.

 2. Na stránke Nastavenie servera v časti Vzhľad a prostredie kliknite na položku Spravovať zobrazenia.

 3. Na stránke Správa zobrazení kliknite na položku Nové zobrazenie.

 4. Na stránke Nové zobrazenie v časti Názov a typ:

  • V rozbaľovacom zozname Typ zobrazenia vyberte položku Žiadosti o zdroje.

  • Do poľa Názov zadajte názov zobrazenia (napríklad Návrhy).

  • Do poľa Popis zadajte stručný popis tohto zobrazenia.

 5. V časti Tabuľky a polia vyberte polia, ktoré chcete zobraziť, a pridajte ich do zoznamu Zobrazené polia.

 6. V časti Formátovať zobrazenie použite ovládacie prvky zoskupenia na výber zobrazenia položiek.

 7. V časti Filter kliknite na položku Filter, čím sa zobrazí ovládací prvok Vlastný filter.

  • V rozbaľovacom zozname Názov poľa vyberte položku Stav.

  • V rozbaľovacom zozname Test vyberte položku rovná sa.

  • Do poľa Hodnota zadajte položku Návrh.

  • Kliknite na tlačidlo OK.

   Konfigurácia filtra na navrhované žiadosti o zdroje
 8. Na stránke Nové zobrazenie kliknite na položku Uložiť.

Keď vytvoríte vlastné zobrazenie, môžete ho vybrať z ponuky Zobraziť na páse s rezerváciami na stránke Žiadosti o zdroje. Po výbere by mala stránka Žiadosti o zdroje zobrazovať iba vaše žiadosti o zdroje v stave návrhu.

Naozaj potrebujete zobrazovať údaje s časovým usporiadaním?

Ak nepotrebujete zobrazovať žiadosti o zdroje v zobrazení s časovým usporiadaním, uistite sa, že nie je vybratá možnosť Časovo usporiadané údaje v časti Zobrazenie na páse s rezerváciami stránky Žiadosti o zdroje.

Zobrazenie s časovo usporiadanými údajmi

Načítanie rezervácií zdrojov v zobrazení hárka znižuje množstvo údajov, ktoré je potrebné načítať na stránke, čím sa zníži aj čas potrebný na zobrazenie údajov.

Prečo sa niektoré rezervácie zdrojov nezobrazujú?

Ak sa niektoré rezervácie zdrojov nezobrazujú na stránkach Priradenia zdrojov alebo Žiadosti o zdroje, môže to byť spôsobené tým, že sú odfiltrované naprogramovaným filtrom dátumov, ktorý odstraňuje rezervácie zdrojov spĺňajúce nasledovné podmienky:

 • platnosť rezervácie sa skončila aspoň pred tromi mesiacmi,

 • platnosť rezervácie sa začne až o viac ako rok.

Rezervácie zdrojov sa zobrazujú iba pre žiadosti o zdroje, ktoré spadajú do tohto časového obdobia. Jedinou výnimkou sú žiadosti o zdroje v stave návrhu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×