Najčastejšie otázky týkajúce sa externej výmeny správ (Yammer)

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak chcete zahrnúť ľudí mimo siete Yammer rozhovory a súkromných správ, môžete teraz urobiť tak. Môžete pridať ľudí ako externých účastníkov, a oni môžu odpovedať na správy a príspevky v sieti Yammer bez toho, aby sa pripojili k. A môžete vytvárať externej skupiny zahŕňajú externých účastníkov. Odpovede na často kladené otázky o externých účastníkov v tomto článku. Alebo pridať externé účastníkom konverzácie nariekanie, vytvoriť a spravovať externé skupiny v nariekanie, nájsť externých účastníkov v sieti nariekaniea externých účastníkov konania v sieti nariekanie pravidlám dopravnej Exchange pre viac informácií o práci s externých účastníkov.

Všeobecné otázky

Otázka: Aký je rozdiel medzi externými účastníkmi a externými sieťami?

Odpoveď: Externé siete sú skvelé na hosťovanie externých komunít a spravovanie dlhodobých projektov. Táto funkcia externých účastníkov slúži na jednorazové krátkodobé komunikácie, ktoré nie sú dôvodom na zriadenie novej siete.

Otázka: Môžem pozvať externých účastníkov do svojich yammerových skupín?

A: môžete vytvoriť vonkajších skupín nariekanie a prizvať externých účastníkov týchto skupín.

Otázka: Čo sa stane, ak odstránim externého účastníka?

Odpoveď: Ak niekoho z konverzácie cez Yammer odstránite, celá konverzácia sa odstráni z priečinka doručenej pošty siete Yammer daného účastníka, ktorý k tomuto priečinku už nebude mať prístup.

Používateľ, ktorý externého účastníka pridal, ho môže z konverzácie aj odstrániť. Používateľov z konverzácie môžu odstrániť aj správcovia siete alebo správcovia skupiny.

Otázka: Čo sa stane, ak do konverzácie omylom pridám externého účastníka?

Odpoveď: Nemajte obavy. Môže sa to stať každému. Stačí kliknúť na položku Odstrániť účastníka v komentári s oznámením o pridaní účastníka do vlákna, ktorý vygeneruje systém. Vizuálny opis nájdete v používateľskej dokumentácii.

Otázka: Čo sa stane, ak pri externej správe začiarknem políčko Zastaviť sledovanie v priečinku doručenej pošty?

Odpoveď: Správa sa z doručenej pošty úplne odstráni.

Otázka: Ak používatelia Yammeru zrušia odber e-mailových oznámení, dostanú pozvánku pri pridaní do konverzácie?

Odpoveď: Nie.

Otázka: Čo sa stane, ak pridám externého účastníka, ktorý nie je používateľom Yammera?

Odpoveď: Ak pridáte niekoho, kto nie je používateľom služby Yammer, táto osoba dostane kópiu správy do svojho priečinka doručenej pošty. Dostane zároveň aj pozvánku na pripojenie k sieti Yammer.

Otázka: Môžem pridať používateľa s osobnou e-mailovou adresou (napríklad Hotmail alebo Gmail) do konverzácie cez Yammer s externou výmenou správ?

Odpoveď: Nie. Pri pozvaní ľudí musíte použiť ich podnikovú alebo pracovnú e-mailovú adresu.

Otázka: Dostanú čakajúci používatelia Yammera pridaní do konverzácie e-mail na pripojenie k Yammeru?

Odpoveď: Áno.

Otázka: Zobrazia sa externí účastníci v mojom vyhľadávacom poli s automatickým dokončovaním pri vytváraní správy alebo odpovedaní na správu?

