Návrh formulára na zlučovanie

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pomocou zlučovania používateľov môžete zlúčiť údaje z rôznych formulárov do jedného formulára. Toto je užitočné, keď používatelia chcú porovnať alebo zhrnúť údaje z viacerých súvisiacich formulárov. Napríklad, môže byť užitočné pre manažéra, ktorého tím vyplní týždenný formuláre správ o stave zlúčiť údaje formulárov do jednej súhrnnej zostavy pre jej riaditeľ.

Obsah tohto článku

Spôsoby zlučovania formulárov

Dôležité informácie o návrhu

Akcie zlúčenia pre polia a skupiny

Definovanie vlastného nastavenia zlučovania pre ovládacie prvky

Spôsoby zlučovania formulárov

Umiestnenie formulára určuje, ako ho môže používateľ zlúčiť s inými formami. Nasledujúci zoznam vysvetľuje rôzne miesta uloženia formuláre programu Microsoft Office InfoPath a ako môžu používatelia zlučovať formuláre, ktoré sú uložené v týchto umiestneniach:

 • Miestny pevný disk alebo sieťové umiestnenie    Používateľ musí najskôr otvorte formulár v programe InfoPath. Tento formulár sa nazýva cieľový formulár, pretože je to formulár, do ktorého sa zlúčia inými formami. Používateľovi potom klikne Zlúčiť formuláre v ponuke súbor a vyberie ďalšie formuláre – nazývané zdrojové formuláre – Ak chcete zlúčiť s cieľovým formulárom.

  Poznámka: Môžete tiež otvoriť nového, prázdneho formulára, a potom použite ten istý postup na zlúčenie prázdny formulár s ďalšie formuláre, ktoré sú založené na tej istej šablóny formulára.

 • Knižnice dokumentov na lokalite SharePoint    Formuláre sa ukladajú do knižnice dokumentov na lokalite Windows SharePoint Services 3.0, Microsoft Office SharePoint Server 2007 alebo Microsoft Office Forms Server 2007. V ponuke Zobraziť v knižnici dokumentov, kde sú uložené vo formulároch používateľa môžete vybrať zobrazenie Zlúčiť dokumenty a potom vyberte položku Formuláre, ktoré chce zlúčiť. Pri zlučovaní formulárov týmto spôsobom, nie je potrebné pre používateľov na najskôr Otvorte cieľový formulár, ako je to uvedené v predchádzajúcom príklade.

  Poznámka: Pri návrhu šablóna formulára kompatibilná s prehliadačom, používatelia môžu vyplniť formuláre založené na publikovanej šablóne formulára pomocou webového prehliadača. Postup zlučovania formulárov v knižnici lokality SharePoint, ktoré sú založené na šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom je rovnaká ako zlúčením viacerých formulárov, ktoré používatelia otvoria a vyplnia v programe InfoPath.

 • E-mailových formulárov programu InfoPath v Microsoft Office Outlook 2007    Používateľ môže zlúčenie viacerých formulárov z v rámci Office Outlook 2007 ich výberom v zobrazení priečinka, kde sú uložené vo formulároch a potom na položku Zlúčiť formuláre v ponuke akcie.

Poznámka: Pri zlúčení formulárov používateľmi pôvodných formulároch sa neodstránia. Údaje zo zlúčených formulárov sa pridajú do cieľového formulára. Odporúča sa, že používatelia Uložiť ako nový formulár tak, aby sa prepíšu údaje v pôvodnej podobe s zlúčených údajov cieľového formulára.

Na začiatok stránky

Dôležité informácie o návrhu

Teraz, keď máte skúsenosti s spôsobov, ako môžu používatelia zlučovať formuláre na základe umiestnenia formulára, je dôležité pochopiť, ako môžete zapnúť určité ovládacie prvky podporovali zlučovanie a ako sa údaje z jednotlivých polí kombinovať zlúčení formulárov. Táto informácia – spolu s pochopenie toho, ako používatelia plánujú použitie zlúčených údajov – je kľúčové časti Vytvorenie šablóny formulára, ktoré umožňujú používateľom jednoducho zlučovať formuláre.

