Najčastejšie otázky týkajúce sa onenotového poznámkového bloku zamestnancov

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Som vedúcim zamestnancom a objavil som aplikáciu Onenotový poznámkový blok zamestnancov. Ako ju môžem využiť?

 1. Váš správca IT musí najprv túto aplikáciu škole sprístupniť. Obráťte sa na správcu IT a získajte informácie z Príručky pre správcov IT týkajúce sa inštalácie a nasadenia aplikácie.

 2. Pri tvorbe prvého poznámkového bloku zamestnancov postupujte podľa krokov na našej stránke Začíname.

 3. Ak sa chcete zúčastniť interaktívneho školenia, navštívte stránku Onenotový poznámkový blok zamestnancov – školenie.

 4. Ďalšie školenia zo sekcie OneNote v oblasti vzdelávania nájdete na adrese http://www.onenoteforteachers.com.

 5. Tu je niekoľko príkladov scenárov, ktoré môžete uplatniť:

Zdokumentovali sme niekoľko spôsobov, ako môžu zamestnanci a vedúci zamestnanci v oblasti vzdelávania využiť onenotové poznámkové bloky zamestnancov. Môže ísť o zamestnancov a vedúcich zamestnancov na úrovni ročníka, školy, fakulty, katedry alebo oblasti. Záleží len na vás, koľkých zamestnancov nastavíte. Keďže je OneNote k dispozícii pre všetky platformy a vo všetkých zariadeniach, vzdelávanie a spolupráca kedykoľvek, kdekoľvek a v ľubovoľnom zariadení sú jednoduchšie než kedykoľvek predtým. Vieme, že možnosti sú nekonečné. Ak teda máte nové nápady, podeľte sa s nami o ne na adrese OneNoteEdu@Microsoft.com.

Priestor na spoluprácu
 • Poznámky zo schôdze zamestnancov – zhromažďujte všetky poznámky zo schôdze na jednom mieste. K dispozícii je možnosť prehľadne sledovať účasť na schôdzi a kontrolovať zápisnicu. Môže ísť o schôdzu zamestnancov, komisie, schôdzu na úrovni ročníka, katedrovú schôdzu alebo schôdzu v odborných vzdelávacích komunitách. OneNote je dôkladne integrovaný s Outlookom a balíkom Office a ponúka rozsiahle možnosti vyhľadávania, takže nikdy nestratíte prehľad o odpovediach.

 • Iniciatívy – naplánujte spoločne školské iniciatívy a zabezpečte ich organizáciu. Príkladom iniciatív je napredovanie školy či dobročinné akcie.

 • „Sínusoidový graf“ úspechov a neúspechov študentov – niektoré školy používajú tento inovačný spôsob spolupráce na priebežné sledovanie úspechov a neúspechov študentov v škole.

 • Celoročníkový rozvoj učebného plánu – niektoré školy vytvárajú poznámkový blok zamestnancov pre určitý ročník a uskutočňujú celoškolský rozvoj učebného plánu a učebných osnov. Príkladom je rozvoj a zdieľanie učebného plánu matematiky pre 9. ročník, na ktorom sa podieľa 10 učiteľov.

Knižnica obsahu
 • Zásady a postupy – zhromažďujte dôležité informácie, napríklad významné e-maily s prílohami, školské zásady a ďalšie položky, na jednom mieste. OneNote je k dispozícii v každom zariadení a pre každú platformu, a tak k nemu máte prístup kedykoľvek a kdekoľvek, dokonca aj offline.

 • Dátumy a termíny – prepojenia, rýchle poznámky, kalendáre, termíny, úlohy – to všetko môžete uložiť do jedného zdieľaného priestoru, ktorý môžu všetci ľahko nájsť.

Možnosti použitia súkromných poznámkových blokov zamestnancov
 • Odborný rozvoj – odborný rozvoj alebo odborné vzdelávanie je dôležitou úlohou každého učiteľa a zamestnanca fakulty. Skvelou možnosťou využitia súkromného poznámkového bloku zamestnanca je zaznamenávanie plánov odborného rozvoja a pripomienok, zdieľanie pripomienok s vedúcim zamestnancom a získanie pripomienok od neho.

