Návrh zobrazenia určeného iba na čítanie

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

V programe Microsoft Office InfoPath, môžete vytvoriť rôzne zobrazenia tej istej šablóny formulára. Zobrazenie je alternatívny spôsob, ako prezentácia údajov v šablóne formulára. Pri vypĺňaní formulárov založených na šablóne formulára, používatelia môžu prepínanie medzi zobrazeniami na výber množstvo údajov, ktoré sa zobrazujú vo formulári. Napríklad v šablóne formulára o stave môžete navrhnúť súhrnné zobrazenie okrem podrobný prehľad. Umožňuje používateľom vybrať zobrazenia chcú pozrieť, v závislosti od toho, aký typ informácií, ktoré potrebujú.

Tento článok vysvetľuje spôsob navrhovania zobrazenia, ktoré nemôžu používatelia upravovať. Približuje tiež používanie pravidiel na automatické prepnutie na zobrazenie formulára iba na čítanie, keď používateľ klikne na tlačidlo v zobrazení na čítanie aj zápis.

Čo chcete urobiť?

Návrh zobrazenia iba na čítanie

Vloženie tlačidla prepínajúceho medzi zobrazením iba na čítanie a zobrazením na čítanie aj zápis

Vloženie tlačidla, ktoré prepína na zobrazenie iba na čítanie po odoslaní formulára používateľmi

Návrh zobrazenia iba na čítanie

Zobrazenia určené iba na čítanie sú vhodné v prípade, ak chcete zhrnúť údaje z formulárov od používateľov, pričom nechcete tieto údaje omylom zmeniť. Predpokladajme, že chcete zabrániť, aby používatelia zmenili údaje vo formulári po jeho odoslaní na webovú službu. Šablónu formulára môžete nakonfigurovať tak, že keď používateľ klikne na formulári na tlačidlo Odoslať, zobrazenie na čítanie aj zápis sa prepne na zobrazenie iba na čítanie. Takto používatelia môžu vidieť, aké údaje odoslali a zároveň ich nemôžu upraviť.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na príkaz Spravovať zobrazenia.

 2. V časti Akcie kliknite na položku Pridať nové zobrazenie.

 3. V dialógovom okne Pridanie zobrazenia zadajte názov zobrazenia a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. Zobrazenie navrhnite pridaním tabuliek rozloženia a ovládacích prvkov.

  Tip: Ak chcete založiť návrh nového zobrazenia na existujúcom zobrazení, otvorte existujúce zobrazenie, stlačením klávesov CTRL+A vyberte všetko v zobrazení a stlačením klávesov CTRL+C výber skopírujte do schránky. Na pracovnej table Zobrazenia prepnite na nové zobrazenie a potom stlačením klávesov CTRL+V prilepte výber do nového zobrazenia. V tejto etape môžete z nového zobrazenia odstrániť všetky nepotrebné ovládacie prvky alebo prvky rozloženia.

 5. Na pracovnej table zobrazenia kliknite na položku Zobraziť vlastnosti.

 6. Kliknite na kartu Všeobecné.

 7. V časti Nastavenie zobrazenia začiarknite políčko Iba na čítanie a kliknite na tlačidlo OK.

 8. Na otestovanie zobrazenia iba na čítanie kliknite na položku Ukážka na paneli s nástrojmi Štandardný.

 9. V okne ukážky skontrolujte, či nemôžete zadávať údaje do formulára.

 10. Ak sa chcete vrátiť do režimu návrhu, kliknite na položku Zavrieť ukážku na paneli s nástrojmi Štandardný.

Na začiatok stránky

Vloženie tlačidla prepínajúceho medzi zobrazením iba na čítanie a zobrazením na čítanie aj zápis

Zobrazenia sa často navrhujú tak, aby pracovali s tlačidlami a pravidlami, čo umožňuje zautomatizovať určité úlohy na šablóne formulára, ako je odpoveď na činnosti vyvolané osobou vyplňujúcou formulár. Na šablónu formulára môžete napríklad vložiť tlačidlo a potom vytvoriť pravidlo, ktoré prepína zobrazenia po kliknutí na tlačidlo. V nasledujúcom príklade návrhár formulára vytvoril pravidlo v dialógovom okne Pravidlo, ktoré prepína na súhrnné zobrazenie iba na čítanie. Toto pravidlo sa spustí vždy po kliknutí na tlačidlo vo formulári.

Časť dialógového okna Pravidlo

Vloženie tlačidla prepínajúceho medzi zobrazeniami

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na príkaz Spravovať zobrazenia.

 2. V časti Vybrať zobrazenie kliknite na zobrazenie na čítanie aj zápis, do ktorého chcete pridať tlačidlo.

 3. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT + I, C.

