Nástroj Poznámkový blok

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Nástroj Poznámkový blok je editor, ktorý umožňuje členom vytvárať dokumenty, ktoré sa ukladajú ako stránky.

Čo chcete urobiť?

Prechod na určitú stranu

Pridanie novej strany poznámok

Úprava stránky poznámky

Získajte informácie o konflikty úprav

Používanie funkcií textu vo formáte RTF

Premenovanie strany poznámok

Odstránenie strany poznámok

Exportovania strany poznámok

Hľadanie textu v poznámke stránky

Vytvorenie prepojenia na strán

Tlač strán s poznámkami

Zmena povolení nástroja Poznámkový blok v režime

Prechod na určitú stranu

Kliknite na položku Zobraziť alebo skryť zoznam stránok s poznámkami Ak chcete zobraziť zoznam strán s poznámkami, ktoré vám alebo ostatným členom pracovného priestoru, ktoré ste pridali do nástroja programu Poznámkový blok. Zoznam strán poskytuje informácie o poznámky, ako ich veľkosť, dátum úpravy a posledného editora stave.

Ak chcete prejsť na konkrétnu stránku s poznámkami, kliknite na tlačidlo na prechod na predchádzajúcu alebo na ďalšiu stránku s poznámkami, alebo kliknite na zoznam stránok.

Na začiatok stránky

Pridanie novej stránky s poznámkami

 1. Na karte Domov kliknite na tlačidlo Nová poznámka.

  V Poznámkovom bloku sa otvorí nová prázdna stránka bez názvu.

 2. V poli Názov zadajte názov poznámky.

 3. Zadajte obsah poznámky v oblasti úprav. Ak chcete zobraziť Možnosti formátovania alebo použitie formátovania ikony na karte domov, kliknite pravým tlačidlom myši.

 4. Uložte poznámku.

Na začiatok stránky

Úprava stránky s poznámkou

Ak chcete upraviť stránku s poznámkou v nástroji Poznámkový blok, postupujte nasledovne:

 1. Prejdite na stránku poznámku by ste chceli upraviť a kliknite na položku Upraviť.

  Poznámka: Ak iným členom pracovného priestoru je už upravovať stránku vybratej poznámky, program SharePoint Workspace vás vyzve, aby sa rozhodnúť, či chcete poznámku upraviť napriek tomu, alebo počkajte, kým sa dokončí iného člena úprav. Ďalšie informácie nájdete informácie o konflikty pri úpravách nižšie.

 2. Vykonajte požadované zmeny textu.

 3. Uložte poznámku.

Na začiatok stránky

Informácie o konfliktoch úprav

Ak vybratú stránku s poznámkami súčasne upravujú aj ďalší členovia, tlačidlo Upraviť v nástroji Poznámkový blok zobrazuje počet používateľov, ktorí vykonávajú úpravy. Ak na tlačidlo Upraviť ukážete ukazovateľom, zobrazí sa textové okno s informáciou, kto aktuálne upravuje stránku s poznámkami.

Stav editora poznámky

Ak kliknete na tlačidlo Upraviť, keď stránku upravuje iný člen, pracovný priestor služby SharePoint zobrazí otázku, či chcete poznámku upraviť aj tak, alebo či chcete počkať, kým daný člen dokončí vykonávanie úprav. Ak sa rozhodnete pokračovať a upraviť stránku, pracovný priestor služby SharePoint uloží zmeny v novej konfliktnej kópii stránky s poznámkami. Stránka s konfliktom obsahuje tiež prepojenie smerujúce na pôvodnú stránku poznámkového bloku. Na obrázku nižšie je vyobrazená oblasť názvu stránky s konfliktom:

Stránka s konfliktom v programe Poznámkový blok

Podobne, keď upravujete stránku a iný člen začne upravovať tú istú stránku, pracovný priestor služby SharePoint zobrazí stručné hlásenie, ktoré informuje, že stránku začal upravovať iný člen. Napríklad:

Stavové hlásenie editora poznámky

Ak nastane táto situácia, zmeny sa uložia v pôvodnom dokumente a zmeny vykonané druhým členom sa uložia do novej kópie s konfliktom.

Na začiatok stránky

Používanie funkcií RTF

Ak chcete počas úprav stránky s poznámkami používať funkcie RTF, kliknite na kartu Domov a potom kliknite na možnosti v oblasti Formátovať text.

Na začiatok stránky

Premenovanie stránky s poznámkami

Ak chcete premenovať stránku s poznámkami v nástroji Poznámkový blok, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite pravým tlačidlom na poznámku v zozname stránok a potom kliknite na položku Premenovať.