Keď pridáte ovládací prvok do šablóny formulára, je viazaný k poľu alebo skupine v šablóne formulára zdroj údajov. Ak navrhujete novú, prázdnu šablónu formulára, zdroja údajov sa vytvorí automaticky pri pridávaní ovládacích prvkov. Ak sa návrh šablóny formulára, ktorá vychádza z externého zdroja údajov, napríklad schému XML alebo webová služba, ovládacie prvky, ktoré môžete pridať do šablóny formulára musí previazať s polia alebo skupiny v tomto zdroji údajov.

Keď povolíte nastavenie zlučovania pre ovládací prvok, skutočne Povoliť nastavenia zlučovania pre pole alebo skupinu, ktorý je viazaný ovládací prvok. Nastavenia zlučovania líšiť v závislosti od poľa alebo skupiny a jeho typ údajov. Niektoré typy polí alebo skupín nepodporujú zlučovanie.

Lepšie pochopiť, ako zlučovanie funguje, si predstavme, že ste vytvorili formulár šablóny na vyúčtovanie výdavkov obsahujúci ovládacieho prvku textového poľa viazať na neopakujúce sa pole v zdroji údajov, ktorý používa typ údajov text. Toto pole sa používa na ukladanie každý používateľ business dôvod zaznamenané nákladov. V tomto príklade budeme zavolať pole účel a viazať na to, ovládací prvok textového poľa s označením Účel podnikania .

Predstavte si, že tri používateľov – Bob Kelly, kováč a Chvojková – vypĺňajú formuláre založené na šablóne formulára. Do poľa Účel podnikaniakonferencia, Nate zadá, Navštívte blog o zákazníkova Judy zadá Služobnej ceste. Pretože ovládacích prvkoch textového poľa, ktoré používajú typ údajov text nepodporujú zlučovanie údajov v predvolenom nastavení, manažéra, ktorý spája tieto formuláre vyúčtovania výdavkov, zobrazia iba jednu hodnotu v poli Účel podnikania – hodnotu, ktorú už obsahoval cieľový formulár. Áno, napríklad ak je cieľový formulár Juditin formulár, len hodnoty, ktoré znamená sa zobrazia v zlúčenom formulári pre toto pole.

Prispôsobením nastavenia zlučovania pre pole alebo skupinu, ktorý je viazaný ovládací prvok, môžu používatelia zlučovať daného poľa alebo skupiny údajov z viacerých formulárov. V tomto príklade môžete prispôsobiť nastavenia zlučovania pre ovládací prvok textového poľa Business Purpose tak, aby používatelia mohli zlučovať údaje z formulárov, ktoré obsahujú dané pole. Povolením oddeľovača medzi každou zlúčenou hodnotou Zobraziť môžete prispôsobiť nastavenia zlučovania ďalej. Oddeľovačom môže byť medzeru, čiarku, bodkočiarky, zvislú čiaru, zlom riadka, zlom odseku alebo podčiarknutie. Napríklad, ak Roman konferencie zadá do poľa Účel podnikania , Nate zadá, Navštívte blog o zákazníkovi, Judy zadá Služobnej cestea Zapnúť zlučovanie pre dané pole a zadajte čiarku oddeľovač, výsledné zlúčené údaje sa Zobraziť ako služobnej ceste, navštívte blog o zákazníkovi, konferencie (ak je cieľový formulár Juditin formulár).

Poznámka: Medzery sa automaticky pridá za čiarkou a bodkočiarku oddeľovače.

Pri pridávaní oddeľovača môže pomôcť rozlíšiť zadaných hodnôt, môžete ďalej prispôsobiť zlúčenie údajov pridaním jedinečnej predpony každej hodnote v poli alebo v skupine. Pri pridávaní predponu, môžete vybrať hodnotu z iného poľa alebo zadať funkcia, ktorý chcete použiť ako predpona. Pridanie predpony môže pomôcť používateľom identifikovať zdroj pôvodných údajov. Napríklad, môžete povoliť meno osoby, ktorá vyplnil formulár – hodnota, ktorá sa zadáva do iného poľa – Zobraziť ako predpona pre hodnotu obsiahnuté v inej oblasti. Potom zlúčení niekoľkých formulárov hodnoty zo zdrojového formulára zobrazia zlúčené hodnoty a tieto hodnoty budú mať identifikátory.

