Najčastejšie otázky týkajúce sa zvuku a videa

Tento článok obsahuje najčastejšie otázky týkajúce sa používania zvuku a videa v Lyncu.

Ak nenájdete odpoveď na svoju otázku, pošlite nám odozvu.

Obsah tohto článku

Ako zistím, že mám zariadenia nastavené správne?

Môžem Lync použiť na uskutočnenie hovoru?

Kde sa v Lyncu nachádza klávesnica na vytáčanie a ako sa používa?

Môžem telefonický hovor uskutočniť aj bez pridania osoby do zoznamu kontaktov?

Ako pridám čísla na svoju kartu kontaktu?

Aké telefónne čísla sú platné pri volaní kontaktom?

Prečo mám problémy so zvukom?

Ako možno zlepšiť kvalitu zvuku v zariadení?

Ako zistím, že mám zariadenia nastavené správne?

Lync automaticky zisťuje prítomnosť zvukových zariadení a videozariadení. Dôrazne však odporúčame, aby ste pred uskutočnením hovoru alebo pripojením k schôdzi skontrolovali, či sú zariadenia správne nastavené.

Pokyny nájdete v téme Nastavenie a testovanie zvuku v Lyncu a riešenie problémov s ním.

Na začiatok stránky

Môžem Lync použiť na uskutočnenie hovoru?

Áno, pomocou Lyncu môžete volať iným používateľom dvomi spôsobmi:

 • prostredníctvom hovoru cez Lync,

 • zavolaním na určité číslo pomocou klávesnice na vytáčanie.

Hovor cez Lync sa uskutočňuje medzi vaším počítačom a počítačom inej osoby, ktorá takisto používa Lync (zvuk cez počítač).

 • Keď voláte cez Lync určitému kontaktu, zazvonia mu všetky zariadenia s aktivovaným Lyncom, napríklad stolný a prenosný počítač.

 • Ak to vaša spoločnosť podporuje, cez Lync môžete volať aj externým kontaktom. Externý vzťah s inými spoločnosťami je jednoducho virtuálnym spojenectvom, ktoré vám umožňuje pridávať používateľov z iných spoločností do svojich zoznamov kontaktov, odosielať im okamžité správy, uskutočňovať zvukové hovory, videohovory a konferenčné hovory a vymieňať si informácie o prítomnosti.

Lync môžete používať rovnako ako bežný stolový telefón aj na uskutočňovanie hovorov na bežnú telefónnu linku. Začnite hovor vytočením čísla na klávesnici na vytáčanie (podrobné informácie si prečítajte v ďalšej časti) alebo podržte ukazovateľ na obrázku kontaktu a pomocou ponuky ikony telefónu vyberte číslo, na ktoré chcete zavolať.

Ďalšie informácie nájdete v téme Uskutočnenie a prijímanie videohovorov cez Lync.

Na začiatok stránky

Kde sa v Lyncu nachádza klávesnica na vytáčanie a ako sa používa?

Klávesnica na vytáčanie v Lyncu sa používa na:

 • vytočenie telefónneho čísla osoby, ktorá sa nenachádza vo vašom zozname kontaktov,

 • zadanie PIN kódu alebo uskutočnenie výberu pri interakcii s automatizovaným hlasovým systémom alebo počas konferenčného hovoru.

Klávesnica na vytáčanie v Lyncu je dostupná na dvoch miestach:

 • V hlavnom okne Lyncu na karte Telefón.

  Karta Klávesnica na vytáčanie

 • V okne konverzácie, ktoré sa otvorí po začatí hovoru. Klávesnicu na vytáčanie zobrazíte podržaním ukazovateľa na ikone telefónu a mikrofónu.

  Klávesnica na vytáčanie

Na začiatok stránky

Môžem telefonický hovor uskutočniť aj bez pridania osoby do zoznamu kontaktov?

Áno. Telefónne číslo môžete zadať do vyhľadávacieho poľa v zobrazení Kontakty alebo na karte Telefón. Vo výsledkoch potom dvakrát kliknite na číslo, na ktoré chcete zavolať.

Číslo môžete vytočiť aj na klávesnici na vytáčanie, ktorá sa nachádza na karte Telefón. Potom kliknite na položku Zavolať.

Osobe môžete zavolať aj tak, že ju vyhľadáte. Do vyhľadávacieho poľa zadajte jej meno, vo výsledkoch hľadania podržte ukazovateľ na jej obrázku, kliknite na rozbaľovaciu ponuku vedľa tlačidla telefónu a vyberte možnosť volania.

