Návod na vytvorenie formulára

Formulár je databázový objekt, ktorý môžete použiť na zadávanie, úpravu a zobrazovanie údajov z tabuľky alebo dotazu. Formuláre je možné použiť na riadenie prístupu k údajom, napríklad na určenie riadkov a polí, ktoré sa majú zobraziť. Efektívne navrhnutý formulár môže urýchliť prácu s databázou, pretože používatelia nemusia prácne vyhľadávať požadované položky. Vizuálne atraktívny formulár spríjemňuje a zefektívňuje prácu s databázou a pomáha zabrániť zadávaniu nesprávnych údajov.

Vytvorenie formulára

Pridanie polí a ďalších funkcií do formulára

Zmena správania alebo vzhľadu formulára a jeho ovládacích prvkov

Vytvorenie formulára

Access 2007 poskytuje mnoho nástrojov, ktoré vám pomôžu rýchlo vytvárať formuláre. Tieto nástroje sú k dispozícii v skupine Formuláre na karte Vytvoriť:

Pridanie aplikácie

Okrem toho Access umožňuje použiť nové typy formulárov a funkcie, ktoré zlepšujú využívanie databázy. Kliknite na príslušný článok alebo ukážku, podľa toho, aký cieľ sa pokúšate dosiahnuť.

Cieľ

Článok alebo ukážka

Vytvoriť formulár, ktorý naraz zobrazuje podrobné informácie o jednom zázname.

Vytvoriť formulár, ktorý zobrazuje viaceré záznamy v riadkoch a stĺpcoch, podobne ako údajový hárok.

Vytvoriť širokú škálu formulárov odpovedaním na otázky v Sprievodcovi formulárom.

Začať s prázdnym formulárom a potom pridať polia a ďalšie ovládacie prvky manuálne.

Zobraziť súvisiace záznamy pomocou podformulára alebo podriadeného údajového hárka.

Vytvoriť formulár, ktorý kombinuje funkcie údajového hárka a formulára pre jeden záznam.

Usporiadať formulár umiestnením ovládacích prvkov na kartách.

Vytvoriť formulár, ktorý zobrazuje údaje z viacerých tabuliek.

Pomocou accessových formulárov a zostáv pracovať s údajmi uloženými v službe SharePoint.

Na začiatok stránky

Pridanie polí a ďalších funkcií do formulára

Ak začínate s prázdnym formulárom, alebo ak sa chystáte pridať viac funkcií do existujúceho formulára, tieto články a ukážky vám môžu pomôcť pridať požadované funkcie.

Cieľ

Článok alebo ukážka

Pridať viazané textové pole, ktoré zobrazí pole z tabuľky alebo dotazu.

Pridať viazané, neviazané alebo vypočítavané textové pole a získať informácie o vlastnostiach textového poľa.

Odkazovať na údaje, ktoré sa nachádzajú v inom formulári.

Zobraziť viaceré súvisiace záznamy tak, že do formulára pridáte údajový hárok.

Doplniť formulár pridaním názvu, loga, dátumu a času alebo čísel strán.

Na začiatok stránky

Zmena správania alebo vzhľadu formulára a jeho ovládacích prvkov

Články a ukážky v tejto časti môžete použiť na to, aby ste formulár a jeho ovládacie prvky upravili tak, aby sa správali podľa vašich potrieb.

Cieľ

Článok alebo ukážka

Nastaviť úvodný formulár, ktorý sa zobrazí pri každom otvorení databázy.

Naučiť sa pracovať s oranžovými mriežkami, ktoré obsahujú ovládacie prvky formulára.

Odstrániť z rozloženia ovládacie prvky a umiestniť ich presne tam, kde ich potrebujete.

Použiť automatické formáty, tieňovanie každého druhého riadka, podmienené formátovanie a motívy na zjednodušenie používania formulára.

Použiť funkciu ukotvenia ovládacieho prvku, aby sa ovládacie prvky prispôsobili zmene veľkosti formulára.

Zachovať poradie zoradenia, aké bolo pri poslednom použití formulára.

Vyriešiť problémy so zobrazením údajov vo formulári.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×