Napríklad ak identifikovať polí uchovávajúcich meno používateľa ako predponu a vytvoríte funkciu kontakt , ktorá pridá stĺpec po každej inštancie danej hodnoty, používatelia môžu jednoducho zobraziť kto hodnotu zadal, aj po zlúčení niekoľkých formulárov. V tomto príklade Ak Chvojková je formulár je cieľovým formulárom, výsledné údaje predpony sa zobrazia ako Služobnú cestu Kováč: návšteva klienta Bob Kelly: konferencie.

Poznámky: 

 • Predpona nepridá do cieľového formulára – Chvojková na formulár, v tomto prípade, ak sa chcete vyhnúť pridaniu nadbytočných predpôn, ak zlúčené údaje sa uložia vo formulári a potom sa znovu zlúčiť formulár.

 • Keď používateľ zlučuje formuláre programu InfoPath, ktoré sú umiestnené na pevný disk alebo sieťové umiestnenie, na lokalite SharePoint alebo e-mailových formulárov programu InfoPath v Office Outlook 2007, výsledné zlúčené údaje sa zobrazujú v obrátenom poradí z poradia výberu vo formulároch. Napríklad, ak používateľ vyberie tri formuláre, počnúc Roman, potom vyberie Juditin a potom Natáliin, vo formulári výsledné, ktorý obsahuje zlúčené údaje, Natáliin údaje sa zobrazia najprv potom Juditin údajov, a potom Romanov.

 • Okrem prispôsobenia nastavenia zlučovania pre jednotlivé ovládacie prvky, môžete tiež vypnúť zlučovanie formulárov pre celú šablónu formulára chcete zabrániť používateľom Zlúčiť formuláre, ktoré sú založené na to. Ak vypnete zlučovania formulárov, používatelia, ktorí vyplňte formulár nemajú prístup k príkazu Zlúčiť formuláre v ponuke súbor.

 • Ak chcete zabezpečiť, aby formulár šablóny správne nakonfigurované zlúčenie inými formami, otestujte publikovanie šablóny formulára, a potom vytvoriť a uložiť aspoň päť formuláre na základe šablóny formulára so vzorovými údajmi. Po uložení vo formulároch, otvorte šablónu formulára v režime návrhu a potom kliknite na položku Ukážka na paneli s nástrojmi štandardný... V režime ukážky zlúčenie formulárov vzorky. Ak formuláre zlúčiť správne, môžete publikovať šablónu formulára a povoliť používateľom vytvárať formuláre založené na danej šablóne formulára.

 • Používateľom poskytnúť postup, ako možno zlúčiť formuláre. Môžete si vytvoriť tento postup pri testovaní šablóny formulára na zlučovanie.

Na začiatok stránky

Akcie zlúčenia pre polia a skupiny

Nasledujúce akcie zlúčenia sa líšia v závislosti od typu údajov poľa alebo skupiny.

Pri konfigurovaní nastavenia zlučovania pre ľubovoľný typ poľa alebo skupiny môžete ignorovať hodnoty v zdrojových formulároch a ponechať hodnoty v cieľovom formulári, alebo vybrať vlastné nastavenie zlučovania. Nasledujúca tabuľka popisuje vlastné nastavenie zlučovania pre každý typ poľa alebo skupiny.

Typ poľa alebo skupiny

Dostupné nastavenie zlučovania

Príklady ovládacích prvkov, ktoré môžu byť viazané na tento typ poľa

Iné než opakujúce sa pole

 • Skombinovanie hodnoty v cieľovom formulári s hodnotami zo zdrojových formulárov

  • Ignorovať prázdne polia

  • Pridanie oddeľovača medzi položkami

  • Pridať predponu ku každej položke

 • Textové pole

 • Rozbaľovací zoznam

 • Rozbaľovacie pole

Opakujúce sa pole

 • Vloženie hodnôt zo zdrojových formulárov pred alebo za hodnotu v cieľovom formulári

  • Odstránenie prázdnych polí

 • Zoznam s odrážkami

 • Číslovaný zoznam

 • Obyčajný zoznam

 • Pole so zoznamom viacnásobného výberu

Iné než opakujúce sa pole vo formáte XHTML

 • Skombinovanie hodnoty v cieľovom formulári s hodnotami zo zdrojových formulárov

