Najčastejšie otázky

V tomto článku

Spravovanie kontaktov

Prítomnosť

Telefonické hovory

Videohovory

Konferencie

Spravovanie kontaktov

Ako pridať kontakt mimo spoločnosti do zoznamu kontaktov?

Kontakt mimo spoločnosti (neuvedený v adresári spoločnosti) môže byť:

Ako pridať verejný kontakt pre odosielanie okamžitých správ do zoznamu kontaktov?

Program Office Communicator podporuje verejné pripojenie na odosielanie okamžitých správ, takže si do zoznamu kontaktov programu Office Communicator môžete pridať kontakty pre odosielanie okamžitých správ zo sietí internetových služieb AOL, Yahoo, MSN a Windows Live™. Keď do zoznamu kontaktov pridáte verejný kontakt pre odosielanie okamžitých správ, môžete s ním komunikovať pomocou okamžitých správ. Hovory programu Communicator (Voice over IP alebo hovory VoIP), videohovory a audio- a videokonferencie však nie sú podporovanými spôsobmi komunikácie s verejnými kontaktmi pre odosielanie okamžitých správ.

Najlepším spôsobom, ako pridať verejný kontakt pre odosielanie okamžitých správ, je použiť priečinok Kontakty programu Outlook a pridať doň telefónne číslo domov, číslo mobilného telefónu a iné telefónne čísla kontaktu. Vďaka tomu bude možné zavolať kontakt pomocou funkcie jediného kliknutia v programe Communicator.

 1. V programe Office Outlook otvorte priečinok Kontakty a kliknite na tlačidlo Nové.

 2. Do poľa Celé meno zadajte meno kontaktu. Zadanie informácií do polí Spoločnosť, Funkcia a Zaradiť ako je nepovinné.

 3. V časti Internet zadajte e-mailovú adresu kontaktu a vyplňte nasledujúce polia:

  • Zobraziť ako     Meno, ktoré sa má zobraziť v zozname kontaktov programu Communicator.

  • Adresa pre odosielanie okamžitých správ     Adresa kontaktu pre odosielanie okamžitých správ. Ak toto pole nie je vyplnené, kontakt nie je možné pridať do zoznamu kontaktov programu Communicator. (Ak kontakt nemá adresu pre odosielanie okamžitých správ alebo ak ju nepoznáte, zadajte fiktívnu zástupnú adresu, napríklad username@msn.com, a neskôr ju nahraďte správnou adresou.)

 4. Zadajte telefónne čísla kontaktu vo formáte E.164: kód krajiny, kód oblasti a miestne číslo bez použitia spojovníkov. Napríklad číslo v USA môže vyzerať takto: 14255550101, kde 1 je kód krajiny, 425 je kód oblasti a 5550101 je miestne číslo.

 5. Uložte kontakt.

 6. Otvorte program Office Communicator a do poľa Hľadať zadajte meno, ktoré ste napísali do poľa Zobraziť ako v programe Outlook. Meno kontaktu sa zobrazí v okne Výsledky hľadania.

 7. Presuňte kontakt z okna Výsledky hľadania do niektorej v zozname kontaktov. Teraz môžete s kontaktom uskutočňovať konverzácie pomocou okamžitých správ. Môžete tiež kliknúť na tlačidlo telefónu napravo od mena kontaktu. Hovory programu Communicator nie sú pre verejné kontakty pre odosielanie okamžitých správ podporované, ale môžete volať na číslo domov, do práce alebo číslo mobilného telefónu kontaktu.

Ako pridať externý kontakt do zoznamu kontaktov?

Program Office Communicator a server Office Communications Server 2007 podporujú možnosť pripojiť sa k iným organizáciám (vytvoriť federáciu) a umožňujú tak pridať si kontakty z týchto organizácií do vlastného zoznamu kontaktov. Keď do svojho zoznamu kontaktov pridáte externý kontakt, môžete s ním komunikovať ľubovoľným spôsobom, ktorý podporujú obe organizácie. Ak napríklad obe organizácie podporujú hovory programu Communicator, videohovory a audio- a videokonferencie, potom môžete tieto spôsoby komunikácie použiť na komunikáciu s externým kontaktom.

 1. V programe Communicator zadajte do poľa Hľadať e-mailovú adresu alebo adresu pre odosielanie okamžitých správ kontaktu.

 2. Presuňte meno kontaktu z okna Výsledky hľadania do zoznamu kontaktov. Napravo do mena kontaktu sa v zozname externých kontaktov zobrazí ikona externého kontaktu.

