Nástroje WordArt

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Keď vložíte alebo vyberiete objekt Word Art, sprístupní sa nová karta Nástroje WordArt. V tomto článku sa dozviete, ako vložiť a odstrániť objekt WordArt a ako využívať funkcie karty Nástroje WordArt.

Obsah tohto článku

Objekt WordArt – prehľad

Vloženie a odstránenie objektu WordArt

Karta Nástroje WordArt

Objekt WordArt – prehľad

Objekt WordArt je galéria štýlov textu, ktoré môžete pridávať do publikácií, a tak vytvárať dekoratívne efekty, napríklad tieňovaný alebo zrkadlený text. Objekt WordArt môžete použiť na pridanie špeciálnych textových efektov do dokumentu. Môžete napríklad roztiahnuť nadpis, skosiť text, upraviť text tak, aby sa zmestil do predvoleného tvaru alebo použiť výplň prechodom. Tento objekt WordArt sa stane objektom, ktorý môžete premiestniť alebo umiestniť v dokumente, a pridať tak do dokumentu dekoráciu alebo zvýraznenie. Text v objekte WordArt môžete kedykoľvek upraviť alebo ho do neho pridať.

Vloženie a odstránenie objektu WordArt

Vloženie objektu WordArt:

 1. Vyberte kartu Vložiť.

 2. V skupine Text vyberte rozbaľovaciu ponuku WordArt.

 3. Vyberte položku z galérií Obyčajné štýly grafiky WordArt alebo Štýly transformácie grafiky WordArt.

 4. Zadajte text do poľa Upraviť WordArtText, vyberte písmo, veľkosť písma, použite tučné písmo alebo kurzívu a kliknite na položku OK.

Odstránenie objektu WordArt:

 1. Vyberte objekt WordArt.

 2. Stlačte kláves Odstrániť.

Na začiatok stránky

Karta Nástroje WordArt

Karta Nástroje WordArt umožňuje formátovať text a efekty objektov WordArt, usporiadať objekt WordArt vo vzťahu k iným objektom na stránke a zmeniť veľkosť objektu WordArt.

Karta Nástroje WordArt v programe Publisher 2010

Skupina Text

Pomocou skupiny Text získate prístup k nástrojom na zmenu obsahu textu, riadkovania, výšky, prepínania medzi vodorovným a zvislým a zmenu zarovnania textu v rámci objektu WordArt.

Skupina Text WordArt v programe Publisher 2010

Úprava textu

Ak chcete zmeniť text v objekte WordArt, kliknite na položku Upraviť text a upravte text v poli Upraviť text WordArt.

Medzery

Možnosť Medzery umožňuje upraviť medzery medzi znakmi v objekte WordArt pomocou niektorého z piatich preddefinovaných formátov, s použitím vyrovnania dvojice alebo bez neho.

 • Veľmi pevné: Rozšíri text tak, že odstráni medzery medzi znakmi v každom slove.

 • Pevné : Rozšíri text tak, že minimalizuje medzery medzi znakmi v každom slove.

 • Normálne : Toto je predvolený výber a umožňuje normálnu veľkosť medzery medzi znakmi so šírkou textu pre hodnotu normálna veľkosť písma.

 • Voľné : Zúži text tak, že zväčší veľkosť medzier medzi znakmi.

 • Veľmi voľné : Zúži text tak, že maximalizuje veľkosť medzier medzi znakmi.

 • Vyrovnať dvojice znakov: Vyrovnanie sa zameria na páry znakov, ktoré, pokiaľ sa nachádzajú pri sebe, zdajú sa byť ďalej od seba ako iné páry. Na zobrazenie si vytvorte objekt WordArt s textom WordArt test a zapínajte a vypínajte vyrovnanie, čím zobrazíte rozdiel.

Rovnomerná výška

Výberom tejto položky sa všetky veľké aj malé písmená nastavia na rovnakú výšku.

