Možnosti programu Word (Uloženie)

Dialógové okno Možnosti je miestom, kde môžete pridávať a aktualizovať nastavenia pre Word, svoje dokumenty, osobné informácie a preferencie. Možnosti karty Uložiť umožňujú zmeniť kde a ako sa ktoré dokumenty ukladajú.

Ak chcete zobraziť možnosti ukladania používané pri práci s Wordom, kliknite na položky Súbor > Možnosti > Uložiť.

Možnosti ukladania vo Worde 2016

Ukladanie dokumentov

Ukladať súbory vo formáte      Táto možnosť nastaví predvolený formát súboru používaný pri ukladaní dokumentov. Ak sa vaše dokumenty používajú v rozličných verziách Microsoft Office Wordu, ako webové stránky alebo v iných programoch, môžete vybrať formát súboru, ktorý používate najčastejšie. Vyberte v zozname formát súboru, ktorý chcete použiť.

Informácie o automatickom obnovení ukladať každých      Word automaticky vytvorí súbor automatického obnovenia v intervale, ktorý zadáte do poľa min. Interval musí byť kladným číslom od 1 do 120. Ak váš počítač prestane reagovať alebo dôjde k nečakanému elektrickému výpadku, pri nasledujúcom spustení Wordu sa otvorí súbor automatického obnovenia. Súbor automatického obnovenia môže obsahovať neuložené informácie, o ktoré by inak pôvodný súbor prišiel.

Ponechať poslednú automaticky obnovenú verziu, ak zatvorím súbor bez uloženia     Word vytvorí súbor automatického obnovenia a po zavretí Wordu ho uchová. Pri nasledovnom otvorení Word zobrazí obnovený súbor.

Dôležité: Automatické obnovenie nenahrádza príkaz Uložiť. Po dokončení práce na dokumente ho treba uložiť.

Umiestnenie súboru automatického obnovenia     Zobrazuje predvolené umiestnenie súboru automatického obnovenia. Do textového poľa zadajte cestu, ktorú chcete použiť ako umiestnenie súboru automatického obnovenia.

Pri otváraní alebo ukladaní súborov nezobrazovať Backstage     Vypne sa zobrazenie Backstage, v ktorom môžete spravovať svoje súbory a údaje o nich.

Zobrazovať ďalšie miesta na uloženie aj v prípade, ak bude potrebné prihlásenie     Pri ukladaní sa predvolene zobrazujú ďalšie umiestnenia, akými sú OneDrive alebo sieťové umiestnenia, kam možno súbory ukladať.

Predvolene ukladať do počítača     Súbory sa uložia do predvoleného priečinka v počítači, nie do OneDrivu alebo sieťových umiestnení.

Predvolené umiestnenie lokálneho súboru     Zadajte cestu, ktorú má Word použiť ako umiestnenie, keď prvý raz použijete príkazy Otvoriť, Uložiť alebo Uložiť ako pri spustení Wordu alebo kliknutí na položku Prehľadávať s cieľom vyhľadania priečinka. Ak chcete zadať cestu k umiestneniu sieťového servera pre predvolené umiestnenie súboru, zadajte cestu pomocou UNC syntaxe: \\názovservera\názovpriečinka. Na uplatnenie nového predvoleného umiestnenia súborov a sieťového servera je potrebné reštartovať Word.

Poznámka: Tieto možnosti ovládajú predvolené správanie príkazov Otvoriť, Uložiť alebo Uložiť ako pri prvom použití týchto príkazov po otvorení Wordu. Pri ukladaní dokumentov môžete tieto nastavenia kedykoľvek prepísať tak, že v dialógovom okne Otvoriť, Uložiť alebo Uložiť ako zadáte iné umiestnenie alebo iný formát.

Predvolené umiestnenie osobných šablón     Zadajte cestu, ktorú má Word použiť ako umiestnenie, ktoré má použiť na uloženie aktualizovanej alebo novo vytvorenej šablóny.

Súbory vzaté z projektu ukladať do nasledujúceho umiestnenia:     Táto možnosť určuje umiestnenie, kam sa majú ukladať súbory vzaté z projektu.

 • Umiestnenie konceptov na serveri v tomto počítači     Po kliknutí na túto možnosť sa budú súbory vzaté z projektu ukladať do priečinka určeného v poli Umiestnenie konceptov na serveri.

