Nástroj 2007 Kalendár

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nástroj 2007 Kalendár umožňuje označovať dôležité dátumy a vytvárať plány spolupráce s inými členmi pracovného priestoru.

Čo chcete urobiť?

Pridanie alebo odstránenie plánovaných činností

Zobrazenie plánovaných činností

Navigácia v kalendári

Vytvorenie prepojenia na konkrétne plánované činnosti

Zmena zobrazenia kalendára

Export a import plánované činnosti

Tlač plánované činnosti

Zmeniť povolenia pre kalendár

Pridanie alebo odstránenie plánovaných činností

Pridanie plánovanej činnosti:

 1. Na karte Domov kliknite na položku Nová plánovaná činnosť.

 2. Zadajte predmet plánovanej činnosti.

 3. Zadajte alebo vyberte začiatočný a koncový dátum a čas plánovanej činnosti. Ak plánovaná činnosť zaberie celý deň, kliknite na položku Celodenná udalosť.

  Podrobnosti

  Zadajte dátum vo formáte MM/DD/RR alebo kliknite na ikonu kalendára a vyberte dátum.

  Zadajte začiatočný a koncový čas alebo kliknutím na šípky vyberte začiatočný a koncový čas.

  Kalendár automaticky upraví časové pásmo takto: Kalendár predpokladá, že plánovaná činnosť sa uskutoční v časovom pásme, ktoré zodpovedá vlastnostiam Dátum a čas nastaveným v počítači. Pokiaľ ide o členov, ktorých počítače sú nastavené na rôzne časové pásma, plánovaná činnosť sa automaticky upraví na ich časové pásmo.

  Ak sa napríklad nachádzate v Atlante a naplánujete plánovanú činnosť na 8 hodín ráno, člen v Paríži bude mať túto plánovanú činnosť naplánovanú na 14:00 hod. (v závislosti od regionálneho nastavenia časového pásma).

 4. Voliteľne zadajte podrobnosti o plánovanej činnosti.

 5. Kliknite na položku OK.

Tip: Môžete vytvárať plánované činnosti s predvolenými dátumami alebo časmi. Presuňte sa rozsahom požadovaných dátumov a časov a kliknite na položku Nová plánovaná činnosť.

Ak chcete odstrániť vybratú plánovanú činnosť kalendára, stlačte kláves DELETE.

Na začiatok stránky

Zobrazenie plánovaných činností

Kalendár zobrazí toľko z každej plánovanej činnosti, koľko sa toho zmestí do bunky dátumu. V závislosti od vybratého zobrazenia sa zobrazuje viac alebo menej z každej plánovanej činnosti. Zobrazenie dňa spravidla umožňuje zobraziť všetky informácie o plánovanej činnosti a zobrazenie mesiaca umožňuje zobraziť iba niekoľko slov.

V rámci každého zobrazenia môžete ukázať na plánovanú činnosť a zobraziť textové okno, v ktorom sa zobrazuje úplný dátum a podrobnosti plánovanej činnosti.

Kontextové okno s informáciami o plánovanej činnosti

Na začiatok stránky

Navigácia v kalendári

V kalendári sa môžete presúvať takto:

 • Ak chcete prejsť na predchádzajúci alebo ďalší deň, týždeň alebo mesiac v zobrazení dňa, týždňa alebo mesiaca, v záhlaví kalendára kliknite na tlačidlo Predchádzajúci alebo Ďalší.

 • Ak sa chcete presunúť na predchádzajúcu alebo ďalšiu plánovanú činnosť v ľubovoľnom zobrazení kalendára, kliknite na kartu Domov a potom na položku Predchádzajúci alebo Ďalší na table Navigácia.

 • Ak sa chcete presunúť na predchádzajúcu alebo ďalšiu neprečítanú plánovanú činnosť v ľubovoľnom zobrazení kalendára, kliknite na kartu Domov a potom kliknite na položku Predchádzajúci neprečítaný alebo Ďalší neprečítaný na table Sledovanie.

 • Ak sa chcete presunúť na aktuálny deň podľa systémových hodín počítača, kliknite na kartu Domov a potom na položku Dnes na table Navigácia.

 • Ak sa chcete presunúť na špecifický dátum vo vybratom zobrazení, kliknite na položku Domov, potom na položku Vybrať dátum na table Navigácia, zadajte dátum a možnosť zobrazenia v dialógovom okne Prejsť na dátum, a potom kliknite na položku OK.

Na začiatok stránky

Vytvorenie prepojení na špecifické plánované činnosti

 1. Kliknite na plánovanú činnosť, na ktorú chcete vytvoriť prepojenie.

 2. Na karte Domov kliknite na položku Kopírovať ako prepojenie.

 3. Vyberte cieľový nástroj.

 4. Kliknite na umiestnenie, kam chcete umiestniť prepojenie.

  Prepojenie musíte umiestniť do umiestnenia RTF, napríklad telo položky nástroja Diskusia, Konverzácia alebo položku nástroja Poznámkový blok.

