Návrh časti šablóny na opakované použitie vo viacerých šablónach formulárov

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Môžete navrhnúť časť šablóny a potom ju distribuovať ostatným návrhárom šablón formulárov vo vašej organizácii používať vo svojich šablónach formulárov. Toto je užitočné, ak chcete pomôcť zabezpečiť blokovanie konzistentného vzhľadu viacerých šablón formulárov.

Predstavte si napríklad, spravovať skupinu návrhárov a zachováva sériu šablón formulárov a že každý z týchto šablón formulárov musí obsahovať logo spoločnosti a niekoľko textových polí na zhromažďovanie kontaktných informácií od používateľov. Ak navrhnete logo a ovládacie prvky ako súbor šablóny (.xtp) časť, môžete tento súbor uložiť do spoločného umiestnenia a potom sa váš tím informovať o jeho dostupnosti. Keď členovia tímu pridať časti šablóny na pracovnej table Ovládacie prvky, zobrazí sa pod položkou vlastné a možno ju vložiť do šablóny formulára.

Úprava existujúcej časti šablóny, otvorte ho, vykonajte požadované zmeny, uložte časť šablóny a potom ju distribuovať tvorcov formulárov. Potom Návrhári formulárov pridajú najnovšiu verziu časti šablóny na pracovnej table Ovládacie prvky, používajú vo svojich šablónach formulárov. Ak sa otvorí šablóna formulára, ktorá obsahuje staršiu verziu časti šablóny, program Microsoft Office InfoPath ich požiada o aktualizáciu tejto časti šablóny s najnovšou verziou.

Obsah tohto článku

Prehľad o častiach šablóny

Funkcie nedostupné v častiach šablóny

Návrh časti šablóny

Opakované použitie návrhu časti existujúcej šablóny

Prehľad o častiach šablóny

Časť šablóny je časť šablóny formulára, ktorý môže byť uložený na opakované použitie vo viacerých šablónach formulárov. Typická časť šablóny obsahuje ovládacie prvky a zdroj údajov a tiež môže obsahovať funkcie, ako napríklad údajových pripojení, overovanie údajov a pravidlá.

Vytvorenie a používanie častí šablóny, môžete zabezpečiť, aby šablón formulárov vo vašej organizácii budú mať rovnaký štýl, štruktúru a vlastnosti. Napríklad, personálne oddelenie použiť jednu časť šablóny "Kontaktné informácie" vo všetkých svojich šablón formulárov.

Časť šablóny v šablóne formulára

V šablóne formulára obsah časti šablóny sa zobrazí v ovládacom prvku sekcie. Môžete rozlišovať časti šablóny bežnou sekciou, pretože slová sekcie (časť šablóny: názov) sa zobrazia ako menovka sekcie, kde názov predstavuje názov časti šablóny.

Na návrh časti šablóny, musíte vybrať možnosť Časti šablóny namiesto možnosti Šablóny formulára na pracovnej table návrh šablóny formulára. Keď otvoríte časť šablóny, v záhlaví programu InfoPath, ktorá označuje, že ste v správnom režime pre návrh časti šablóny sa zobrazí predpona (Návrh časti šablóny).

Na rozdiel od šablóny formulára nemáte publikovať časti šablóny po dokončení návrhu. Namiesto toho ho uložiť ako súbor šablóny (.xtp) časť. Potom môžete sprístupniť súbor .xtp ostatným návrhárom formulárov, ktorí budú musieť použiť. Napríklad môžete skopírovať súbor .xtp na súborovom serveri v sieti vašej organizácie a potom odošlite e-mailovú správu návrhárom formulárov, popisujúci účel časti šablóny, kde sa nachádza, a ako ich môžete pridať na pracovnú tablu Ovládacie prvky v Info Cesta.

Keď návrhár formulárov vloží časť šablóny v šablóne formulára, sa stane súčasťou šablóny formulára a návrhár formulára môžete prispôsobiť, ak je to potrebné.

Poznámka: Neexistuje spôsob, ako zabrániť tvorcov formulárov pred zmenami časti šablóny po ich vložte ho do šablóny formulára. Ak nechcete, aby ostatní prispôsobiť časti šablóny, skontrolujte to jasné, keď ste distribuovať.

