Návrh šablóny formulára pomocou nastavení v knižnici pripojenia údajov

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V tomto článku sa dozviete, ako do šablóny formulára, ktorý je založený na stránke nastavenia uložené v knižnici pripojenia údajov na lokalite Microsoft Office SharePoint Server 2007, ktoré môžu získavať alebo odoslanie údajov.

Obsah tohto článku

Prehľad

Skôr než začnete

Návrh šablóny formulára s pripojením údajov dotazu

Návrh šablóny formulára s pripojením údajov odoslania

Prehľad

Vedľajšieho pripojenia údajov je akékoľvek pripojenie k zdroju externých údajov, ktoré pridáte k šablóne formulára. Toto pripojenie údajov je odlišný od hlavného pripojenia údajov vytvorená pri návrhu šablóny formulára podľa databázy, webovej služby alebo nastavení v knižnici pripojenia. Pridaní vedľajšieho pripojenia údajov iba v prípade, že nie je možné dotaz alebo odoslať údaje prostredníctvom hlavného pripojenia údajov.

Formulár môže mať jedno primárne pripojenie údajov nazývané hlavné pripojenie údajov, a voliteľne môže mať jeden alebo viac vedľajších pripojení údajov. V závislosti od zámerov s formulárom môže pripojenie údajov dotazu alebo odoslanie údajov formulára do externého zdroja údajov, napríklad Microsoft SQL Server databázy alebo webovej služby.

Ak navrhujete niekoľko šablón formulárov, ktoré používajú podobné pripojenia údajov, zvážte použitie súboru pripojenia údajov namiesto vytvorenia údajov pripojených k externému zdroju údajov pre každú šablónu formulára. Týmto spôsobom, je potrebné aktualizovať iba jeden súbor pripojenia údajov, keď sa zmenia informácie o pripojení údajov pre množinu príslušných šablón formulárov. Napríklad pri premiestňovaní šablóny formulárov z testovacej siete do produkčnej siete, potrebujete aktualizovať nastavenia pripojenia údajov iba raz v knižnici pripojenia namiesto aktualizovali pripojenie údajov pre každú šablónu formulára. Keď formulár založený na šablóne formulára, ktorý používa súbor pripojenia údajov používa pripojenie údajov, pripojenie údajov sa automaticky aktualizuje s novým nastavením.

Súbor pripojenia údajov je XML súbor s príponou súboru .xml alebo .udcx, ktorý obsahuje informácie o pripojení pre jeden externý zdroj údajov. Tento súbor je uložený v knižnici pripojenia údajov na serveri využívajúcom Microsoft Office SharePoint Server 2007. Súbor pripojenia údajov sa vytvorí vývojár alebo skonvertovaním pripojenie údajov v existujúcej šablóny formulára do súboru pripojenia údajov tak, že kliknete na tlačidlo Konvertovať v dialógovom okne Pripojenia údajov (ponukaNástroje ).

Výhody používania súborov pripojenia údajov patria:

 • Viacerých formulárov môžete použiť rovnaký súbor pripojenia údajov, takže nie je potrebné vytvoriť rovnaké pripojenie údajov od začiatku pre každú šablónu formulára.

 • Ak sa zmení umiestnenie alebo nastavenie pripojenia pre externý zdroj údajov, je potrebné aktualizovať iba súbor pripojenia údajov, nie každú šablónu formulára.

 • Súbor pripojenia údajov môže obsahovať alternatívny overovania informácie, ktoré je možné použiť server pri vypĺňaní formulára pomocou webového prehliadača.

 • Formuláre na základe šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom, ktoré sú vyplnené v prehliadači môžete pripojiť na servery v inej doméne len s pripojením údajov, ktoré používajú súbory pripojenia údajov.

Program Microsoft Office InfoPath používa súbory pripojenia údajov, ktoré nasledujú univerzálny pripojenia údajov verzie 2.0 formáte. Táto verzia je podmnožinou verzii formátu súboru 1.0 používané v Microsoft Office FrontPage a Microsoft Office Excel. Program InfoPath nemôže používať súbory pripojenia údajov vo verzii formátu súboru 1.0.

Ak chcete vytvoriť šablónu formulára, ktorý je založený na nastavenie v súbore pripojenia údajov, program Microsoft Office InfoPath vytvorí pripojenie údajov, ktorý je založený na nastavení v knižnici pripojenia údajov. Ak súbor pripojenia údajov obsahuje nastavenia pre pripojenie údajov dotazu, program InfoPath vytvorí hlavný formulár zdroj údajov s dotazom, údajových polí a skupín, ktoré zodpovedajú spôsobu, akým sú údaje uložené v externých údajov zdroj, ktorý odkazuje na ňu nastavenia v súbore pripojenia údajov. Polia dotazov obsahujú údaje, ktoré v externom zdroji údajov sa používa na určenie Odoslať do formulára. Výsledky dotazu sa vloží do údajových polí. Ak chcete povoliť používateľom pri dotazovaní externom zdroji údajov, program InfoPath pridá tlačidlo Spustiť dotaz na šablónu formulára.

