Multiply and divide numbers in Excel

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Násobenie a delenie v Exceli je jednoduché, no musíte na to vytvoriť jednoduchý vzorec. Stačí si zapamätať, že všetky vzorce v Exceli sa začínajú znakom rovnosti (=), pričom na ich vytvorenie môžete použiť riadok vzorcov.

Násobenie čísel v programe Excel

Povedzme, že chcete zistiť, koľko fľašiek vody potrebujete na konferenciu so zákazníkmi (celkový počet účastníkov × 4 dni × 3 fľašky na deň) alebo cestovné náklady za služobnú cestu (celkový počet km × 0,46). Existuje niekoľko spôsobov násobenia čísiel.

Násobenie čísiel v bunke

Na túto úlohu použite aritmetický operátor * (hviezdička).

Ak do bunky napíšete napríklad vzorec =5*10, v bunke sa zobrazí výsledok 50.

Násobenie stĺpca čísel konštantným číslom

Predpokladajme, že chcete vynásobiť každú bunku stĺpca so siedmimi číslami číslom, ktoré sa nachádza v inej bunke. V tomto príklade je to číslo 3 v bunke C2.

Multiply numbers with a constant
 1. Type =A2*$B$2 in a new column in your spreadsheet (the above example uses column D). Be sure to include a $ symbol before B and before 2 in the formula, and press ENTER.

  Poznámka: Using $ symbols tells Excel that the reference to B2 is "absolute," which means that when you copy the formula to another cell, the reference will always be to cell B2. If you didn't use $ symbols in the formula and you dragged the formula down to cell B3, Excel would change the formula to =A3*C3, which wouldn't work, because there is no value in B3.

 2. Drag the formula down to the other cells in the column.

  Poznámka: In Excel 2016 for Windows, the cells are populated automatically.

Násobenie čísla v rôznych bunkách pomocou vzorca

You can use the PRODUCT function to multiply numbers, cells, and ranges.

Multiply numbers using the PRODUCT function

You can use any combination of up to 255 numbers or cell references in the PRODUCT function. For example, the formula =PRODUCT(A2,A4:A15,12,E3:E5,150,G4,H4:J6) multiplies two single cells (A2 and G4), two numbers (12 and 150), and three ranges (A4:A15, E3:E5, and H4:J6).

Delenie čísel

Let's say you want to find out how many person hours it took to finish a project (total project hours ÷ total people on project) or the actual miles per gallon rate for your recent cross-country trip (total miles ÷ total gallons). There are several ways to divide numbers.

Delenie čísel v bunke

Na vykonanie tejto úlohy použite aritmetický operátor znamienko / (lomka).

Ak do bunky napíšete napríklad vzorec =10/5, v bunke sa zobrazí výsledok 2.

Dôležité: Skontrolujte, či ste do bunky zadali znamienko rovná sa (=) pred zadaním čísel, ako aj operátor /. V opačnom prípade sa to bude v programe Excel interpretovať tak, že ste zadali dátum. Ak do bunky napíšete napríklad hodnotu 7/30, v programe Excel sa v bunke sa zobrazí hodnota 30. júl. Prípadne, ak zadáte hodnotu 12/36, v programe Excel sa táto hodnota najskôr skonvertuje na hodnotu 12/1/1936 a v bunke sa zobrazí hodnota 1. 12.

Poznámka: Program Excel neobsahuje funkciu DELENIE.

Delenie čísel pomocou odkazov na bunky

Namiesto zadávania čísel priamo do vzorcov môžete používať odkazy na bunky, ako napríklad A2 a A3, ktoré odkazujú na čísla, ktoré chcete deliť alebo ktorými chcete deliť.

Príklad:

Príklad bude zrozumiteľnejší po skopírovaní do prázdneho hárka.

Postup pri kopírovaní príkladu

 1. Vytvorte prázdny zošit alebo hárok.

 2. Vyberte príklad v téme Pomocníka.

  Poznámka: Nevyberajte hlavičky riadkov ani stĺpcov.

  Výber príkladu z Pomocníka

  Výber príkladu z Pomocníka

 3. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + C.

 4. V hárku vyberte bunku A1 a stlačte kombináciu klávesov CTRL + V.

 5. To switch between viewing the results and viewing the formulas that return the results, press CTRL+` (grave accent), or on the Formulas tab, click the Show Formulas button.

A

B

C

1

Údaje

Vzorec

Popis (výsledok)

2

15000

=A2/A3

Číslo 15 000 vydelí číslom 12 (1 250)

3

12

Delenie stĺpca čísel konštantným číslom

Predpokladajme, že chcete vydeliť každú bunku stĺpca so siedmimi číslami číslom, ktoré sa nachádza v inej bunke. V tomto príklade je to číslo 3 v bunke C2.

A

B

C

1

Údaje

Vzorec

Konštanta

2

15000

=A2/$C$2

3

3

12

=A3/$C$2

4

48

=A4/$C$2

5

729

=A5/$C$2

6

1534

=A6/$C$2

7

288

=A7/$C$2

8

4306

=A8/$C$2

 1. Type =A2/$C$2 in cell B2. Be sure to include a $ symbol before C and before 2 in the formula.

 2. Presuňte vzorec z bunky B2 aj do ostatných buniek v stĺpci B.

Poznámka:  Using $ symbols tells Excel that the reference to C2 is "absolute," which means that when you copy the formula to another cell, the reference will always be to cell C2. If you didn't use $ symbols in the formula and you dragged the formula down to cell B3, Excel would change the formula to =A3/C3, which wouldn't work, because there is no value in C3.

Pozrite tiež

Operátory výpočtov a poradie operácií

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×