Nástroj Sledovanie problémov v programe SharePoint Workspace 2010

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Sledovanie je nástroj vytvorený pomocou nástroja 2007 formuláre a je užitočné pre správu všetky fázy hlásenie problémov a odpoveď na sledovanie. Používateľov môžete vytvárať zostavy, priradenie vlastníctva a sledovanie stavu v čase.

Formuláre v nástroji Sledovanie problémov

V tomto nástroji sú k dispozícii dva základné typy formulárov:

 • Problém: Tento formulár používajte na zaznamenanie podrobností o probléme, priradenie vlastníctva a sledovanie stavu.

 • Odpoveď: Tento formulár používajte na vytvorenie odpovede na zaznamenaný problém.

Záznamy problémov a odpovedí môžu vytvárať všetci členovia pracovného priestoru. Okrem toho môžu členovia pracovného priestoru s príslušnými oprávneniami vytvárať špeciálne záznamy s kľúčovými slovami, ktoré sa používajú na vyplnenie polí výberového zoznamu v záznamoch typu Problém. Tieto oprávnenia sú definované v návrhu formulára a je možné ich prideliť pomocou role člena alebo priamo konkrétnym členom pracovného priestoru.

Záznamy typu Problém

Neprehliadnite nasledujúce podrobnosti o používaní:

 • Do poľa Názovje nutné zadať názov.

 • Pole Identifikátor sa automaticky generuje skriptom a jedinečne identifikuje autora záznamu.

 • Do polí rozbaľovacieho zoznamu môžete pridať vlastné hodnoty (napríklad Priradené: Organizácia) a tieto hodnoty sa zlúčia s kľúčovými slovami zo všetkých zodpovedajúcich záznamov kľúčových slov vo všetkých ďalších záznamoch.

  Pridanie vlastnej hodnoty do poľa rozbaľovacieho zoznamu

Záznamy typu Odpoveď

V záznamoch typu Odpoveď je pole Názov automaticky vyplnené ako odpoveď na názov záznamu nadradeného problému.

Vytváranie záznamov kľúčových slov

V závislosti od oprávnení, ktoré máte priradené, môžu byť v rozbaľovacej ponuke Nové zobrazené viaceré možnosti záznamu kľúčových slov.

Kľúčové slovo formuláre v ponuke Nová položka

Záznamy kľúčových slov obsahujú hodnoty, ktoré sú zobrazené v príslušných poliach rozbaľovacích zoznamov. Môžete vytvoriť napríklad tri záznamy typu Kľúčové slová/Stav na definovanie hodnôt Nové, Otvorené a Uzatvorené. Keď potom vy (alebo iný člen pracovný priestoru) vytvoríte nový záznam problému a kliknete na pole s rozbaľovacím zoznamom Stav, tieto možnosti sa zobrazia v rozbaľovacom zozname.

Vytvorenie záznamov kľúčových slov

Vytvorenie nového záznamu kľúčového slova:

 1. Kliknite na položku Nové a v zozname vyberte požadovaný typ záznamu kľúčového slova.

 2. Do textového poľa zadajte požadovaný text.

 3. Uložte záznam kľúčového slova.

Zobrazenie a upravenie záznamov kľúčových slov

Na zobrazenie záznamov kľúčových slov vyberte v ponuke zobrazení zobrazenie typu kľúčových slov. Po vybratí zobrazenia môžete otvoriť záznamy kľúčových slov na úpravy.

Pridanie vedľajších kľúčových slov do záznamov kľúčových slov

V nástroji Sledovanie problémov môžete do záznamov kľúčových slov typu Priradené entity, Kategória a Vytvárajúce entity pridať vedľajšie kľúčové slová, ktoré vyplnia príslušné polia rozbaľovacích zoznamov. Môžete napríklad upraviť záznamy kľúčových slov typu Kategória a pridať zodpovedajúce kľúčové slová pre pole rozbaľovacieho zoznamu Podkategória. Alebo môžete upraviť záznamy kľúčových slov typu Priradené entity a pridať zodpovedajúce kľúčové slová do poľa Jednotlivec.

Pridanie vedľajšieho kľúčového slova:

 1. Vyberte zobrazenie kľúčových slov, do ktorého chcete pridať vedľajšie kľúčové slová.

 2. Vyberte záznam kľúčového slova, do ktorého chcete pridať vedľajšie kľúčové slovo.

 3. V okne s ukážkou kliknite na položku Pridať kľúčové slovo. Napríklad:

  Pridanie vedľajšieho kľúčového slova ku kľúčovému slovu

 4. Pridajte požadované kľúčové slovo a uložte záznam.

Zobrazenie v nástroji Sledovanie problémov

Nižšie sú opísané rôzne zobrazenia dostupné na zobrazenie záznamov v nástroji Sledovanie problémov. Všimnite si, že všetky zobrazenia majú filter na filtrovanie záznamov kľúčových slov.

Všetko: Zobrazí všetky záznamy, pričom hlavým stĺpcom je stĺpec Identifikátor. Ak chcete zoradiť zobrazenie, kliknite na hlavičku ľubovoľného stĺpca.

Priradenie: Umožňuje zoraďovať podľa organizácie priradenej problému. Zobrazené sú stĺpce priradenia organizácii, jednotlivcovi a názvu problému.

Kategória: Slúži na zoradenie podľa kategórie problému. Zobrazené sú stĺpce s kategóriou, podkategóriou, prioritou, stavom a názvom.

Moje priradenia: Slúži na hierarchické zoradenie pomocou filtra zobrazenia iba tých problémov, ktoré sú priradené vašej osobe.

Pôvodca: Štruktúra tohto zobrazenia je podobná zobrazeniu Priradenie, no namiesto zobrazenia a zoskupenia podľa priradenej organizácie zobrazenie Pôvodca zobrazuje a zoskupuje položky podľa organizácie a jednotlivca, ktorý vytvoril záznam problému.

Priorita: Záznamy sú zoskupené podľa ich priority. Zobrazené sú stĺpce s prioritou, stavom, názvom a dátumom vytvorenia.

Stav: Podobné zobrazeniu priorít, ale hlavným stĺpcom je stĺpec stavu a podľa tohto stĺpca sú záznamy zoskupené.

Okrem týchto zobrazení, ktoré si môžu zobraziť všetci členovia pracovného priestoru, majú členovia s potrebnými oprávneniami tiež prístup k zobrazeniam kľúčových slov, v ktorých sú zobrazené záznamy kľúčových slov (podľa typu kľúčového slova).

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×