  • Ignorovať prázdne polia

  • Pridanie oddeľovača medzi položkami

  • Pridať predponu ku každej položke a formátovanie textu predpony

Blok textu vo formáte RTF

Opakujúce sa pole vo formáte XHTML

 • Vloženie hodnôt zo zdrojových formulárov pred alebo za hodnotu v cieľovom formulári

  • Odstránenie prázdnych polí

 • Zoznam s odrážkami

 • Číslovaný zoznam

 • Obyčajný zoznam

 • Opakujúca sa tabuľka

Pole atribút

 • Nahradenie hodnoty v cieľovom formulári hodnotou zo zdrojového formulára

  Ak používateľ vyberie viacero formulárov, hodnota z posledného formulára, ktorý používateľ vyberie bude hodnota, ktorá sa zachová v cieľovom formulári. Napríklad, ak používateľ vyberie tri formuláre, počnúc od Roman, potom vyberie Juditin a potom Natáliin, údaje z poľa atribút, ktorý sa nachádza v Natáliin formulár nahradí pôvodné hodnoty v cieľovom formulári.

  Poznámka: V závislosti od operačného systému osoby, ktorá spája formuláre, uchovaného hodnoty sa môžu líšiť.

 • Skombinovanie hodnoty v cieľovom formulári s hodnotami zo zdrojových formulárov

  • Ignorovať prázdne polia

  • Pridanie oddeľovača medzi položkami

  • Pridať predponu ku každej položke

Typ poľa atribútu môže mať ľubovoľný ovládací.

Neopakujúce skupiny

 • Skombinovanie hodnoty v cieľovom formulári s hodnotami zo zdrojových formulárov

 • Sekcia

 • Voliteľná sekcia

Opakujúca sa skupina

 • Vloženie hodnôt zo zdrojových formulárov pred alebo za hodnotu v cieľovom formulári

  • Odstránenie prázdnych polí

 • Zoznam s odrážkami

 • Číslovaný zoznam

 • Obyčajný zoznam

 • Pole so zoznamom viacnásobného výberu

 • Opakujúca sa tabuľka

Na začiatok stránky

Definovanie vlastného nastavenia zlučovania pre ovládacie prvky

Definovanie vlastného nastavenia zlučovania pre štandardné a opakujúce sa ovládacie prvky, použite postup v tejto časti.

Poznámka: Keď povolíte nastavenie zlučovania pre ovládací prvok, skutočne Povoliť nastavenia zlučovania pre pole alebo skupinu, ktorý je viazaný ovládací prvok. Nastavenia zlučovania líšiť v závislosti od poľa alebo skupiny a jeho typ údajov. Niektoré typy polí alebo skupín nepodporujú zlučovanie. Nastavenia zlučovania tiež môžete zmeniť úpravou vlastností poľu alebo skupine v zdroji údajov. Na vykonanie tohto kroku kliknite pravým tlačidlom myši na pole alebo skupinu na pracovnej table Zdroj údajov, v kontextovej ponuke kliknite na položku Vlastnosti a potom na karte pravidlá a zlúčenie kliknite na položku Zlúčiť nastavenia.

Štandardné ovládacie prvky zahŕňajú ovládacie prvky, ktoré sa bežne spájajú so získavaním a zobrazením informácií. Tieto ovládacie prvky obsahujú textové polia, zoznamy, začiarkavacie políčka a tlačidlá. Opakujúce sa a voliteľné ovládacie prvky zahŕňajú ovládacie prvky zoznamu, opakujúce sa tabuľky sekcie a voliteľné sekcie. Tieto ovládacie prvky umožňujú používateľom počas vypĺňania formulára vkladať položky zoznamu, riadky, množín záznamov a voliteľné informácie. Napríklad do šablóny formulára na vyúčtovanie výdavkov, môžete použiť opakujúcu sa tabuľku umožňuje používateľom pridať rovnaký počet riadkov, ktoré sú potrebné na zadanie určitého počtu položiek výdavkov.