Ako pridať telefónne číslo k externému kontaktu, ktorý je v mojom zozname kontaktov?

Ak chcete k externému kontaktu pridať telefónne číslo, požiadajte tento kontakt, aby zmenil úroveň vášho prístupu na Tím alebo Osobné.

Prípadne môžete kontakt odstrániť zo zoznamu kontaktov a potom ho pridať cez priečinok Kontakty programu Outlook.

 1. Otvorte program Communicator, kliknite pravým tlačidlom myši na meno kontaktu a potom kliknite na príkaz Odstrániť zo zoznamu kontaktov.

 2. V programe Office Outlook otvorte priečinok Kontakty a kliknite na tlačidlo Nové.

 3. Do poľa Celé meno zadajte meno kontaktu. Zadanie informácií do polí Spoločnosť, Funkcia a Zaradiť ako je nepovinné.

 4. V časti Internet zadajte e-mailovú adresu kontaktu a vyplňte nasledujúce polia:

  • Zobraziť ako Meno, ktoré sa má zobraziť v zozname kontaktov programu Communicator.

  • Adresa pre odosielanie okamžitých správ Adresa kontaktu pre odosielanie okamžitých správ. Ak toto pole nie je vyplnené, kontakt nie je možné pridať do zoznamu kontaktov. (Ak kontakt nemá adresu pre odosielanie okamžitých správ alebo ak ju nepoznáte, zadajte fiktívnu zástupnú adresu, napríklad username@msn.com, a neskôr ju nahraďte správnou adresou.)

 5. Zadajte telefónne čísla kontaktu vo formáte E.164: kód krajiny, kód oblasti a miestne číslo bez použitia spojovníkov. Napríklad číslo v USA môže vyzerať takto: 14255550101, kde 1 je kód krajiny, 425 je kód oblasti a 5550101 je miestne číslo.

 6. Uložte kontakt.

 7. Otvorte program Office Communicator a do poľa Hľadať zadajte meno, ktoré ste napísali do poľa Zobraziť ako v programe Outlook. Meno kontaktu sa zobrazí v okne Výsledky hľadania.

 8. Presuňte kontakt z okna Výsledky hľadania do skupiny v zozname kontaktov. Teraz môžete s kontaktom uskutočňovať konverzácie pomocou okamžitých správ. Môžete tiež kliknúť na tlačidlo telefónu napravo od mena kontaktu. Hovory programu Communicator nie sú pre verejné kontakty pre odosielanie okamžitých správ podporované, ale môžete volať na číslo domov, do práce alebo číslo mobilného telefónu kontaktu.

Ako pridať kontakt mimo spoločnosti, ktorý nie je externý kontakt ani verejný kontakt pre odosielanie okamžitých správ, do zoznamu kontaktov programu Communicator?

Ak chcete do zoznamu kontaktov pridať kontakt mimo vašej spoločnosti, ktorý nie je externý kontakt ani verejný kontakt pre odosielanie okamžitých správ, použite priečinok Kontakty programu Outlook a pridajte doň telefónne číslo domov, číslo mobilného telefónu a iné telefónne čísla kontaktu. Vďaka tomu bude možné zavolať kontakt pomocou funkcie jediného kliknutia v programe Communicator. Kontakty mimo vašej spoločnosti, ktoré nie sú externými kontaktmi ani verejnými kontaktmi pre odosielanie okamžitých správ, môžete zavolať použitím ich telefónneho čísla, ale nemôžete s nimi komunikovať cez okamžité správy, uskutočňovať hovory programu Communicator, videohovory ani audio- a videokonferencie v programe Communicator.

 1. V programe Outlook otvorte priečinok Kontakty a kliknite na tlačidlo Nové.

 2. Do poľa Celé meno zadajte meno kontaktu. Zadanie informácií do polí Spoločnosť, Funkcia a Zaradiť ako je nepovinné.

 3. V časti Internet zadajte e-mailovú adresu kontaktu a vyplňte nasledujúce polia:

  • Zobraziť ako     Meno, ktoré sa má zobraziť v zozname kontaktov.

  • Adresa pre odosielanie okamžitých správ     Adresa kontaktu pre odosielanie okamžitých správ. Ak toto pole nie je vyplnené, kontakt nie je možné pridať do zoznamu kontaktov. (Ak kontakt nemá adresu pre odosielanie okamžitých správ alebo ak ju nepoznáte, zadajte fiktívnu zástupnú adresu, napríklad username@msn.com, a neskôr ju nahraďte správnou adresou.)

