Nástroj Sledovanie problémov v programe SharePoint Workspace 2010

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Sledovanie je nástroj vytvorený pomocou nástroja 2007 formuláre a je užitočné pre správu všetky fázy hlásenie problémov a odpoveď na sledovanie. Používateľov môžete vytvárať zostavy, priradenie vlastníctva a sledovanie stavu v čase.

Formuláre v nástroji Sledovanie problémov

V tomto nástroji sú k dispozícii dva základné typy formulárov:

 • Problém: Tento formulár používajte na zaznamenanie podrobností o probléme, priradenie vlastníctva a sledovanie stavu.

 • Odpoveď: Tento formulár používajte na vytvorenie odpovede na zaznamenaný problém.

Záznamy problémov a odpovedí môžu vytvárať všetci členovia pracovného priestoru. Okrem toho môžu členovia pracovného priestoru s príslušnými oprávneniami vytvárať špeciálne záznamy s kľúčovými slovami, ktoré sa používajú na vyplnenie polí výberového zoznamu v záznamoch typu Problém. Tieto oprávnenia sú definované v návrhu formulára a je možné ich prideliť pomocou role člena alebo priamo konkrétnym členom pracovného priestoru.

Záznamy typu Problém

Neprehliadnite nasledujúce podrobnosti o používaní:

 • Do poľa Názovje nutné zadať názov.

 • Pole Identifikátor sa automaticky generuje skriptom a jedinečne identifikuje autora záznamu.

 • Do polí rozbaľovacieho zoznamu môžete pridať vlastné hodnoty (napríklad Priradené: Organizácia) a tieto hodnoty sa zlúčia s kľúčovými slovami zo všetkých zodpovedajúcich záznamov kľúčových slov vo všetkých ďalších záznamoch.

  Pridanie vlastnej hodnoty do poľa rozbaľovacieho zoznamu

Záznamy typu Odpoveď

V záznamoch typu Odpoveď je pole Názov automaticky vyplnené ako odpoveď na názov záznamu nadradeného problému.

Vytváranie záznamov kľúčových slov

V závislosti od oprávnení, ktoré máte priradené, môžu byť v rozbaľovacej ponuke Nové zobrazené viaceré možnosti záznamu kľúčových slov.

Formuláre kľúčových slov v rozbaľovacej ponuke Nový formulár

Záznamy kľúčových slov obsahujú hodnoty, ktoré sú zobrazené v príslušných poliach rozbaľovacích zoznamov. Môžete vytvoriť napríklad tri záznamy typu Kľúčové slová/Stav na definovanie hodnôt Nové, Otvorené a Uzatvorené. Keď potom vy (alebo iný člen pracovný priestoru) vytvoríte nový záznam problému a kliknete na pole s rozbaľovacím zoznamom Stav, tieto možnosti sa zobrazia v rozbaľovacom zozname.

Vytvorenie záznamov kľúčových slov

Vytvorenie nového záznamu kľúčového slova:

 1. Kliknite na položku Nové a v zozname vyberte požadovaný typ záznamu kľúčového slova.

 2. Do textového poľa zadajte požadovaný text.

 3. Uložte záznam kľúčového slova.

Zobrazenie a upravenie záznamov kľúčových slov

Na zobrazenie záznamov kľúčových slov vyberte v ponuke zobrazení zobrazenie typu kľúčových slov. Po vybratí zobrazenia môžete otvoriť záznamy kľúčových slov na úpravy.

Pridanie vedľajších kľúčových slov do záznamov kľúčových slov

V nástroji Sledovanie problémov môžete do záznamov kľúčových slov typu Priradené entity, Kategória a Vytvárajúce entity pridať vedľajšie kľúčové slová, ktoré vyplnia príslušné polia rozbaľovacích zoznamov. Môžete napríklad upraviť záznamy kľúčových slov typu Kategória a pridať zodpovedajúce kľúčové slová pre pole rozbaľovacieho zoznamu Podkategória. Alebo môžete upraviť záznamy kľúčových slov typu Priradené entity a pridať zodpovedajúce kľúčové slová do poľa Jednotlivec.

Pridanie vedľajšieho kľúčového slova:

 1. Vyberte zobrazenie kľúčových slov, do ktorého chcete pridať vedľajšie kľúčové slová.

 2. Vyberte záznam kľúčového slova, do ktorého chcete pridať vedľajšie kľúčové slovo.

 3. V okne s ukážkou kliknite na položku Pridať kľúčové slovo. Napríklad:

  Pridanie vedľajšieho kľúčového slova ku kľúčovému slovu

 4. Pridajte požadované kľúčové slovo a uložte záznam.

Zobrazenie v nástroji Sledovanie problémov

Nižšie sú opísané rôzne zobrazenia dostupné na zobrazenie záznamov v nástroji Sledovanie problémov. Všimnite si, že všetky zobrazenia majú filter na filtrovanie záznamov kľúčových slov.

Všetko: Zobrazí všetky záznamy, pričom hlavým stĺpcom je stĺpec Identifikátor. Ak chcete zoradiť zobrazenie, kliknite na hlavičku ľubovoľného stĺpca.

Priradenie: Umožňuje zoraďovať podľa organizácie priradenej problému. Zobrazené sú stĺpce priradenia organizácii, jednotlivcovi a názvu problému.

Kategória: Slúži na zoradenie podľa kategórie problému. Zobrazené sú stĺpce s kategóriou, podkategóriou, prioritou, stavom a názvom.

Moje priradenia: Slúži na hierarchické zoradenie pomocou filtra zobrazenia iba tých problémov, ktoré sú priradené vašej osobe.

Pôvodca: Štruktúra tohto zobrazenia je podobná zobrazeniu Priradenie, no namiesto zobrazenia a zoskupenia podľa priradenej organizácie zobrazenie Pôvodca zobrazuje a zoskupuje položky podľa organizácie a jednotlivca, ktorý vytvoril záznam problému.

Priorita: Záznamy sú zoskupené podľa ich priority. Zobrazené sú stĺpce s prioritou, stavom, názvom a dátumom vytvorenia.

Stav: Podobné zobrazeniu priorít, ale hlavným stĺpcom je stĺpec stavu a podľa tohto stĺpca sú záznamy zoskupené.

Okrem týchto zobrazení, ktoré si môžu zobraziť všetci členovia pracovného priestoru, majú členovia s potrebnými oprávneniami tiež prístup k zobrazeniam kľúčových slov, v ktorých sú zobrazené záznamy kľúčových slov (podľa typu kľúčového slova).

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×