Najčastejšie otázky o kontaktoch v Skype for Business (Lync)

V tomto článku nájdete odpovede na časté otázky týkajúce sa kontaktov v Lync.

Ak nenájdete odpoveď na svoju otázku, pošlite nám odozvu.

Obsah tohto článku

Ako do zoznamu Kontakty pridám interný kontakt?

Ako pridám externý kontakt?

Ako nájdem kontakty zo svojej organizácie?

Môžem používať kontakty Skypu?

Ako zablokujem možnosť kontaktovať ma cez Skype for Business (Lync)?

Ako zobrazím len tie kontakty, ktoré sú online?

Ako odstránim kontakt zo zoznamu Kontakty?

Ako môžem spravovať skupinu Delegáti v zozname Kontakty?

Ako zorganizujem kontakty podľa miesta, oddelenia alebo iných kritérií?

Ako môžem vytvoriť skupinu?

Koľko kontaktov môžem mať?

Ako sa dozviem, aké množstvo informácií o mne kontakt môže zobraziť a ako to môžem zmeniť?

Prečo obsahuje karta Vzťahy v mojom zozname Kontakty aj ľudí, ktorí neboli nikdy pridaní, a ako ich mám zo zoznamu odstrániť?

Čo znamená červená hviezdička vedľa stavu kontaktu?

Ako do zoznamu Kontakty pridám interný kontakt?

 1. V hlavnom okne aplikácie Lync prejdite na položky Pridať kontakt Pridať kontakt > Pridať kontakt z mojej organizácie.

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte meno alebo e-mailovú adresu danej osoby. Počas písania sa zobrazí zoznam ľudí, ktorí zodpovedajú hľadaným výrazom.

 3. Posúvajte sa cez výsledky vyhľadávania, až kým nenájdete osobu, ktorú chcete pridať do zoznamu kontaktov. Kliknite pravým tlačidlom myši na danú osobu v zozname a potom kliknite na položku Pridať do zoznamu kontaktov.

 4. Zo zoznamu skupín vyberte skupinu, do ktorej chcete kontakt pridať.

Ako pridám externý kontakt?

Dôležité: 

 • oddelenie technickej podpory na pracovisku nakonfiguroval podporu tejto možnosti A

 • kontakt mimo vašej organizácie buď používa Lync a jeho organizácia má tiež nakonfigurované externé kontakty, ALEBO používa Skype a je prihlásený s kontom Microsoft (predtým Windows Live ID).

 1. V hlavnom okne aplikácie Lync prejdite na položky Pridať kontakt Pridať kontakt > Pridať kontakt mimo mojej organizácie.

 2. Kliknite na poskytovateľa služieb okamžitých správ, ktorého kontakt používa, a na možnosť Lync alebo Skype. Kontakty, ktoré používajú iných poskytovateľov služieb okamžitých správ ako Lync a Skype, nie sú podporované.

 3. V časti Pridať kontakt aplikácie Lync zadajte do poľa Adresa na odosielanie okamžitých správ e-mailovú adresu kontaktu.

  Dôležité:  Ak je konto Microsoft nového kontaktu nastavené tak, že sa používa jeho vlastná e-mailová adresa (nie adresa s príponou @hotmail.com, @outlook.com, @live.com alebo inou príponou poskytovanou spoločnosťou Microsoft), pri pridávaní kontaktu v Lync treba použiť formát používateľ (vlastnádoména.com)@msn.com. Ak napríklad chcete pridať používateľa peter@contoso.com, zadajte text peter(contoso.com)@msn.com do poľa Adresa na odosielanie okamžitých správ.

 4. Nový kontakt zaraďte do skupiny, vyberte vzťah na ochranu osobných údajov a kliknite na tlačidlo OK.

  Dôležité: Ak sa pri kontakte, ktorý ste pridali, zobrazuje stav Neznáma prítomnosť, počkajte 24 hodín a ak problém pretrváva, obráťte sa na oddelenie technickej podpory na pracovisku.

Ako nájdem kontakty zo svojej organizácie?

Do vyhľadávacieho poľa v zobrazení Kontakty hlavného okna aplikácie Lync zadajte meno, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo hľadanej osoby.

Môžem používať kontakty Skypu?

Áno. V nasledujúcej tabuľke je uvedené, ktoré funkcie na komunikáciu s používateľmi Skypu sú a ktoré nie sú k dispozícii. Používateľ Skypu musí byť prihlásený pomocou konta Microsoft (predtým konto Windows Live ID).

K dispozícii pre používateľov Skypu

Nie je k dispozícii pre používateľov Skypu

 • Prítomnosť

 • Odosielanie okamžitých správ medzi dvoma osobami

 • Zvukové hovory medzi dvoma osobami

 • Vyhľadávanie a pridávanie kontaktov aplikácie Lync do Skypu

 • Videokonverzácie

 • Zvukové konverzácie a konverzácie cez okamžité správy medzi troma a viacerými ľuďmi

 • Zdieľanie pracovnej plochy a programov

Kontakty využívajúce iných poskytovateľov služby okamžitých správ nie sú podporované.

Ako zablokujem možnosť kontaktovať ma cez Lync?

Meno a e-mailová adresa sú viditeľné aj zablokovaným kontaktom, no kontaktovať cez Lync vás nemôžu. Ak chcete zablokovať kontakt v Lync:

 • V zozname Kontakty kliknite pravým tlačidlom myši na kontakt, ktorý chcete zablokovať, kliknite na položku Zmeniť vzťah na ochranu osobných údajov a potom na položku Zablokované kontakty.

