Nahradenie chýbajúcich písiem v publikácii

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak publikácia obsahuje písma, ktoré nie sú ani vo svojom počítači ani vložiť do publikácie, operačného systému Microsoft Windows obsahuje predvolené nahradí chýbajúcich písiem. Pri pokuse o otvorenie publikácie v programe Publisher, ktorý obsahuje písma, ktoré nie sú nainštalované v počítači, môžete vybrať možnosti dočasne alebo natrvalo nahradiť písma vo vašom počítači chýbajúcich písiem, ktoré sa používajú v publikácii.

Nahradenie písma je užitočné, ak chcete publikáciu Zobraziť v inom počítači a chcete, aby bol text čitateľný bez ohľadu na to, písma, ktoré sú k dispozícii v iných počítačoch. Chýbajúce východoázijské znaky sú špeciálny prípad a pracujú oddelene od iných písiem.

Vo väčšine prípadov spôsobí nahradenie písma textu. Zlomy riadkov, zlom stĺpca, zlomy strán, riadkovanie a delenie slov sa pravdepodobne zmenia, aj keď je podobná chýbajúceho písma náhrada písma. Nahradenie písma môže výrazne ovplyvňujú rozloženie publikácie, chcete predísť alebo ho vypnúť náhrada písma.

Keď je zapnutá náhrada písma a vy alebo vaša tlače služba otvorí súbor v inom počítači, ktorý nemá rovnaké písma, ktoré ste použili, Microsoft Windows nahrádzajú písma, ktoré ste sa rozhodli, tak, aby ste si prečítali text v publikácii.

 1. V dialógovom okne písma kliknite na položku náhrada písma.

  Poznámka: Ak dialógové okno písma sa nedá otvoriť po otvorení publikácie, kliknite na tlačidlo súbor, ukážte na položku Nastavenie komerčnej tlače a potom kliknite na položku Spravovať vložené písma. V dialógovom okne písma kliknite na položku náhrada písma.

 2. V dialógovom okne Nahradenie písma vyberte zo zoznamu písiem chýbajúce písmo.

 3. Vyberte si niektoré z nasledovných možností:

  • Použiť navrhovaný výber náhradných písiem pre túto reláciu, kliknite na položku dočasne nahradiť toto písmo pre zobrazenie a tlač.

   Poznámka: Písma, ktoré sú uvedené ako dočasné nie sú uložené s publikáciou.

  • Nahradenie chýbajúcich písiem navrhovaným výberom náhradných písiem od dnešného dňa, kliknite na položku natrvalo nahradiť toto písmo v publikácii.

   Poznámka: Ide trvalé zmeny, ktorý sa nedá vrátiť späť po kliknutí na tlačidlo OK, ale ak inštaláciu neskôr, môžete použiť pôvodného písma.

  • Priradenie písiem nahradiť, postupujte takto:

   1. V zozname Nahradené písmom vyberte iné písmo.

   2. Kliknite na položku dočasne nahradiť toto písmo pre zobrazenie a tlač alebo natrvalo nahradiť toto písmo v publikácii.

Na začiatok stránky

Ak písmo, ktoré používate neobsahuje konkrétneho znaku a ste zrušili začiarknutie políčka automaticky nahradiť písmo pre chýbajúce východoázijské znaky (súbor > Možnosti > Rozšírené ), sa zobrazí malý rámček namiesto chýbajúceho znaku kdekoľvek, znak vyskytuje v texte.

Keď je začiarknuté políčko automaticky nahradiť písmo pre chýbajúce východoázijské znaky, program Publisher automaticky použije náhradné písmo na chýbajúce východoázijských znakov. Na základe predvoleného nastavenia je začiarknuté políčko automaticky nahradiť písmo pre chýbajúce východoázijské znaky. Odporúčame ponechať toto políčko začiarknuté, ak chcete publikáciu vytlačiť zo svojho počítača.

Ak plánujete vziať publikácie do iného počítača alebo do komerčnej tlačiarne, je však najlepšie, ak chcete vypnúť automatické nahradenie písma, pred zadaním textu do publikácie. Potom vždy, keď sa zobrazí malé políčko namiesto chýbajúceho znaku, môžete manuálne nahradiť malé políčko s iný typ písma, ktorý obsahuje požadovaný znak.

