Načítanie a príprava údajov pre 3D mapy

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Najlepšie výsledky v 3D mapách dosiahnete, ak budete používať údaje v excelovej tabuľke alebo (najlepšie) dátový model vytvorený v Exceli alebo pomocou doplnku Power Pivot. Ak sú údaje, ktoré chcete použiť v 3D mapách, uložené na externých serveroch, môžete sa k nim pripojiť z Excelu a pridať ich do dátového modelu.

Poznámka: 3D mapy nepodporujú hierarchie (zoskupenia údajových polí) vytvorené v dátovom modeli.

Štruktúrovanie údajov

Príprava údajov, Skontrolujte, či sa všetky údaje vo formáte tabuľky programu Excel, pričom každý riadok predstavuje jedinečný záznam. Záhlavia stĺpcov ani záhlavia riadkov by mal obsahovať text namiesto skutočných údajov tak, aby 3D mapy sa interpretuje správne keď ho zobrazuje súradníc. Použitie zmysluplné menoviek tiež umožňuje hodnôt a kategórií polia, ktoré sú k dispozícii pri návrhu prehliadky na table 3D mapy Editor prehliadok.

Ak chcete používať štruktúru tabuľky, ktorá v 3D mapách lepšie znázorňuje čas a geografické údaje, zahrňte všetky údaje do riadkov tabuľky a v záhlaví stĺpcov použite popisné textové označenia, napríklad takto:

Príklad správneho formátu tabuľky

Skontrolujte, či vaše údaje nie sú štruktúrované zobrazeným spôsobom, kde niektoré údaje, ako napríklad Pozorovanie UFO a Roky, nie sú zahrnuté v excelovej tabuľke:

Vyberte požadovaný spôsob spracovania e-mailov od odosielateľa.

Nasledujúce údaje zhrňte do tabuľky:

 • Geografické hodnoty    3D mapy vyžadujú aspoň jednu geografickú hodnotu v každom riadku údajov. Môžu to byť súradnice zemepisnej šírky a dĺžky, mesto, krajina alebo oblasť, PSČ, štát alebo kraj, či adresa. Presnosť 3D máp závisí od množstva a rozmanitosti poskytnutých geografických údajov a výsledkov hľadania v službe Bing. Príklad: v Spojených štátoch existuje 18 miest s názvom Columbus. Preto je dobré použiť aj stĺpec Štát, aby bolo možné určiť správne mesto.

 • Polia dátumu a času    3D mapy vyžadujú v každom riadku aspoň jedno pole dátumu alebo času, ak chcete zobraziť časový priebeh údajov. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak umiestnite tieto časové údaje do samostatných stĺpcov a naformátujete ich ako dátum alebo čas (kliknite pravým tlačidlom myši na vybraté bunky > Formátovať bunky).

Pripojenie k externým údajom

Ak budete pracovať s veľkými množinami údajov, pravdepodobne budú uložené v externom zdroji, ako je napríklad databáza, údajový informačný kanál alebo webová lokalita. Ak ich chcete použiť v 3D mapách, musíte ich importovať do zošita.

Ak sa chcete k externým údajom pripojiť z Excelu (tzn. nie pomocou doplnku PowerPivot), postupujte nasledovne:

 1. V Exceli kliknite na položku Údaje > požadované pripojenie v skupine Získať externé údaje.

  Skupina Získať externé údaje na karte Údaje

 2. Postupujte podľa krokov v spustenom sprievodcovi.

 3. V poslednom kroku Sprievodcu začiarknite pole Pridať tieto údaje do dátového modelu.

Ak sa chcete k externým údajom pripojiť z okna doplnku PowerPivot, postupujte nasledovne:

 1. V Exceli kliknite na kartu PowerPivot a potom kliknite na položku Spravovanie.

  Karta PowerPivot a tlačidlo Spravovať

 2. V okne doplnku PowerPivot kliknite na položku Získať externé zdroje.

 3. Vyberte typ údajov (ako je napríklad SQL Server alebo iná databáza, súbor alebo údajový informačný kanál).

 4. Postupujte podľa krokov v spustenom sprievodcovi.

Pri získavaní externých údajov prostredníctvom doplnku PowerPivot sa údaje do dátového modelu pridajú automaticky.

Tip: Ak máte doplnok Microsoft Power Query for Excel, môžete ho použiť na importovanie údajov. Následne použite Editor dotazov, ktorý slúži na formovanie a transformovanie údajov. Ďalšie informácie nájdete v témach Začíname pracovať s dotazom v Exceli 2016 a Získanie a transformácia údajov v Exceli 2016.

Používanie zdrojových údajov kontingenčnej tabuľky

Údaje vo formáte kontingenčnej tabuľky nebudú v 3D mapách dobre fungovať, pretože kontingenčná tabuľka spája súčty, ako je napríklad celkový predaj alebo celkový počet inštancií predaja pre dané oblasti. Namiesto toho je lepšie použiť zdrojové údaje kontingenčnej tabuľky. 3D mapy tak môžu využiť každú jednotlivú inštanciu ako bod v čase, vykonať jej animáciu a zobraziť ju na presne určenom mieste na zemeguli.

3D mapy používajú zdrojové údaje na zobrazenie geografických agregácií kontingenčnej tabuľky (napríklad mestá v štátoch, štáty v krajine alebo oblasti, či krajiny v oblasti alebo kontinente) na mape, ktorá zachováva zobrazovanie detailov na podrobnejšej úrovni. Typ grafu Oblasti umožňuje zobrazenie údajov vo všetkých geografických oblastiach rôznych typov, napríklad zobrazenie podľa krajiny alebo oblasti, podľa štátu alebo PSČ.

Kontrola kvality údajov

Pri práci s veľkým množstvom údajov sa môžu vyskytnúť problémy s kvalitou, ako sú napríklad preklepy a nepresné údaje. Možno budete chcieť údaje skontrolovať pred ich zobrazením v 3D mapách (geografické a časové údaje a miery) a potom si prezrieť výsledné zobrazenie.

V nižšie uvedenom príklade je populácia mesta Chicago mimo faktora 10; jeho údajový pruh je v neprimeranom pomere s údajovými pruhmi ďalších veľkých miest, ako je napríklad New York a Los Angeles.

Typ hierarchického rozloženia objektov grafiky

Opravte svoje údaje v zdroji (ako je tabuľka excelového hárka alebo databáza SQL Servera) a potom obnovte údaje priamo na páse s nástrojmi 3D máp kliknutím na položky Domov > Obnoviť údaje.

Rozloženie grafického prvku SmartArt

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×