Návrhy od predplatného trénera

Tréner Presenter vám ukáže súhrnnú zostavu na záver svojej skúšky. 

Tempom

Poskytnutie prezentácie je spôsob, ako zdieľať dôležitú správu. Tréner Presenter meria Váš rečnícky krok, pretože:

 • Výskum ukazuje, že keď hovoríte príliš rýchlo, porozumením členov publika a odvolaním sa na správu sa zníži. 

 • Keď hovoríte príliš pomaly, cieľová skupina môže stratiť záujem o materiál, ktorý tiež môže znížiť porozumenie a odvolanie. 

 • Vaše tempo sa zobrazuje v súhrnnej zostave s grafom, ktorý zobrazuje drsnú odchýlku v priebehu času.

Rozptyly v tempe, ktoré treba poznať:

 • Na základe terénnych štúdií a predchádzajúcich akademických výskumných pracovníkov predchádzajúca tréner odporúča, aby prezentujúci prehovorili rýchlosťou 100 až 165 slov za minútu; Toto je sadzba, pri ktorej väčšina cieľových skupín, ktoré sme otestovali, je najjednoduchšie spracovať informácie, ktoré počuje. Rôzni ľudia však dokážu jednoducho a jasne hovoriť o rôznych sadzbách, aby sa vám publikum dalo jasne porozumieť rôznym sadzbám. V priebehu času sa tréner naučí z vašich skúseností používať.

 • Počas skúšky zobrazuje tréner Presenter svoje tempo na základe najnovších niekoľkých sekúnd hovorenia. Tieto krátke intervaly merania sa pravdepodobne budú v priebehu skúšky líšiť.

 • Ak sa v počítači nenachádza silné sieťové pripojenie, môže sa stať, že v čase, keď sa prednášajúci dozvie o vašom prejave, môže dôjsť k oneskoreniu, čo môže mať vplyv na jej schopnosť presne merať mieru hovornosti.

Odporúčania

 • Skôr než začnete novú snímku alebo sekciu prezentácie, zhlboka sa nadýchnite.

 • Skúste naplánovať vhodnú prechodovú frázu, ktorú môžete použiť pri prechode na ďalšiu snímku, dokonca aj niečo tak jednoduchého, "Poďme sa ďalej" alebo "Poďme si porozprávať (predmet ďalšej snímky)." Môže to pomôcť pri pokračovaní v kľude. 

 • Uvedomte si, že vášeň, o ktorú sa cítite v predmete, môže spôsobiť, že budete hovoriť rýchlo alebo vzrušene, ale vaše publikum nemusí byť schopné držať krok s tým, čo hovoríte v tomto prípade.

Výplňové slová

Keď svoj príbeh oznámite publiku, zvuk je presvedčený, že správa je presvedčivá. Asistent pre prezentujúceho si vypočuje slová výplň, pretože:

 • Výskum ukazuje, že cieľová skupina, ktorá často používa slová výplne, je vnímaná publikom ako menej sebavedomá vo svojich informáciách. Vďaka tomu môže cieľová skupina menej dôvery v príbeh, ktorý je povedané. 

 • Pri používaní slov výplne je bežnou súčasťou rozprávania, môže sa stať, že sa správa neodvádza alebo poškodzuje, ak používate príliš veľa. V priebehu času sa tréner naučí z vašich skúseností pomocou tejto funkcie.

Odporúčania

 • Ak potrebujete chvíľu zhromaždiť svoje myšlienky, pauza. 

 • Ak sa cítite nervózny, zhlboka sa nadýchnite, aby ste sa spomalili.

 • Ak sa chcete uistiť, že ste spokojní s materiálom, urobte si viac času pred aktuálnou prezentáciou.

 • Ak sa v prechodných okamihoch ocitnete pomocou výplňových slov, zapíšte si niektoré niektoré prechodné frázy, ktoré môžete použiť namiesto toho.

Citlivé frázy

Tréner Presenter počúva kultúrne citlivé frázy v týchto oblastiach: zdravotné postihnutie, vek, pohlavie, rasa, sexuálna orientácia, duševné zdravie, citlivé geopolitické témya vulgárne výrazy

 • Výskum ukazuje, že v nastaveniach prezentácie sa pomocou kultúrne citlivých fráz pomáha každému v publiku cítiť v cene. Vaša správa je zrozumiteľná bez toho, aby sa odcudzia členovia cieľovej skupiny.

 • Tu je príklad v kategórii pohlavie: veta, "Potrebujeme viac policajtov na udržanie verejnej bezpečnosti," považuje sa za divákov, aby sa muž-zaujatý. Coach odporúča namiesto toho používať výraz "policajti", pretože obidvaja muži aj ženy vykonávajú tieto úlohy.

 • V modernom pracovnom prostredí môže byť používanie vulgárnych výrazov v formálnej prezentácii odcudzené publiku.

Odporúčania

Asistent pre prezentujúceho vám poskytne jemný pošťouchnutí tým, že navrhne konkrétne náhradné výrazy pre určité slová. Môžete samozrejme urobiť konečné rozhodnutie o tom, ktoré slová sa majú použiť v prezentácii. 

Poznámka: Funkcia Presenter Coach prepisuje reč na text a potom vyhodnotí text. Niekedy sa vyskytnú chyby prepisu. Niektoré neinkluzívne jazyky môžu chýbať alebo niektorý jazyk môže byť omylom vnímaný ako non-Inclusive. 

Typy zaujatosti preskúmané trénerom pre prezentujúceho:

Zaujatosť

Popis

Zdravotné postihnutie

Najprv zvýraznite osobu, a nie zdravotné postihnutie.

Vek

Odkazovanie na vek osoby môže byť vnímané ako vylúčenie alebo zmenšenie osoby.

Pohlavie

Jazyk špecifický pre pohlavie môže byť vnímaný ako vylúčenie, prepúšťanie alebo stereotypy.

Sexuálna orientácia

Sexuálna orientácia osoby by sa mala uviesť len v prípade potreby.

Závod

Snažte sa vyhnúť sa zastaraným a potenciálne urážlivým podmienkam pre rasové alebo etnické prostredie.

Duševné zdravie

Snažte sa vyhnúť sa podmienkam, ktoré by mohli byť urážlivé pre ľudí s problémami súvisiacimi s duševným zdravím.

Etnické ohováranie

Ohovárania sú insinuations alebo obvinenia o osobe, ktorá ich pravdepodobne uráža alebo poškodzuje povesť osoby.

Originality

Výskum ukazuje, že keď prezentujúci opakuje rozšírené výkazy z snímky, členovia publika majú tendenciu stratiť záujem. Stávajú sa pasívne – menej zapájajú sa do prezentácie. Keď sa to stane, je pre nich ťažšie zapamätať si svoju správu.

Odporúčania

 • Nečítajte nahlas dlhé dávky textu. Publikujte si ju sami. Sumarizovať alebo vysvetľovať význam textu.

 • Všetko je v poriadku opakovať kratšie kúsky textu na snímke, ako je napríklad názov alebo odrážka.

Čísla na snímkach:

Ak máte snímku s množstvom čísel, ktoré ste nahlas čítali, prezentujúci Coach neidentifikuje túto akciu ako čítanie snímky. Pri čítaní číselných údajov častejšie ako nie je nahlas, aby boli tieto informácie pre cieľovú skupinu jasné. 

Pozrite si tiež

Vyskúšanie prezentácie pomocou predplatného trénera

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×