 4. Zadajte telefónne čísla kontaktu vo formáte E.164: kód krajiny, kód oblasti a miestne číslo bez použitia spojovníkov. Napríklad číslo v USA môže vyzerať takto: 14255550101, kde 1 je kód krajiny, 425 je kód oblasti a 5550101 je miestne číslo.

 5. Uložte kontakt.

 6. Otvorte program Office Communicator a do poľa Hľadať zadajte meno, ktoré ste napísali do poľa Zobraziť ako v programe Outlook. Meno kontaktu sa zobrazí v okne Výsledky hľadania.

 7. Presuňte kontakt z okna Výsledky hľadania do niektorej skupiny v zozname kontaktov. Teraz môžete s kontaktom uskutočňovať konverzácie pomocou okamžitých správ. Môžete tiež kliknúť na tlačidlo telefónu napravo od mena kontaktu. Hovory programu Communicator nie sú pre verejné kontakty pre odosielanie okamžitých správ podporované, ale môžete volať na číslo domov, do práce alebo číslo mobilného telefónu kontaktu.

Ako pridať do zoznamu kontaktov „iba telefonický kontakt“?

Program Office Communicator neumožňuje spôsob priameho pridania „iba telefonického kontaktu“ do zoznamu kontaktov. Postupujte podľa pokynov v časti Ako pridať kontakt mimo spoločnosti, ktorý nie je externý kontakt ani verejný kontakt pre odosielanie okamžitých správ, do zoznamu kontaktov?

Prečo nemožno pridať kontakt zo skupiny Najnovšie kontakty do zoznamu kontaktov?

Kontakt je možno „iba telefonický kontakt“, ktorý sa nenachádza v adresári spoločnosti. Kontaktu ste buď zavolali vy alebo on zavolal vám. Program Communicator neumožňuje priamo pridať kontakt, ktorý nie je zaradený v adresári spoločnosti. Postupujte podľa pokynov v časti Ako pridať kontakt mimo spoločnosti, ktorý nie je externý kontakt ani verejný kontakt pre odosielanie okamžitých správ, do zoznamu kontaktov?

Aké spôsoby komunikácie sú podporované pri verejných kontaktoch pre odosielanie okamžitých správ?

Program Communicator umožňuje výmenu okamžitých správ s klientmi používajúcimi siete internetových služieb AOL, Yahoo, MSN a Windows Live™. Komunikácia s verejnými kontaktmi pre odosielanie okamžitých správ je obmedzená na použitie okamžitých správ. Prenos súborov, hovory programu Communicator, videohovory a audio- a videokonferencie nie sú pri verejných kontaktoch pre odosielanie okamžitých správ podporované.

Aké funkcie sú dostupné pri komunikácii s externými kontaktmi?

Program Communicator umožňuje komunikovať s externými kontaktmi ľubovoľným spôsobom, ktorý podporujú obe organizácie. Ak napríklad vaša spoločnosť i spoločnosť externého kontaktu podporujú audio- a videokonferencie, môžete tento spôsob komunikácie s externým kontaktom použiť. Ak obe spoločnosti podporujú úplné funkcie zvuku a videa, môžete uskutočňovať a prijímať hovory programu Communicator a videohovory.

Ako zistím, ktoré spoločnosti sú vo federácii s mojou spoločnosťou?

Obráťte sa na svojho správcu systému, ktorý vám potvrdí, či je spoločnosť určitej osoby vo federácii s vašou spoločnosťou.

Musím použiť položku ponuky Pridať kontakty, ak chcem pridať kontakty do svojho zoznamu kontaktov?

Nie. V prípade kontaktov v rámci podnikovej siete stačí zadať meno osoby alebo e-mailovú adresu do poľa Hľadať a potom presunúť kontakt z okna Výsledky hľadania do skupiny v zozname kontaktov. Program Communicator bude predvolene hľadať v adresári spoločnosti a v priečinku Kontakty programu Outlook.

Prečo sa v programe Communicator zobrazuje chyba pripojenia na server Exchange?

Chyba pripojenia na server Exchange sa v programe Office Communicator zobrazuje, keď program Communicator nemôže kontaktovať server Microsoft Exchange a získať informácie z kalendára, napríklad kedy má kontakt čas. Mohli vzniknúť problémy so serverom Exchange, ku ktorému ste pripojení. Keď sa zobrazí chyba pripojenia na server Exchange, pokúste sa naplánovať schôdzu prostredníctvom programu Outlook a zistiť, či sú informácie kontaktov o voľnom čase dostupné. Ak zistíte rozdiely medzi informáciami o voľnom čase v programoch Outlook a Communicator, obráťte sa na správcu systému.