Poznámky: 

 • Niektoré ovládacie prvky sú viazané na polia, ktoré nie je možné zlúčiť. Napríklad hodnôt v ovládacích prvkov výberu dátumu alebo ovládacie prvky začiarkavacích políčok sa nemôžu zlúčiť pretože typ údajov, ktoré obsahujú nie je možné zlúčiť. Ovládacie prvky, ktoré obsahujú digitálne podpisy môžu nikdy zlúčiť, pretože by mohlo znehodnotiť digitálny podpis.

 • Niektoré ovládacie prvky obsahujú ďalšie možnosti. Napríklad pri prispôsobovaní nastavenia zlučovania pre ovládací prvok textu vo formáte RTF poľa, môžete vybrať aj možnosť formátovania písma.

Definovanie vlastného nastavenia zlučovania pre štandardných ovládacích prvkov

Štandardné ovládacie prvky zahŕňajú textové polia, bohaté textové polia a polia so zoznamom. V tomto článku nájdete ďalšie informácie v téme akcie zlúčenia pre polia a skupiny .

Poznámka: Ovládacie prvky, ktoré sa pridajú do sekcie – inými slovami, podriadený prvok nadradenej ovládacie prvky – podporujú len zlučovanie, ak ju povolil pre nadradený ovládací prvok.

 1. Dvakrát kliknite na ovládací prvok, ktorý chcete upraviť.

 2. V dialógovom okne Vlastnosti ovládacieho prvku, kliknite na kartu Rozšírené.

 3. Zlúčenie formulárov, kliknite na položku Zlúčiť nastavenia.

 4. V časti Akcia pre toto pole, kliknite na položku skombinovanie hodnoty v cieľovom formulári s hodnotami zo zdrojových formulárov.

 5. Vylúčenie polia, ktoré neobsahujú údaje, v časti Možnosti skombinovať, začiarknite políčko Preskočiť prázdne polia (odporúča sa).

 6. V zozname oddeliť každú položku znakom Vyberte oddeľovač zobrazovať medzi hodnotami v ovládacom prvku, ktorý sa zobrazí v cieľovom formulári.

  Technické podrobnosti

  Pridanie oddeľovača môže pomôcť používateľom určiť používateľa, ktorý zadal údaje, keď sú zlúčené údaje z viacerých formulárov. Vybratie napríklad čiarkou (",") pre konkrétny ovládací prvok bude mať za následok údaje z ovládacieho prvku sú oddelené čiarkami zlúčení viacerých formulárov založený na šablóne formulára.

 7. Ak chcete pridať predponu pred každú hodnotu, ktorá sa zobrazí v ovládacom prvku pri zlúčení formulárov založených na šablóne formulára používateľmi, začiarknite políčko vložiť znak pred každý položky s a potom vyberte položku, ktorú chcete založiť predponou.

  Postup

  1. Kliknite na položku vložiť vzorec Tlačidlo Vzorec .

  2. V dialógovom okne Vloženie vzorca vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   • Ak chcete použiť vo vzorci poľa, kliknite na položku vložiť pole alebo skupinu, kliknite na pole, ktoré chcete použiť v dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny a potom kliknite na tlačidlo OK.

   • Ak chcete použiť funkciu vo vzorci, kliknite na položku Vložiť funkciu, vyberte funkciu, ktorú chcete použiť v dialógovom okne Vloženie funkcie a kliknite na tlačidlo OK.

    Tip: Ak funkciu vyžaduje parametre, vyberte danú funkciu v dialógovom okne Vloženie funkcie, kliknite na tlačidlo OK, a potom do poľa vzorec v dialógovom okne Vloženie vzorca dvakrát kliknite na položku funkcie, ktoré ste pridali a kliknite na pole alebo skupina. Prepojenia na ďalšie informácie o funkciách nájdete v časti Pozrite tiež.

   • Ak chcete do vzorca vložiť hodnotu alebo matematický operátor, do poľa vzorec zadajte hodnotu alebo symbol matematickej operácie.

  Operácia

  Symbol

  Pracovná tabla Správa dokumentov

  +

  Odčítanie

  -

  Násobenie

  *

  Delenie

  /

  • Poznámka: Ak vzorec sa používa operátor delenia (/), skontrolujte, či je medzery pred a za operátorom delenia. Ak operátor delenia nemá žiadne medzery pred a za ním, môžu vysvetľovať InfoPath "alebo" oddeľovač XPath umiestnenie ako operátor delenia.