Vloženie časti šablóny v šablóne formulára programu InfoPath, tvorcov formulárov musíte najprv pridať časť šablóny na pracovnej table Ovládacie prvky pomocou Sprievodcu pridaním vlastného ovládacieho prvku. Po dokončení sprievodcu, zobrazí sa časť šablóny na pracovnej table Ovládacie prvky pod položkou vlastné.

Časť šablóny v časti pod nadpisom Vlastný na pracovnej table Ovládacie prvky

Ak chcete upraviť časti šablóny, otvorte v návrhovom zobrazení, vykonajte požadované zmeny, ktoré budete potrebovať a potom ho uložte časť šablóny. Potom musí aktualizovanú časť šablóny poslať všetkým návrhárom formulárov, ktorí používajú pôvodnú verziu časti šablóny. Návrhári formulárov môžete použiť Sprievodcu pridaním vlastného ovládacieho prvku na pridanie aktualizovanej verzie časti šablóny na pracovnej table Ovládacie prvky. Keď sa to tak, môžu otvoriť každú šablónu príslušného formulára a programom InfoPath nahradenie pôvodnej časti šablóny novšou verziou.

Poznámka: Ak vaša organizácia vytvorí veľkého počtu časti šablóny, ktoré možno vytvoriť odkladací časti šablóny, ktoré je prístupné z spoločného umiestnenia v podnikovej sieti, napríklad zdieľaného priečinka, na webový server alebo Knižnica formulárov, ktorý sa nachádza v Microsoft Windows SharePoint Poznámky a podklady. Je možné nakonfigurovať nastavenia programu InfoPath v databáze registry tak, aby sa časti šablóny automaticky zobrazovali na pracovnej table Ovládacie prvky pre používateľov, ktorí majú nainštalovaný program InfoPath. Ak chcete, aby sa to stať, potrebujete pracovať s oddelením informácie technológií (IT), alebo s niekým, kto je zodpovedný za spravovanie programu InfoPath vo vašej organizácii. Ďalšie informácie o tejto téme nájdete v dokumentácii programu InfoPath na Microsoft TechNet. TechNet je zdrojom, ktorý IT odborníkom používajú úspešne plánovanie, nasadenie, spravovanie a podporu produktov spoločnosti Microsoft.

Na začiatok stránky

Funkcie nedostupné v častiach šablóny

Pri návrhu časti šablóny, existuje návrh obmedzenia, ktoré je potrebné zvážiť. Napríklad, niektoré funkcie nie sú podporované v častiach šablóny, ako je napríklad možnosť na vytvorenie viacerých zobrazení alebo ak chcete zadať nastavenie globálny, úroveň šablóny v dialógovom okne Formulár-možnosti. Okrem ovládacích prvkov ActiveX, všetky ovládacie prvky sú k dispozícii na použitie v časti šablóny. Funkcie, ktoré nie sú podporované v častiach šablóny sú skryté v používateľskom rozhraní pri návrhu časti šablóny.

Tieto ovládacie prvky, funkcie a nastavenia nie sú podporované v častiach šablóny:

 • ovládacie prvky ActiveX

 • Color schemes

 • Obrázky pozadia

 • Pripojenia údajov, ktoré odosielajú údaje

 • Nastaveniami prístupových práv k informáciám (IRM)

 • Skript a spravovaný kód

 • Funkcie pre písanie kódu, ako je napríklad Microsoft Script Editor

 • Publikovanie sprievodcu

 • Sprievodcu exportom

 • Určité funkcie vzťahujúce sa na zobrazenie vrátane schopnosti vytvárať viaceré zobrazenia, zobrazenia iba na čítanie, predvolené zobrazenia alebo zobrazenia tlače

 • Niektoré funkcie vzťahujúce sa na tlač vrátane možnosť zadať možností nastavenia strany a vytvoriť hlavičky a päty

 • Niektoré funkcie týkajúce sa šablóny formulára ako celok, vrátane možnosti zadať digitálne podpisy, vlastné pracovné tably, úrovne zabezpečenia a vlastné Uložiť a správanie pri otváraní

 • Možnosť využívať políčka overiť na serveri na pracovnej table Kontrola návrhu na získanie serverom vygenerovaných chýb a upozornení pre časti šablóny, ktoré sú určené pre šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom

Môžete návrh šablóny formulára, ktorý je možné otvoriť pomocou programu InfoPath alebo webového prehliadača. Ak šablóna formulára môžete otvoriť pomocou prehliadača, potom sa nazýva šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom. Takisto môžete navrhnúť časť šablóny, ktorý je určený na použitie v šablónach formulára kompatibilných s prehľadávačom. V takomto prípade pri navrhovaní časti šablóny, máte prístup k menej ovládacích prvkov a funkcií než v prípade navrhovania časti šablóny výhradne na použitie v programe InfoPath. Je to preto, že niektoré ovládacie prvky a funkcie nie sú podporované pre použitie v šablónach formulára kompatibilných s prehľadávačom.

Na začiatok stránky

Návrh časti šablóny

V dialógovom okne vytvoriť formulár môžete návrh časti šablóny namiesto šablóny formulára. Ak použijete funkcie programu InfoPath, ktoré nie sú podporované v častiach šablóny sú skryté alebo vypnuté tak, aby si nie ste nechceli použiť v častiach šablóny.

 1. V ponuke súbor kliknite na položku návrh šablóny formulára.

 2. V časti vytvoriť návrh novej v dialógovom okne Vytvorenie návrhu šablóny formulára, kliknite na položku Časti šablóny.

 3. V galérii založené na vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete definovať zdroj údajov pri navrhovaní časti šablóny, kliknite na položku prázdne.

  • Použiť súboru XML (.xml) dokumentu alebo súboru schéma XML (.xsd) ako zdroj údajov pre časť šablóny, kliknite na položku schémy alebo XML.

   Poznámka: Ak ste vychádzali časti šablóny dokumentu XML alebo schémy XML, program InfoPath sa vyplní pracovnej tably Zdroj údajov s poľami a skupinami, ktoré mapy XML prvkov v dokumente alebo v schéme. Zdroj údajov je zamknutý. V závislosti od dokumentu alebo schémy, nebudete môcť pridať nové polia alebo skupiny do časti alebo celého zdroja údajov alebo zmeniť určité aspekty existujúce polia a skupiny.

 4. Aby časti šablóny kompatibilné s InfoPath Forms Services, začiarknite políčko Povoliť len funkcie kompatibilné s prehľadávačom.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

  Otvorí nová časť šablóny v programe InfoPath.

 6. Návrh časti šablóny.

 7. Po dokončení navrhovania časti šablóny v ponuke súbor kliknite na položku Uložiť.

Na začiatok stránky

Opakované použitie návrhu časti existujúcej šablóny

Ak chcete ako základ návrh novej časti šablóny v existujúcej časti šablóny, musíte Otvorenie existujúcej časti šablóny, zmeniť jeho názov v dialógovom okne Vlastnosti časti šablóny a potom uložte novej časti šablóny s iným, rozlíšiť názov súboru. Keď zmeníte názov časti šablóny v dialógovom okne Vlastnosti časti šablóny, identifikácia časti šablóny sa automaticky aktualizuje. Táto identifikácia naďalej odlišuje jednotlivé časti šablóny z iného.

 1. V ponuke súbor kliknite na položku návrh šablóny formulára.

 2. V časti Otvoriť šablónu formulára v dialógovom okne Vytvorenie návrhu šablóny formulára, kliknite na položku Počítač.

 3. V zozname súbory typu kliknite na položku Časti šablóny programu InfoPath.

 4. Vyhľadajte a kliknite na tú časť šablóny, ktorú chcete otvoriť a potom kliknite na položku Otvoriť.

 5. V ponuke Súbor kliknite na položku Vlastnosti.

 6. V dialógovom okne Vlastnosti časti šablóny, zadajte nový názov do poľa názov časti šablóny.

  Po vykonaní tohto kroku identifikačnou text v poli Identifikácia časti šablóny obsahujú nový názov. Identifikácia časti šablóny sa automaticky generované programu InfoPath. Musí byť jedinečný pre každú novej časti šablóny, ktoré vytvoríte.

 7. V ponuke súbor kliknite na položku Uložiť ako a zadajte nový názov súboru časti šablóny.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×