Ak chcete zabrániť komerčnej tlačiarne alebo iný používateľ nahrádzali znaky v publikácii, by vložiť písiem v publikácii, pred odoslaním vytlačiť.

Zapnutie náhrada písma alebo vypnutie pre chýbajúce východoázijské znaky

 1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti > Spresnenie.

 2. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka automaticky nahradiť písmo pre chýbajúce východoázijské znaky.

Na začiatok stránky

Ak chcete zachovať rozloženie publikácie – vrátane zlomy riadkov, stĺpcov a zlomy strán, riadkovanie a delenie slov, možno budete chcieť vyhnúť náhrada písma.

Ak sa chcete vyhnúť náhrada písma, vykonajte niektoré z nasledujúcich krokov:

 • Vložiť písma TrueType v publikácii. Pri vkladaní písma TrueType, sú uložené v publikácii. Publikácie s vloženými písmami môžete zobraziť a vytlačiť text v poli pôvodného písma, aj keď tieto písma nie sú zvyčajne nainštalované v počítači, ktorý chcete použiť.

  Poznámka: Iba písma TrueType môže byť vložené a iba vtedy, ak sú licencované na vloženie.

 • Ak ste s publikácie do iného počítača, overte, či v počítači nainštalované rovnaké písma použité v publikácii.

 • Ak ste použili jazyka PostScript písiem v publikácii a užívania ju do komerčnej tlačiarne, požiadajte či tlačiareň obsahuje písma, ktoré ste použili alebo zakúpiť.

Na začiatok stránky

Pri tlači publikácie do PostScript tlačiarne, tlačiareň nahradí písmami typu PostScript tlačiarne ľubovoľný písma TrueType s rovnakým názvom, ktoré sa používajú v publikácii. To môže spôsobiť, že text sa preformátuje, výsledkom nečakané zlomy, rozdeľovanie slov a pretečenie, ktoré sa môžu zmeniť vzhľad publikácie. Ak chcete vypnúť nahrádzanie písma pri tlači a používať iba písma, ktoré sú vložené do publikácie alebo nainštalované v počítači, postupujte takto:

 1. Kliknite na položky súbor > Tlačiť a potom rozbaľte položku tlačiareň rozbaľovacieho zoznamu.

 2. Vyberte tlačiareň PostScript, ktorú použijete na tlač konečného výstupu.

 3. Kliknite na položku Rozšírené nastavenie výstupu, a potom kliknite na kartu grafika a písma.

 4. V časti písma kliknite na položku použiť iba písma publikácie.

Na začiatok stránky

Keď je zapnutá náhrada písma a vy alebo vaša tlače služba otvorí súbor v inom počítači, ktorý nemá rovnaké písma, ktoré ste použili, Microsoft Windows nahrádzajú písma, ktoré ste sa rozhodli, tak, aby ste si prečítali text v publikácii.

 1. V dialógovom okne Načítanie písiem, kliknite na položku náhrada písma.

  Poznámka: Ak v dialógovom okne Načítanie písiem neotvorí pri pokuse o otvorenie publikácie, v ponuke Nástroje ukážte na Nástroje komerčnej tlače a potom kliknite na položku písma. V dialógovom okne písma kliknite na položku náhrada písma.

 2. V dialógovom okne Nahradenie písma vyberte zo zoznamu písiem chýbajúce písmo.

 3. Vyberte si niektoré z nasledovných možností:

  • Použiť navrhovaný výber náhradných písiem pre túto reláciu, kliknite na položku dočasne nahradiť toto písmo pre zobrazenie a tlač.

   Poznámka: Písma, ktoré sú uvedené ako dočasné nie sú uložené s publikáciou.

  • Nahradenie chýbajúcich písiem navrhovaným výberom náhradných písiem od dnešného dňa, kliknite na položku natrvalo nahradiť toto písmo v publikácii.

   Poznámka: Ide trvalé zmeny, ktorý sa nedá vrátiť späť po kliknutí na tlačidlo OK, ale ak inštaláciu neskôr, môžete použiť pôvodného písma.

