Možnosti stavového riadka v programe Excel

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Stavový riadok v dolnej časti programov balíka Microsoft Office sa zobrazuje stav možností, ktoré sú vybraté na zobrazovanie v stavovom riadku. Predvolene sa vyberú veľa možností. Ak chcete prispôsobiť stavový riadok, kliknite naň pravým tlačidlom a potom kliknite na požadované možnosti.

V programe Microsoft Office Excel 2007 sú v stavovom riadku k dispozícii nasledovné možnosti.

Možnosť

Informácie v stavovom riadku

Režim bunky

Táto možnosť je vybratá na základe predvoleného nastavenia a informuje o aktuálnom režime úpravy bunky na ľavej strane stavového riadka. Zobrazuje sa jeden z nasledovných režimov.

  • Pripravený - označuje všeobecný stav.

  • Zadanie - označuje režim zadávania obsahu. Zobrazí sa, keď dvakrát stlačíte kláves F2 alebo vyberiete bunku a začnete zadávať.

  • Úpravy - označuje režim úprav v bunke. Zobrazí sa, keď dvakrát kliknete na bunku alebo stlačíte kláves F2, aby ste mohli zadávať alebo upravovať údaje bunky.

  • Bod - označuje režimu výberu bunky pre vzorec. Zobrazí sa, keď začnete vytvárať vzorec a kliknete na bunky, ktoré chcete zahrnúť do vzorca.

Podpisy

Táto možnosť je vybratá na základe predvoleného nastavenia a naznačuje, že aktívny zošit je digitálne podpísaný.

Politika správy informácií

Táto možnosť je vybratá na základe predvoleného nastavenia a naznačuje, že bola použitá správa prístupových práv k informáciám (IRM) na obmedzenie povolenia pre obsah v aktívnom zošite.

Povolenia

Vybratá v predvolenom nastavení, táto možnosť zobrazuje ikonu vedľa indikátora Režim bunky, ktoré môžete kliknúť na zobrazenie aktuálneho čítanie a úpravu dokumentu povolenia. Táto ikona sa zobrazuje len vtedy, keď bol prístup k dokumentu obmedzením (Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , pripraviť, Obmedziť povolenie, Obmedzený prístup ).

Caps Lock

Keď je táto možnosť vybratá, zobrazuje sa položka Caps Lock, ktorá naznačuje, že funkcia CAPS LOCK je zapnutá a umožňuje vám zadávať veľké písmená. Táto možnosť nie je vybratá na základe predvoleného nastavenia.

Num Lock

Keď je táto možnosť vybratá, zobrazuje sa položka Num Lock, ktorá naznačuje, že funkcia NUM LOCK je zapnutá a umožňuje vám používať klávesy na numerickej klávesnici na zadávanie čísel do pracovného hárka. Táto možnosť nie je vybratá na základe predvoleného nastavenia.

Scroll Lock

Táto možnosť je vybratá na základe predvoleného nastavenia a zobrazuje položku Scroll Lock, ktorá naznačuje, že funkcia SCROLL LOCK je zapnutá a umožňuje posúvanie pracovného hárka pomocou klávesov so šípkami.

Konštantný počet desatinných miest

Vybratá v predvolenom nastavení, táto možnosť zobrazuje Pevné desatinné označujúca, že všetky číselných hodnôt, ktoré ste zaznamenali do hárka sa zobrazí s konštantným počtom desatinných miest. Táto možnosť je zapnutá, keď ste políčko automaticky vložiť desatinnú čiarku v časti Možnosti úprav na karte Spresnenie v dialógovom okne Možnosti programu Excel (Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , Program Excel – možnosti, Rozšírené ).

Režim prepisovania

Keď je táto možnosť vybratá, zobrazuje sa položka Prepisovanie, ktorá naznačuje, že bol stlačený kláves INSERT na aktiváciu režimu prepisovania počas úpravy obsahu buniek v režime úpravy bunky (keď dvakrát kliknite na bunku alebo stlačíte kláves F2). Táto možnosť nie je vybratá na základe predvoleného nastavenia.

Režim dokončenia

Táto možnosť je vybratá na základe predvoleného nastavenia a zobrazuje položku Režim dokončenia, ktorá naznačuje, že bol stlačený kláves END na aktiváciu režimu dokončenia. Stlačením klávesu END a následným stlačením klávesu so šípkou sa výber presúva v smere šípky na klávese a zastavuje sa na začiatku alebo konci údajov a potom na začiatku alebo na konci pracovného hárka.

Záznam makra

Táto možnosť je vybratá na základe predvoleného nastavenia a zobrazuje tlačidlo vedľa indikátora Režim bunky, na ktoré môžete kliknúť, aby ste spustili zaznamenávanie makra.

Režim výberu

Táto možnosť je vybratá na základe predvoleného nastavenia a zobrazuje niektorý z týchto režimov výberu bunky.

  • Rozšíriť výber, keď stlačíte kláves F8 na rozšírenie výberu buniek pomocou klávesov so šípkami.

  • Pridať do výberu, keď stlačíte kombináciu klávesov SHIFT+F8 na pridanie nesusediacej bunky alebo rozsahu do výberu buniek pomocou klávesov so šípkami.

Číslo strany

Táto možnosť je vybratá na základe predvoleného nastavenia a zobrazuje číslo strany vybratej strany pracovného hárka a počet strán v pracovnom hárku, keď pracujete v zobrazení Rozloženie strany alebo v zobrazení Ukážka pred tlačou.

Priemer

Táto možnosť je vybratá na základe predvoleného nastavenia a zobrazuje priemer vypočítaný z vybratých buniek, ktoré obsahujú číselné hodnoty.

Spočítať

Táto možnosť je vybratá na základe predvoleného nastavenia a zobrazuje počet vybratých buniek.

Číselný počet

Keď je táto možnosť vybratá, zobrazuje sa počet vybratých buniek, ktoré obsahujú číselné hodnoty. Táto možnosť nie je vybratá na základe predvoleného nastavenia.

Minimum

Keď je táto možnosť vybratá, zobrazuje sa minimálna číselná hodnota vo vybratých bunkách. Táto možnosť nie je vybratá na základe predvoleného nastavenia.

Maximum

Keď je táto možnosť vybratá, zobrazuje sa maximálna číselná hodnota vo vybratých bunkách. Táto možnosť nie je vybratá na základe predvoleného nastavenia.

Súčet

Táto možnosť je vybratá na základe predvoleného nastavenia a zobrazuje súčet číselných hodnôt vo vybratých bunkách.

Zobraziť odkazy

Táto možnosť je vybratá na základe predvoleného nastavenia a zobrazuje tlačidlá pre zobrazenia Normálne, Rozloženie stranyUkážka zlomov strán. Kliknutím na niektoré z týchto tlačidiel môžete zmeniť aktuálne zobrazenie.

Lupa

Táto možnosť je vybratá na základe predvoleného nastavenia a zobrazuje úroveň nastavenú pre funkciu Lupa. Môžete tiež kliknúť na položku Lupa a otvoriť dialógové okno Lupa na zadanie percenta zväčšenia, ktoré chcete použiť.

Jazdec lupy

Táto možnosť je vybratá na základe predvoleného nastavenia a zobrazuje jazdec Lupa s tlačidlami VzdialiťPriblížiť. Posúvaním jazdca alebo kliknutím na tlačidlá VzdialiťPriblížiť potom môžete obsah pracovného hárka zväčšovať, aby ste ho videli zblízka, alebo zmenšovať, aby ste mohli zobraziť viac obsahu.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×