Zvislý text WordArt

Tento nástroj prepína medzi zobrazením zvislého a vodorovného formátu objektu WordArt.

Zarovnanie textu

Tu môžete zmeniť zarovnanie textu v objekte WordArt.

 • Zarovnať doľava: zarovná text na ľavej strane objektu WordArt.

 • Zarovnať na stred: zarovná text v objekte WordArt.

 • Zarovnať doprava: zarovná text na pravej strane objektu WordArt.

 • Zarovnať slová podľa okraja: zarovná text na pravej aj ľavej strane objektov WordArt tak, že presunie slová v texte.

 • Zarovnať písmená podľa okrajov: zarovná text na pravej aj ľavej strane objektov WordArt tak, že presunie písmená v texte.

 • Zarovnať roztiahnutím: zarovná text na pravej aj ľavej strane objektov WordArt tak, že roztiahne znaky.

Skupina Štýly WordArt

Skupina Štýly WordArt umožňuje zmeniť štýl objektu WordArt, meniť farbu a výplň čiar a zmeniť tvar objektu WordArt. Ukážku každého z týchto efektov si môžete zobraziť tak, že ukážete kurzorom myši na výber a program Publisher zobrazí ukážku výberu v publikácii.

Skupina Štýly WordArt v programe Publisher 2010

Štýly WordArt

Vyberte si požadovaný štýl z galérie. Ak chcete zobraziť všetky dostupné štýly, kliknite na tlačidlo Ďalšie. Tlačidlo Viac

Výplň tvaru

Môžete zmeniť farbu, ktorá vyplní text objektu WordArt. Môžete tiež nahradiť výplň obrázkom a upraviť prechod, textúru a vzorku výplne.

Možnosti pre Výplň tvaru WordArt v programe Publisher 2010

V skupine Štýly tvarov kliknite na položku Výplň tvaru a vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

 • Ak chcete použiť farbu, ktorú ste nedávno použili, kliknite na jednu zo zobrazených farieb.

 • Ak chcete zobraziť viac farieb, kliknite na položku Ďalšie farby výplne a potom vyberte požadovanú farbu.

 • Ak chcete použiť farbu z ľubovoľného miesta svojho pracovného priestoru, kliknite na tlačidlo Farba výplne vzorky a potom kliknite kvapkadlom na požadovanú farbu.

 • Ak chcete použiť položku typu Obrázok, Prechod, Textúra alebo Vzorka, vyberte zodpovedajúcu položku ponuky.

Obrys tvaru

Môžete zmeniť farbu obrysu textu objektu WordArt. Môžete tiež zmeniť hrúbku obrysu, vytvoriť prerušovaný obrys alebo použiť vzorku.

Informačný kanál skupiny Yammer vložený na stránku SharePointu

V skupine Štýly tvarov kliknite na položku Obrys tvaru a vykonajte niektorý z nasledovných krokov:

 • Ak chcete použiť farbu, ktorú ste nedávno použili, kliknite na jednu zo zobrazených farieb.

 • Ak chcete zobraziť viac farieb, kliknite na položku Ďalšie farby obrysu a potom vyberte požadovanú farbu.

 • Vyberte zodpovedajúcu položku ponuky a upravte hrúbku, pomlčky alebo vzorku obrysu.

Zmena tvaru

Text objektu WordArt sa prispôsobí definovanému tvaru.

Možnosti zmeny tvarov WordArt v programe Publisher 2010

Môžete napríklad zmeniť predvolený priamy tvar na krivky smerom nahor tak, že najprv vyberiete z galérie možnosť Zakrivenie:

Bežne formátovaný objekt WordArt v programe Publisher 2010

Karta vždy na table Formátovať plochu grafu.

Poznámka:  Niektoré tvary majú žltý diamant manipulátora, ktorý môžete presunúť a zmeniť vlastnosti tvaru, ktorý ste si vybrali.

