Návrh zobrazenia, ktoré je optimalizované pre tlač

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Šablóny formulárov, ktoré vytvárate v programe Microsoft Office InfoPath, sú navrhované na otváranie a vypĺňanie v režime online, buď v samotnom programe InfoPath, alebo pomocou webového prehľadávača. Používatelia však môžu chcieť vytlačiť kópiu kompletného formulára pre svoje vlastné záznamy alebo pre archívne potreby. Preto je vhodné overiť, či šablóna formulára vyzerá prijateľne aj po vytlačení. Môžete sa napríklad presvedčiť, či ovládacie prvky v šablóne formulára nepresahujú okraje tlačenej strany alebo či je text na vytlačenom formulári čitateľný.

Okrem toho môžete použiť pracovnú tablu Zobrazenia na vytvorenie špeciálnej verzie šablóny formulára , označenej ako zobrazenie tlače , ktoré je navrhnuté špeciálne pre potreby tlače.

Tento článok popisuje spôsob návrhu zobrazenia tlače pre šablónu formulára a ďalšie postupy na vytváranie šablón formulárov vhodných pre potreby tlače.

Obsah tohto článku

Rozdiely medzi tlačou šablóny formulára a tlačou formulára

Úvod do zobrazení tlače

Návrh zobrazenia tlače, ktoré je založené na existujúcom zobrazení

Návrh zobrazenia tlače určeného špeciálne pre program Word

Rozdiely medzi tlačou šablóny formulára a tlačou formulára

Šablónu formulára môžete vytlačiť, a tak získať celkovú predstavu o tom, ako sa ovládacie prvky a ďalšie objekty na vytlačenej strane zobrazia, alebo overiť nastavenia tlače, napríklad hlavičky a päty. Keď tlačíte šablónu formulára z režim návrhu, na vytlačenej šablóne formulára môžete vidieť určité položky, napríklad tlačidlá, ktoré sa v skutočnosti nezobrazia, keď používateľ vytlačí formulár založený na šablóne formulára.

Keď používatelia tlačia formuláre založené na šablóne formulára, program InfoPath upraví nastavenia formulára alebo odstráni určité položky, ktoré nemajú zmysel v kontexte vytlačeného dokumentu. Text s pokynmi Vložiť položku, ktorý sa predvolene zobrazuje v časti opakujúcich sa tabuliek, sa v tlačenom formulári nezobrazí. Takisto sa nevytlačia ovládacie prvky tlačidiel, položky zoznamu alebo posúvacie šípky, pretože tieto položky stratia po vytlačení svoj zmysel.

Na začiatok stránky

Úvod do zobrazení tlače

Aj keď sú šablóny formulárov navrhnuté na zhromažďovanie údajov v elektronickej forme, môžete vytvoriť aj zobrazenie tlače, ktoré je zobrazením navrhnutým špeciálne pre tlač. Je užitočné hlavne vtedy, keď chcete, aby používatelia vytlačili formulár pomocou príslušného rozloženia alebo vytlačili iba určité časti formulára.

Ak šablóna formulára obsahuje viac zobrazení, môžete zobrazenie tlače vytvoriť pre každé zobrazenie. Alebo môžete navrhnúť jedno zobrazenie tlače, ktoré použijete na všetky zobrazenia v šablóne formulára. Ak napríklad šablóna formulára obsahuje tri rozdielne zobrazenia, môžete vytvoriť zobrazenie tlače, ktoré zjednotí kľúčové informácie z jednotlivých zobrazení do jednej tlačenej strany.

Ak chcete vytvoriť a priradiť zobrazenie tlače v jestvujúcom zobrazení, môžete na pracovnej table Zobrazenia použiť prepojenie Vytvoriť verziu pre tlač pre toto zobrazenie. Keď kliknete na toto prepojenie, program InfoPath vykoná nasledovný postup:

 • Vytvorí nové prázdne zobrazenie nazvané Verzia pre tlačnázov, kde názov je názvom zobrazenia, na ktorom je zobrazenie tlače založené.

 • Priradí zobrazenie tlače k zobrazeniu, na ktorom je založené. Toto priradenie je zaznamenané v dialógovom okne Zobrazenie - vlastnosti, na karte Tlač - nastavenie. Predstavte si napríklad, že ste vytvorili zobrazenie tlače, ktoré je v šablóne formulára založené na zobrazení Schválenie. Keď používatelia v zobrazení Schválenie kliknú na tlačidlo Tlačiť, program InfoPath vytlačí všetko, čo sa nachádza v zobrazení Verzia pre tlač Schválenie.

Po vytvorení zobrazenia tlače ho môžete navrhnúť podľa toho, ako má formulár po vytlačení vyzerať. Obvykle je súčasťou tohto postupu kopírovanie a prilepenie ovládacích prvkov z ďalších zobrazení v šablóne formulára do zobrazenia tlače. V prípade potreby môžete v zobrazení tlače nahradiť určité ovládacie prvky inými. Rozbaľovací zoznam, v ktorom sú predvolene skryté položky zoznamu, môžete napríklad nahradiť štandardným zoznamom, v ktorom sú tieto položky predvolene zobrazené. Keď to urobíte, všetky položky sa zobrazia vo vytlačenom formulári. V dialógovom okne Zobrazenie - vlastnosti môžete určiť aj vlastné možnosti tlače pre zobrazenie tlače, napríklad hlavičky, päty alebo okraje strany.