 4. Na šablóne formulára umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť tlačidlo.

 5. V časti Vložiť ovládacie prvky kliknite na položku Tlačidlo.

 6. Na šablóne formulára dvakrát kliknite na práve vložené tlačidlo.

 7. Kliknite na kartu Všeobecné.

 8. V zozname Akcia kliknite na položku Pravidlá a vlastný kód.

 9. Do poľa Označenie zadajte text, ktorý má byť na tlačidle.

 10. Kliknite na položku Pravidlá.

 11. V dialógovom okne Pravidlá kliknite na položku Pridať.

 12. Do poľa Názov zadajte názov pravidla.

 13. Kliknite na tlačidlo Pridať akcie.

 14. V zozname Akcia kliknite na položku Prepnúť zobrazenia.

 15. V zozname Zobrazenie kliknite na zobrazenie, na ktoré chcete prepnúť a potom kliknite na tlačidlo OK.

 16. Kliknutím na tlačidlo OK zavrite všetky otvorené dialógové okná.

 17. Ak chcete otestovať vykonané zmeny, na štandardnom paneli s nástrojmi, kliknite na príkaz Ukážka alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + B.

 18. V okne ukážky kliknite na tlačidlo.

  Otvorí sa zobrazenie, ktoré ste zadali v kroku 15.

 19. Na návrat do režimu návrhu kliknite na položku Zavrieť ukážku, ktorá sa nachádza na paneli s nástrojmi Štandardný.

 20. Na pridanie druhého tlačidla a pravidla do zobrazenia iba na čítanie tak, aby používatelia mohli prepnúť späť na zobrazenie na čítanie aj zápis, otvorte zobrazenie iba na čítanie a potom zopakujte kroky 3 až 19.

Na začiatok stránky

Vloženie tlačidla, ktoré prepína na zobrazenie iba na čítanie po odoslaní formulára používateľmi

Nasledovný postup popisuje pridanie tlačidla do šablóny formulára, ktorý otvorí zobrazenie iba na čítanie odoslaných údajov. Túto činnosť možno vykonať vo formulári správy o stave, keď sa má používateľom umožniť prepínať z predvoleného zobrazenia na súhrnné zobrazenie iba na čítanie údajov formulára.

Poznámka: Tento postup funguje, iba ak šablóna formulára obsahuje existujúce pripojenie údajov pre odosielanie údajov formulára. Ak ešte nie je nakonfigurované pripojenie údajov na odosielanie, je potrebné ho vytvoriť pred ukončením tohto postupu. V opačnom prípade je postup nefunkčný. V sekcii Pozrite tiež vyhľadajte prepojenia na ďalšie informácie o pripojení údajov.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na príkaz Spravovať zobrazenia.

 2. V časti Vybrať zobrazenie kliknite na zobrazenie, ktoré má obsahovať tlačidlo Odoslať.

 3. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT + I, C.

 4. Na šablóne formulára umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť tlačidlo.

 5. V časti Vložiť ovládacie prvky kliknite na položku Tlačidlo.

 6. Na šablóne formulára dvakrát kliknite na práve vložené tlačidlo.

 7. Kliknite na kartu Všeobecné.

 8. V zozname Akcia kliknite na položku Odoslať.

 9. Ak chcete, aby sa na označení tlačidla zobrazil iný text ako „Odoslať“, do poľa Označenie zadajte požadovaný text.

 10. Kliknite na položku Odoslanie - možnosti.

 11. V dialógovom okne Odoslanie - možnosti skontrolujte, či je začiarknuté políčko Povoliť používateľom odoslanie tohto formulára.

 12. Kliknite na položku Vykonať vlastnú akciu pomocou pravidiel a potom kliknite na položku Pravidlá.

 13. V dialógovom okne Pravidlá odosielania formulárov kliknite na tlačidlo Pridať.

 14. Do poľa Názov zadajte názov pravidla a potom kliknite na položku Pridať akciu.

 15. V zozname Akcia kliknite na položku Prepnúť zobrazenia.

 16. V zozname Zobrazenie kliknite na zobrazenie iba na čítanie, na ktoré chcete prepnúť a potom kliknite na tlačidlo OK.

 17. Kliknutím na tlačidlo OK zavrite všetky otvorené dialógové okná.

 18. Ak chcete otestovať vykonané zmeny, na štandardnom paneli s nástrojmi, kliknite na príkaz Ukážka alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + B.

 19. V okne ukážky kliknite na tlačidlo používané na odosielanie formulára.

  Otvorí sa zobrazenie iba na čítanie.

 20. Na návrat do režimu návrhu kliknite na položku Zavrieť ukážku, ktorá sa nachádza na paneli s nástrojmi Štandardný.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×