Načítanie údajov kontingenčnej tabuľky postupne po jednej položke filtra zostavy

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak je zostava kontingenčnej tabuľky pripojená k externému zdroju údajov rozhrania ODBC (Open Database Connectivity), ktorý obsahuje veľké množstvo údajov, načítanie týchto údajov môže spôsobiť nedostatok miesta v pamäti počítača alebo spomalenie dopytov. Ak chcete týmto problémom zabrániť, použite v zostave kontingenčnej tabuľky filter zostavy, pomocou ktorého sa načítajú len zdrojové údaje potrebné pre aktuálnu množinu hodnôt v závislosti od vybratých položiek.

Obsah tohto článku

Prehľad o načítaní údajov filtra zostavy

Načítanie údajov filtra zostavy pre jednotlivé položky alebo pre všetky položky

Prehľad o načítaní údajov filtra zostavy

Môžete nakonfigurovať filter zostavy na načítanie vybratých údajov zo zdroja údajov v zostave kontingenčnej tabuľky pomocou dialógového okna Pole kontingenčnej tabuľky – rozšírené možnosti v Sprievodcovi kontingenčnou tabuľkou a grafom. Podľa predvoleného nastavenia načíta program Microsoft Office Excel všetky zdrojové údaje pre zostavu kontingenčnej tabuľky obsahujúcej údaje, ktoré sa vyfiltrujú (a nezobrazia sa teda v zostave) pri vytvorení alebo obnovení zostavy. Keď konfigurujete filter zostavy na načítanie údajov iba pre položky, ktoré zadáte vo filtri, môžete podľa potreby načítať menšie množstvo údajov. Vždy, keď vo filtri zobrazíte inú položku, načíta sa len podmnožina údajov pre novú položku. Môžete konfigurovať ľubovoľný počet filtrov zostavy a potom ich používať podľa potreby.

Ako bude ovplyvnená výkonnosť

Keď je filter zostavy nakonfigurovaný na načítanie údajov pre jednu alebo viaceré (nie však všetky) položky, položka (Všetky), ktorá zhŕňa celú množinu údajov, nie je k dispozícii (sivá farba) a k dispozícii nie je ani príkaz Zobraziť stránky filtra zostavy (na karte Možnosti v skupine Kontingenčná tabuľka po kliknutí na šípku vedľa položky Možnosti). Vždy, keď vyberiete inú položku, načíta sa menej údajov, ale na načítanie údajov je stále potrebné čakať. Ak dôjde k odpojeniu vášho počítača od externého zdroja údajov, nebudete môcť vybrať inú položku, až kým sa znovu nepripojíte k zdroju údajov. Aj napriek tomu táto možnosť umožňuje pracovať s oveľa väčším množstvom údajov.

Ak načítate všetky údaje pre všetky položky, počiatočná operácia vyhľadania údajov môže trvať dlhšie, ale neskôr môžete vo filtri zostavy vybrať nové položky bez čakania, pretože všetky potrebné údaje sú načítané do pamäte v počítači. Môžete tiež otvoriť súhrn celej množiny údajov tak, že vyberiete položku (Všetky) a preusporiadate zostavu na použitie filtrov zostavy v iných oblastiach. Možnosť (Všetky) poskytuje najvšestrannejšie použitie, keď celkové množstvo údajov, ktoré sa má načítať, nepresahuje obmedzenie dostupnej pamäte počítača.

Premiestnenie filtrov zostavy

Ak presuniete filter zostavy, ktorý je nakonfigurovaný na načítanie všetkých údajov pre všetky položky, na iné miesto, napríklad ak ho chcete zadať ako označenie riadka, Excel sa pokúsi načítať údaje pre všetky položky a môže dôjsť k presiahnutiu dostupných zdrojov počítača. Môžete však používateľom zabrániť túto operáciu vykonať. Ďalšie informácie nájdete v časti Načítanie údajov filtra zostavy pre jednotlivé položky alebo pre všetky položky.

Načítanie údajov pre položky, keď nie je k dispozícii filter zostavy

Použitie tejto funkcie nie je dostupné za nasledujúcich okolností:

 • Zostavy vytvorené na základe zdrojových údajov z databáz OLAP majú automaticky nastavený dopyt na údaje podľa potreby, a preto uvedenú funkciu nepoužívajú.

 • Zostava kontingenčnej tabuľky zdieľa údaje vo vyrovnávacej pamäti s jednou alebo viacerými zostavami kontingenčnej tabuľky.

 • Ovládač ODBC pre externú databázu, do ktorej zadávate dopyt, nepodporuje parametrické dopyty. Všetky ovládače ODBC dodávané s balíkom Microsoft Office podporujú parametrické dopyty. Môžete sa obrátiť na externých dodávateľov, aby ste zistili, či ponúkajú ovládače, ktoré obsahujú túto podporu.

Na začiatok stránky

Načítanie údajov filtra zostavy pre jednotlivé položky alebo pre všetky položky

Poznámka :  Túto funkciu môžete použiť iba so zostavou kontingenčnej tabuľky, ktorá je pripojená k zdroju údajov ODBC. Na dokončenie tohto postupu je nutné použiť Sprievodcu kontingenčnou tabuľkou a grafom.

 1. Ak chcete spustiť Sprievodcu kontingenčnou tabuľkou a grafom, stlačte kombináciu klávesov ALT + D + P.

  Tip

  Ak chcete pridať Sprievodcu kontingenčnou tabuľkou a grafom na panel s nástrojmi Rýchly prístup, postupujte takto:

  1. Kliknite na šípku vedľa panela s nástrojmi a potom kliknite na položku Ďalšie príkazy.

  2. V časti Vybrať príkazy z vyberte položku Všetky príkazy.

  3. V zozname vyberte položku Sprievodca kontingenčnou tabuľkou a grafom, kliknite na položku Pridať a potom na tlačidlo OK.

 2. Na stránke sprievodcu Krok 1 vyberte položku Externý zdroj údajov a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 3. Na stránke sprievodcu Krok 2 kliknite na položku Získať údaje.

 4. Pripojte sa k zdroju údajov.

  Ďalšie informácie o pripojení k zdroju údajov ODBC nájdete v téme Načítanie externých údajov pomocou programu Microsoft Query.

 5. Na stránke sprievodcu Krok 3 kliknite na položku Rozloženie.

 6. V dialógovom okne Rozloženie presuňte jedno alebo viaceré polia do oblasti Filter zostavy.

 7. Pre každé pole filtra zostavy postupujte takto:

  1. Dvakrát kliknite na pole.

   Zobrazí sa dialógové okno Pole kontingenčnej tabuľky – rozšírené možnosti.

  2. Ak chcete vždy, keď vo filtri zostavy vyberiete novú položku, načítať iba aktuálne údaje zo zdroja údajov, kliknite na položku Zadať dopyt na externý zdroj údajov pri výbere každej položky poľa filtra zostavy (vyžaduje menej pamäte).

   Ak chcete zabrániť presunu poľa filtra zostavy do oblasti Označenia riadkov, Označenia stĺpcov alebo Hodnoty, začiarknite políčko Zakázať presun tohto poľa (odporúča sa).

   Ak chcete obnoviť predvolené operácie a vždy, keď vo filtri zostavy vyberiete novú položku, načítať všetky údaje zo zdroja údajov, kliknite na položku Načítať externé údaje pre všetky položky poľa filtra zostavy (vyšší výkon).

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×