Návrh šablóny formulára

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Môžete použiť možnosti v tomto dialógovom navrhnutia rozhodovania o šablón formulárov a častí šablón. Napríklad, ak máte záujem o návrh šablóny formulára, ktorý môžete otvoriť a vyplniť v programe Microsoft Office InfoPath alebo webového prehliadača, môžete vybrať začiarknutie políčka Povoliť len funkcie kompatibilné s prehľadávačom.

Okrem toho môžete pomocou prepojení v ľavej časti dialógového okna rýchlo otvoriť súbory šablóny formulára (.xsn), súbory formulára (.xml) a súbory časti šablóny (.xtp). Ak sa rozhodnete otvoriť súbor typu .xsn, šablóna formulára sa otvorí v režime návrhu, ktorý predstavuje prostredie určené na návrh šablón formulára. Ak otvoríte súbor typu .xml, formulár sa otvorí v prostredí určenom na vypĺňanie formulárov. Ak otvoríte súbor typu .xtp, v programe InfoPath sa otvorí špecializované prostredie na vytváranie častí šablóny.

Otvoriť šablónu formulára

Na základe možností v tejto časti môžete otvoriť súbory šablóny formulára (.xsn), súbory časti šablóny (.xtp) a súbory formulára (.xml).

V tomto počítači     Kliknutím na toto prepojenie otvoríte šablónu formulára alebo časť šablóny v režime návrhu. Šablóna formulára alebo časť šablóny sa môže nachádzať v tomto počítači alebo v zdieľanom umiestnení, napríklad na zdieľanom mieste v sieti.

V lokalite SharePoint     Kliknutím na toto prepojenie otvoríte šablónu formulára alebo časť šablóny, ktorá bola publikovaná na server so spustenou službou Windows SharePoint Services 3.0 alebo InfoPath Forms Services.

Prispôsobiť vzorku     Kliknutím na toto prepojenie otvoríte jednu z piatich vzorových šablón formulára, ktoré sú súčasťou programu InfoPath. Tieto vzorové šablóny formulára môžete prispôsobiť alebo sa inšpirovať ich návrhom pri tvorbe vlastných šablón.

Formuláre na lokalite Office Online     Kliknutím na toto prepojenie prejdete do časti Šablóny vo webovej lokalite Microsoft Office Online, kde môžete vyhľadať bezplatné šablóny formulárov a časti šablón. Ak chcete získať prístup k tejto lokalite, musíte byť pripojení na Internet.

Import     Kliknutím na toto prepojenie otvorte okno Sprievodca importom, ktorú môžete použiť na konvertovanie dokumentov programu Microsoft Office Word alebo hárky programu Microsoft Office Excel šablón formulárov programu InfoPath. Ak máte nainštalovaný vlastný formulár šablóny dovozca, ako je vám poskytol oddelenie technológií (IT) informácie alebo ten, ktorý ste zakúpili od nezávislého poskytovateľa, môžete získať prístup k dovozca kliknutím na prepojenie na Import.

Naposledy otvorené šablóny formulára

Kliknutím na prepojenie v zozname naposledy použitých šablón formulára môžete rýchlo otvoriť jednu zo šablón formulára alebo častí šablóny, s ktorými často pracujete. Tieto prepojenia môžete skryť alebo vymazať históriu naposledy použitých položiek v dialógovom okne Možnosti (v ponuke Nástroje).

Vyplniť formulár

Vyplniť formulár     Kliknutím na toto prepojenie otvoríte dialógové okno Začíname pracovať, v ktorom sa nachádzajú možnosti na otvorenie a vyplnenie formulárov, ktoré sú založené na šablónach formulára.

Vytvoriť návrh novej

Šablóny formulára     Vyberte túto možnosť, ak chcete navrhnúť nový súbor šablóny formulára (.xsn).

Časti šablóny     Vyberte túto možnosť, ak chcete navrhnúť nový súbor časti šablóny (.xtp).

Prázdne      Ak vyberiete túto možnosť, v programe InfoPath sa automaticky vytvorí zdroj údajov, keď pridáte ovládacie prvky do šablóny formulára alebo časti šablóny.

Webová služba     Ak vyberiete túto možnosť, návrh šablóny formulára bude založený na webovej službe. Pri návrhu novej šablóny formulára, ktorá je prepojená s webovou službou, sa v programe InfoPath vytvorí štruktúra údajov pre šablónu formulára založenú na webovej službe. Výslednú šablónu formulára možno potom použiť na odosielanie údajov alebo dotazu webovej službe. S takouto šablónou formulára môžete pracovať takmer rovnako ako pri návrhu novej prázdnej šablóny formulára - môžete napríklad vložiť ovládacie prvky, pridať alebo odstrániť overovanie údajov, podmienené formátovanie a pravidlá a publikovať šablónu formulára.

Databáza     Ak vyberiete túto možnosť, návrh šablóny formulára bude založený na databáze vytvorenej v programe Microsoft Access 2000 alebo 2002, Microsoft Office Access 2003 alebo Microsoft Office Access 2007, alebo Microsoft SQL Server 2000 až Microsoft SQL Server 2005. Keď vyberiete túto možnosť, môžete odosielať dotazy alebo údaje do databázy programu Access alebo databázy SQL.

XML alebo schéma     Ak vyberiete túto možnosť, návrh šablóny formulára alebo časti šablóny bude založený na existujúcom dokumente XML alebo schéma XML.

Knižnica pripojení     Ak vyberiete túto možnosť, návrh šablóny formulára bude založený na nastavení pripojenia uloženom v súbor pripojenia údajov v knižnica pripojení údajov. Tento postup je vhodný v prípade, že sa nemôžete alebo nechcete pripojiť priamo k externému zdroju údajov.

Povoliť len funkcie kompatibilné s prehľadávačom     Začiarknite toto políčko, ak chcete obmedziť funkcie, ovládacie prvky a nastavenia v režime návrhu len na tie, ktoré sú podporované v programe InfoPath aj webovom prehľadávači. Ovládacie prvky alebo funkcie programu InfoPath, ktoré nie sú podporované v šablónach formulára kompatibilných s prehľadávačom, zostanú skryté alebo vypnuté, takže nebudete v pokušení použiť ich počas procesu návrhu. Ak navrhujete časť šablóny, môžete začiarknuť toto políčko, ak chcete v časti šablóny použiť len tie ovládacie prvky a nastavenia, ktoré sú podporované v programe InfoPath aj webovom prehľadávači.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×