Návod na publikovanie pracovného zošita programu Excel ako „jedinej pravdivej verzie“

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Vytvorenie pracovného zošita programu Excel, ktorý obsahuje „jedinú verziu skutočnosti", vyžaduje spoluprácu medzi správcom lokality SharePoint, autorom zošita a rôznymi koncovými používateľmi. Nasledujúci článok predstavuje návod, ktorý popisuje základný proces publikovania zabezpečeného zošita obsahujúceho „jedinú verziu skutočnosti", úlohy jednotlivých aktérov a zdroje ďalších informácií o podrobnostiach implementácie.

Obsah tohto článku

Čo je "jedinej verzie skutočnosti"?

Krok 1: príprava

Krok 2: Vytvorenie knižnice dokumentov na lokalite SharePoint

Krok 3: Definovanie dôveryhodných prostriedkov pre služby Excel Services

Krok 4: Nastavenie povolení

Krok 5: Vytvorenie súboru pripojenia údajov balíka Office

Krok 6: Sprístupnenie knižnice pripojení údajov v programe Office Excel 2007

Krok 7: Vytvorenie a publikovanie zošita programu Office Excel 2007

Krok 8: Zobrazenie "jedinej verzie skutočnosti"

Čo je „jediná pravdivá verzia“?

Bežnou požiadavkou pri publikovaní pracovného zošita programu Microsoft Office Excel 2007, ktorý je pripojený k externému zdroju údajov na serveri Excel Services, je, aby sa používateľom vždy zobrazovala konzistentná množina hodnôt a výsledkov vzorcov a aby zošit používal zabezpečené a aktuálne informácie o pripojení. Tento stav sa niekedy nazýva „jedinou pravdivou verziou“.

Ak napríklad každý štvrťrok harmonizujete rozpočtové údaje jednotlivých oddelení s cieľom vytvoriť rozpočtový súhrn za celú spoločnosť, je potrebné zabezpečiť, aby každý používateľ pracoval so spoľahlivými a konzistentnými údajmi, a tak bol zabezpečený hladký priebeh procesu s minimálnym počtom narušení a rozporov z dôvodu odlišných hodnôt v jednotlivých zošitoch a rôzneho načasovania výpočtov vzorcov a výsledkov.

Na začiatok stránky

Krok 1: Príprava

Najlepšie výsledky sa dosiahnu vzájomnou spoluprácou správcov lokalít, autorov pracovného zošita a koncových používateľov pri nasledujúcich prípravách.

Zhromaždenie údajov     Vyhľadajte a zozbierajte nasledujúce informácie:

 • pripojenia externých zdrojov údajov a informácie o pripojeniach, ako je napríklad názov servera, databázy a kocky, dotazy a prihlasovacie poverenia,

 • pracovné zošity programu Office Excel 2007 určené na publikovanie,

 • príslušní používatelia, povolenia, úlohy a identifikačné čísla klientskych počítačov.

Inštalácia softvéru    Nasledujúcim používateľom nainštalujte požadovaný softvér:

 • Správca lokality vyžaduje kompletnej inštalácie programu Microsoft Office SharePoint Server 2007, ktorá zahŕňa služby Excel Services.

 • autor pracovného zošita potrebuje program Office Excel 2007,

 • koncoví používatelia potrebujú prístup k lokalitám SharePoint a voliteľne prístup k programu Office Excel 2007, aby mohli otvárať publikované zošity v klientskych počítačoch.

Ďalšie informácie nájdete v Návode na plánovanie služieb Office SharePoint Server 2007 na webovej lokalite Technet a tiež v nasledujúcich témach:

 • Plánovanie prístupu k hárkom

 • Plánovanie overovania externých údajov

 • Plánovanie správy pripojenia údajov

 • Plánovanie zostáv programu Excel vzhľadom na kocky OLAP

 • Plánovanie zostáv programu Excel vzhľadom na relačné databázy

 • Plánovanie prezentácie údajov služieb programu Excel

 • Plánovanie webových častí Excel Web Access

 • Plánovanie integrácie s externými údajmi

Na začiatok stránky

Krok 2: Vytvorenie knižníc dokumentov v lokalite SharePoint

Správca pomocou služieb Office SharePoint Server 2007 alebo služieb Windows SharePoint Services 3.0 vytvorí knižnicu dokumentov na ukladanie zošitov programu Office Excel 2007 a na ukladanie súborov pripojenia údajov balíka Office (.odc).

Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi služieb Windows SharePoint Services 3.0 a v nasledujúcich témach:

 • Úvodné informácie o knižniciach

 • Vytvorenie knižnice

Na začiatok stránky

Krok 3: Definovanie dôveryhodných prostriedkov pre službu Excel Services

Správca pomocou služieb Office SharePoint Server 2007 a webovej aplikácie centrálnej správy vytvorí dôveryhodné umiestnenie súborov, dôveryhodného poskytovateľa údajov, zoznam knižníc pripojenia údajov (DCL), dôveryhodné knižnice DCL a zadefinuje dôveryhodné umiestnenie, ktoré bude ako jediné využívať pripojenie externých údajov.

Ďalšie informácie nájdete v časti Plánovanie úrovní dôveryhodnosti v článku Plánovanie zabezpečenia služieb programu Excel v Návode na plánovanie služieb Office SharePoint Server 2007 na webovej lokalite Technet (článok môže byť v angličtine).

Na začiatok stránky

Krok 4: Nastavenie povolení

Správca pomocou služieb Office SharePoint Server 2007 nastaví povolenia v knižniciach DCL a zadefinuje úroveň povolenia View Item Only (Zobraziť iba položku).

Ďalšie informácie nájdete v:

 • článku Plánovanie zabezpečenia služieb programu Excel v Návode na plánovanie služieb Office SharePoint Server 2007 na webovej lokalite Technet (článok môže byť v angličtine).

 • nasledujúcich témach Pomocníka centrálnej správy (témy môžu byť v angličtine):

  • Výber skupín zabezpečenia, ktoré sa budú používať

  • Zadefinovanie vlastných úrovní povolenia

  • Stanovenie úrovní povolenia a skupín, ktoré sa budú používať

  • Plánovanie zabezpečenia lokality

 • a v nasledujúcich témach Pomocníka služieb Windows SharePoint Services 3.0 (témy môžu byť v angličtine):

  • Riadenie prístupu k lokalitám a k obsahu lokalít

  • Správa skupín a používateľov lokality SharePoint

  • Funkcie zabezpečenia služieb Windows SharePoint Services (verzia 3)

  • Správa úrovní povolení

  • Správa povolení pre zoznam, knižnicu, priečinok, dokument a položku zoznamu

  • Správa skupín lokality SharePoint

  • Úrovne povolení a povolenia

Na začiatok stránky

Krok 5: Vytvorenie súboru pripojenia údajov balíka Office

Pomocou programu Excel autor pracovného zošita vytvorí súbor ODC, zadefinuje príslušné nastavenie overovania, zabezpečí, aby sa pri prístupe k údajom vždy používal súbor ODC, a súbor pripojenia uloží do knižnice DCL.

Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi programu Office Excel 2007 a v nasledovných témach:

 • Vytvorenie, úprava a správa pripojení k údajom v zošite

 • Pripojenie k externým údajom (Import externých údajov)

 • Vlastnosti pripojenia

Na začiatok stránky

Krok 6: Sprístupnenie knižnice pripojenia údajov v programe Office Excel 2007

Správca lokality pomocou služieb Office SharePoint Server 2007 zadefinuje zoznam knižníc DCL určených na používanie v klientskych počítačoch a následne priradí klientsky počítač k počítaču servera buď použitím osobnej lokality jednotlivých používateľov, alebo nastavením registračného kľúča v počítači používateľa, a tak sprístupní v programe Excel knižnice DCL.

Ďalšie informácie nájdete v téme Plánovanie správy pripojenia údajov v časti Plán služieb biznisovej inteligencie v Návode na plánovanie služiebOffice SharePoint Server 2007 na webovej lokalite Technet (článok môže byť v angličtine).

Na začiatok stránky

Krok 7: Vytvorenie a publikovanie pracovného zošita programu Office Excel 2007

Pomocou Office Excel 2007, autor zošita vytvorí zošit, ktorý používa súbor ODC, uloží zošit v službe Excel Services, a potom môžete tiež vybrať konkrétne pracovné hárky alebo pomenované položky, ako napríklad grafy alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi služieb Office Excel 2007 a v nasledujúcich témach:

 • Rozdiely medzi používaním pracovného zošita v programe Excel a v službách programu Excel

 • Publikovanie pracovného zošita v službách programu Excel

 • Definovanie parametrov zošita určeného na používanie v aplikácii Office Excel Web Access

 • Úprava alebo odstránenie pracovného zošita zo služieb programu Excel

Na začiatok stránky

Krok 8: Zobrazenie „jedinej pravdivej verzie“

Používanie Office SharePoint Server 2007, koncoví používatelia zobrazenie zošita v službách Excel Services, komunikovať s ním a voliteľne môžete otvoriť zošit v počítačoch na ďalšiu analýzu.

Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi a na domovskej stránke s návodmi pre služby Office SharePoint Server 2007.

Tip : Kliknite na položku na tlačidlo Pomocník na paneli s nástrojmi webovej časti Excel Web Access prehľad o všetkých tém týkajúcich sa Pomocník pre Excel Services.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×