  • Priradenie písiem nahradiť, postupujte takto:

   1. V zozname Nahradené písmom vyberte iné písmo.

   2. Kliknite na položku dočasne nahradiť toto písmo pre zobrazenie a tlač alebo natrvalo nahradiť toto písmo v publikácii.

Na začiatok stránky

Ak písmo, ktoré používate neobsahuje konkrétneho znaku a ste zrušili políčko automaticky nahradiť písmo pre chýbajúce východoázijské znaky (ponukaNástroje, príkaz Možnosti, karta Upraviť ), sa zobrazí malý rámček namiesto chýbajúcich znakov kdekoľvek, že znak vyskytuje v texte.

Keď je začiarknuté políčko automaticky nahradiť písmo pre chýbajúce východoázijské znaky, program Publisher automaticky použije náhradné písmo na chýbajúce východoázijských znakov. Na základe predvoleného nastavenia je začiarknuté políčko automaticky nahradiť písmo pre chýbajúce východoázijské znaky. Odporúčame ponechať toto políčko začiarknuté, ak chcete publikáciu vytlačiť zo svojho počítača.

Ak plánujete vziať publikácie do iného počítača alebo do komerčnej tlačiarne, je však najlepšie, ak chcete vypnúť automatické nahradenie písma, pred zadaním textu do publikácie. Potom vždy, keď sa zobrazí malé políčko namiesto chýbajúceho znaku, môžete manuálne nahradiť malé políčko s iný typ písma, ktorý obsahuje požadovaný znak.

Ak chcete zabrániť komerčnej tlačiarne alebo iný používateľ nahrádzali znaky v publikácii, by vložiť písiem v publikácii, pred odoslaním vytlačiť.

Zapnutie náhrada písma alebo vypnutie pre chýbajúce východoázijské znaky

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti a potom kliknite na kartu Upraviť.

 2. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka automaticky nahradiť písmo pre chýbajúce východoázijské znaky.

Na začiatok stránky

Ak chcete zachovať rozloženie publikácie – vrátane zlomy riadkov, stĺpcov a zlomy strán, riadkovanie a delenie slov, možno budete chcieť vyhnúť náhrada písma.

Ak sa chcete vyhnúť náhrada písma, vykonajte niektoré z nasledujúcich krokov:

 • Vložiť písma TrueType v publikácii. Pri vkladaní písma TrueType, sú uložené v publikácii. Publikácie s vloženými písmami môžete zobraziť a vytlačiť text v poli pôvodného písma, aj keď tieto písma nie sú zvyčajne nainštalované v počítači, ktorý chcete použiť.

  Poznámka: Iba písma TrueType môže byť vložené a iba vtedy, ak sú licencované na vloženie.

 • Ak ste s publikácie do iného počítača, overte, či v počítači nainštalované rovnaké písma použité v publikácii.

 • Ak ste použili jazyka PostScript písiem v publikácii a užívania ju do komerčnej tlačiarne, požiadajte či tlačiareň obsahuje písma, ktoré ste použili alebo zakúpiť.

Na začiatok stránky

Pri tlači publikácie do PostScript tlačiarne, tlačiareň nahradí písmami typu PostScript tlačiarne ľubovoľný písma TrueType s rovnakým názvom, ktoré sa používajú v publikácii. To môže spôsobiť, že text sa preformátuje, výsledkom nečakané zlomy, rozdeľovanie slov a pretečenie, ktoré sa môžu zmeniť vzhľad publikácie. Ak chcete vypnúť nahrádzanie písma pri tlači a používať iba písma, ktoré sú vložené do publikácie alebo nainštalované v počítači, postupujte takto:

 1. V ponuke súbor kliknite na položku Tlačiť a potom kliknite na kartu Podrobnosti o tlačiarni.

 2. V poli názov tlačiarne vyberte tlačiareň PostScript, ktorú použijete na tlač konečného výstupu.

 3. Kliknite na položku Rozšírené nastavenie tlačiarne a potom kliknite na kartu grafika a písma.

 4. V časti písma kliknite na položku použiť iba písma publikácie.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×