MODE.MULT (funkcia)

Vráti zvislé pole najčastejšie sa vyskytujúcich alebo opakujúcich sa hodnôt v poli alebo v rozsahu údajov. Pre vodorovné polia sa používa funkcia TRANSPOSE(MODE.MULT(číslo1;číslo2;...)).

Pri výskyte viacerých modusov vráti táto funkcia viac ako jeden výsledok. Keďže funkcia vráti pole hodnôt, musí sa zadať ako vzorec poľa.

Syntax

MODE.MULT((číslo1;[číslo2];...)

Syntax funkcie MODE.MULT obsahuje nasledovné argumenty:

  • Číslo1     Povinný argument. Prvý číselný argument, pre ktorý chcete vypočítať modus.

  • Číslo2, ...     Voliteľné argumenty. 2 až 254 číselných argumentov, pre ktoré chcete vypočítať modus. Namiesto argumentov oddelených čiarkami môžete použiť jedno pole alebo odkaz na pole.

Poznámky

  • Argumenty sú čísla, názvy, polia alebo odkazy obsahujúce čísla.

  • Ak pole alebo argument, ktorý je odkazom, obsahuje text, logické hodnoty alebo prázdne bunky, tieto hodnoty sa nevezmú do úvahy. Bunky, ktoré obsahujú nulu, sa však do úvahy vezmú.

  • Argumenty obsahujúce chybové hodnoty alebo text, ktorý sa nedá skonvertovať na číslo, spôsobia chyby.

  • Ak množina údajov neobsahuje duplicitné údajové body, funkcia MODE.MULT vráti chybovú hodnotu #NEDOSTUPNÝ.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

1

2

3

4

3

2

1

2

3

5

6

1

Vzorec

Popis

Výsledok

=MODE.MULT(A2:A13)

Vzorec =MODE.MULT(A2:A13) je potrebné zadať ako vzorec poľa. Ak sa zadá týmto spôsobom, funkcia vráti ako modusy čísla 1, 2 a 3, pretože všetky tieto čísla majú 3 výskyty. Ak sa vzorec nezadá ako vzorec poľa, vráti jediný výsledok (1), teda rovnaký výsledok, ako keby sa použila funkcia MODE.SNGL. Pri vytváraní vzorca poľa boli do výberu zahrnuté dodatočné bunky, aby sa zabezpečilo vrátenie všetky modusov. Vzorec poľa bol vytvorený v rozsahu C15:C22. Tam, kde neexistujú dodatočné modusy, sa vrátia chybové hodnoty #NEDOSTUPNÝ.

1

2

3

#NIE JE K DISPOZÍCII

#NIE JE K DISPOZÍCII

#NIE JE K DISPOZÍCII

#NIE JE K DISPOZÍCII

#NIE JE K DISPOZÍCII

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×