Našli sa skryté mená

Funkcia Kontrola dokumentov našla v zošite skryté názvy. Tieto názvy môžu obsahovať skryté informácie o scenároch doplnku Riešiteľ. Ak napríklad spustíte scenár pomocou doplnku Riešiteľ, môže ako skryté názvy v zošite uložiť informácie o parametroch výpočtov a ďalšie citlivé údaje.

Dôležité: Spoločnosť Microsoft poskytuje príklady programovacieho systému iba na ilustráciu bez záruky vyjadrené alebo implicitné. Toto zahŕňa, ale nie je obmedzené na implikované záruky obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel. V tomto článku sa predpokladá, že ste oboznámení s prejaveným programovacím jazykom a s nástrojmi, ktoré sa používajú na vytváranie a ladenie procedúr. Pracovníci technickej podpory spoločnosti Microsoft vám môžu pomôcť vysvetliť funkčnosť konkrétneho postupu, ale tieto príklady nebudú upravovať, aby poskytovali pridanú funkčnosť alebo vybudovali postupy na splnenie konkrétnych požiadaviek.

Problém

Funkcia Kontrola dokumentov nemôže tieto skryté názvy odstrániť za vás.

Odporúčané riešenie

Ak chcete odstrániť skryté názvy, spustite nasledujúce makro. Makro zobrazí okno s hlásením, ktoré obsahuje tri položky: (1), či je definovaný názov viditeľný alebo skrytý, (2) definovaný názov a (3) názov, ktorý odkazuje na (odkaz na bunku v zošite). Môžete vybrať možnosť Áno alebo nie , ak chcete odstrániť alebo ponechať všetky definované názvy.

Poznámka: Ak skryté názvy odstránite pomocou tohto makra, doplnky (napríklad Riešiteľ) alebo makrá nemusia fungovať podľa očakávania a môžu stratiť skryté údaje, ktoré sú k nim priradené. Toto makro ovplyvňuje aj všetky definované názvy, ktoré sú skryté, nielen názvy pridané doplnkom Riešiteľ.

Upozornenie: Ak názvy hárkov obsahujú medzery, pri pokuse o odstránenie definovaného názvu sa môže zobraziť chybové hlásenie.

Odstránenie skrytých názvov

' Module to remove all hidden names on active workbook
  Sub Remove_Hidden_Names()

    ' Dimension variables.
    Dim xName As Variant
    Dim Result As Variant
    Dim Vis As Variant

    ' Loop once for each name in the workbook.
    For Each xName In ActiveWorkbook.Names

      'If a name is not visible (it is hidden)...
      If xName.Visible = True Then
        Vis = "Visible"
      Else
        Vis = "Hidden"
      End If

      ' ...ask whether or not to delete the name.
      Result = MsgBox(prompt:="Delete " & Vis & " Name " & _
        Chr(10) & xName.Name & "?" & Chr(10) & _
        "Which refers to: " & Chr(10) & xName.RefersTo, _
        Buttons:=vbYesNo)

      ' If the result is true, then delete the name.
      If Result = vbYes Then xName.Delete

      ' Loop to the next name.
    Next xName

  End Sub

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×