Keďže Údajová štruktúra dotazov a údajových polí musí zhodovať so spôsobom uloženia údajov v externom zdroji údajov, nemôžete upraviť existujúce polia alebo skupiny v hlavnom zdroji údajov. Polia alebo skupiny môžete pridať len do koreňovej skupiny v hlavnom zdroji údajov.

Ak používate nastavenia pre pripojenie údajov odoslania, program InfoPath umožní na tlačidlo Odoslať na paneli s nástrojmi štandardný a príkaz Odoslať v ponuke súbor formulárov, ktoré sú založené na tejto šablóne formulára. To umožňuje používateľom odosielať údaje zo svojich formulárov do externého zdroja údajov.

Na začiatok stránky

Skôr než začnete

Ak chcete návrh šablóny formulára, ktorý je založený na nastavení v knižnici pripojení údajov, potrebujete od správcu knižnice pripojenia údajov alebo vývojár, ktorý vytvoril súbor pripojenia údajov nasledujúce informácie:

 • Umiestnenie Office SharePoint Server 2007 lokality s knižnicou pripojení.

 • Názov súboru pripojenia údajov v knižnici pripojení údajov, ktoré chcete použiť.

Na začiatok stránky

Návrh šablóny formulára s pripojením údajov dotazu

Návrh šablóny formulára, ktorý je založený na súbor pripojenia údajov s nastavením pre pripojenie údajov dotazu, aby sa musia vykonať nasledovné:

 1. Návrh šablóny formulára, ktorý je založený na súbor pripojenia údajov    Tento krok vytvorí hlavný zdroj údajov pre šablónu formulára s príslušných polí a skupín, ktoré sú založené na stránke nastavenia v súbore pripojenia údajov.

 2. Pridanie ovládacieho prvku do šablóny formulára, ktorý bude zobrazovať výsledky dotazu    Ak chcete zobraziť údaje uložené v polia a skupiny v hlavnom zdroji údajov používateľom, budete musieť pridať ovládací prvok v šablóne formulára a potom ich zviazať s poľom dotazu alebo údajové pole v hlavnom zdroji údajov.

Krok 1: Vytvorenie šablóny formulára, na základe súbor pripojenia údajov

 1. V ponuke súbor kliknite na položku návrh šablóny formulára.

 2. V časti vytvoriť návrh novej v dialógovom okne Vytvorenie návrhu šablóny formulára, kliknite na Šablónu formulára.

 3. V zozname založené na kliknite na položku Knižnica pripojení.

 4. Ak vytvárate šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom, začiarknite políčko Povoliť len funkcie kompatibilné s prehľadávačom.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 6. V zozname lokalita v Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na názov lokality na serveri s programom Office SharePoint Server 2007, ktorá obsahuje knižnicu pripojení údajov.

  Pridanie lokality do zoznamu

  1. Kliknite na položku Spravovať lokality.

  2. V dialógovom okne Správa lokality kliknite na položku Pridať.

  3. Do poľa URL adresa zadajte umiestnenie knižnice pripojení údajov.

  4. Do poľa zobrazovaný názov zadajte názov knižnice pripojení údajov. Tento názov sa zobrazí v zozname lokalita v Sprievodcovi pripojením údajov.

  5. Kliknite na tlačidlo OK.

  6. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 7. Kliknite na názov knižnice pripojení údajov, ak chcete zobraziť zoznam súborov pripojenia údajov, kliknite na názov súboru pripojenia údajov, ktorý chcete použiť pre toto pripojenie údajov a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 8. Ak ste vybrali súbor pripojenia údajov s nastavením pripojenia k webovej službe, na ďalšiu stranu sprievodcu sa môže zobraziť výzva na zadanie vzorových hodnôt pre každý parameter na stanovenie polí alebo skupín, pridať do vedľajšieho zdroja údajov.

  Postup

  1. Vyberte parameter v tabuľke parametre, a potom kliknite na položku Nastaviť vzorovú hodnotu.

  2. V dialógovom okne vzorky hodnota zadajte hodnotu používateľov môžu použiť pre toto pole, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  3. Opakujte tieto kroky pre každý parameter v tabuľke parametre, a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

  Technické podrobnosti

  Keď konfigurujete pripojenie údajov webovej služby v Sprievodcovi pripojením údajov, program Microsoft Office InfoPath pripojí k webovej službe a žiada súbor služieb popis jazyk WSDL (Web). Súbor WSDL obsahuje schému, používané v webovej služby. Webová služba odpovedá na požiadavku odoslaním tohto súboru do programu InfoPath. Program InfoPath používa tieto informácie v tomto súbore pridať príslušné polia a skupiny do vedľajšieho zdroja údajov v šablóne formulára. Ak program InfoPath nájde neznámy typ prvku v súbore WSDL, program InfoPath vzorových údajov sa používa na určenie definície neznámeho typu prvku a potom pridá príslušné polia a skupiny do vedľajšieho zdroja údajov.

