Návod na publikovanie pracovného zošita programu Excel ako „jedinej pravdivej verzie“

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Vytvorenie pracovného zošita programu Microsoft Excel, ktorý obsahuje „jedinú pravdivú verziu skutočnosti", vyžaduje spoluprácu medzi správcom lokality Microsoft SharePoint, autorom zošita a rôznymi koncovými používateľmi. Nasledujúci článok ponúka návod, ktorý popisuje základný proces publikovania zabezpečeného zošita obsahujúceho „jedinú pravdivú verziu" na lokalite SharePoint, úlohy jednotlivých aktérov a zdroje ďalších informácií o podrobnostiach implementácie.

Dôležité    Možnosť publikovania excelového zošita na lokalitu SharePoint je k dispozícii iba v programe Excel 2010 a Excel 2007.

Obsah tohto článku

Čo je „jediná verzia skutočnosti"?

Krok 1: Príprava

Krok 2: Vytvorenie knižníc dokumentov v lokalite SharePoint

Krok 3: Definovanie dôveryhodných prostriedkov pre server Excel Services

Krok 4: Nastavenie povolení

Krok 5: Vytvorenie súboru pripojenia údajov balíka Office

Krok 6: Sprístupnenie knižnice pripojenia údajov v programe Excel

Krok 7: Vytvorenie a publikovanie pracovného zošita programu Excel

Krok 8: Zobrazenie "jedinej verzie skutočnosti"

Čo je „jediná pravdivá verzia“?

Bežnou požiadavkou pri publikovaní pracovného zošita programu Excel, ktorý je pripojený k externému zdroju údajov v službe Excel Services, je, aby sa používateľom vždy zobrazovala konzistentná množina hodnôt a výsledkov vzorcov a aby zošit používal zabezpečené a aktuálne informácie o pripojení. Tento stav sa niekedy nazýva „jedinou pravdivou verziou“.

Ak napríklad každý štvrťrok harmonizujete rozpočtové údaje jednotlivých oddelení s cieľom vytvoriť rozpočtový súhrn za celú spoločnosť, je potrebné zabezpečiť, aby každý používateľ pracoval so spoľahlivými a konzistentnými údajmi, a tak bol zabezpečený hladký priebeh procesu s minimálnym počtom narušení a rozporov z dôvodu odlišných hodnôt v jednotlivých zošitoch a rôzneho načasovania výpočtov vzorcov a výsledkov.

Na začiatok stránky

Krok 1: Príprava

Najlepšie výsledky sa dosiahnu vzájomnou spoluprácou správcov lokalít, autorov pracovného zošita a koncových používateľov pri nasledujúcich prípravách.

Zhromažďovanie údajov    Identifikácia a zhromažďovať tieto informácie:

 • pripojenia externých zdrojov údajov a informácie o pripojeniach, ako je napríklad názov servera, databázy a kocky, dotazy a prihlasovacie poverenia,

 • pracovné zošity programu Excel určené na publikovanie,

 • príslušní používatelia, povolenia, úlohy a identifikačné čísla klientskych počítačov.

Inštalácie softvér    nainštalujte požadovaný softvér pre týchto používateľov:

 • správca lokality vyžaduje kompletnú inštaláciu služby SharePoint Foundation 2010,

 • autor zošita vyžaduje program Excel 2010 alebo Excel 2007,

 • koncoví používatelia vyžadujú prístup k lokalitám SharePoint a voliteľne prístup k programu Excel, aby mohli otvárať publikované zošity v klientskych počítačoch.

Ďalšie informácie sa dozviete v technologickom centre služby SharePoint Server na webovej lokalite Technet, kde môžete vyhľadať nasledujúce témy:

 • Plánovanie prístupu k pracovným hárkom programu Excel

 • Plánovanie spôsobov overovania

 • Plánovanie správy pripojenia údajov

 • Plánovanie zostáv programu Excel vzhľadom na kocky OLAP

 • Plánovanie analytických nástrojov

 • Plánovanie externého pripojenia údajov pre službu Excel Services

Na začiatok stránky

Krok 2: Vytvorenie knižníc dokumentov v lokalite SharePoint

Pomocou SharePoint Foundation 2010 alebo Windows SharePoint Services 3.0, správca lokality vytvorí knižnice dokumentov na ukladanie zošitov programu Excel a ukladanie súborov pripojenia údajov balíka Office (ODC) (.odc).

Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi pre SharePoint Foundation 2010 a Windows SharePoint Services 3.0 a v nasledujúcich témach:

 • Úvodné informácie o knižniciach

 • Vytvorenie knižnice

Na začiatok stránky

Krok 3: Definovanie dôveryhodných prostriedkov pre službu Excel Services

Na serveri využívajúcom Windows SharePoint Services 3.0, správca lokality spustí centrálnej správy webovej aplikácie a vytvorí dôveryhodné umiestnenie súborov, dôveryhodného poskytovateľa údajov, zoznam knižnica pripojenia údajov (DCL), dôveryhodné knižnice DCL a definuje dôveryhodného umiestnenia, tak aby používa iba pripojenia externých údajov.

Na publikovanie pracovného zošita programu Excel na serveri využívajúcom SharePoint Foundation 2010 nie je povinná dôveryhodných DCL.

Na začiatok stránky

Krok 4: Nastavenie povolení

Používanie SharePoint Foundation, správca lokality nastaví povolenia v knižniciach DCL a definuje iba položky Zobraziť úrovne povolení.

Ďalšie informácie nájdete v téme:

 • „Plánovanie bezpečnosti služby Excel Services“ v technologickom centre služby SharePoint Server na webovej lokalite Technet.

 • V nasledujúcich témach Pomocníka centrálnej správy SharePoint Foundation:

  • Výber skupín zabezpečenia, ktoré sa budú používať

  • Zadefinovanie vlastných úrovní povolenia

  • Stanovenie úrovní povolenia a skupín, ktoré sa budú používať

  • Plánovanie zabezpečenia lokality

 • V nasledujúcich témach v SharePoint Foundation Pomocníka:

  • Riadenie prístupu k lokalitám a k obsahu lokalít

  • Správa skupín a používateľov lokality SharePoint

  • Funkcie zabezpečenia služby Windows SharePoint Services

  • Správa úrovní povolení

  • Správa povolení pre zoznam, knižnicu, priečinok, dokument a položku zoznamu

  • Správa skupín lokality SharePoint

  • Úrovne povolení a povolenia

Na začiatok stránky

Krok 5: Vytvorenie súboru pripojenia údajov balíka Office

Pomocou programu Excel autor pracovného zošita vytvorí súbor ODC, zadefinuje príslušné nastavenie overovania, zabezpečí, aby sa pri prístupe k údajom vždy používal súbor ODC, a súbor pripojenia uloží do knižnice DCL.

Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi programu Excel a v téme Pripojenie k externým údajom (import externých údajov).

Na začiatok stránky

Krok 6: Sprístupnenie knižnice pripojenia údajov v programe Excel

SharePoint Foundation, správca lokality, je aspoň jeden DCL k dispozícii v Exceli, definovaním zoznam DCL na použitie v klientskych počítačoch, a potom priradí klientsky počítač k počítaču servera pomocou osobnej lokality pre každého používateľa alebo nastavením registrácia tlačidlo na počítači používateľa.

Ďalšie informácie nájdete v téme „Plánovanie správy pripojenia údajov“ v časti „Plánovanie analytických nástrojov“ (krok 2) v technologickom centre služby SharePoint Server na webovej lokalite Technet.

Na začiatok stránky

Krok 7: Vytvorenie a publikovanie pracovného zošita programu Excel

Autor zošita pomocou programu Excel vytvorí zošit, ktorý využíva súbor ODC, publikuje tento zošit na lokalitu SharePoint a potom môže voliteľne vybrať konkrétne pracovné hárky alebo pomenované položky, napríklad grafy alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

Ďalšie informácie nájdete v téme Publikovanie zošita na lokalitu SharePoint.

Na začiatok stránky

Krok 8: Zobrazenie „jedinej pravdivej verzie“

Koncoví používatelia môžu pomocou služieb SharePoint Foundation zobraziť zošit v prehliadači, upraviť ho pomocou programu Excel Web App a prípadne otvoriť vo vlastných počítačoch a ďalej ho analyzovať.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×