Ako zmeniť veľkosť stĺpcov v zozname kontaktov?

Nie je možné nastaviť konkrétnu šírku jednotlivých stĺpcov v zozname kontaktov, môžete však podľa potreby zmeniť šírku okna programu Communicator a stĺpce sa upravia podľa toho.

Ako sa zoraďujú kontakty v zozname kontaktov? Je možné ich zoradiť inak?

Predvolene program Communicator zoraďuje kontakty v zozname kontaktov najprv podľa dostupnosti, a potom v abecednom poradí. Dostupné kontakty (tie, ktoré možno kontaktovať) majú stav prítomnosti nastavený na možnosť Dostupný alebo Nemám čas. V skupine Najnovšie kontakty sú kontakty zoradené zhora nadol podľa kontaktov, s ktorými ste naposledy komunikovali. Ak chcete zmeniť spôsob zoradenia kontaktov v zozname kontaktov, v okne programu Communicator kliknite na tlačidlo Zmeniť zobrazenie a vyberte položku Zoradiť kontakty podľa dostupnosti. Táto možnosť zoskupí kontakty so stavmi Som preč, Nedostupný a Neznáme, ponechá kontakty so stavmi Nemám čas a Dostupný v príslušných skupinách a zoradí kontakty v abecednom poradí.

Kde sú ponuky, ktoré boli dostupné v programe Office Communicator 2005?

Ponuky boli nahradené používateľským rozhraním, ktoré zjednodušuje prístup prakticky ku všetkým úlohám v programe Communicator. V programe Office Communicator 2007 môžete najčastejšie úlohy, napríklad začatie konverzácie prostredníctvom okamžitých správ alebo uskutočnenie telefonického hovoru, vykonať v zozname kontaktov kliknutím pravým tlačidlom myši na kontakt a výberom možnosti z ponuky. Kliknutím na tlačidlo Ponuka v okne programu Communicator môžete tiež zobraziť ďalšie položky ponuky.

Je možné telefonovať bez nutnosti pridať účastníka do svojho zoznamu kontaktov?

Áno. Do poľa Hľadať môžete zadať telefónne číslo danej osoby a potom môžete dvakrát kliknúť na jej meno v okne Výsledky hľadania a uskutočniť hovor. Osobu môžete hľadať aj pomocou mena a hovor uskutočniť stlačením klávesu ENTER.

Na začiatok stránky

Prítomnosť

Čo sú úrovne prístupu a ako je možné ich používať?

Úrovne prístupu umožňujú kontrolovať, kto môže vidieť vaše informácie o prítomnosti a koľko informácií môže vidieť. Pomocou úrovní prístupu môžete napríklad svojim najbližším spolupracovníkom priradiť úroveň Tím, aby mohli vidieť vaše číslo mobilného telefónu, zatiaľ čo ostatné kontakty s úrovňami Spoločnosť, Verejné alebo Zablokované ho neuvidia. Ďalšie informácie o priraďovaní úrovní prístupu nájdete v časti Sledovanie prístupu k informáciám o prítomnosti.

Čo znamenajú tlačidlá prítomnosti Neaktívny a Nemám čas (Neaktívny)?

 • Tlačidlo Neaktívny (zelené/žlté) znamená, že kontakt je online, ale nemal žiadnu interakciu s počítačom alebo s telefonickým zariadením za posledných päť minút (predvolené nastavenie). Stav kontaktu sa mení zo stavu Dostupný na stav Som preč. Ak chcete zmeniť čas, kliknite na tlačidlo Ponuka, kliknite na položku Nástroje, potom na položku Možnosti, nastavte hodnotu v položke Zobraziť stav Neaktívny, ak čas nečinnosti môjho počítača dosiahne. Potom kliknite na tlačidlo OK.

 • Tlačidlo Nemám čas (Neaktívny) (žlté/oranžové) znamená, že kontakt je na schôdzi alebo má nastavený stav Nemám čas, ale nemal žiadnu interakciu so svojím počítačom za posledných 15 minút (predvolené nastavenie). Stav kontaktu sa mení zo stavu Nemám čas na stav Som preč. Ak chcete zmeniť čas, kliknite na tlačidlo Ponuka, kliknite na položku Nástroje, potom na položku Možnosti, nastavte hodnotu v položke Zobraziť stav Som preč, ak čas stavu Neaktívny dosiahne. Potom kliknite na tlačidlo OK.