Na začiatok stránky

Návrh zobrazenia tlače, ktoré je založené na existujúcom zobrazení

V predvolenom nastavení, keď používateľ tlačí formulár, ktorý nemá priradené špecifické zobrazenie tlače, bude vytlačené zobrazenie, ktoré je aktuálne zobrazené v počítači používateľa. Ak vytvoríte zobrazenie tlače, program InfoPath vytlačí takéto zobrazenie namiesto aktuálneho zobrazenia. Ako zobrazenie tlače môžete označiť akékoľvek existujúce zobrazenie. Nasledovný postup vysvetľuje spôsob použitia existujúceho zobrazenia ako základu pre zobrazenie tlače.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na príkaz Spravovať zobrazenia.

 2. Na pracovnej table Zobrazenia kliknite v zozname Vybrať zobrazenie na zobrazenie, ktoré potrebujete na vytvorenie zobrazenie tlače.

 3. V časti Akcie kliknite na položku Vytvoriť verziu pre tlač pre toto zobrazenie.

 4. Do dialógového okna Vytvoriť verziu pre tlač zadajte názov zobrazenia tlače a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Na pracovnej table Zobrazenia dvakrát kliknite na zobrazenie tlače.

 6. V dialógovom okne Zobrazenie - vlastnosti vyberte požadované možnosti na kartách Tlač - nastavenie a Strana - nastavenie a potom kliknite na tlačidlo OK. Pre zobrazenie tlače môžete napríklad určiť predvolené nastavenie okrajov alebo nastavenie pre hlavičky a päty.

 7. Ak chcete prepnúť do pôvodného zobrazenia, na pracovnej table Zobrazenia kliknite v zozname Vybrať zobrazenie na názov zobrazenia.

 8. Ak chcete vybrať všetko v zobrazení, stlačte klávesy CTRL+A.

 9. Ak chcete kopírovať výber do schránky, stlačte klávesy CTRL+C.

 10. Ak chcete prepnúť do zobrazenia tlače, na pracovnej table Zobrazenia kliknite v zozname Vybrať zobrazenie na názov zobrazenia.

 11. Ak chcete prilepiť výber z pôvodného zobrazenia do zobrazenia tlače, stlačte klávesy CTRL+V.

 12. Odstráňte všetky ovládacie prvky alebo prvky rozloženia, ktoré nepotrebujete, alebo pridajte ďalšie ovládacie prvky.

  Tip : Ak chcete rýchlo zistiť, či ovládacie prvky alebo ďalšie časti návrhu budú na tlačenej strane správne rozložené, môžete pozdĺž pravej strany šablóny formulára zobraziť sprievodcu šírkou strany kliknutím na možnosť Sprievodca šírkou strany v ponuke Zobraziť. Sprievodca šírkou strany sa na šablóne formulára zobrazí ako prerušovaná zvislá čiara. Čiara naznačuje, kde sa nachádza pravý okraj tlačenej strany, na základe predvolenej tlačiarne počítača.

 13. Ak chcete do zobrazenia tlače pridať zlomy strán, kliknite na miesto, kde sa má nová strana začať, a potom v ponuke Vložiť kliknite na položku Zlom strany.

  Poznámka : Zlom strany sa zobrazí ako prerušované vodorovná čiara v šablóne formulára. Ak zobrazíte ukážku šablóny formulára, sa nezobrazí Prerušovaná čiara alebo žiadne iné označenie zlomu strany. Ak chcete vidieť, ako zlom strany ovplyvní tlačené formuláre, ktoré sú založené na danej šablóne formulára, kliknite na položku Ukážka pred tlačou Obrázok tlačidla na štandardnom paneli s nástrojmi.

Na začiatok stránky

Návrh zobrazenia tlače určeného špeciálne pre program Word

Ak ste návrhár formulárov, kto pozná technológií XML, pridaním zobrazenia tlače pre program Word sprievodcu môžete použiť na vytvorenie na základe programu Microsoft Office Word tlače zobrazenia, ktorý sa vytlačí údajov formulára priamo z programu Word. Umožňuje využívať výhody rozsah tlače funkcie, ktoré sú k dispozícii v programe Word. Na vykonanie tohto kroku musíte mať prístup k existujúci súbor Transformácia XSL (XSLT), ktoré transformácie údajov v šablóne formulára do formátu, ktorý je vhodný pre tlač z programu Word. Keď používateľ vytlačí formulár, ktorý obsahuje zobrazenie tlače založené na programe Word, údaje v tomto formulári vytlačí priamo z programu Word. Súbor XSLT musí byť vytvorený pomocou programu Microsoft Office Word 2003 alebo Microsoft Office Word 2007.

Poznámka : Ďalšie informácie o vytváraní súbor XSLT, odkazovať na Microsoft Office InfoPath 2003 Software Development Kit (SDK). SDK obsahuje nástroj, s názvom InfoPath to Word Wizard, ktorý vám umožní používať Word 2003 alebo Word 2007 na tlač údajov formulára programu InfoPath. Vyhľadajte InfoPath 2003 SDK, nájdete v časti Pozrite tiež.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na príkaz Spravovať zobrazenia.

 2. V časti Akcie na pracovnej table Zobrazenia kliknite na prepojenie Pridať zobrazenie tlače pre program Word.

 3. Ak potrebujete určiť súbor XSLT, ktorý chcete použiť na zobrazenie tlače založené na programe Word, postupujte podľa pokynov Sprievodcu pridaním zobrazenia tlače pre program Word.

 4. Na pracovnej table Zobrazenia v zozname Vybrať zobrazenie kliknite na zobrazenie, pre ktoré chcete určiť zobrazenie tlače založené na programe Word, a potom kliknite na možnosť Zobraziť vlastnosti.

 5. Kliknite na kartu Tlač - nastavenie.

 6. V zozname Pri tlači tohto zobrazenia použiť existujúce zobrazenie kliknite na zobrazenia tlače založené na programe Word.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×