 • Pozorovanie v triede – všetky postrehy v modernej triede možno uchovávať v súkromnom poznámkovom bloku zamestnanca. Pomocou mobilnej aplikácie OneNote (ľubovoľné zariadenie) môžete vytvárať fotografie a vkladať ich priamo do poznámkového bloku zamestnanca. V rámci pozorovania môžete nahrávať zvuk pomocou telefónu alebo pomocou digitálneho písania zaznamenať rukou písaný text. Vďaka flexibilnej oblasti strany OneNotu máte k dispozícii oveľa viac možností na pozorovanie v triede.

 • Učebné plány a pripomienky – učiteľ si do svojho súkromného poznámkového bloku zamestnanca môže vložiť digitálny učebný plán, a tak k nemu skvelým spôsobom zhromažďovať pripomienky. Vedúci zamestnanec môže jednoducho poskytovať pripomienky v reálnom čase a offline. Využiť môže ľubovoľnú formu pripomienok, napríklad text, obrázky, písanie, zvuk alebo dokonca video. Vďaka rozmanitej oblasti strany vo OneNote je získavanie a zdieľanie pripomienok oveľa flexibilnejšie. V prípade absencie učiteľa môže vedúci zamestnanec na tomto mieste plány vytlačiť pre zastupujúceho učiteľa.

 • Hodnotenie – vedúci zamestnanci si do poznámkových blokov zamestnancov môžu zaznamenať a môžu zdieľať súkromné pripomienky a informácie o hodnotení.

 • Komunikácia s rodičmi – pomocou funkcie Outlooku Odoslať do programu OneNote môže učiteľ jednoducho odoslať dôležité e-maily do súkromného poznámkového bloku zamestnanca na neskoršie použitie.

 • Program individuálneho štúdia – niektoré školy sa rozhodli používať súkromné poznámkové bloky zamestnancov na zaznamenávanie dôležitých informácií o študentovi v rámci programu individuálneho štúdia. Pre zamestnanca a vedúceho zamestnanca sa tak vytvorí súkromné miesto, kde môžu komunikovať a spolupracovať.

Ďalšie možnosti použitia poznámkových blokov zamestnancov v oblasti vzdelávania
 • Odborné vzdelávacie komunity – domnievame sa, že onenotové poznámkové bloky zamestnancov predstavujú skvelý nástroj na sprístupnenie odborných vzdelávacích komunít na školách. Vedúci komunity (vedúci zamestnanec) môže rýchlo a jednoducho nastaviť poznámkový blok, ktorého používatelia budú môcť rýchlo a efektívne spolupracovať v reálnom čase. K dispozícii je tiež možnosť jednoducho pridať spoluvlastníkov poznámkového bloku, a tak bude môcť riaditeľ, zástupca riaditeľa či iný správca v rámci školy jednoducho sledovať aktivity v poznámkovom bloku alebo sa zapojiť a podieľať sa na spolupráci.

Aké jazyky podporuje aplikácia Onenotový poznámkový blok zamestnancov?

Zatiaľ iba angličtinu. V blízkej budúcnosti plánujeme vytvoriť podporu aj pre iné jazyky.

Ako môžu zamestnanci otvoriť poznámkový blok zamestnancov?

Pri vytvorení nového poznámkového bloku zamestnancov sa predvolene všetkým zamestnancom pridaným doň automaticky odošle e-mail s prepojením.

Prepojenie na poznámkový blok zamestnancov navyše nájdete v klientskom programe OneNote. Toto prepojenie potom môžete odoslať zamestnancom, ktorí ho budú môcť otvoriť v klientskom programe OneNote alebo vo OneNote Online.

 1. Otvorte OneNote.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na poznámkový blok zamestnancov.

 3. Kliknite na položku Kopírovať prepojenie do poznámkového bloku.

 4. Otvorte novú e-mailovú správu.

 5. Prilepte prepojenie do e-mailovej správy.

 6. Odošlite e-mail zamestnancom.

E-mail by mal obsahovať dve prepojenia: jedno na otvorenie poznámkového bloku zamestnancov v klientskom programe OneNote a jedno na otvorenie vo OneNote Online.

Som IT správcom. Ako môžem vedúcim zamestnancom povoliť prístup k aplikácii Onenotový poznámkový blok zamestnancov?