Ako zobrazím len tie kontakty, ktoré sú online?

Napriek tomu, že nemôžete úplne odstrániť offline kontakty zo svojho zoznamu kontaktov, môžete ich zoskupiť tak, aby nespôsobili zmätok v zozname kontaktov. Kliknite na položky Možnosti > Zoznam kontaktov a potom v časti Zobraziť tieto informácie začiarknite políčko Zobraziť kontakty so stavom Som preč, Offline a Neznámy v samostatnej skupine. Nedostupné kontakty sa zobrazia v dolnej časti vášho zoznamu kontaktov v skupine kontaktov označených ako Som preč alebo Offline.

Ako odstránim kontakt zo zoznamu Kontakty?

Kliknite pravým tlačidlom na kontakt a potom kliknite na položku Odstrániť zo zoznamu kontaktov.

Ako môžem spravovať skupinu Delegáti v zozname Kontakty?

Delegáti hovorov nie sú v Office 365 podporovaní. Ak máte v zozname kontaktov aplikácie Lync skupinu Delegáti, sú v nej uvedení delegáti Outlooku. Ak používate Outlook, delegáti Outlooku môžu spravovať vaše e-maily a kalendár.

Delegátov Outlooku v skupine Delegáti môžete pridávať, spravovať alebo odstraňovať pomocou Outlooku. Postup pridávania a spravovania delegátov Outlooku nájdete v téme Povolenie iným osobám spravovať vašu poštu a kalendár. Ak chcete delegátov Outlooku odstrániť, v Outlooku prejdite na položky Súbor > Nastavenie kont > Prístup delegátov.

Dôležité:  Odstránení delegáti Outlooku sa môžu naďalej zobrazovať v zozname kontaktov aplikácie Lync, no po odstránení už nemôžu spravovať vaše e-maily ani kalendár. Ide o známy problém. Oprava je k dispozícii na adrese http://support.microsoft.com/kb/2812461.

Ako zorganizujem kontakty podľa miesta, oddelenia alebo iných kritérií?

Vytvorte novú skupinu podľa kategórie, ktorú potrebujete. Môžete vytvoriť napríklad skupinu nazvanú Zamestnanci centrály a pridať do nej kontakty. Podrobnosti o vytvorení skupiny nájdete v ďalšej otázke.

Ako môžem vytvoriť skupinu?

 1. V zozname kontaktov v hlavnom okne aplikácie Lync kliknite pravým tlačidlom na názov ľubovoľnej skupiny (napríklad Iné kontakty) a potom kliknite na položku Vytvoriť novú skupinu. Takisto môžete kliknúť na tlačidlo Pridať kontakt a potom na príkaz Vytvoriť novú skupinu.

 2. Do priestoru, ktorý sa zobrazí v dolnej časti okna, zadajte prepísaním výrazu Nová skupina názov skupiny, ktorý bude pre vás zrozumiteľný.

Koľko kontaktov môžem mať?

Predvolený maximálny počet kontaktov, ktoré možno pridať, je 250.

Ako sa dozviem, aké množstvo informácií o mne kontakt môže zobraziť a ako to môžem zmeniť?

Každý z vašich kontaktov má s vami nastavený vzťah na ochranu osobných údajov, ktorým sa určuje prístup danej osoby k vašim informáciám o prítomnosti vrátane telefónnych čísel domov a na mobil a miest schôdze, ako aj to, či vás daná osoba môže kontaktovať, keď je váš stav nastavený na možnosť Nerušiť. Podrobné informácie o vzťahoch na ochranu osobných údajov vrátane spôsobu zobrazovania a zmeny vzťahu, ktorý máte s kontaktom, nájdete v téme Kontrola prístupu k informáciám o prítomnosti v Lyncu.

 • Povahu svojho vzťahu s kontaktom zistíte tak, že v zozname Kontakty kliknete na kartu Vzťahy. Kontakty sa zobrazia zoskupené podľa vzťahu na ochranu osobných údajov.

Prečo obsahuje karta Vzťahy v mojom zozname Kontakty aj ľudí, ktorí neboli nikdy pridaní, a ako ich mám zo zoznamu odstrániť?

Každý kontakt, s ktorým prichádzate pomocou balíka Office do styku, bez ohľadu na to, či ide o kontakt aplikácie Lync, dostane priradený predvolený vzťah s vami. Tieto kontakty mimo zoznamu (keďže ste ich nepridali do svojho zoznamu kontaktov) sa nezobrazujú na karte Skupiny alebo Stav v rámci zoznamu kontaktov. Na karte Vzťahy sa však zobrazujú všetky vaše kontakty aplikácie Lyncvrátane tých kontaktov, ktoré v zozname nie sú uvedené.

Ak chcete zo zoznamu kontaktov odstrániť kontakty mimo zoznamu, kliknite pravým tlačidlom na kontakt, kliknite na položku Zmeniť vzťah na ochranu osobných údajov a vyberte položku Automaticky priradiť vzťah.

Čo znamená červená hviezdička vedľa stavu kontaktu?

Červená hviezdička vedľa stavu kontaktu znamená, že daná osoba si v Outlooku zapla odpovede režimu Mimo pracoviska.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×