 2. Zadajte nový názov a stlačte kláves Enter.

Môžete tiež kliknúť na položku Upraviť a upraviť vybratú poznámku a zadať nový názov do poľa pre názov.

Na začiatok stránky

Odstránenie stránky s poznámkami

Pri odstránení stránky s poznámkami v nástroji Poznámkový blok postupujte nasledovne:

 1. Prejdite na stránku poznámku by ste chceli odstrániť, a kliknite na položku odstrániť.

  Stránku s poznámkami môžete tiež vybrať v zozname stránok a po jej vybratí stlačte kláves DELETE.

 2. Kliknutím na tlačidlo OK potvrďte odstránenie stránky.

Na začiatok stránky

Exportovanie stránky s poznámkou

V nástroji Poznámkový blok môžete vybratú stránku s poznámkami exportovať ako súbor .rtf. Exportovaný súbor RTF môžete otvoriť v iných programoch, ktoré podporujú tento formát, napríklad v programe Microsoft Word.

 1. Prejdite na stránku poznámky chcete exportovať.

 2. Na karte Pracovný priestor kliknite na položku Exportovať.

 3. V dialógovom okne Export do súboru... zadajte umiestnenie na disku a názov exportovaného súboru a kliknite na položku Uložiť.

Nástroj Poznámkový blok v predvolenom nastavení používa ako názov súboru názov poznámky.

Na začiatok stránky

Vyhľadávanie textu na stránke s poznámkami

Na vybratej stránke s poznámkami môžete vyhľadávať text. Vyhľadávať môžete, keď je poznámka otvorená na čítanie aj na úpravy. Ak je však poznámka otvorená na úpravy, pred spustením vyhľadávania je nutné kliknúť na oblasť úprav textu.

 1. Prejdite na stránku poznámku v ktorých chcete hľadať text.

 2. Na karte Domov kliknite na položku Hľadať.

 3. V dialógovom okne Hľadanie vykonajte nasledovné a kliknite na položku Hľadať nasledujúce:

  • Zadajte text, ktorý chcete vyhľadať na stránke s poznámkami.

  • Ak chcete, vyberte príslušné možnosti, ak chcete vyhľadávať s rozlišovaním malých a veľkých písmen alebo celých slov.

  • Vyberte smer vyhľadávania.

   Poznámka: Vyhľadávanie sa spustí zadaným smerom na začiatok alebo na koniec stránky s poznámkami a potom sa zastaví.

Na začiatok stránky

Vytvorenie prepojení na stránky s poznámkami

Ako je to s ďalšími nástrojmi pracovného priestoru, môžete vytvoriť prepojenie, vyberie nástroj. Okrem toho môžete vytvoriť prepojenia na strán.

 1. Prejdite na stránku poznámku by ste chceli vytvoriť prepojenie.

 2. Na karte Domov kliknite na položku Kopírovať ako prepojenie.

 3. Prejdite na miesto v texte vo formáte RTF, kam chcete prilepiť prepojenie.

 4. Na karte Domov kliknite na položku Prilepiť.

Ak chcete prilepiť prepojenie napríklad do diskusie, prejdite na nástroj, vytvorte tému, kliknite na oblasť tela a potom kliknite na položku Prilepiť.

Na začiatok stránky

Tlač stránok s poznámkami

 1. V zozname poznámok kliknite na poznámku, ktorú chcete vytlačiť.

 2. Kliknite na tlačidlo Office, kliknite na kartu Tlač a potom kliknite na položku Tlačiť.

Na začiatok stránky

Zobrazenie zmien povolení pre nástroj Poznámkový blok

Poznámka: Povolenia priradené rolám členov sa v pracovných priestoroch programu SharePoint Workspace 2010 zmeniť nedajú. V závislosti od vašej roly je možné, že budete môcť zmeniť povolenia v pracovných priestoroch, verzia 2007 (alebo staršie).

Ak chcete zobraziť povolenia, ktoré sú aktuálne priradené členským rolám, kliknite na kartu Pracovný priestor, kliknite na položku Vlastnosti a potom kliknite na položku Povolenia.

V predvolenom nastavení majú všetci členovia okrem hostí povolenie na vytváranie, upravovanie a odstraňovanie stránok s poznámkami.

Informácie o zmene predvolených povolení pre nástroj, prečítajte si tému zobrazenie alebo zmena povolenia nástrojov pracovného priestoru .

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×