Po inštalácii aplikácie podľa pokynov v Príručke pre IT správcov odošlite vlastníkom poznámkových blokov v organizácii prepojenie na stránku Začíname. Tu je priame prepojenie na aplikáciu Onenotový poznámkový blok zamestnancov v SharePoint Obchode.

Kde sa v službách Office 365 nachádzajú poznámkové bloky zamestnancov vytvorené pomocou aplikácie Onenotový poznámkový blok zamestnancov?

Na tímovej lokalite alebo osobnej lokalite (OneDrive for Business) kliknite na ikonu ozubeného kolieska v pravom hornom rohu stránky a vyberte položku Obsah lokality.

Na stránke Obsah lokality vyhľadajte priečinok dokumentov s názvom EduStaffOneNoteAppDocuments. Potom vyhľadajte meno vlastníka poznámkového bloku, ktorý poznámkový blok vytvoril (napr. Martina.Nova@contoso.edu_staffnotebooks). V tomto priečinku sa nachádzajú onenotové poznámkové bloky zamestnancov.

Ako premenujem položku poznámkového bloku zamestnancov v SharePointe?

 1. Na lokalite zamestnancov kliknite na tlačidlo Nastavenia (ozubené koliesko) a potom na položku Obsah lokality.

 2. Otvorte knižnicu EDUStaffOneNoteAppDocuments.

 3. V ponuke na páse s nástrojmi kliknite na kartu Knižnica a potom na ikonu Nastavenia knižnice.

 4. V oblasti Všeobecné nastavenia vyberte položku Názov, popis a navigácia zoznamu.

 5. Nahraďte názov EDUStaffOneNoteAppDocuments výrazom Poznámkové bloky zamestnancov.

 6. Ak chcete túto knižnicu dokumentov zobraziť na paneli Rýchle spustenie, vyberte možnosť Áno.

Pozrite si video najužitočnejšieho prispievateľa OneNotu Darrella Webstera, ktoré vám pomôže pri premenovaní poznámkového bloku zamestnancov. Pomocou tohto postupu vyberiete pre knižnicu neformálny názov a pridáte ju na panel Rýchle spustenie na lokalite zamestnancov.

Budem vidieť, keď sa niečo zmení po termíne?

Áno. Kliknutím pravým tlačidlom myši na ľubovoľnú časť obsahu na stránke sa zobrazia informácie o poslednej vykonanej zmene v tejto časti obsahu a o osobe, ktorá túto zmenu vykonala.

Ďalšou možnosťou je prejsť na kartu História vo OneNote a kliknúť na tlačidlo Posledné úpravy.

Ktoré plány služieb Office 365 sa vyžadujú na inštaláciu aplikácie Onenotový poznámkový blok zamestnancov?

Ak chcete nainštalovať aplikáciu Onenotový poznámkový blok zamestnancov, inštitúcia musí používať plán Office 365 Education spolu so SharePointom a OneDrivom for Business. S cieľom zabezpečiť, aby mohli zamestnanci a vlastníci poznámkových blokov využívať funkcie OneNotu naplno, by mala inštitúcia spolu so službami Office 365 E3 nainštalovať aj Office 365 ProPlus.

Ako môžem obmedziť nasadenie/inštaláciu aplikácie na konkrétne lokality?

K dispozícii sú tri možnosti obmedzenia nasadenia/inštalácie aplikácie: Obmedzenie nasadenia/inštalácie na konkrétne spravované cesty, obmedzenie nasadenia/inštalácie na konkrétne šablóny lokality alebo obmedzenie nasadenia/inštalácie na konkrétne lokality.

Dôležité : Ak ste už nasadili aplikáciu na všetky kolekcie lokalít, budete musieť pred vykonaním týchto krokov zrušiť jej nasadenie. Postup zrušenia nasadenia aplikácie nájdete v nasledujúcej otázke.

Poznámka : Na niektorých obrázkoch v postupe uvedenom nižšie je ako príklad použitý Vytvárač poznámkových blokov pre učebné predmety, vzťahujú sa však na všetky aplikácie SharePointu vrátane Vytvárača poznámkových blokov pre zamestnancov.