Odpoveď: Po pridaní externého účastníka do konverzácie sa jeho meno bude zobrazovať vo vyhľadávaní s automatickým dokončovaním. Jeho meno sa zobrazí vyššie alebo nižšie v zozname návrhov podľa toho, ako často spolu komunikujete v cez Yammer. Z dôvodu obmedzení povolení (v závislosti od nastavenia ochrany osobných údajov skupiny a toho, či ide o interného alebo externého účastníka) sa vyhľadávanie s automatickým dokončovaním bude líšiť. V tabuľke nižšie sú vysvetlené povolenia a správanie vyhľadávania s automatickým dokončovaním v prípade externých účastníkov:

Situácia

Správanie pri interných členoch

Správanie pri externých účastníkoch

Pridanie externého účastníka do konverzácie vo verejnej skupine.

Vyhľadávanie s automatickým dokončovaním obsahuje externého účastníka pre všetkých členov siete.

Vyhľadávanie s automatickým dokončovaním je obmedzené na členov zúčastnených v konverzácii.

Pridanie externého účastníka do konverzácie v súkromnej skupine.

Vyhľadávanie s automatickým dokončovaním obsahuje externého účastníka pre všetkých členov patriacich do príslušnej skupiny.

Vyhľadávanie s automatickým dokončovaním je obmedzené na členov zúčastnených v konverzácii.

Pridanie externého účastníka do súkromnej správy.

Vyhľadávanie s automatickým dokončovaním je obmedzené na účastníkov v súkromnej správe.

Vyhľadávanie s automatickým dokončovaním je obmedzené na účastníkov v súkromnej správe.

Zmena verejnej skupiny na súkromnú.

Vyhľadávanie s automatickým dokončovaním obsahuje externého účastníka pre všetkých členov siete.

Vyhľadávanie s automatickým dokončovaním je obmedzené na členov zúčastnených v konverzácii, na ktorú bol pozvaný externý účastník.

Zmena súkromnej skupiny na verejnú.

Vyhľadávanie s automatickým dokončovaním obsahuje externého účastníka pre všetkých členov siete.

Vyhľadávanie s automatickým dokončovaním je obmedzené na členov zúčastnených v konverzácii, na ktorú bol pozvaný externý účastník.

Otázky týkajúce sa povolení a zabezpečenia

Otázka: Ako sa môžem chrániť pred rizikami a zachovať ochranu osobných údajov?

Odpoveď: Ochrana osobných údajov a zabezpečenie sú aj pre nás veľmi dôležité. Tvorbe nástrojov na monitorovanie a proaktívnu ochranu IP adries a zamestnancov vo vašej spoločnosti sme venovali veľa času. V rámci externej výmeny správ sme vytvorili množstvo funkcií zabezpečenia:

  • Jasné upozornenia v používateľskom rozhraní:    Vytvorili sme upozornenia, na základe ktorých budú používatelia pred pridaním externých účastníkov o tejto skutočnosti informovaní. Keď pridáte externého používateľa do konverzácie alebo odpoviete na konverzáciu s externým účastníkom, zobrazí sa jasné upozornenie v používateľskom rozhraní. Pozrite si tému Pridanie externého účastníka.

  • Exchangeové pravidlá prenosu:    Pre overených správcov sme vytvorili možnosť prístupu s cieľom zabezpečiť exchangeové pravidlá prenosu programu Outlook v sieti Yammer, a to prostredníctvom jednotného používania pri rôznych spôsoboch komunikácie. Ak sa vaša organizácia obáva externého zdieľania, pravdepodobne už máte exchangeové pravidlá prenosu definované v službe Exchange Online. Pozrite si tému Ovládanie externých účastníkov v sieti Yammer pomocou exchangeových pravidiel prenosu.

  • Odstránenie používateľov:    Externých účastníkov môžete z konverzácie odstrániť. Po odstránení už používateľ nebude konverzáciu vidieť. Používateľov z konverzácie môžu odstrániť správcovia siete aj správcovia skupiny. Pozrite si tému Odstránenie externého účastníka z konverzácie.

