Najčastejšie otázky týkajúce sa prítomnosti, kontaktov a okamžitých správ

Tieto najčastejšie otázky poskytujú informácie a odpovede na najčastejšie kladené otázky týkajúce sa prítomnosti, kontaktov a okamžitých správ.

Obsah tohto článku

Najčastejšie otázky

Ako vytvorím archív správ a konverzácií?

Ako zobrazím archivované správy a konverzácie?

Kde sa nachádzajú ponuky?

Otázky týkajúce sa používania prítomnosti

Prečo sa v programe Lync nezobrazuje poznámka Mimo pracoviska?

Prečo nemôžem nastaviť stav prítomnosti na možnosť Vzhľad offline?

Otázky týkajúce sa správy kontaktov

Ako do zoznamu Kontakty pridám externé kontakty?

Ktoré režimy komunikácie sú podporované pri verejných kontaktoch na výmenu okamžitých správ?

Najčastejšie otázky

Ako vytvorím archív správ a konverzácií?

Podľa predvoleného nastavenia ukladá komunikačný softvér Microsoft Lync Online celú prichádzajúcu a odchádzajúcu konverzáciu do priečinka História konverzácie programu Microsoft Outlook, aby bolo možné zobraziť predchádzajúcu konverzáciu.

Ak sa konverzácie neukladajú v tomto archíve programu Outlook a chcete vytvoriť archív pre budúce konverzácie, postupujte takto:

 1. Skontrolujte, či používate program Microsoft Office Outlook 2007 alebo Microsoft Outlook 2010.

 2. V hlavnom okne programu Lync kliknite na tlačidlo Možnostia potom na položku Osobné.

 3. Kliknite na položku Ukladať konverzácie prostredníctvom okamžitých správ v e-mailovom priečinku História konverzácie a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ako zobrazím archivované správy a konverzácie?

Program Lync Online umožňuje ukladanie celej prichádzajúcej a odchádzajúcej konverzácie do priečinka História konverzácie programu Outlook, aby bolo možné zobraziť predchádzajúcu konverzáciu. V závislosti od konfigurácie programu Lync vo vašej organizácii by mali byť k dispozícii aj možnosti Zobraziť históriu konverzácie a Hľadať predchádzajúce konverzácie. Dostupnosť týchto možností skontrolujete nasledovne:

 • Ak chcete zobraziť históriu konverzácie, kliknite na položku Konverzácie alebo kliknite na šípku Zobraziť ponuku, ukážte na položku Súbor a potom kliknite na možnosť Zobraziť históriu konverzácie. Otvorí a zobrazí sa priečinok História konverzácie v programe Outlook. Následne je konverzácie možné zoradiť alebo medzi nimi vyhľadať konkrétnu konverzáciu na základe kľúčového slova alebo kontaktu.

 • Ak chcete vyhľadať predchádzajúcu konverzáciu s konkrétnym kontaktom, v zozname kontaktov kliknite pravým tlačidlom myši na daný kontakt a kliknite na možnosť Hľadať predchádzajúce konverzácie.

Kde sa nachádzajú ponuky?

Mnohé z ponúk programu Lync sa zobrazia po kliknutí na malú šípku nadol ▼ (takú, aká je napríklad aj vedľa tlačidla Možnosti v hlavnom okne). Hlavnú ponuku je možné otvoriť aj ďalšími spôsobmi.

 • Ak chcete zobraziť ponuku v hlavnom okne programu Lync, stlačte kláves Alt alebo kliknite na šípku Zobraziť ponuku vedľa tlačidla Možnosti.

 • Ak chcete zobraziť ponuku v okne Konverzácia, stlačte kláves Alt.

 • Ak chcete natrvalo zobraziť panel s ponukami v hlavnom okne, stlačte kláves Alt a potom kliknite na položku Zobraziť panel s ponukami.

 • Ak chcete natrvalo zobraziť panel s ponukami v okne Konverzácia, stlačte kláves Alt, kliknite na položku Zobraziť a kliknite na položku Zobraziť panel s ponukami.

Ponuky s možnosťami na vykonávanie najčastejších úloh pre kontakty, skupiny a ďalšie položky je možné zobraziť aj kliknutím pravým tlačidlom myši na danú položku.

Na začiatok stránky

Otázky týkajúce sa používania prítomnosti

Prečo sa v programe Lync nezobrazuje poznámka Mimo pracoviska?

Zobrazenie informácií z kalendára (čas dostupnosti alebo nedostupnosti, predmet a čas schôdze) a poznámky Mimo pracoviska môže v programe Lync trvať až 30 minút. Okrem toho by mal byť program Lync nainštalovaný v zariadení, ktoré sa môže pripojiť k serveru Microsoft Exchange Server.

Prečo nemôžem nastaviť stav prítomnosti na možnosť Vzhľad offline?

Niektoré organizácie odstraňujú možnosť zobrazenia stavu Som preč, pretože by mohla prekážať v správnom určení stavu prítomnosti. Ak by napríklad tento stav použil značný počet používateľov, hodnota informácií o prítomnosti v programe Lync by sa výrazne znížila. Pamätajte, že vyrušovaniu je možné predísť aj pomocou vzťahov na ochranu osobných údajov. Ak si napríklad neželáte, aby vás ostatní používatelia vyrušovali, môžete nastaviť stav na možnosť Nerušiť a následne udeliť určitým osobám povolenie na vyrušenie tak, že ich pridáte do skupiny Pracovná skupina.

Na začiatok stránky

Otázky týkajúce sa správy kontaktov

Ako do zoznamu Kontakty pridám externé kontakty?

V programe Lync a serveri Microsoft Lync Server 2010 je podporovaná možnosť pripojenia (spojenia) k ostatným organizáciám. Kontakty z týchto organizácií môžete pridať do zoznamu Kontakty a komunikovať s nimi v ľubovoľnom režime komunikácie podporovanom v oboch organizáciách. Obráťte sa na tím podpory, ktorý vám potvrdí, či je spoločnosť určitej osoby vo federácii s vašou spoločnosťou.

Ak chcete pridať externý kontakt, postupujte nasledovne:

 1. V hlavnom okne programu Lync zadajte do poľa na vyhľadávanie e-mailovú adresu kontaktu.

 1. Podržte ukazovateľ myši nad výsledkom hľadania a kliknutím na tlačidlo Pridať do kontaktov (+) kontakt pridajte. Prípadne môžete na výsledok hľadania kliknúť pravým tlačidlom myši a potom kliknúť na položku Pridať do zoznamu kontaktov.

Ktoré režimy komunikácie sú podporované pri verejných kontaktoch na výmenu okamžitých správ?

Pomocou programu Lync môžete odosielať a prijímať okamžité správy od osôb s kontami sietí internetových služieb MSN, Windows Live, AOL® a Yahoo!®. Komunikácia s verejnými kontaktmi na výmenu okamžitých správ je obmedzená na používanie okamžitých správ. Prenos súborov, hovory prostredníctvom programu Lync (protokol VoIP), videohovory ani zvuková schôdza či videoschôdza nie sú podporované. Hovory prostredníctvom programu Lync (protokol VoIP) a videohovory sú však podporované v sieti internetových služieb Windows Live.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×