Nahratie súborov do knižnice dokumentov v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Nahratie súborov do knižnice dokumentov v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí s poruchami zraku, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

V službe SharePoint Online môžete pomocou klávesnice a čítačky obrazovky, ako je napríklad JAWS alebo Moderátor, vstavaná čítačka obrazovky vo Windowse, nahrať súbory do knižnice dokumentov, čo je skvelý nástroj na zdieľanie dokumentov v rámci tímu alebo organizácie.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky v službe SharePoint Online.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate SharePoint Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže sa SharePoint Online používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na SharePoint Online.

Nahratie súborov do knižnice dokumentov v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

 1. Prihláste sa do konta Office 365 svojej organizácie, spustite aplikáciu SharePoint a potom otvorte svoju knižnicu dokumentov.

  Tip: Knižnice dokumentov v SharePointe Online ponúkajú dve rôzne zobrazenia: klasické a zobrazenie SharePoint Online. Väčšina ľudí má ako predvolené zobrazenie nastavené zobrazenie SharePoint Online. Ak sa však pri prechádzaní knižnicou dokumentov ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to), znamená to, že používate klasické zobrazenie. Ak chcete zobraziť knižnice dokumentov služby SharePoint Online, stlačte kláves Enter, keď sa ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to). Keď sa zobrazenie knižnice zmení na zobrazenie SharePoint Online a zameranie sa presunie z tlačidla Vyskúšajte to na prepojenie Nové, ozve sa názov vašej knižnice dokumentov a za ním slovo „New“ (Nové).

 2. Ak chcete presunúť výber na prepojenie Nahrať, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Upload“ (Nahrať). Stlačte kláves Enter (alebo kombináciu klávesov Alt + U).

 3. Keď sa otvorí dialógové okno Pridanie dokumentu, v aplikácii JAWS sa ozve „Add a document dialog“ (Dialógové okno pridanie dokumentu). Ak chcete presunúť výber na tlačidlo Prehľadávať, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Choose a file button“ (Tlačidlo výber súboru). Stlačte medzerník.

 4. V dialógovom okne Vybrať súbor na nahratie postupujte takto:

  • Stláčajte kláves Tab, kým sa výber nepresunie na priečinky a súbory v dialógovom okne Vybrať súbor na nahratie. Ozve sa názov niektorého z priečinkov alebo súborov.

  • Na presun medzi priečinkami a súbormi a na ich výber použite klávesy so šípkami. Po výbere priečinka alebo súboru zaznie názov priečinka.

  • Keď budete počuť názov priečinka, ktorý chcete otvoriť, stlačte kláves Enter. Opakujte postup dovtedy, kým nenájdete priečinok s požadovaným súborom.

  Poznámka: Na presun o jednu úroveň vyššie v hierarchii priečinkov stlačte kláves Backspace.

 5. Ak chcete vložiť súbor z aktuálne vybratého priečinka, použite jeden z nasledujúcich dvoch spôsobov:

  • Pokračujte vo výbere priečinkov a súborov, kým nebudete počuť názov požadovaného súboru. Potom stlačte kláves Enter.

  • Ak poznáte názov súboru, ktorý chcete nahrať, stláčajte kláves F6 dovtedy, kým zameranie nie je v okne Názov súboru a neozve sa „File name“ (Názov súboru). Potom zadajte názov súboru a stlačte kláves Enter.

 6. V dialógovom okne Pridať dokument presuňte výber na tlačidlo OK a stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OK“. Stlačte kláves Enter (alebo kombináciu klávesov Alt + O).

 7. Po nahratí súboru do knižnice dokumentov sa v aplikácii JAWS ozve „File uploading complete“ (Nahrávanie súboru sa dokončilo). V Moderátorovi sa ozve „Zero of one complete“ (Dokončené nula z jedného).

Pozrite tiež

Ako vziať alebo vrátiť súbory do projektu v knižnici dokumentov v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Vytvorenie vlastného zobrazenia knižnice dokumentov v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v službe SharePointe Online

Začíname s používaním čítačky obrazovky spolu s modernou knižnicou dokumentov v SharePointe Online

Funkcie zjednodušenia ovládania v SharePointe Online

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×