Načítanie údajov kontingenčnej tabuľky postupne po jednej položke filtra zostavy

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak vaša Kontingenčná tabuľka je pripojený k externému zdroju údajov Open Database Connectivity (ODBC), ktorá obsahuje veľké množstvo údajov, načítanie tieto údaje môžu spôsobiť váš počítač dochádzať pamäte alebo dotazov spomaľovať. Ak chcete zabrániť tieto problémy, použitie filtra zostavy kontingenčnej tabuľky na načítanie iba zdrojové údaje čo je potrebné pre aktuálnu množinu hodnôt, v závislosti od vybratej položky.

Dôležité: Túto funkciu možno použiť len kontingenčnej tabuľky, ktorý je pripojený k zdroju údajov ODBC. Musíte použiť Sprievodcu kontingenčnou tabuľkou a kontingenčným grafom použite nasledujúci postup.

 1. Skontrolujte, či je zostáv kontingenčnej tabuľky a kontingenčného grafu sprievodca príkaz na panel s nástrojmi Rýchly prístup. Ak sa nezobrazuje, postupujte nasledovne:

  Kde sa nachádza panel s nástrojmi Rýchly prístup?

  1. Kliknite na šípku vedľa panela s nástrojmi a potom kliknite na položku Ďalšie príkazy.

  2. V časti Vybrať príkazy z vyberte položku Všetky príkazy.

  3. V zozname vyberte položku Sprievodca kontingenčnou tabuľkou a grafom, kliknite na položku Pridať a potom na tlačidlo OK.

 2. Teraz kliknite na tlačidlo kontingenčnej tabuľky a kontingenčného grafu sprievodca ikonu Sprievodca kontingenčnej tabuľky a kontingenčného grafu na paneli s nástrojmi Rýchly prístup.

 3. Na stránke sprievodcu Krok 1 vyberte položku Externý zdroj údajov a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. Na stránke sprievodcu Krok 2 kliknite na položku Získať údaje.

 5. Pripojte sa k zdroju údajov.

  Ďalšie informácie o pripojení k zdroju údajov ODBC nájdete v téme Načítanie externých údajov pomocou programu Microsoft Query.

 6. Na stránke sprievodcu Krok 3 kliknite na položku Rozloženie.

 7. V dialógovom okne Rozloženie presuňte jedno alebo viaceré polia do oblasti Filter zostavy.

 8. Pre každé pole filtra zostavy postupujte takto:

  1. Dvakrát kliknite na pole.

   Zobrazí sa dialógové okno Pole kontingenčnej tabuľky – rozšírené možnosti.

  2. Ak chcete vždy, keď vo filtri zostavy vyberiete novú položku, načítať iba aktuálne údaje zo zdroja údajov, kliknite na položku Zadať dopyt na externý zdroj údajov pri výbere každej položky poľa filtra zostavy (vyžaduje menej pamäte).

   Ak chcete zabrániť presunu poľa filtra zostavy do oblasti Označenia riadkov, Označenia stĺpcov alebo Hodnoty, začiarknite políčko Zakázať presun tohto poľa (odporúča sa).

   Ak chcete obnoviť predvolené operácie a vždy, keď vo filtri zostavy vyberiete novú položku, načítať všetky údaje zo zdroja údajov, kliknite na položku Načítať externé údaje pre všetky položky poľa filtra zostavy (vyšší výkon).

Môžete nakonfigurovať tlačidla získať vybraté údaje zo zdroja údajov kontingenčnej tabuľky pomocou dialógové okno Rozšírené možnosti poľa kontingenčnej tabuľky v kontingenčnej tabuľke a kontingenčným grafom. Na základe predvoleného nastavenia program Microsoft Office Excel načíta všetky zdroje údajov pre kontingenčnú tabuľku, ktorá obsahuje údaje, ktoré sa skryjú (a preto nie je zobrazené v zostave), keď vytvoríte alebo obnoviť zostavy. Keď konfigurujete filtra zostavy na načítanie údajov iba pre položky, ktoré stanovíte v filter, môžete získať menšie množstva údajov podľa potreby. Pri každom zobrazení inej položky do filtra sa nenačítajú len podmnožinu údajov pre novú položku. Môžete nakonfigurovať neobmedzený počet filtrov zostavy má a použiť ich podľa potreby.

Aký vplyv má výkon

Keď je filter zostavy nakonfigurovaný na načítanie údajov pre jednu alebo viaceré (nie však všetky) položky, položka (Všetky), ktorá zhŕňa celú množinu údajov, nie je k dispozícii (sivá farba) a k dispozícii nie je ani príkaz Zobraziť stránky filtra zostavy (na karte Možnosti v skupine Kontingenčná tabuľka po kliknutí na šípku vedľa položky Možnosti). Vždy, keď vyberiete inú položku, načíta sa menej údajov, ale na načítanie údajov je stále potrebné čakať. Ak dôjde k odpojeniu vášho počítača od externého zdroja údajov, nebudete môcť vybrať inú položku, až kým sa znovu nepripojíte k zdroju údajov. Aj napriek tomu táto možnosť umožňuje pracovať s oveľa väčším množstvom údajov.

Ak načítate všetky údaje pre všetky položky, počiatočná operácia vyhľadania údajov môže trvať dlhšie, ale neskôr môžete vo filtri zostavy vybrať nové položky bez čakania, pretože všetky potrebné údaje sú načítané do pamäte v počítači. Môžete tiež otvoriť súhrn celej množiny údajov tak, že vyberiete položku (Všetky) a preusporiadate zostavu na použitie filtrov zostavy v iných oblastiach. Možnosť (Všetky) poskytuje najvšestrannejšie použitie, keď celkové množstvo údajov, ktoré sa má načítať, nepresahuje obmedzenie dostupnej pamäte počítača.

Premiestnenie filtre zostavy

Ak presuniete filter zostavy, ktorý je nakonfigurovaný na načítanie všetkých údajov pre všetky položky, na iné miesto, napríklad ak ho chcete zadať ako označenie riadka, Excel sa pokúsi načítať údaje pre všetky položky a môže dôjsť k presiahnutiu dostupných zdrojov počítača. Môžete však používateľom zabrániť túto operáciu vykonať. Ďalšie informácie nájdete v časti Načítanie údajov filtra zostavy pre jednotlivé položky alebo pre všetky položky.

Načítanie údajov pre položky pri filtra zostavy nie je k dispozícii

Použitie tejto funkcie nie je dostupné za nasledujúcich okolností:

 • Zostavy vytvorené na základe zdrojových údajov z databáz OLAP majú automaticky nastavený dopyt na údaje podľa potreby, a preto uvedenú funkciu nepoužívajú.

 • V kontingenčnej tabuľke zdieľa vyrovnávacej pamäte údajov v jednej alebo viacerých iných kontingenčných tabuľkách.

 • Ovládač ODBC pre externú databázu, do ktorej zadávate dopyt, nepodporuje parametrické dopyty. Všetky ovládače ODBC dodávané s balíkom Microsoft Office podporujú parametrické dopyty. Môžete sa obrátiť na externých dodávateľov, aby ste zistili, či ponúkajú ovládače, ktoré obsahujú túto podporu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×