Prečo nie je v programe Communicator 2007 možné nastaviť svoj stav prítomnosti na možnosť Vzhľad offline?

Niektoré spoločnosti odstraňujú stav Vzhľad offline, pretože môže obmedziť predvídateľnosť prítomnosti. Ak by si napríklad vyšší počet používateľov nastavil tento režim, hodnota prítomnosti v programe Communicator by sa výrazne znížila. Zmenou úrovne prístupu pre jednotlivcov môžete kontrolovať, čo ľudia vidia. Ak napríklad nechcete, aby vás väčšina ľudí rušila, môžete svoj stav nastaviť na možnosť Nerušiť a potom udeliť niektorým ľuďom povolenie vás vyrušiť aj v tomto stave tak, že im priradíte úroveň prístupu Tím.

Prečo sa po nastavení nezobrazí v programe Communicator moja správa Mimo pracoviska?

Informáciám z kalendára (voľný/nemám čas, predmet schôdze a čas) a správe mimo pracoviska (OOF) môže trvať až 30 minút, kým sa rozšíria v systéme prítomnosti. Okrem toho musíte používať klienta programu Communicator v zariadení, ktoré sa môže pripojiť k serveru Exchange, aby sa informácie mohli rozšíriť.

Ako prítomnosť ovplyvňuje prichádzajúce hovory, keď telefonujem?

Nasledujúca tabuľka uvádza správanie prichádzajúceho hovoru pri rôznych stavoch prítomnosti.

Ak vaša prítomnosť je:

Váš stav je:

Prichádzajúci hovor:

Available

Dostupný

Zvoní vo všetkých zariadeniach, v ktorých je spustený program Communicator, a vo vašom počítači sa zobrazí upozornenie na hovor. Ak hovor nie je prijatý, predvolene sa prepne do služby Hlasová schránka.

Inactive

Neaktívny

Zvoní vo všetkých zariadeniach, v ktorých je spustený program Communicator, a vo vašom počítači sa zobrazí upozornenie na hovor. Ak hovor nie je prijatý, predvolene sa prepne do služby Hlasová schránka.

Busy Inactive

Nemám čas (Neaktívny)

Zvoní vo všetkých zariadeniach, v ktorých je spustený program Communicator, a vo vašom počítači sa zobrazí upozornenie na hovor. Ak hovor nie je prijatý, predvolene sa prepne do služby Hlasová schránka.

Busy

Nemám čas (Mám schôdzu alebo Telefonujem)

Zvoní vo všetkých zariadeniach, v ktorých je spustený program Communicator, a vo vašom počítači sa zobrazí upozornenie na hovor. Ak hovor nie je prijatý, predvolene sa prepne do služby Hlasová schránka. Ak prijmete prichádzajúci hovor, keď telefonujete s iným kontaktom, aktuálny hovor sa podrží. Kliknutím na tlačidlo obnovenia sa môžete vrátiť k pôvodnému hovoru.

Do not disturb

Nerušiť

Prepne sa do služby Hlasová schránka. Avšak hovory od kontaktov s úrovňou prístupu Tím zvonia vo všetkých zariadeniach, v ktorých je spustený program Communicator, a vo vašom počítači sa zobrazí upozornenie na hovor.

Away

Som preč

Zvoní vo všetkých zariadeniach, v ktorých je spustený program Communicator, a vo vašom počítači sa zobrazí upozornenie na hovor. Ak hovor nie je prijatý, predvolene sa prepne do služby Hlasová schránka.

Offline

Offline

Predvolene sa všetky prichádzajúce hovory prepínajú do služby Hlasová schránka.

Ako sa nastavuje umiestnenie a ako funguje, ak je program Communicator spustený vo viacerých zariadeniach?

Umiestnenie je nutné nastaviť manuálne pre každé zariadenie, v ktorom je spustený program Communicator. Ak chcete nastaviť svoje umiestnenie, kliknite na tlačidlo Prítomnosť, kliknite na položku Aktuálne umiestnenie a vyberte umiestnenie alebo vyberte možnosť Vytvoriť vlastné umiestnenie. Kontaktom s úrovňou prístupu Tím alebo Osobné sa zobrazí umiestnenie z posledného aktívneho zariadenia, v ktorom je spustený program Communicator.

