Názov výstupu (pole úlohy)

Typ údajov    Text

Typ vstupu    Vypočítané

Popis    Za každú úloha s priradeným výstup sa v poli Názov výstupu zobrazuje názov alebo nadpis daného výstupu. V prípade úloh, ktoré nemajú priradený žiadny výstup, je toto pole prázdne.

Spôsob výpočtu    V poli Dokončenie výstupu sa zobrazuje text, ktorý sa pre priradený výstup zobrazuje v poli Nadpis. Text v tomto poli nie je možné manuálne meniť na hárku s úlohami. Ak chcete tento text zmeniť, pripojte sa k serveru Project Server, kliknite na položku Úloha a potom kliknite na položku Výstupy.

Poznámka: V niektorých výstupoch sú použité hodnoty úloh Nadpis (Názov), Začiatok a Koniec, ktoré ich vytvárajú. Zmeny hodnôt výstupu nevedú automaticky k rovnakým zmenám v priradenej úlohe.

Najlepšie použitie    Pridajte pole Názov výstupu na hárok s úlohami na rýchlu identifikáciu všetkých výstupov, ku ktorým sú priradené jednotlivé úlohy.

Poznámky    K ľubovoľnej úlohe môžete priradiť iba jeden výstup, či už ako výstup vytvorený danou úlohou alebo ako výstup vytvorený inou úlohou alebo projektom, od ktorého daná úloha závisí.

Ak chcete, aby boli výstupy projektu viditeľné na hárku s úlohami, zahrňte najmenej jedno z nasledujúcich polí:

  • Typ výstupu uvádza, či má aktuálna úloha priradený výstup a či je daný výstup vytvorený aktuálnou úlohou, osobitným projektom alebo úlohou, od ktorej aktuálna úloha závisí.

  • Názov výstupu zobrazuje názov alebo nadpis priradeného výstupu.

  • Začiatok výstupu zobrazuje naplánovaný dátum začatia priradeného výstupu.

  • Dokončenie výstupu zobrazuje naplánovaný dátum skončenia priradeného výstupu.

  • Identifikátor GUID výstupu zobrazuje jedinečný identifikačný kód priradeného výstupu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×