Office
Prihlásenie

Možnosti radu

Tieto možnosti sa používajú na zmenu zobrazenia rad údajov alebo údajové body v grafe.

Dôležité: V závislosti od typu grafu budú dostupné rôzne možnosti radu.

Menovky kategórií     Táto predvolená možnosť zobrazuje menovky kategórií pre rad údajov. Ak chcete menovky kategórií skryť, zrušte začiarknutie tohto políčka. Táto možnosť je dostupná iba v prípade radarových grafov.

Rozdeliť rad podľa     Určuje, ktoré výseky sa zobrazujú v sekundárnom grafe koláča v koláčovom grafe alebo v pruhu koláčového grafu. Rady môžete rozdeliť podľa pozície, hodnoty, percenta hodnoty alebo vlastnej oblasti. Táto možnosť je k dispozícii iba pre koláč koláčového grafu alebo pruh koláčového grafu.

Druhá oblasť obsahuje     Určuje počet hodnôt, ktoré sa zobrazujú v sekundárnom grafe koláča v koláčovom grafe alebo v pruhu koláčového grafu. Táto možnosť je k dispozícii iba pre koláč koláčového grafu alebo pruh koláčového grafu.

  • V prípade pozície sa táto možnosť mení na Druhá oblasť obsahuje poslednú, pričom môžete zadať počet výsekov v poli Hodnoty.

  • V prípade hodnôt sa táto možnosť mení na Druhá oblasť obsahuje všetky hodnoty menšie než, pričom môžete zadať požadovanú hodnotu.

  • V prípade percentuálnej hodnoty sa táto možnosť mení na Druhá oblasť obsahuje všetky hodnoty menšie než, pričom môžete zadať požadované percento.

  • Pre vlastnú oblasť môžete vybrať body hodnôt, ktoré chcete zobraziť v sekundárnom grafe.

    Bod patrí     Určuje zobrazovanú oblasť vybratého bodu údajov v koláči v koláčovom grafe alebo v pruhu koláčového grafu. To, kam chcete presunúť vybratý bod, môžete určiť kliknutím na položku Prvá oblasť alebo Druhá oblasť. Táto možnosť je k dispozícii iba pre koláč koláčového grafu alebo pruh koláčového grafu.

Uhol prvého výseku

Od možnosti Bez otočenia až po možnosť Úplné otočenie     Otočí vybratý rad údajov. Posuvnú rukoväť premiestnite na požadovaný uhol otočenia, alebo zadajte číslo od 0 do 360 stupňov. V predvolenom nastavení je uhol rovný nule. Táto možnosť je dostupná iba v prípade koláčových a prstencových grafov.

Výbuch koláča     Určuje rozstupy medzi vybratými údajovými bodmi radu údajov a stredom koláčového grafu. Posuvnú rukoväť premiestnite na percentuálnu hodnotu požadovaného výbuchu, alebo do poľa zadajte percentuálnu hodnotu od 0 do 400. Predvolené nastavenie je 0 %. Táto možnosť je dostupná iba v prípade prstencových grafov. Keď je vybratý jeden výsek koláča, názov tejto možnosti sa zmení na Výbuch bodu.

Výbuch prstenca     Ovláda rozstupy medzi vybratým radom údajov a stredom prstencového grafu. Posuvnú rukoväť premiestnite na percentuálnu hodnotu požadovaného výbuchu, alebo do poľa zadajte percentuálnu hodnotu od 0 do 400. Predvolené nastavenie je 0 %. Táto možnosť je dostupná iba v prípade koláčových grafov. Keď je vybratý jeden výsek koláča, názov tejto možnosti sa zmení na Výbuch bodu.

Veľkosť otvoru v prstenci     Ovláda veľkosť otvoru v prstenci. Posuvnú rukoväť premiestnite na percentuálnu hodnotu požadovanej veľkosti otvoru v prstenci, alebo do poľa zadajte percentuálnu hodnotu od 10 do 90. Predvolené nastavenie je 50%. Táto možnosť je dostupná iba v prípade prstencových grafov.

