Najčastejšie otázky týkajúce sa programu OneNote

Moja verzia OneNotu nezodpovedá témam Pomocníka, ktorého si čítam. Kde sa nachádza ponuka Súbor?

Pravdepodobne máte v počítači dve verzie OneNotu: aplikáciu Windows 8 OneNote a počítačovú verziu OneNotu 2013. Aplikácia Windowsu 8 sa nazýva OneNote – ako to vidíte na domovskej obrazovke Windowsu. Je vhodná pri práci na cestách a je optimalizovaná pre dotykové ovládanie. Ide o aplikáciu na celú obrazovku a zodpovedá kruhovej ponuke. Získajte ďalšie informácie o základných úlohách v aplikácii Windows 8 OneNote.

Ak chcete zistiť, či máte obe verzie OneNotu, kliknite alebo ťuknite na ikonu Hľadať v pravom hornom rohu domovskej obrazovky Windowsu 8 a zadajte výraz OneNote. Ak máte obe verzie, vo výsledkoch hľadania sa zobrazí OneNote a OneNote 2013.

Vo svojom počítači používam aplikáciu Windows 8 OneNote aj počítačovú verziu OneNote 2013. Ako otvorím súbory OneNotu v tej verzii, v ktorej chcem?

Predvolenú aplikáciu nastavíte alebo zmeníte vykonaním niekoľkých krokov. Postup stačí vykonať iba raz, pokiaľ sa nerozhodnete predvolenú aplikáciu znovu zmeniť.

 • Potiahnite prstom z pravej strany obrazovky a na zobrazenom paneli vyberte položku Nastavenie (ak používate myš, panel zobrazíte presunutím ukazovateľa do pravého horného rohu).

 • V dolnej časti zobrazenej tably Nastavenie vyberte položku Nastavenie PC.

 • Na obrazovke Nastavenie PC kliknite alebo ťuknite na položku Vyhľadávanie a aplikácie.

 • Na obrazovke Vyhľadávanie a aplikácie kliknite alebo ťuknite na položku Predvolené.

 • Kliknite alebo ťuknite na položku Výber predvolených aplikácií podľa protokolu.

 • Kliknite alebo ťuknite na ikonu OneNote a v zobrazenej ponuke vyberte položku OneNote alebo OneNote (pracovná plocha).

Môžem otvoriť poznámkové bloky z viacerých kont služby OneDrive?

Hoci sa môžete zaregistrovať do viacerých kont OneDrive, k OneNotu môže byť priradené iba jedno. Ak chcete otvoriť poznámkový blok z iného konta (či už jedného z vašich ďalších kont alebo konta iného používateľa), presvedčte sa, že je zdieľaný s vaším primárnym kontom OneDrive. Hneď po zdieľaní by sa poznámkový blok mal zobraziť v zozname Súbory, ktoré iní používatelia zdieľajú s vami v primárnom konte OneDrive. Ťuknite a podržte prst na poznámkovom bloku alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši a v kontextovej ponuke vyberte možnosť Otvoriť v programe OneNote, čím sa poznámkový blok otvorí vo OneNote.

Ako udelím programu OneNote povolenie na používanie kamery?

Keď sa pokúšate vložiť obrázok z kamery po prvý raz, OneNote si vyžiada povolenie na jej používanie. Ak povolenie odmietnete a neskôr skúsite vložiť obrázok znova, je možné, že sa zobrazí chybové hlásenie: Táto aplikácia potrebuje povolenia na používanie kamery. Môžete to zmeniť v nastaveniach aplikácie.

 • Potiahnite prstom z pravej strany obrazovky a na zobrazenom paneli vyberte položku Nastavenie (ak používate myš, panel zobrazíte presunutím ukazovateľa do pravého horného rohu).

 • V dolnej časti zobrazenej tably Nastavenie vyberte položku Nastavenie PC.

 • Na obrazovke Nastavenie PC kliknite alebo ťuknite na položku Ochrana osobných údajov.

 • Na obrazovke Ochrana osobných údajov kliknite alebo ťuknite na položku Webová kamera.

 • Skontrolujte, či sú povolenia vzťahujúce sa na webovú kameru zapnuté a potom zapnite povolenia pre OneNote.

Kto môže vidieť moje poznámkové bloky?

Hoci sú vaše onenotové súbory uložené online, zostávajú súkromné, pokiaľ sa nerozhodnete inak. Keď otvoríte poznámkové bloky zdieľané v službe OneDrive alebo SharePointe, OneNote automaticky uplatní povolenia, ktoré ste už pre priečinky obsahujúce súbory poznámkových blokov nastavili.

Aký druh poznámkových blokov môžem vo OneNote otvoriť a kde ich môžem uložiť?

S OneNotom môžete ukladať a synchronizovať poznámkové bloky v konte služby OneDrive alebo na serveri SharePoint. OneDrive je bezplatná cloudová služba ukladacieho priestoru, ktorá je najlepšia na osobné použitie, zatiaľ čo SharePoint sa zvyčajne používa vo väčších organizáciách. Nové poznámkové bloky, ktoré vytvoríte vo OneNote, sa automaticky ukladajú v službe OneDrive. Ak chcete vytvoriť nové poznámkové bloky na SharePointe alebo v službách Office 365, je ich potrebné najskôr vytvoriť pomocou počítačovej verzie OneNotu.

OneNote podporuje poznámkové bloky vo formáte OneNote 2010-2013. Poznámkové bloky vytvorené v starších počítačových verziách OneNotu, napríklad OneNote 2007 alebo OneNote 2003, môže OneNote otvoriť a prečítať až po ich skonvertovaní na formát súboru 2010-2013. Poznámkové bloky môžete skonvertovať v počítačovej verzii programu OneNote. Ďalšie informácie nájdete v téme Otvorenie alebo vytvorenie poznámkových blokov v programe OneNote.

Obsah, ktorý zdieľam vo OneNote pomocou kľúčového tlačidla Zdieľať, sa nezobrazuje v iných mojich zariadeniach.

OneNote pravdepodobne ešte nestihol synchronizovať vaše poznámky. Skúste spustiť OneNote znova a poznámkový blok potom synchronizovať manuálne.

Ako otvorím poznámkový blok, sekciu alebo stranu v aplikácii OneNote Online?

Postupujte nasledovne:

 1. Dvakrát ťuknite na poznámkový blok, sekciu alebo stranu. (Ak používate myš, kliknite pravým tlačidlom myši na poznámkový blok, sekciu alebo stranu.)

 2. Vyberte položku Skopírovať prepojenie na.

 3. Prilepte URL adresu do poľa Adresa v Internet Exploreri.

Pri niektorých grafických hardvéroch OneNote zobrazí čierne štvorce a iné vizuálne defekty.

Tieto problémy s vykresľovaním môžete odstrániť vypnutím hardvérového vykresľovania vo OneNote. Hardvérové vykresľovanie zlepšuje celkový výkon OneNotu, pri niektorých grafických hardvéroch však môže spôsobiť problémy s vykresľovaním.

V poznámkovom bloku sa nezobrazujú niektoré sekcie.

OneNote podporuje len otváranie sekcií, ktoré boli vytvorené vo OneNote 2010 alebo novšej verzii. Ak v poznámkovom bloku chýbajú niektoré sekcie, je možné, že boli vytvorené v staršej verzii OneNotu. Takéto poznámkové bloky skúste otvoriť v počítačovej verzii OneNotu a potom ich skonvertovať na formát 2010-2013.

Moja otázka tu nebola zodpovedaná. Ako mám postupovať?

Navštívte fóra používateľov OneNotu na lokalite Microsoft Answers.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×