Možnosti webovej stránky

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Dialógové okno možností webovej stránky vám umožňuje riadiť rôzne funkcie a nastavenia webových stránok, ktoré ste uložili z programu Microsoft Office Excel, alebo ste ich importovali do programu Microsoft Office Excel.

Karta Všeobecné

Uložiť všetky doplnkové skryté údaje potrebné na zachovanie vzorcov     Začiarknite toto políčko, ak chcete zachovať externe odkazovaný údajov vzorce, ktoré nie sú vo vybratom rozsahu uverejniť, čím sa zvyšuje veľkosť súboru. Toto je predvolená. Zrušte začiarknutie tohto políčka sa nesmú mať externe odkazuje údaje, môžete nahradiť vypočítané hodnoty vzorce a zmenšiť veľkosť súboru.

Poznámka: Táto možnosť sa použije len na interaktívne webové stránky používajúce súčasti Office Web Components, ktoré sa už v programe Microsoft Office Excel 2007 nepoužívajú.

Načítať obrázky z webových stránok nevytvorených v programe Excel     Ak chcete načítať obrázky vytvorené v iných programoch, začiarknite toto políčko. Táto možnosť je predvolená. Ak chcete ignorovať obrázky vytvorené v iných programoch, zrušte začiarknutie tohto políčka.

Prehliadače kartu

Sekcia Cieľové prehľadávače

Cieľoví používatelia použijú na zobrazenie tejto webovej stránky prehľadávač     Vyberte najstaršiu verziu prehľadávača, ktorý sa má používať na zobrazovanie. Predvoleným prehľadávačom je program Internet Explorer 4.0.

Sekcia Možnosti

Povoliť PNG ako grafický formát     Začiarknite toto políčko, ak chcete povoliť grafický formát Portable Network Graphics (PNG). Zrušte začiarknutie tohto políčka zakázať grafickom formáte PNG. Toto je predvolená.

Používať šablóny CSS     Ak chcete používať šablóny štýlov CSS, začiarknite toto políčko. Táto možnosť je predvolená. Ak nechcete používať šablóny štýlov CSS, pretože ich cieľový prehľadávač nepodporuje, zrušte začiarknutie tohto políčka.

Pri zobrazovaní grafiky v prehľadávačoch používať VML     Ak chcete na zobrazenie grafiky v prehľadávači používať VML (Vector Markup Language), čo môže zrýchliť preberanie webových stránok, začiarknite toto políčko. Ak nechcete používať VML, pretože cieľový prehľadávač túto možnosť nepodporuje, zrušte začiarknutie tohto políčka. Táto možnosť je predvolená.

Ukladať nové webové stránky ako jednosúborové webové stránky    Ak chcete súbor uložiť vo formáte jednosúborovej webovej stránky (.mht, .mhtml) aj s obsahom podporných súborov, ako sú napríklad odrážky, textúry pozadia a grafiky vložené na webovú stránku, začiarknite toto políčko. Táto možnosť je predvolená. Ak chcete súbor uložiť ako webovú stránku s podpornými súbormi, zrušte začiarknutie tohto políčka. Túto možnosť použite, ak ste na panel s nástrojmi pre rýchly prístup pridali príkaz Uložiť ako webovú stránku.

Poznámka: 

Karta súbory

Sekcia Názvy a umiestnenia súborov

Organizovať súbory podpory v priečinku     Ak chcete, aby sa všetky podporné súbory, ako sú napríklad odrážky, textúry pozadia a grafiky, uložili do samostatného podpriečinka, začiarknite toto políčko. Táto možnosť je predvolená. Ak chcete, aby sa podporné súbory ukladali do rovnakého priečinka ako webová stránka, zrušte začiarknutie tohto políčka.

Použiť dlhé názvy súborov vždy, keď je to možné     Ak webový server podporuje dlhé názvy súborov, t.j. názvy obsahujúce medzery alebo viac ako osem znakov, začiarknite toto políčko. Táto možnosť je predvolená. Ak webový server dlhé názvy nepodporuje a chcete používať krátke názvy súborov (notácia 8.3), zrušte začiarknutie tohto políčka.