Na začiatok stránky

Telefonické hovory

Aký je rozdiel medzi službou Vzdialené ovládanie hovorov a systémom Unified Communications?

Program Office Communicator je obyčajne konfigurovaný pre službu Vzdialené ovládanie hovorov alebo systém Unified Communications. Pri službe Vzdialené ovládanie hovorov je program Communicator integrovaný s telefónnym systémom PBX vašej spoločnosti a hoci používate program Communicator na uskutočňovanie a prijímanie hovorov, presmerovanie hovorov a ovládanie hovorov, zvuk sa naďalej prenáša prostredníctvom tradičného stolného telefónu.

Pri systéme Unified Communications, známom aj ako Enterprise Voice, je tradičný telefón PBX nahradený programom Office Communicator a telefónom IP alebo zvukovým zariadením USB pripojeným k počítaču. Zvuk v systéme Unified Communications sa prenáša prostredníctvom počítača alebo zariadenia USB pripojeného k počítaču. Systém Unified Communications ponúka rozšírené telefónne funkcie, napríklad:

 • Uskutočňovanie hovorov v rámci brány firewall alebo mimo nej.     Používatelia sa môžu zúčastňovať na hlasových reláciách IP, ktoré prechádzajú prekladačmi sieťových adries (NAT) a bránami firewall. Používatelia, ktorí pracujú z domu alebo na diaľku, môžu volať do spoločnosti z každého miesta, kde je k dispozícii internetové pripojenie, bez poplatkov za medzimestské hovory alebo použitia virtuálnej súkromnej siete (VPN).

 • Pravidlá presmerovania hovorov.     Program Communicator 2007 ponúka rozsiahle nastavenie presmerovania hovorov, ktoré sa dá jednoducho konfigurovať. Používatelia môžu nastaviť presmerovanie hovorov inému používateľovi, na iné číslo alebo zariadenie; súčasné zvonenie na ďalšie číslo; alebo presmerovanie neprijatých hovorov na iné číslo, inému kontaktu alebo do hlasovej schránky.

 • Pridanie predmetu a dôležitosti hovoru.     Používatelia môžu pridať predmet konverzácie a príznak dôležitosti odchádzajúcemu hovoru programu Communicator, aby príjemca vedel rýchlo rozpoznať dôvod hovoru a jeho dôležitosť.

Ako zistiť, či je v programe Communicator zapnutá služba Vzdialené ovládanie hovorov alebo systém Unified Communications?

Ak chcete zistiť, či je v programe zapnutá služba Vzdialené ovládanie hovorov alebo systém Unified Communications, kliknite na tlačidlo telefónu ktoréhokoľvek kontaktu. Ak sa zobrazí možnosť Preferované telefonické zariadenie, je zapnutá služba Vzdialené ovládanie hovorov. Ak sa možnosť Preferované telefonické zariadenie nezobrazí, pravdepodobne je zapnutý systém Unified Communications. Ak sa však nezobrazí možnosť Preferované telefonické zariadenie a nie je zapnutý systém Unified Communications, môže byť program konfigurovaný pre štandardnú Licenciu na klientsky prístup (CAL). Podrobnosti získate od správcu systému.

Kde je klávesnica na vytáčanie programu Communicator?

Systémy hlasovej schránky alebo konferenčné hovory si často vyžadujú zadanie kódu PIN alebo zadanie čísla na uskutočnenie výberu. Ak chcete zadať kód PIN alebo reagovať na automatické hlasové systémy, musíte zadať čísla pomocou klávesnice na vytáčanie na telefóne alebo v programe Communicator. Ak máte zapnutý systém Unified Communications, klávesnica na vytáčanie je k dispozícii počas spájania a po spojení. Počas spájania hovoru je klávesnica na vytáčanie k dispozícii v časti na ovládanie hovorov v pravej časti okna Konverzácia.

Po spojení hovoru sa klávesnica na vytáčanie nachádza v časti na ovládanie hovorov vľavo.

Klávesnicu na vytáčanie stále nie je vidieť. Kde je?

Ak používate štandardnú inštaláciu programu Communicator alebo ak používate program Communicator na ovládanie bežného telefónu (PBX), klávesnica na vytáčanie na obrazovke nemusí byť k dispozícii. Pri takýchto nasadeniach prítomnosť klávesnice na vytáčanie závisí od implementácie brány služby Vzdialené ovládanie hovorov. Ďalšie informácie vám poskytne správca systému. Ak klávesnica na vytáčanie na obrazovke nie je k dispozícii, musíte zadávať čísla (napríklad kódy PIN a voľby v ponuke hlasového systému) priamo pomocou fyzického telefónu.

