Nahratie zvuku do powerpointovej prezentácie

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak chcete nahrať a prehrať zvuk, počítač musí byť vybavený zvukovou kartou, mikrofónom a reproduktormi. Pri nahrávaní skontrolujte, či nie sú spustené žiadne iné aplikácie na nahrávanie zvuku, ako je napríklad rozpoznávanie reči.

Nahratie zvuku a jeho pridanie na snímku

 1. Na navigačnej table kliknite na snímku, na ktorú chcete pridať zvuk.

 2. V ponuke Vložiť ukážte na položku Zvuk a potom vyberte položku Nahrať zvuk.

  Otvorí sa dialógové okno Zaznamenať zvuk.

 3. Kliknutím na tlačidlo Nahrať  Tlačidlo Zaznamenať spustíte nahrávanie.

 4. Po skončení kliknite na tlačidlo Zastaviť  tlačidlo Zastaviť .

 5. Ak si chcete vypočuť práve nahratý zvuk, kliknite na tlačidlo Prehrať  Tlačidlo Prehrať nahratý zvuk .

 6. Do poľa Názov zadajte názov zvuku a potom kliknite na tlačidlo Vložiť.

Na snímke sa zobrazí ikona zvuku.

Nastavenie možností prehrávania

 1. Vyberte ikonu zvukového klipu Ikona Zvuk označuje prítomnosť zvukového klipu na snímke v PowerPointe 2016 pre Mac na snímke.

 2. Na páse s nástrojmi programu PowerPoint vykonajte na karte Prehrávanie podľa potreby tieto kroky:

  • Určte, kedy sa má zvukový klip začať prehrávať: V zozname Spustiť vyberte možnosť Automaticky alebo Pri kliknutí.

  • Ak chcete, aby sa zvukový klip prehrával neustále až do zastavenia (namiesto len jednorazového prehratia), vyberte položku Cyklicky opakovať až do zastavenia. (Samostatné použitie tejto možnosti znamená, že zvuk sa bude cyklicky opakovať dovtedy, kým je zobrazená snímka, na ktorej sa nachádza. Pri použití možnosti Cyklicky opakovať až do zastavenia zároveň s možnosťou Prehrať cez viacero snímok sa daný zvuk bude cyklicky opakovať počas celej prezentácie.)

  • Ak chcete, aby sa zvukový klip prehrával pri klikaní na jednotlivé snímky v prezentácii, vyberte položku Prehrať cez viacero snímok.

  • Vyberte položku Skryť počas prezentácie, ak chcete, aby počas prezentácie nebola viditeľná ikona zvuku.

Ukážka zvuku

 • Vyberte ikonu zvuku na snímke a potom kliknite na tlačidlo Prehrať alebo pozastaviť pod ikonou zvuku.

  Ikona Zvuk a ovládacie prvky prehrávania v PowerPointe pre Mac 2011

Skrytie ikony zvuku

 1. Kliknite na ikonu zvukového klipu. Ikona Zvuk označuje prítomnosť zvukového klipu na snímke v PowerPointe 2016 pre Mac

 2. Na páse s nástrojmi programu PowerPoint začiarknite na karte Prehrávanie políčko Skryť počas prezentácie.

  Dôležité: Túto možnosť použite iba v prípade, že nastavíte zvukový klip na automatické prehrávanie. Kým ikonu zvuku nepresuniete mimo snímky, bude sa vždy zobrazovať.

Nahratie zvuku a jeho pridanie na snímku

 1. Na navigačnej table kliknite na snímku, na ktorú chcete pridať zvuk.

  1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Normálne.

  2. V hornej časti navigačnej tably kliknite na kartu Snímky  Karta Snímky  a potom kliknite na snímku. V závislosti od šírky navigačnej tably sa zobrazia karty Karta Snímky s názvom a Karta Prehľad s názvom  alebo ikony kariet Snímky Karta Snímky a Prehľad Karta Prehľad .

 2. Na karte Domov kliknite v časti Vložiť na položku Médiá a potom na položku Nahrať zvuk.

  Karta Domov, skupina Vložiť
 3. Kliknutím na tlačidlo Nahrať  Tlačidlo Zaznamenať spustíte nahrávanie.

 4. Po skončení kliknite na tlačidlo Zastaviť  tlačidlo Zastaviť .

 5. Ak si chcete vypočuť práve nahratý zvuk, kliknite na tlačidlo Prehrať  Tlačidlo Prehrať nahratý zvuk .

 6. Do poľa Názov zadajte názov zvuku a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Na snímke sa zobrazí ikona zvuku Ikona zvuku na snímke .

Nastavenie možností prehrávania

 1. Vyberte ikonu zvukového klipu Ikona zvuku na snímke na snímke.

 2. Na páse s nástrojmi programu PowerPoint vyberte na karte Formátovanie zvuku niektorú z troch možností spustenia:

  • Automaticky: Zvuk sa počas prezentácie spustí hneď, ako sa na obrazovke zobrazí snímka, na ktorej sa nachádza. (Keď toto nastavenie skombinujete s nastavením Možnosti prehrávania = Skryť počas prezentácie, pre používateľov sledujúcich prezentáciu nebude viditeľná ikona zvuku.)

  • Pri kliknutí: Zvuk sa počas prezentácie spustí pri kliknutí na ikonu zvuku.

  • Prehrať cez viacero snímok: Zvuk uložený na snímke sa predvolene zastaví pri prechode na nasledujúcu snímku, toto nastavenie však umožňuje pokračovať v prehrávaní. (Toto nastavenie môžete podľa potreby skombinovať s nastavením Možnosti prehrávania = Cyklicky opakovať až do zastavenia.)

  • Vyberte položku Skryť počas prezentácie, ak chcete, aby počas prezentácie nebola viditeľná ikona zvuku.

 3. Na páse s nástrojmi programu PowerPoint vyberte na karte Formátovanie zvuku požadované možnosti prehrávania:

  • Ak chcete, aby sa zvukový klip prehrával neustále až do zastavenia (namiesto len jednorazového prehratia), vyberte položku Cyklicky opakovať až do zastavenia. (Samostatné použitie tejto možnosti znamená, že zvuk sa bude cyklicky opakovať dovtedy, kým je zobrazená snímka, na ktorej sa nachádza. Pri použití možnosti Cyklicky opakovať až do zastavenia zároveň s možnosťou Prehrať cez viacero snímok sa daný zvuk bude cyklicky opakovať počas celej prezentácie.)

  • Ak chcete, aby sa zvukový klip prehrával pri klikaní na jednotlivé snímky v prezentácii, vyberte položku Prehrať cez viacero snímok.

  • Previnúť dozadu po prehratí

Ukážka zvuku

 • Vyberte ikonu zvuku na snímke a potom kliknite na tlačidlo Prehrať alebo pozastaviť pod ikonou zvuku.

  Prehratie zvukového klipu

Skrytie ikony zvuku

 1. Kliknite na ikonu zvukového klipu. Ikona zvuku na snímke

 2. Na páse s nástrojmi programu PowerPoint otvorte na karte Formátovanie zvuku zoznam Možnosti prehrávania a začiarknite políčko Skryť ikonu počas prezentácie.

  Dôležité: Túto možnosť použite iba v prípade, že nastavíte zvukový klip na automatické prehrávanie. Kým ikonu zvuku nepresuniete mimo snímky, bude sa vždy zobrazovať.

Pozrite tiež

Záznam prezentácie

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×