Na začiatok stránky

Ako pridám čísla na svoju kartu kontaktu?

Vaše telefónne čísla sa nachádzajú na vašej karte kontaktu a zobrazujú sa vašim kontaktom v Lyncu podľa povolenia, ktoré ste pri pridávaní vybrali.

 1. V hlavnom okne Lyncu kliknite na tlačidlo Možnosti a potom na položku Telefóny.

 2. V časti Moje telefónne čísla kliknite na pole a zadajte svoje číslo. Používajte iba číslice 0123456789, nie zátvorky ani spojovníky. Pri pridávaní medzinárodných čísiel zadajte znak + a potom smerové číslo krajiny a miestne číslo.

 3. Začiarknite políčka vedľa čísiel, ktoré sa majú zobrazovať na vašej karte kontaktu.

Ďalšie informácie nájdete v téme Možnosti telefónu.

Na začiatok stránky

Aké telefónne čísla sú platné pri volaní kontaktom?

Telefónne čísla budú platné, ak dodržíte tieto pokyny:

 • Používajte iba číslice. Nie sú potrebné spojovníky, zátvorky ani medzery. Ak Lync neprijme určité telefónne číslo, obráťte sa na tím technickej podpory.

 • V prípade miestnych hovorov vytočte telefónne číslo. Ako prvé bude možno treba vytočiť určité číslo, napríklad 9, aby ste sa dostali mimo siete svojej spoločnosti.

 • V prípade medzinárodných a medzimestských hovorov zadajte znak +, potom použite smerové číslo krajiny (napríklad 1 pre USA) a zaň zadajte smerové číslo a vlastné číslo.

 • Do vyhľadávacieho poľa môžete tiež zadať 1 až 800 čísiel a čísla spolu s abecednými znakmi. Abecedné znaky sa pri volaní skonvertujú na čísla.

Na začiatok stránky

Prečo mám problémy so zvukom?

V prípade problému sa v okne konverzácie alebo v hlavnom okne Lyncu zobrazí oznámenie. Kliknutím na toto oznámenie získate ďalšie informácie alebo návrhy riešení.

Napríklad:

Snímka obrazovky v prípade chyby zvuku a možnosti, ktoré treba preveriť

Ak zvuk chýba, skontrolujte, či:

 • sú reproduktory v Lyncu aj v počítači zapnuté a hlasitosť reproduktorov je vysoká,

 • je slúchadlo telefónu zavesené (ak zvuk počúvate z telefónu),

 • je používané zariadenie vybraté na karte Zariadenia (ukazovateľ podržte na ikone telefónu a mikrofónu a kliknite na kartu Zariadenia).

Na začiatok stránky

Ako možno zlepšiť kvalitu zvuku v zariadení?

 • Používajte zvukové zariadenie vysokej kvality, vymeňte všetky chybné alebo poškodené zariadenia a spustením nastavenia zabezpečte správnu funkčnosť. Odporúčame používať zariadenia, ktoré sú uvedené v téme Telefóny a zariadenia pre Microsoft Lync.

 • Je dôležité, aby sa v blízkosti úst (približne vo vzdialenosti 2 – 3 cm) nachádzal mikrofón potláčajúci šum, ktorý dokáže odfiltrovať nežiaduci šum v pozadí.

 • Väčšina náhlavných súprav má tlačidlo na nastavenie hlasitosti podľa toho, ku ktorému zvukovému zariadeniu je daná náhlavná súprava pripojená. Ak vy alebo ostatní používatelia počujete bzučanie, uskutočnite skúšobný hovor a následne nastavenia náhlavnej súpravy upravujte dovtedy, kým bzučanie neprestane.

 • Ak používate reproduktor na telefóne a volajúci sa sťažujú na šum na pozadí, skontrolujte, či je telefón položený na rovnom povrchu a či sa nachádzate dostatočne blízko pri telefóne.

 • Ak na zvuk používate dve samostatné zariadenia (napríklad stolové reproduktory a kameru), umiestnite ich vo vhodnej vzájomnej vzdialenosti, aby ste minimalizovali ozvenu.

 • Odporúčame, aby ste netelefonovali pomocou bezdrôtového pripojenia, virtuálnej súkromnej siete (VPN) ani pripojenia služby vzdialeného prístupu (RAS).

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×