Čo je hovor programu Communicator a prečo je vhodné ho vybrať?

Hovor programu Communicator je hovor VoIP (Voice over Internet Protocol) na zariadenia kontaktu, ktoré používajú program Office Communicator.

 • Hovor programu Communicator určený kontaktu so zapnutým systémom Unified Communications, zvoní vo všetkých zariadeniach s programom Communicator, ako sú napríklad stolný počítač, prenosný počítač, mobilný telefón a telefón IP. Používatelia so zapnutým systémom Unified Communications môžu uskutočňovať hovory programu Communicator externým kontaktom, aby obišli sieť PSTN, a uskutočňovali iba hovory VoIP.

 • Hovor programu Communicator určený kontaktu so zapnutou službou Vzdialené ovládanie hovorov zvoní vo všetkých zariadeniach s programom Communicator, avšak telefón integrovaný do systému PBX zvoniť nebude. Hovor programu Communicator môže využiť používateľ so zapnutým systémom Vzdialené ovládanie hovorov na obídenie telefónneho systému PBX a uskutočnenie hovoru priamo s kontaktom programu Communicator.

Čo môže zapríčiniť zlyhanie hovoru programu Communicator s kontaktom mimo spoločnosti?

Program Communicator je bezpečné podnikové riešenie komunikácie. Hovory programu Communicator sú hovory VoIP, ktoré si vyžadujú, aby mal príjemca možnosť prijať hovor. Uskutočnenie hovoru programu Communicator s kontaktom mimo spoločnosti – či už je to verejný kontakt IM alebo „iba telefonický“ kontakt mimo spoločnosti, napríklad priateľ, rodinný príslušník alebo spolupracovník – nie je podporované. Kontaktu mimo spoločnosti, ktorý nie je externým kontaktom, volajte pomocou tradičného telefónneho čísla PSTN/PBX alebo čísla mobilného telefónu.

Aké telefónne čísla sú platné na volanie kontaktom?

Program Communicator dodržiava normu E.164 pre telefónne čísla. Norma E.164 je medzinárodný plán číslovania pre verejné telefónne systémy, v ktorom každé priradené číslo obsahuje smerové číslo krajiny, kód oblasti a účastnícke číslo.

Číslo vo formáte E.164 môže obsahovať až 15 číslic. Napríklad:

+14255550101

Číslo

Popis

1

Smerové číslo krajiny pre USA

425

Kód oblasti pre Redmond, štát Washington

5550101

Miestne číslo účastníka

+442075551234

Číslo

Popis

44

Smerové číslo krajiny pre Veľkú Britániu

207

Kód oblasti pre Londýn

5551234

Miestne číslo účastníka

V programoch Communicator a Outlook môžete zadávať telefónne čísla na niekoľkých miestach. Platí, že by ste mali používať normu E.164 a pred číslom uvádzať znamienko +. Odporúča sa používať iba znamienko + a číselné znaky, keď zadávate telefónne čísla, pretože definované pravidlá normalizácie naformátujú číslo namiesto vás. Prijateľné formáty telefónnych čísel sú kontrolované pravidlami normalizácie definovanými na serveri Office Communications Server. Ak program neprijme telefónne číslo, obráťte sa na správcu systému.

Je možné pomocou programu Communicator volať na čísla, ako je napríklad 1-800-TAXI?

Áno, môžete zadávať čísla 1-800 a čísla s abecednými znakmi do poľa Hľadať. Telefónne čísla zadané do poľa Hľadať sa normalizujú a abecedné znaky sa konvertujú na čísla, aby sa mohol uskutočniť hovor.

Prečo je možné zadať abecedné znaky do poľa Hľadať, ale nie do dialógových okien Nové číslo alebo Úprava telefónneho čísla?

Pravidlá normalizácie definované na serveri Office Communications Server sa používajú inak pre telefónne čísla zadané do polí v dialógových oknách Úprava telefónneho čísla alebo Nové číslo. Alfanumerické znaky nie sú v dialógových oknách Úprava telefónneho čísla a Nové číslo podporované.

Čo sa stalo s presmerovaním hovorov podľa miesta? Nie je viac v programe Communicator dostupné?