Obmedzenie nasadenia/inštalácie na konkrétne spravované cesty

Namiesto zadania všetkých ciest, ak sú lokality zamestnancov na iných spravovaných cestách ako na lokalitách kurzov, môžete obmedziť nasadenie na konkrétne spravované cesty. Na obrázku nižšie je len jedna spravovaná cesta s názvom „lokality,“ ak však máte ďalšie spravované cesty a chcete aplikáciu nasadiť na kolekcie lokalít v rámci spravovanej cesty „lokality,“ stačí vybrať možnosť „lokality.“

Konkrétne spravované cesty

Obmedzenie nasadenia/inštalácie na konkrétne šablóny lokalít

Ak sú lokality zamestnancov vytvorené na základe konkrétnych šablón lokality, ktoré sa líšia od lokalít kurzu, môžete tiež obmedziť nasadenie len na tieto šablóny lokality. Ak ste napríklad všetky lokality zamestnancov vytvorili pomocou šablóny tímovej lokality, môžete vybrať položku Tímová lokalita.

Konkrétne šablóny lokalít

Obmedzenie nasadenia/inštalácie na konkrétne lokality

Toto je najčastejšie využívaná možnosť. Umožňuje vám nainštalovať aplikáciu priamo na konkrétnu lokalitu zamestnanca. Ak napríklad chcete nainštalovať aplikáciu len na konkrétnu lokalitu zamestnanca s názvom Matematika 101, stačí, keď najprv prejdete na lokalitu zamestnanca Matematika 101, ďalej na položku Obsah lokality a potom kliknete na položku Pridať aplikáciu.

Konkrétne lokality

Potom vyberte aplikáciu Vytvárač poznámkových blokov pre zamestnancov a nainštalujte ju len na túto lokalitu:

Aplikácie

Aplikáciu Vytvárač poznámkových blokov pre zamestnancov sme už nasadili na všetky kolekcie lokalít. Ako zrušíme jej nasadenie?

 1. Prejdite do katalógu aplikácií a vyhľadajte aplikáciu Vytvárač poznámkových blokov pre zamestnancov. Kliknite na položku Nasadenie.

  Nasadenie

 2. Odstráňte položku Všetky lokality a kliknite na položku OK.

  Správa nasadenia aplikácií

Teraz môžete obmedziť nasadenie/inštaláciu.

Ktoré prehliadače môžem s touto aplikáciou používať?

Internet Explorer 9, 10 a 11, Chrome, Firefox, Safari a Opera.

Môžem použiť skupinu služby Active Directory (AD) alebo zoznam zamestnancov SIS na nastavenie poznámkového bloku tak, aby nebolo potrebné zadávať každého zamestnanca zvlášť?

V aplikácii Onenotový poznámkový blok zamestnancov nie je táto funkcia v súčasnosti implementovaná.

Ako aktualizovať aplikáciu Onenotový Poznámkový blok zamestnancov?

 1. Prihláste sa ako správca služieb Office 365.

 2. Zo spúšťača aplikácií Office 365 vyberte položku správca.

 3. Prejdite do dolnej časti stránky a v dolnej časti vľavo, vyberte položku SharePoint.

  Snímka obrazovky s možnosťou Správca pre SharePoint.

 4. V centre spravovania služby SharePoint vyberte položku aplikácie a Katalóg aplikácií.

  Snímka obrazovky s kategóriami aplikácií Centra spravovania služby SharePoint.

 5. Kliknite na ikonu ozubeného kolieska v pravom hornom rohu a vyberte položku Obsah lokality.

  Snímka obrazovky s položkou Obsah lokalít slúžiacou na inováciu aplikácie Vytvárač poznámkových blokov pre učebné predmety.

 6. V zozname aplikácií vyhľadajte OneNote Poznámkový blok zamestnancov. Je potrebné povedať, je k dispozícii.

  Snímka obrazovky s prepojením na aktualizáciu aplikácie Vytvárač poznámkových blokov pre zamestnancov.

 7. Kliknite na položku aktualizovať prepojenie.

 8. Mali by ste vidieť dialógové okno aktualizácie. Kliknite na položku získať a potom vyberte položku dôverovať.

  Snímka obrazovky dialógového okna na aktualizáciu aplikácie Vytvárač poznámkových blokov pre zamestnancov.

  Teraz je potrebné aktualizovať aplikáciu.

Moja otázka tu nebola zodpovedaná. Ako mám postupovať?

Navštívte fóra OneNotu na lokalite Microsoft Answers.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×