 9. Ak externý zdroj údajov odkazuje v nastaveniach vráti Microsoft ADO.NET DataSet, na ďalšiu stranu sprievodcu zobrazí výzva, či chcete zahrnúť informácie o zmenách, keď používatelia odosielať údaje formulára. Vo väčšine prípadov, nechajte začiarknuté políčko zahrnúť zmenu údajov pri odosielaní údajov a potom kliknite na tlačidlo ďalej. Ak nechcete zahrnúť informácie o zmenách, zrušte začiarknutie políčka zahrnúť zmenu údajov pri odosielaní údajov, a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

  Technické podrobnosti

  Táto stránka v Sprievodcovi sa zobrazí iba v prípade, že sú nastavenia služby Web a súbor služieb popis jazyk WSDL (Web) označuje, že webová služba vráti množinu údajov ADO.NET.

 10. Na nasledujúcej strane sprievodcu zadajte názov pripojenia údajov a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Krok 2: Pridanie ovládacieho prvku na zobrazenie údajov v poli

 1. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT + I, C.

 2. Presuňte ovládací prvok do šablóny formulára.

 3. V dialógovom okne Ovládací prvok – väzba vyberte pole, ktoré chcete viazať na ovládací prvok.

Na začiatok stránky

Návrh šablóny formulára s pripojením údajov odoslania

Ak súbor pripojenia údajov obsahuje nastavenia pre pripojenie na odoslanie údajov, môžete nakonfigurovať šablóny formulára, aby používatelia mohli odosielať údaje formulára cez pripojenie údajov. Keď to urobíte, program InfoPath pridá tlačidlo Odoslať na paneli s nástrojmi štandardný a príkaz Odoslať do ponuky súbor. Možnosti odoslania pre formulár môžete nakonfigurovať v dialógovom okne Možnosti odoslania (ponukaNástroje ). Možnosti odoslania sa konfigurujú rovnakým spôsobom, ako keby ste vytvorili šablónu formulára na základe databázy alebo webovej služby. Prepojenia na ďalšie informácie o navrhovaní šablóny formulára, ktorá vychádza z databázy alebo webovej služby v časti Pozrite tiež.

 1. V ponuke súbor kliknite na položku návrh šablóny formulára.

 2. V časti vytvoriť návrh novej v dialógovom okne Vytvorenie návrhu šablóny formulára, kliknite na Šablónu formulára.

 3. V zozname založené na kliknite na položku Knižnica pripojení.

 4. Ak vytvárate šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom, vyberte možnosť Povoliť len funkcie kompatibilné s prehľadávačom.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 6. V zozname lokalita v Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na názov lokality na serveri s programom Office SharePoint Server 2007, ktorá obsahuje knižnicu pripojení.

  Pridanie lokality do zoznamu

  1. Kliknite na položku Spravovať lokality.

  2. V dialógovom okne Správa lokality kliknite na položku Pridať.

  3. Do poľa URL adresa zadajte umiestnenie knižnice pripojení údajov.

  4. Do poľa zobrazovaný názov zadajte názov knižnice pripojení údajov. Tento názov sa zobrazí v zozname lokalita v Sprievodcovi pripojením údajov.

  5. Kliknite na tlačidlo OK.

  6. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 7. Kliknite na názov knižnice pripojení údajov, ak chcete zobraziť zoznam súborov pripojenia údajov, kliknite na názov súboru pripojenia údajov, ktorý chcete použiť pre toto pripojenie údajov a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 8. Ak ste vybrali súbor pripojenia údajov s nastavením pripojenia k webovej službe, na ďalšiu stranu sprievodcu sa môže zobraziť výzva na zadanie vzorových hodnôt pre každý parameter na určenie najlepšie pole alebo skupinu, ktorej chcete pridať do vedľajšieho zdroja údajov.

  Postup

  1. Vyberte parameter v tabuľke parametre, a potom kliknite na položku Nastaviť vzorovú hodnotu.

  2. V dialógovom okne vzorky hodnota zadajte hodnotu používateľov môžu použiť pre toto pole, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  3. Opakujte tieto kroky pre každý parameter v tabuľke parametre, a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

  Technické podrobnosti

  Keď konfigurujete pripojenie údajov webovej služby v Sprievodcovi pripojením údajov, program Microsoft Office InfoPath pripojí k webovej službe a žiada súbor služieb popis jazyk WSDL (Web). Súbor WSDL obsahuje schému, používané v webovej služby. Webová služba odpovedá na požiadavku odoslaním tohto súboru do programu InfoPath. Program InfoPath používa tieto informácie v tomto súbore pridať príslušné polia a skupiny do vedľajšieho zdroja údajov v šablóne formulára. Ak program InfoPath nájde neznámy typ prvku v súbore WSDL, program InfoPath vzorových údajov sa používa na určenie definície neznámeho typu prvku a potom pridá príslušné polia a skupiny do vedľajšieho zdroja údajov.

 9. Na nasledujúcej strane sprievodcu zadajte popisný názov pre pripojenie údajov a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×