Aktualizovať prepojenia pri ukladaní     Ak nechcete, aby sa podporné súbory pri kopírovaní alebo premiestnení webovej stránky kopírovali alebo premiestňovali spolu so stránkou, a ak chcete, aby sa adresy na webovej stránke aktualizovali na relatívne prepojenia, začiarknite toto políčko. Aktualizácia sa zobrazí po uložení premiestnenej alebo skopírovanej webovej stránky. Ak chcete, aby sa pri kopírovaní alebo premiestnení webovej stránky skopírovali alebo premiestnili aj podporné súbory, zrušte začiarknutie tohto políčka. Táto možnosť je predvolená.

Sekcia Predvolený editor

Overte, či je Office predvoleným editorom webových stránok v ňom vytvorených     Ak chcete skontrolovať, či je program balíka Microsoft Office zaregistrovaný ako predvolený editor webovej stránky, začiarknite toto políčko. Ak je ako predvolený editor registrovaný iný program, balík Office zobrazí pri ukladaní webovej stránky hlásenie s výzvou na obnovenie programu balíka Office ako predvoleného editora. Táto možnosť je predvolená. Ak nechcete, aby sa toto hlásenie zobrazovalo, zrušte začiarknutie tohto políčka.

Kartu obrázky

Cieľový monitor     V poli Veľkosť obrazovky vyberte veľkosť obrazovky. V poli Pixelov na palec vyberte veľkosť bodu.

Zalomenie grafických objektov a textu môže byť rôzne a závisí od rozlíšenia videa (pomer počtu prvkov obrazovky k veľkosti obrazovky). Zadaná veľkosť obrazovky môže ovplyvniť veľkosť a rozloženie obrázkov v zošite vrátane farebných prechodov pozadia. Veľkosť bodu ovplyvňuje veľkosť grafických objektov vzhľadom na veľkosť textu na obrazovke.

Karta kódovanie

Znova načítať dokument ako     Vyberte jazyk, v ktorom je stránka podľa vás kódovaná. Toto nastavenie sa používa tiež pri načítaní ďalších strán v prípade, že nie je možné určiť kódovanie jazyka.

Keď otvoríte webovú stránku, program Office Excel sa pokúsi určiť kódovanie, ktoré bolo použité pre stránku. Ak sa po otvorení webovej stránky vo webovom prehľadávači zobrazia v programe Excel nesprávne znaky, môžete vybrať kódovanie, ktoré sa má používať na webovej stránke. Skúšajte jednotlivé kódovania, kým text nebude možné prečítať.

Uložiť tento dokument ako     Vyberte kódovanie, s ktorým sa má webová stránka uložiť.

Webové stránky vždy ukladať v predvolenom kódovaní     Ak chcete používať predvolené kódovanie počítača a nastaviť pole Uložiť tento dokument ako ako nedostupné, začiarknite toto políčko. Ak chcete povoliť pole Uložiť tento dokument ako a použiť zadané kódovanie, zrušte začiarknutie tohto políčka. Toto nastavenie je užitočné v prípade, ak používate stránky z iných zdrojov a každú stránku chcete uložiť v jednom kódovaní. Táto možnosť je predvolená.

Kartu písma

Tabuľka znakov    Vyberte tabuľku znakov, ktorá sa má na webovej stránke používať.

Proporcionálne písmo a Veľkosť     Vyberte písmo a veľkosť pre normálny text. Predvolené nastavenie je Arial, 10.

Neproporcionálne písmo a veľkosť    Vyberte písmo a veľkosť textu šírkou. Predvolená hodnota je Courier New, 10.

Ak sa na webovú stránku alebo textový súbor pri importe webovej stránky do programu Excel použije nesprávne písmo, môžete vybrať tabuľku znakov, v ktorej je stránka podľa vás kódovaná. Potom môžete vybrať písmo v zozname písiem, ktorý je závislý od vybratej tabuľky znakov.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×