  • Vzorec pre správnej syntaxe, v dialógovom okne Vloženie vzorca kliknite na položku Overiť vzorec.

Definovanie vlastného nastavenia zlučovania pre štandardnú sekciu

Štandardné sekcie sú kontajnerov pre ďalšie ovládacie prvky. Sekcie môžu obsahovať ľubovoľné ovládacie prvky uvedené na pracovnej table Ovládacie prvky, vrátane ďalších sekcií. V tomto článku nájdete ďalšie informácie v téme akcie zlúčenia pre polia a skupiny .

Poznámka: Ovládacie prvky, ktoré sa pridajú do sekcie – inými slovami, podriadený prvok nadradenej ovládacie prvky – podporujú len zlučovanie, ak ju povolil pre nadradený ovládací prvok.

 1. Dvakrát kliknite na sekciu, ktorú chcete upraviť.

 2. V dialógovom okne Vlastnosti sekcie, kliknite na kartu Rozšírené.

 3. Zlúčenie formulárov, kliknite na položku Zlúčiť nastavenia.

 4. V časti Akcia pre túto skupinu, kliknite na položku skombinovať obsah skupín v zdrojových a cieľových formuláre (predvolená možnosť).

  Poznámka: Nastavenia zlučovania pre každého poľa a skupiny v rámci tejto skupiny určí, ako je zlúčené údaje.

Definovanie vlastného nastavenia zlučovania pre opakujúce sa ovládacie prvky a sekcie

Opakujúce sa ovládacie prvky zahŕňajú opakujúce sa sekcie, opakujúce sa tabuľky a zoznamy s odrážkami. V tomto článku nájdete ďalšie informácie v téme akcie zlúčenia pre polia a skupiny .

Poznámka: Ovládacie prvky, ktoré sa pridajú do sekcie – inými slovami, podriadený prvok nadradenej ovládacie prvky – podporujú len zlučovanie, ak ju povolil pre nadradený ovládací prvok.

 1. Dvakrát kliknite na ovládací prvok, ktorý chcete upraviť.

 2. V dialógovom okne Vlastnosti ovládacieho prvku, kliknite na kartu Rozšírené.

 3. Zlúčenie formulárov, kliknite na položku Zlúčiť nastavenia.

 4. V časti Akcia pre túto opakujúcu sa skupinu, kliknite na položku Vložiť skupiny zo zdrojových formulárov do cieľového formulára (predvolené).

 5. Zistiť, kde sa skupiny zo zdrojových formulárov zobrazia v cieľovom formulári, v časti možnosti vloženia, kliknite na položku skupiny v cieľovom formulári alebo pred skupiny v cieľovom formulári.

 6. Odstránenie prázdnych hodnôt zo zlúčených formulárov, začiarknite políčko odstrániť prázdne skupiny (odporúča sa).

 7. Na skombinovanie skupín, ktorých ovládacie prvky obsahujú rovnaké hodnoty, tým znížiť záložnej, začiarknite políčko skombinovať skupiny s rovnakou hodnotou poľa a potom kliknite na tlačidlo vedľa položky pole na porovnanie vyberte polia, ktoré chcete skombinovať.

Definovanie vlastného nastavenia zlučovania pre voliteľných sekcií

Voliteľné obsahujú ovládacie prvky. Používateľov môžete vložiť alebo odstrániť voliteľné sekcie počas vypĺňania formulára. V tomto článku nájdete ďalšie informácie v téme akcie zlúčenia pre polia a skupiny .

Poznámka: Ovládacie prvky, ktoré sa pridajú do sekcie – inými slovami, podriadený prvok nadradenej ovládacie prvky – podporujú len zlučovanie, ak ju povolil pre nadradený ovládací prvok.

 1. Dvakrát kliknite na ovládací prvok, ktorý chcete upraviť.

 2. V dialógovom okne Vlastnosti ovládacieho prvku, kliknite na kartu Rozšírené.

 3. Zlúčenie formulárov, kliknite na položku Zlúčiť nastavenia.

 4. V časti Akcia pre túto skupinu, kliknite na položku skombinovať obsah skupín v zdrojových a cieľových formuláre (predvolená možnosť).

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×