Načítanie a príprava údajov pre Power Map

Najlepšie výsledky s funkciou Power Map dosiahnete, ak budete používať údaje v tabuľke Excelu, (najlepšie) dátový model vytvorený v Exceli alebo doplnok Power Pivot. Ak sú údaje, ktoré plánujete použiť vo funkcii Power Map, uložené na externých serveroch, môžete sa k nim pripojiť z Excelu a pridať ich do dátového modelu.

Poznámka:  Funkcia Power Map nepodporuje hierarchie (zoskupenia údajových polí), ktoré vytvoríte v dátovom modeli.

Štruktúrovanie údajov

Pri príprave svojich údajov skontrolujte, či sú všetky údaje vo formáte excelovej tabuľky, v ktorej každý jeden riadok predstavuje jedinečný záznam. Záhlavia stĺpcov alebo riadkov by mali obsahovať namiesto skutočných údajov text, aby ich potom funkcia Power Map mohla pri zobrazení geografických súradníc správne interpretovať. Používaním zmysluplných označení budú k dispozícii aj hodnoty a polia kategórií, ktoré môžu byť nápomocné pri navrhovaní cesty na table Editor prehliadok vo funkcii Power Map.

Ak chcete používať štruktúru tabuľky, ktorá v rámci funkcie Power Map lepšie znázorňuje čas a geografické údaje, musíte sem zahrnúť všetky údaje v riadkoch tabuľky a v záhlaví stĺpca použiť popisné textové označenia, a to nasledovným spôsobom:

Príklad správneho formátu tabuľky

Skontrolujte, či vaše údaje nie sú štruktúrované zobrazeným spôsobom, kde niektoré údaje, ako napríklad Pozorovanie UFO a Roky, nie sú zahrnuté v excelovej tabuľke:

Vyberte požadovaný spôsob spracovania e-mailov od odosielateľa.

Nasledujúce údaje zhrňte do tabuľky:

 • Geografické hodnoty   Power Map vyžadujú aspoň jednu geografickú hodnotu v jednom riadku údajov. Môže to byť pár zemepisnej šírky, mesto, krajina alebo oblasť, PSČ/PSČ, štát/provincia alebo adresa. Presnosť Power Map závisí od množstva a rôznych geografických údajov, ktoré poskytujete, a výsledkov vyhľadávania z Bingu. Napríklad, pretože v USA sa nachádza 18 miest s názvom Columbus, môže to mať štátny stĺpec, aby bolo možné rozpoznať správne mesto.

 • Polia dátumu a času   Power Map vyžaduje aspoň jedno pole dátumu alebo času v jednom riadku údajov, ak chcete zobraziť údaje v priebehu času. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak umiestnite tieto časové údaje do samostatných stĺpcov a naformátujete ich ako dátum alebo čas (kliknite pravým tlačidlom myši na vybraté bunky > Formátovať bunky).

Pripojenie k externým údajom

Ak budete pracovať s veľkou množinou údajov, pravdepodobne ich budete ukladať na externý zdroj, ako je napríklad databáza, údajový informačný kanál alebo webová lokalita. Ak ich chcete s funkciou Power Map použiť, musíte ich importovať do zošita.

Ak sa chcete k externým údajom pripojiť z Excelu (tzn. nie pomocou doplnku PowerPivot), postupujte nasledovne:

 1. V Exceli kliknite na položku Údaje > požadované pripojenie v skupine Získať externé údaje.

  Skupina Získať externé údaje na karte Údaje

 2. Postupujte podľa krokov v spustenom sprievodcovi.

 3. V poslednom kroku Sprievodcu začiarknite pole Pridať tieto údaje do dátového modelu.

Ak sa chcete k externým údajom pripojiť z okna doplnku PowerPivot, postupujte nasledovne:

 1. V Exceli kliknite na kartu PowerPivot a potom kliknite na položku Spravovanie.

  Karta PowerPivot a tlačidlo Spravovať

 2. V okne doplnku PowerPivot kliknite na položku Získať externé zdroje.

 3. Vyberte typ údajov (ako je napríklad SQL Server alebo iná databáza, súbor alebo údajový informačný kanál).

 4. Postupujte podľa krokov v spustenom sprievodcovi.

Pri získavaní externých údajov prostredníctvom doplnku PowerPivot sa údaje do dátového modelu pridajú automaticky.

Tip: Ak máte Microsoft Power Query for Excel, môžete ho použiť na importovanie údajov a potom pomocou editora dotazov tvarovať alebo transformovať. Ďalšie informácie nájdete v téme Importovanie údajov z externých zdrojov údajov pomocou doplnku Power Query.

Ďalšie informácie o pripájaní k externým údajom nájdete v téme Importovanie údajov z externých zdrojov údajov.

Používanie zdrojových údajov kontingenčnej tabuľky

Údaje vo formáte kontingenčnej tabuľky vo funkcii Power Map nebudú fungovať správne, pretože agregované súčty kontingenčnej tabuľky, ako napríklad celkový predaj alebo celkový výskyt predajov pre regióny. Namiesto toho je najlepšie použiť zdrojové údaje kontingenčnej tabuľky, takže Power Map môže využiť jednotlivé inštancie ako časový bod, animovať ho v priebehu času a vykresliť ho na presnom mieste na zemeguli.

Funkcia Power Map používa zdrojové údaje na zobrazenie geografických agregácií kontingenčnej tabuľky (napríklad mestá v štátoch, štáty v krajine/oblasti alebo krajiny v oblasti/kontinente) na mape, ktorá zachováva zobrazovanie detailov na podrobnejšej úrovni. Typ grafu Oblasti umožňuje zobrazenie údajov vo všetkých geografických oblastiach rôznych typov, napríklad zobrazenie podľa krajiny/oblasti, štátu alebo poštového smerovacieho čísla.

Kontrola kvality údajov

Pri práci s veľkým množstvom údajov sa môžu vyskytnúť problémy s kvalitou, ako sú napríklad preklepy a nepresné údaje. Možno budete chcieť údaje pred ich umiestnením pomocou funkcie Power Map (geografické a časové údaje a stupne) skontrolovať a potom údaje umiestnené funkciou Power Map preskúmať.

V nižšie uvedenom príklade je populácia mesta Chicago mimo faktora 10; jeho údajový pruh je v neprimeranom pomere s údajovými pruhmi ďalších veľkých miest, ako je napríklad New York a Los Angeles.

Typ hierarchického rozloženia objektov grafiky

Opravte svoje údaje v zdroji (ako je tabuľka excelového hárka alebo databáza servera SQL Server) a potom svoje údaje obnovte priamo na páse s nástrojmi funkcie Power Map prostredníctvom kliknutia na položky Domov > Obnoviť údaje.

Rozloženie grafického prvku SmartArt

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×