Nástroj Obrázky

Ak chcete zobraziť a zdieľať súbory obrázkov vo formáte .jpg alebo .bmp, pridajte do pracovného priestoru nástroj Obrázky.

Čo chcete urobiť?

Pridať alebo zobraziť obrázky

Úprava obrázkov

Vytvorenie prepojení na obrázky

Uloženie obrázkov

Kopírovanie obrázkov

Vystrihnutie alebo odstránenie obrázkov

Premenovanie obrázkov

Zmena povolení pre nástroj Obrázky

Pridanie a zobrazenie obrázkov

Kliknite na ikonu Zobraziť alebo skryť zoznam stránok s poznámkami , ak chcete zobraziť zoznam súborov s obrázkami, ktoré ste vy alebo ostatní členovia pracovného priestoru pridali do nástroja Obrázky. V zozname sú zobrazené informácie o stave súborov s obrázkami, ako napríklad ich veľkosť, typ, dátum úpravy a posledný upravujúci.

Pridanie obrázkov

Ak chcete pridať obrázky, postupujte podľa niektorého z nasledujúcich postupov:

 • Na karte Domov kliknite na položku Vložiť obrázok na otvorenie dialógového okna Otvorenie súboru s obrázkom, vyberte požadovaný obrázok a kliknite na položku Otvoriť.

 • Presuňte súbory s obrázkami myšou do oblasti zobrazenia obrázkov alebo do zoznamu.

 • Obrázky skopírujte a prilepte ich do zoznamu.

Pri pridaní nového obrázka pomocou dialógového okna Otvorenie súboru s obrázkom obrázok sa automaticky zobrazí v oblasti zobrazenia obrázkov. Rovnako aj pri presunutí súboru s obrázkom myšou do zoznamu sa nový obrázok zobrazí automaticky a súbor sa pridá na koniec zoznamu.

Poznámka: Nástroj Obrázky automaticky upraví veľkosť pridaných obrázkov tak, aby sa zmestili do okna zobrazovača obrázkov.

Zobrazenie obrázkov

Obrázky postupne zobrazíte kliknutím na tlačidlo Predchádzajúci alebo Ďalší alebo ich výberom v zozname.

Na začiatok stránky

Úprava obrázkov

Obrázky sa dajú v nástroji Obrázky upraviť, ak máte v počítači program na úpravu obrázkov, ktorý podporuje vybratý typ súboru. Ak napríklad otvoríte súbor .jpg a nemáte program, v ktorom sa dá tento typ súboru upraviť, súbor sa otvorí a zobrazí vo webovom prehľadávači alebo v zobrazovači obrázkov. Súbory .bmp sa na väčšine počítačov otvoria v programe Microsoft Skicár.

Ak chcete otvoriť jeden alebo viac súborov s obrázkami v programe na vykonávanie grafických úprav, kliknite na ne pravým tlačidlom v zozname a kliknite na položku Otvoriť. V závislosti od používaného grafického programu a operačného systému sa pre každý súbor môže otvoriť samostatné okno.

Keď upravíte a uložíte obrázok a prejdete späť do pracovného priestoru, zobrazí sa výzva na uloženie zmien do pracovného priestoru.

Kliknutím na tlačidlo Áno zmeny uložíte do pracovného priestoru a odošlete ich všetkým členom daného priestoru. Kliknite na tlačidlo Nie, ak zatiaľ nechcete zmeny uložiť a možno chcete pokračovať v upravovaní obrázka. Pamätajte však, že ak kliknete na tlačidlo Nie po tom, ako ste zatvorili obrázok v jeho editore, zmeny sa stratia.

Na začiatok stránky

Vytvorenie prepojení na obrázky

Rovnako ako v prípade ostatných nástrojov pracovný priestoru aj v tomto prípade môžete vytvoriť prepojenie, ktoré bude slúžiť na výber nástroja. Okrem toho môžete vytvoriť tiež prepojenia, ktoré smerujú na konkrétne obrázky.

 1. Na karte Domov kliknite na obrázok, na ktorý má prepojenie odkazovať, a potom kliknite na položku Kopírovať ako prepojenie.

 2. Vyberte nástroj, do ktorého chcete prilepiť prepojenie.

 3. Kliknite pravým tlačidlom na umiestnenie formátu RTF, do ktorého chcete prilepiť prepojenie, a potom kliknite na položku Prilepiť.

  Ako text prepojenia bude zobrazený názov vybratého súboru s obrázkom.

Na začiatok stránky

Uloženie obrázkov

V nástroji Obrázky môžete na disk uložiť ľubovoľný obrázok.

 1. Vyberte súbor s obrázkom v zozname.

 2. Na karte Domov kliknite na položku Uložiť ako.

 3. V dialógovom okne Uložiť obrázok ako vyberte umiestnenie, do ktorého chcete obrázok uložiť, a kliknite na položku Uložiť.

Na začiatok stránky

Kopírovanie obrázkov

Obrázky je možné skopírovať z nástroja Obrázky do iného nástroja Obrázky alebo do programu na úpravu obrázkov.

 1. V zozname obrázkov kliknite pravým tlačidlom na obrázok, ktorý chcete skopírovať, a potom kliknite na položku Kopírovať.

 2. Otvorte program, do ktorého chcete prilepiť obrázok, a použite v danom programe jeho príkaz Prilepiť.

Ak prilepíte obrázok do toho istého nástroja Obrázky (napríklad použitím klávesových skratiek CTRL+C a CTRL+V), obrázok sa zobrazí v zozname s názvom Kópia názov obrázok. Obrázok ale môžete prilepiť do iného nástroja Obrázky a obrázok sa v ňom zobrazí s pôvodným názvom.

Na začiatok stránky

Vystrihnutie alebo odstránenie obrázkov

Ak chcete odstrániť obrázky, vyberte ich v zozname a stlačte kláves DELETE.

Ak chcete obrázok vyrezať a súčasne uložiť jeho kópiu do Schránky, kliknite naň pravým tlačidlom a potom kliknite na ikonu Vystrihnúť. Potom je možné obrázok prilepiť ako bitovú mapu do iného programu alebo iného nástroja Obrázky.

Na začiatok stránky

Premenovanie obrázkov

Ak chcete premenovať vybratý obrázok, kliknite na pole s jeho názvom zobrazené nad obrázkom a zadajte nový názov.

Na začiatok stránky

Zmena povolení pre nástroj Obrázky

Poznámka: Povolenia priradené rolám členov sa v pracovných priestoroch programu SharePoint Workspace 2010 zmeniť nedajú. V závislosti od vašej roly je možné, že budete môcť zmeniť povolenia v pracovných priestoroch, verzia 2007 (alebo staršie).

Ak chcete zobraziť povolenia aktuálne priradené rolám členov, kliknite na kartu Pracovný priestor, kliknite na položku Vlastnosti a potom kliknite na položku Povolenia.

V predvolenom nastavení majú povolenie na pridávanie alebo premenovanie obrázkov všetci členovia okrem hostí a iba správcovia majú povolenie odstraňovať obrázky.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×