Systémy PBX dnes čoraz častejšie poskytujú „zdvojovanie“, keď poskytujú hovory VoIP ale aj hovory služby Vzdialené ovládanie hovorov, čo umožňuje prijať hovor priamo v počítači (pomocou pripojených zariadení USB, telefonických zariadení, náhlavných súprav) alebo pomocou telefónu PBX.

Okrem toho pomocou programu Communicator 2007 môžete prijímať hovory priamo vo svojom prenosnom počítači bez ohľadu na umiestnenie za predpokladu, že ste prihlásení v programe Communicator. Z prenosného počítača môžete tiež uskutočňovať odchádzajúce hovory prostredníctvom vašej podnikovej siete. .

Na začiatok stránky

Videohovory

Je možné uskutočniť videohovor s používateľom, ktorý nemá program Communicator?

Videohovory používateľom mimo spoločnosti sú podporované iba pre externých používateľov. Videohovory používateľom mimo adresára spoločnosti, napríklad priateľom a rodine alebo verejným kontaktom IM, ako sú kontakty služieb Windows Live, MSN alebo Yahoo! Messenger, nie sú podporované.

Na začiatok stránky

Konferencie

Aký je rozdiel medzi možnosťami Zdieľať údaje prostredníctvom programu Live Meeting a Pripojiť teraz prostredníctvom služby Live Meeting?

Možnosť Zdieľať údaje prostredníctvom programu Live Meeting spustí program Live Meeting a pripojí vybraté kontakty zo zoznamu kontaktov na server Office Communications Server. Ak sa kontakty už zúčastňujú konferencie programu Communicator, budú pripojení k rovnakému serveru Office Communications Server, ktorý už používa existujúca konferencia. Možnosť Pripojiť teraz prostredníctvom služby Live Meeting používa odosielateľovu schôdzu Pripojiť teraz v jeho konte služby Live Meeting.

Možnosť Zdieľať údaje prostredníctvom programu Live Meeting sa zvyčajne používa, ak sú všetci účastníci konferencie interní, napríklad kmeňoví zamestnanci a externí partneri. Bežné scenáre zahŕňajú konferencie s členmi tímu a strategické stretnutia s partnermi. Možnosť Pripojiť teraz prostredníctvom služby Live Meeting využijete, ak konferencia zahŕňa externých používateľov, napríklad klientov a osobné kontakty. Bežné scenáre zahŕňajú obchodné hovory a relácie školení zákazníkov.

Prečo sa ikona programu Live Meeting nezobrazí v okne konverzácie vždy?

Keď sa používatelia zúčastňujú jednoduchých telefonických hovorov alebo konverzácie formou okamžitých správ, zvyčajne si poznámky radšej robia sami. Preto sa ikona programu Live Meeting zobrazí iba vtedy, keď sa konverzácie zúčastnia viac ako dvaja ľudia. Ak chcete aktivovať program Live Meeting pre konferenciu dvoch ľudí, kliknite pravým tlačidlom myši na meno v Zozname kontaktov a potom kliknite na položku Zdieľať údaje prostredníctvom programu Live Meeting.

Ako je možné konfigurovať konto programu Live Meeting?

 1. Spustite klienta programu Live Meeting, v záhlaví okna programu Live Meeting kliknite na tlačidlo Ponuka a vyberte položku Otvoriť používateľské kontá. (Pri prvom spustení programu Live Meeting sa dialógové okno Používateľské kontá zobrazí automaticky.)

 2. Zadajte svoje prihlasovacie údaje pre program Live Meeting alebo adresu URL portálu.

 3. Overte kliknutím na položku Testovať pripojenie.

Ak používam program Office Communicator 2007, je možné uskutočniť konferenciu programu Live Meeting s kontaktmi, ktorí majú program Communicator 2005?

Nie. Konferencie programu Live Meeting medzi programami Communicator 2007 a Communicator 2005 (alebo Windows Messenger 5.1) nie sú podporované. Kontaktu s programom Communicator 2007, ktorý iniciuje takúto konferenciu, sa po určitom čase zobrazí správa o uplynutí časového limitu.

Je možné uskutočniť konferenciu programu Live Meeting s verejným kontaktom pre odosielanie okamžitých správ?

Nie. Konferencie programu Live Meeting s verejnými kontaktmi IM nie sú podporované. Ak ste v relácii odosielania okamžitých správ s verejným kontaktom IM a reláciu eskalujete na konferenciu programu Live Meeting, po určitom čase sa vám zobrazí správa o uplynutí časového limitu.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×