Veľkosť druhej oblasti     Určuje veľkosť sekundárneho grafu. Posuvnú rukoväť premiestnite na požadovanú percentuálnu hodnotu alebo do poľa zadajte percentuálnu hodnotu od 5 do 200. Predvolené nastavenie je 5 %. Táto možnosť je dostupná iba v prípade koláčov koláčových grafov alebo pruhov koláčových grafov.

Prekrytie radu

Možnosť Oddelený až možnosť Prekrývajúci sa    Ovláda rozostupy medzi jednotlivými údajovými bodmi zobrazenými pre každú kategóriu. Posuvnú rukoväť premiestnite na percentuálnu hodnotu požadovaného oddelenia alebo prekrytia, alebo percentuálnu hodnotu oddelenia či prekrytia zadajte do poľa Percento. Ak chcete údajové body oddeliť, použite zápornú percentuálnu hodnotu, ak prekryť, použite kladnú percentuálnu hodnotu. Predvolené nastavenie je 0 %.

Hĺbka medzery

Možnosť Bez medzery až možnosť Veľká medzera    Určuje rozostupy medzi skupinami údajových bodov zobrazených pre každú kategóriu. Posuvnú rukoväť premiestnite na percentuálnu hodnotu šírky medzery, alebo do poľa Šírka medzery zadajte percentuálnu hodnotu od 0 do 500. Predvolené nastavenie je 150 %. Táto možnosť je dostupná iba v prípade priestorových grafov.

Šírka medzery

Možnosť Bez medzery až možnosť Veľká medzera    Určuje rozostupy medzi skupinami údajových bodov zobrazených pre každú kategóriu. Posuvnú rukoväť premiestnite na percentuálnu hodnotu šírky medzery, alebo do poľa Šírka medzery zadajte percentuálnu hodnotu od 0 do 500. Predvolené nastavenie je 150 %. Táto možnosť je dostupná iba v prípade priestorových grafov.

Vyniesť rad

Na hlavnú os     Táto predvolená možnosť zobrazí vybratý rad údajov na hlavnej zvislej osi (hodnôt).

Na vedľajšiu os     Zobrazí vybratý rad údajov na vedľajšej zvislej osi (hodnôt) a pridá túto os do grafu pri vynášaní prvého radu údajov na vedľajšiu os. Na vedľajšiu os je možné vyniesť jeden alebo viacero radov údajov.

Poznámka: Ak sa všetky rady údajov presunú do sekundárnej osi, pričom na primárnej osi nezostanú žiadne údaje, sekundárna os sa skonvertuje na primárnu os.

Veľkosť predstavuje

Plochu bublín     Pri tejto predvolenej možnosti celá plocha každej bubliny predstavuje údaje použité na stanovenie veľkosti bubliny. Táto možnosť je užitočná napríklad vtedy, keď údaje predstavujú meranie, napríklad meranie plochy. Táto možnosť je dostupná iba v prípade bublinového grafu.

Šírku bublín     Priemer jednotlivých bublín predstavuje údaje použité na stanovenie veľkosti bublín, čo je užitočné pri porovnávaní. Táto možnosť je dostupná iba v prípade bublinového grafu.

Upraviť veľkosť bublín na     Upraví veľkosť bublín pre rad údajov o percentuálnu hodnotu od 0 do 300, ktorú zadáte do poľa —čím väčšia percentuálna hodnota, tým väčšie bubliny. Táto možnosť je dostupná iba v prípade bublinového grafu.

Zobraziť bubliny záporných hodnôt     V prípade, že celý rad údajov obsahuje bubliny záporných hodnôt, v predvolenom nastavení sa rad nezobrazí. Ak chcete v grafe zobraziť záporné bubliny, začiarknite políčko Zobraziť bubliny záporných hodnôt. Táto možnosť je dostupná iba v prípade bublinového grafu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×