 5. Kliknite pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Prilepiť.

Na začiatok stránky

Zmena zobrazenia kalendára

Ak chcete zmeniť zobrazenie kalendára, kliknite na kartu Zobraziť a potom kliknite na možnosť zobrazenia na table Zobrazenie kalendára.

Nasledujúca tabuľka opisuje charakteristiky každého zobrazenia.

Zobrazenie

Charakteristiky

Deň

Podrobné zobrazenie plánovaných činností vybratého dňa vrátane podrobností (ak existujú).

Celodenné plánované činnosti a plánované činnosti v priebehu viacerých dní sa zobrazia v hornej časti.

Plánované činnosti v priebehu jedného alebo viacerých dní

1. Plánovaná činnosť na viac než jeden deň

2. Plánovaná činnosť iba na tento deň

Plánované činnosti na vybratý deň sa zobrazia pod príslušným časovým rozsahom.

Týždeň

Súhrnné zobrazenie plánovaných činností štandardného kalendárneho týždňa.

K dispozícii máte viac priestoru než v prípade zobrazenia mesiaca a spravidla si môžete zobraziť celý názov každej plánovanej činnosti. Taktiež si môžete zobraziť začiatočný a koncový čas každej plánovanej činnosti.

Rovnako ako v prípade zobrazenia mesiaca – ak jeden dátum zahŕňa viac plánovaných činností, než sa zmestí do poľa, zobrazí sa tlačidlo Viac.

Kontextové okno so zobrazením všetkých plánovaných činností.

Mesiac

Súhrnné zobrazenie plánovaných činností štandardného kalendárneho mesiaca.

Toto zobrazenie je užitočné pre dlhodobé plánovanie, kedy potrebujete vidieť plánované činnosti, ktoré sa uskutočňujú v priebehu viacerých dní. Je však problematické zobraziť podrobnosti plánovanej činnosti bez toho, aby ste ju otvorili na úpravy.

Ak sa na jeden dátum vzťahuje viac plánovaných činností, než sa zmestí do poľa, zobrazí sa tlačidlo Viac.

Ukážte na tlačidlo, čím zobrazíte okno, v ktorom sa zobrazujú plánované činnosti.

Pracovný týždeň

Rovnaké zobrazenie ako zobrazenie týždňa s tým rozdielom, že ponúka viac priestoru pre dni pracovného týždňa.

Pracovný mesiac

Rovnaké zobrazenie ako zobrazenie mesiaca s tým rozdielom, že ponúka viac priestoru v každom týždni pre pracovné dni.

Na začiatok stránky

Exportovanie a importovanie plánovaných činností

Plánované činnosti kalendára môžete exportovať a importovať ich do iného nástroja kalendára.

Exportovanie plánovaných činností kalendára

Môžete exportovať špecifickú plánovanú činnosť alebo všetky plánované činnosti. Všetky exportované údaje kalendára sa uložia ako súbor typu .xml (napríklad Kalendár.xml).

Exportovanie špecifickej plánovanej činnosti:

 1. Kliknite na plánovanú činnosť.

 2. Na karte Pracovný priestor kliknite na položku Exportovať vybratú plánovanú činnosť.

 3. Určite umiestnenie adresára v dialógovom okne Exportovanie záznamov do súboru... a kliknite na položku Uložiť.

Exportovanie všetkých plánovaných činností:

 1. Na karte Pracovný priestor kliknite na položku Exportovať všetky plánované činnosti na table Údaje.

 2. Určite umiestnenie adresára v dialógovom okne Exportovanie záznamov do súboru... a kliknite na položku Uložiť.

Importovanie plánovaných činností kalendára

 1. Vyberte nástroj kalendára, do ktorého chcete importovať údaje.

 2. Na karte Pracovný priestor kliknite na položku Importovať.

 3. V dialógovom okne Importovanie súboru vyberte exportovaný súbor .xml kalendára a kliknite na položku Otvoriť.

Na začiatok stránky

Tlač plánovaných činností

Plánované činnosti alebo zobrazenia kalendára môžete vytlačiť.

 1. Ak chcete vytlačiť špecifickú plánovanú činnosť, vyberte ju.

 2. Ak chcete vytlačiť zobrazenie kalendára, vyberte zobrazenie.

 3. Na karte Súbor kliknite na kartu Tlačiť a potom na položku Tlačiť.

Na začiatok stránky

Zmena povolení kalendára

Zobrazenie povolení momentálne priradených členským rolám:

 1. Kliknite na kartu Pracovný priestor, položku Vlastnosti a potom kliknite na kartu Povolenia.

 2. V rozbaľovacom zozname vyberte rolu, pre ktorú chcete zobraziť priradené povolenia.

Všetci členovia (okrem hostí) majú povolenia pridávať nové plánované činnosti a pridávať alebo odstraňovať svoje vlastné plánované činnosti. Správcovia majú všetky dostupné povolenia.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×