Skupina Efekty tieňovania

Skupina Efekty tieňovania umožňuje naformátovať tieň na objektoch WordArt.

Skupina Efekty tieňovania na karte Nástroje obrázka v programe Publisher 2010

 1. Kliknite na položku Efekty tieňovania a potom vyberte požadovaný efekt z galérie štýlov efektov tieňovania.

 2. Ak chcete zmeniť farbu tieňa, vyberte položku Farba tieňa a vyberte požadované možnosti farieb.

 3. Ak chcete posunúť vzdialenosť tieňa, kliknite na príslušné smerové tlačidlá.
  Zlepšený nástroj Efekty tieňovania na karte Nástroje obrázka v programe Publisher 2010

 4. Efekt tieňa je možné zapnúť alebo vypnúť pomocou tlačidla v strede.

Skupina Priestorové efekty

Skupina Priestorové efekty umožňuje objektom WordArt, aby sa javili ako priestorové.

Skupina Priestorové efekty WordArt v programe Publisher 2010

Priestorové efekty

Môžete použiť niektorý priestorový efekt z galérie efektov. Môžete tiež upraviť farbu, hĺbku, smer, osvetlenie a povrch efektu. Ak ukážete myšou na výber priestorových efektov, objekt WordArt zobrazí ukážku požadovaného efektu.

Ikona Zoradiť

Galéria Priestorové efekty

Kurzorom ukážte na voľby galérie a uvidíte účinok efektu na objekte WordArt. Kliknutím vyberte požadovaný efekt. Ak chcete odstrániť všetky priestorové efekty, kliknite na položku Bez priestorového efektu.

3-D farba
 • Ak chcete použiť farbu, ktorú ste nedávno použili, kliknite na jednu zo zobrazených farieb.

 • Ak chcete zobraziť viac farieb, kliknite na položku Ďalšie farby pre 3-D a potom vyberte požadovanú farbu.

 • Ak chcete vybrať farbu z publikácie, napríklad pre obrázok na stránke, vyberte položku 3-D farba ukážky, presuňte kurzor vzorky Obrázok tlačidla na požadovanú farbu a kliknite na ňu.

Hĺbka

Vyberte hĺbku priestorového efektu, od nekonečného až po 0 b.

Smer

Každý efekt v galérii má predvolený smer, ale tento nástroj môžete použiť na konfiguráciu smeru, ktorý efekt používa, keď simuluje tri dimenzie.

Osvetlenie

Podobne ako nástroj Smer môžete použiť aj nástroj Osvetlenie a zmeniť smer zjavného zdroja svetla na priestorový objekt WordArt.

Povrch

Môžete zmeniť povrch objektu WordArt od možnosti Matný po Plastický, Kovový alebo Drôtený model.

3-D sklon

Nástroj pre 3-D sklon umožňuje úplnú kontrolu nad smerom priestorového efektu otočením objektu WordArt doľava, doprava, nahor alebo nadol. Stredové tlačidlo vypína a zapína priestorové efekty.

Nasadenie

Na začiatok stránky

Skupina Usporiadať

Pomocou skupiny Usporiadať je možné nastaviť zalomenie textu okolo objektu WordArt, odoslať objekt WordArt dozadu alebo dopredu vzhľadom na ostatné objekty na strane, zarovnať objekt WordArt na strane, zoskupiť objekt WordArt s ostatnými objektmi alebo ho oddeliť a otočiť objekt WordArt. Ďalšie informácie o usporiadaní objektov nájdete v témach:

Skupina Usporiadať na karte Nástroje obrázka v programe Publisher 2010

Skupina Veľkosť

Skupina Veľkosť umožňuje ovládať výšku tvarušírku tvaru objektov WordArt. Zmeniť veľkosť objektu WordArt môžete aj manuálne presunutím rukovätí tohto objektu.

Skupina Veľkosť na karte Nástroje obrázka v programe Publisher 2010 .

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×