  • Export údajov:    Overení správcovia siete Yammer môžu sledovať všetky konverzácie a súbory, ktoré zahŕňajú externých účastníkov, a monitorovať konverzácie, ktoré ich používatelia uskutočňujú mimo vašej siete. Spolu s týmito ovládacími prvkami zabezpečenia Yammer naďalej podporuje monitorovanie kľúčových slov s cieľom upozorniť správcov na možné narušenie. Pozrite si tému Vyhľadanie externých účastníkov v sieti Yammer.

Otázka: Čo budú externí účastníci po pridaní do konverzácie vidieť?

Externým účastníkom sa budú zobrazovať len konverzácie, do ktorých boli pozvaní. Zároveň budú vidieť aj všetko to, čo je súčasťou konverzácie. Môže to byť napríklad nahratý súbor. Nikdy však nebudú môcť vyhľadávať konverzácie vo vašej sieti, do ktorých neboli pozvaní, ani sa k takýmto konverzáciám pripájať.

Otázka: Môžu externí účastníci nahrávať do konverzácie súbory?

Odpoveď: Áno.

Otázka: Môžu aj externí účastníci pozývať iných účastníkov?

Áno, externí účastníci môžu do konverzácie pridávať ďalších používateľov, a to pridaním zmienky (symbolu @) pridávaných používateľoch v konkrétnej konverzácii. Ďalších ľudí môžu pozvať len do konverzácie, v ktorej sú sami zahrnutí.

Otázka: Ktoré informácie o mne sa zobrazujú externým účastníkom?

Odpoveď: Externí účastníci budú mať k dispozícii iba obmedzené zobrazenie vašej karty po ukázaní. Karta po ukázaní bude obsahovať tieto polia: meno, funkciu, e-mailovú adresu a sieť. Obrázok profilu, telefónne číslo a ďalšie informácie zostanú pred externými účastníkmi skryté.

Otázka: Aké povolenia majú externí účastníci pre obsah nahratý do konverzácie?

Odpoveď: Súbory môžu externí účastníci zobraziť a stiahnuť. Poznámky môžu externí účastníci iba zobraziť.

Otázka: Môže externý účastník túto konverzáciu zdieľať?

Odpoveď: Nie. Keďže je cieľová skupina na základe povolení obmedzená na oprávnených členov, externí účastníci musia byť do konverzácie pridaní jednotlivo.

Otázka: Kde sú uložené údaje pre externých účastníkov?

Odpoveď: Údaje o konverzácii sú k dispozícii overeným správcom (prostredníctvom exportu údajov) ktoréhokoľvek účastníka konverzácie. Ak sa teda váš zamestnanec zúčastňuje konverzácie v inej sieti, daná konverzácia zobrazuje v jeho priečinku doručenej pošty a preto je k dispozícii aj pri exporte údajov vašej siete.

Otázka: Budú externí účastníci, ktorých pridám do konverzácie, súčasťou mojej siete?

Odpoveď: Nie. Externí účastníci sa môžu zúčastňovať len tých konverzácií, do ktorých boli pozvaní. K týmto konverzáciám môžu pristupovať prostredníctvom svojho priečinka doručenej pošty siete Yammer (v ich sieti). K zvyšnej časti siete prístup nemajú.

Otázka: Aké práva majú overení správcovia?

Odpoveď: Overení správcovia môžu z ľubovoľnej konverzácie kedykoľvek odstrániť všetkých externých účastníkov. Okrem toho sme pridali ďalšie funkcie exportu údajov, ktoré overeným správcom umožňujú zobraziť súbory a konverzácie prístupné externým používateľom.

Otázka: Ak používam monitorovanie kľúčových slov, bude sa toto monitorovanie vzťahovať aj na správy, ktoré externí účastníci uverejnia v mojej sieti?

Áno. Monitorovanie kľúčových slov sa vzťahuje na všetky príspevky vo vašej sieti vrátane tých, ktoré sú od externých účastníkov.

Otázky týkajúce sa odhlásenia

Používate rovnakú metódu odhlásiť externých účastníkov a vonkajšie skupiny. Zobraziť ďalšie informácie o externej skupiny v externej skupiny neúčasti FAQ.

