Možnosti trendovej čiary v balíku Office

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Táto téma popisuje možnosti rôznych trendovej čiary, ktoré sú k dispozícii v balíku Office.

Tento typ trendovej spojnice sa používa na vytvorenie čo najlepšie preloženej priamky určenej pre množiny jednoduchých lineárnych údajov. Lineárne údaje sú tie, ktoré sa zobrazujú do súboru bodov pripomínajúceho priamku. Lineárna trendová spojnica zvyčajne zobrazuje rovnomerne rastúci alebo klesajúci trend.

Lineárna trendová spojnica vypočíta metódou najmenších štvorcov priamku podľa tejto rovnice:

Rovnica

v ktorej m predstavuje sklon a b úsek.

Nasledujúca lineárna trendová spojnica zobrazuje sústavný nárast predaja chladničiek v období 8 rokov. Všimnite si, že hodnota spoľahlivosti R na druhú (číslo od 0 do 1, ktoré označuje, s akou presnosťou odhadované hodnoty trendovej spojnice zodpovedajú skutočným údajom) je 0,9792, čo svedčí o dobrom preložení spojnice údajmi.

Podrobné informácie o bunke

Táto trendová spojnica predstavuje najlepšie preloženú krivku a je užitočná pre údaje s hodnotami, ktoré spočiatku rýchlo rastú alebo klesajú a potom sa ustália. Logaritmická trendová spojnica môže používať záporné aj kladné hodnoty.

Logaritmická trendová spojnica vypočíta metódou najmenších štvorcov krivku preloženú bodmi podľa tejto rovnice:

Rovnica

kde c a b sú konštanty a In je funkcia prirodzeného logaritmu.

Nasledujúca logaritmická trendová spojnica zobrazuje predpoveď nárastu populácie zvierat v ohraničenej oblasti. Keď sa v určitom štádiu priestor pre zvieratá zmenší, populácia sa ustáli. Všimnite si, že hodnota spoľahlivosti R na druhú je 0,933, čo svedčí o relatívne dobrom preložení spojnice údajmi.

.

Táto trendová spojnica je užitočná pre kolísavé údaje, napríklad vtedy, keď analyzujete prírastky a úbytky v rozsiahlej množine údajov. Stupeň polynómu možno určiť podľa počtu extrémov (miním a maxím) na krivke. Polynomická trendová spojnica 2. stupňa má spravidla len jedno maximum alebo minimum, polynomická trendová spojnica 3. stupňa má jedno alebo dve minimá či maximá a polynomická trendová spojnica 4. stupňa má až tri minimá či maximá.

Polynomická alebo nelineárna trendová spojnica vypočíta metódou najmenších štvorcov krivku preloženú bodmi podľa tejto rovnice:

Rovnica

kde sú konštanty b a Premenná .

Nasledujúca polynomická trendová spojnica 2. stupňa s jedným maximom zobrazuje vzťah medzi rýchlosťou jazdy a spotrebou paliva. Všimnite si, že hodnota spoľahlivosti R na druhú je 0,979, teda blízko 1, čo svedčí o dobrom preložení spojnice údajmi.

Bodový graf s polynomiálnou trendovou spojnicou

Táto trendová spojnica znázorňuje krivku a je užitočná pre množiny údajov porovnávajúcich merania, ktorých hodnota rastie určitou rýchlosťou. Môže to byť napríklad zrýchlenie pretekárskeho auta v 1-sekundových intervaloch. Mocninovú trendovú spojnicu nemožno vytvoriť, ak údaje obsahujú nulové alebo záporné hodnoty.

Mocninová trendová spojnica vypočíta metódou najmenších štvorcov krivku preloženú bodmi podľa tejto rovnice:

Rovnica

v ktorej c a b sú konštanty.

Poznámka: Táto možnosť nie je k dispozícii, ak údaje zahŕňajú záporné alebo nulové hodnoty.

Nasledujúci graf meraní vzdialenosti zobrazuje vzdialenosť v metroch za sekundu. Mocninová trendová spojnica jasne ukazuje nárast zrýchlenia. Všimnite si, že hodnota pravdepodobnosti R je 0,986, čo svedčí o takmer dokonalom preložení spojnice údajmi.

Panel hlásení – Označené ako finálna verzia

Táto trendová spojnica znázorňuje krivku a je užitočná vtedy, keď hodnoty údajov konštantnou rastúcou mierou stúpajú alebo klesajú. Exponenciálnu trendovú spojnicu nemožno vytvoriť, ak údaje obsahujú nulové alebo záporné hodnoty.

Exponenciálna trendová spojnica vypočíta metódou najmenších štvorcov krivku preloženú bodmi podľa tejto rovnice:

Rovnica

kde c a b sú konštanty a e je základ prirodzeného logaritmu.

Nasledujúca exponenciálna trendová spojnica znázorňuje pokles množstva izotopu uhlíka 14 pri starnutí objektu. Všimnite si, že hodnota spoľahlivosti R na druhú je 0,990, čo svedčí o takmer dokonalom preložení spojnice údajmi.

Graf s exponenciálnou trendovou spojnicou

Táto trendová spojnica vyhladí kolísanie údajov a jasnejšie zobrazí smerovanie alebo trend. Kĺzavý priemer spriemeruje určitý počet údajových bodov (nastavuje sa v položke Obdobie) a priemernú hodnotu použije ako bod spojnice. Ak je napríklad položka Obdobie nastavená na hodnotu 2, prvým bodom trendovej spojnice kĺzavého priemeru bude priemer prvých dvoch údajových bodov. Druhým bodom trendovej spojnice bude priemer druhého a tretieho údajového bodu a tak ďalej.

Trendová spojnica pohyblivého priemeru používa tento vzorec:

Rovnica

Počet bodov v trendovej spojnici pohyblivý priemer sa rovná celkovému počtu bodov v rade zmenšenému o číslo zadané pre toto obdobie.

V bodovom grafe trendová spojnica vychádza z poradia hodnôt x v grafe. Ak chcete dosiahnuť lepší výsledok, pred pridaním pohyblivého priemeru zoraďte hodnoty x.

Nasledujúca trendová spojnica pohyblivého priemeru znázorňuje trend počtu predaných domov v období 26 týždňov.

Minimalizovaná navigačná tabla

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Pozrite tiež

Pridanie trendovej spojnice alebo spojnice kĺzavého priemeru do grafu

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office