Poznámka: Len Yammer Enterprise siete sa môžete odhlásiť z vonkajšieho správ.

Otázka: Napriek všetkému nechcem v mojej sieti používať externú výmenu správ. Aké možnosti sú k dispozícii na jeho vypnutie?

Ak predchádzajúce funkcie zabezpečenia, ktoré sú popísané pri externej výmene správ, nie sú pre vás dostačujúce, môžete zákazníkom zablokovať možnosť pozývania externých používateľov do konverzácií vo vašej sieti Yammer. Blokovanie používateľov týmto spôsobom zabezpečí, že obsah nachádzajúci sa v zákazníkovej sieti Yammer nebude pre externých používateľov prostredníctvom externej výmeny správ viditeľný. Znamená to, že ľudia vo vašej sieti nebudú môcť pridávať externých účastníkov do konverzácií prebiehajúcich vo vašej sieti.

Samozrejme je možné použiť aj logickú bránu firewall, ktorá zabráni používateľom odpovedať v situácii, kedy sa chcú externí používatelia v iných sieťach Yammer (môžu to byť partneri alebo zákazníci organizácie) zapojiť do konverzácie, ktorá je hosťovaná v tejto inej sieti Yammer. Obmedzovať správy však týmto spôsobom neodporúčame, pretože to môže mať za následok zložitejšie kontaktovanie používateľov a následne aj spoluprácu s nimi. Rovnako to platí pre ekvivalent siete Yammer, kedy sa odmietajú e-maily a zároveň to môže obmedziť účasť v rámci siete Yammer.

Použitie jednej z týchto metód opt-out, kontaktujte podporu.

Otázka: Aké budú možnosti používateľa, ak externú výmenu správ vypnem?

Ak sa rozhodnete externú výmenu správ vypnúť a zabrániť používateľom pozývať externých účastníkov do vašej siete, správy vznikajúce na vašej sieti nebude možné s externými účastníkmi zdieľať. Používatelia vo vašej sieti budú môcť aj naďalej prijímať správy z iných sietí. Tieto správy budú zároveň používateľom k dispozícii prostredníctvom ich priečinka doručených správ v sieti Yammer. Správy budú môcť čítať a odpovedať na ne obvyklým spôsobom. Úplná konverzácia, ktorej sa zúčastňujú (vrátane všetkých správ vo vlákne) bude k dispozícii v exporte údajov. Táto možnosť vám umožní sledovanie konverzácií, ktorých sa vaši zamestnanci zúčastňujú v iných sieťach.

Ak na zabránenie odosielania externých správ vašim používateľom použijete bránu firewall, znamená to vlastne, že títo používatelia nedokážu odosielať správy do iných sietí ani ich prijímať. Ak sa niekto pokúsi vašim používateľom odoslať správu, zobrazí sa mu chybové hlásenie a nebude môcť správu odoslať.

Otázka: Ktoré funkcie nebudú v mojej sieti k dispozícii, ak na zabránenie odosielania externých správ mojim používateľom použijem bránu firewall?

Pokračujúcou inováciu siete Yammer sa pravdepodobne vytvoria nové dodatočné možnosti, ktoré budú súčasťou architektúry externých správ. Blokovanie externého zdieľania a ešte aj používanie brány firewall na zabránenie odosielania správ externým používateľom môže spôsobiť, že niektoré ďalšie budúce možnosti siete Yammer nebudú zákazníkom k dispozícii. Na sieti Yammer neustále pracujeme, určite preto oznámime, ktoré funkcie sú v architektúre externých správ vstavané, na základe čoho budú spoločnosti dopredu vedieť, aké funkcie získajú.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Pozrite tiež

Pridanie externých účastníkov konverzácie nariekanie

Vytvoriť a spravovať externé skupiny v nariekanie

Nájsť externých účastníkov v sieti nariekanie

Externých účastníkov konania v sieti nariekanie pravidlám dopravnej Exchange

Nariekanie admin centrum

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×