 • Webový server     Po kliknutí na túto možnosť sa budú súbory vzaté z projektu ukladať na webový server.

Umiestnenie konceptov na serveri     Zobrazuje predvolené umiestnenie konceptov na serveri. Do textového poľa zadajte cestu, ktorú chcete používať ako predvolené umiestnenie konceptov na serveri, alebo kliknutím na položku Prehľadávať vyhľadajte umiestnenie konceptov na serveri.

Zachovanie vernosti pri zdieľaní dokumentu    Vyberte názov už otvoreného dokumentu alebo kliknite na položku Všetky nové dokumenty, čím vyberiete nastavenia vernosti, akými sú ukladanie písem spolu so súborom, ktoré sa použijú pre všetky dokumenty, ktoré vytvoríte.

Vkladať písma do súboru     Výberom tejto možnosti zvolíte ukladanie písem použitých v dokumente spolu so súborom v prípade, že je písma povolené vložiť. Keď je táto možnosť zapnutá, ostatní čitatelia môžu zobraziť a použiť písma v dokumente, aj keď ich nemajú nainštalované v počítači. Zapnutím tejto možnosti sa zväčší veľkosť súborov. Ďalšie informácie o vkladaní písem nájdete v téme Vkladanie písem TrueType na lokalite Microsoft.com.

 • Vkladať len znaky použité v dokumente (najvhodnejšie na zmenšenie veľkosti súboru)     Ak vyberiete túto možnosť, vkladať sa budú len písma, ktoré sú v dokumente použité. Ak použijete 32 alebo menej znakov určitého písma, Word vloží len tieto znaky. Táto možnosť je najužitočnejšia pre dokumenty, ktoré chcú ostatní používatelia len zobraziť alebo vytlačiť, pretože vložené znaky písma a štýly nie sú k dispozícii na úpravy. Táto možnosť je k dispozícii, len ak vyberiete možnosť Vkladať písma do súboru.

 • Nevkladať bežné systémové písma     Vyberte možnosť vkladania písem len v prípade, že nie sú bežne nainštalované na počítačoch so systémom Windows a Wordom. Táto možnosť je k dispozícii, len ak vyberiete možnosť Vkladať písma do súboru.

Ak chcete zobraziť možnosti ukladania používané pri práci s Wordom, kliknite na položky Súbor > Možnosti a potom kliknite na položku Uložiť.

Možnosti ukladania vo Worde 2010

Ukladanie dokumentov

Ukladať súbory vo formáte      Táto možnosť nastaví predvolený formát súboru používaný pri ukladaní dokumentov. Ak sa vaše dokumenty používajú v rozličných verziách Microsoft Office Wordu, ako webové stránky alebo v iných programoch, môžete vybrať formát súboru, ktorý používate najčastejšie. Vyberte v zozname formát súboru, ktorý chcete použiť.

Informácie o automatickom obnovení ukladať každých      Word automaticky vytvorí súbor automatického obnovenia v intervale, ktorý zadáte do poľa min. Interval musí byť kladným číslom od 1 do 120. Ak váš počítač prestane reagovať alebo dôjde k nečakanému elektrickému výpadku, pri nasledujúcom spustení Wordu sa otvorí súbor automatického obnovenia. Súbor automatického obnovenia môže obsahovať neuložené informácie, o ktoré by inak pôvodný súbor prišiel.

Dôležité: Automatické obnovenie nenahrádza príkaz Uložiť. Po dokončení práce na dokumente ho treba uložiť.

Umiestnenie súboru automatického obnovenia     Zobrazuje predvolené umiestnenie súboru automatického obnovenia. Do textového poľa zadajte cestu, ktorú chcete použiť ako umiestnenie súboru automatického obnovenia.

Predvolené umiestnenie lokálneho súboru     Zadajte cestu, ktorú má Word použiť ako umiestnenie, keď prvý raz použijete príkazy Otvoriť, Uložiť alebo Uložiť ako pri spustení Wordu alebo kliknutí na položku Prehľadávať s cieľom vyhľadania priečinka. Ak chcete zadať cestu k umiestneniu sieťového servera pre predvolené umiestnenie súboru, zadajte cestu pomocou UNC syntaxe: \\názovservera\názovpriečinka. Na uplatnenie nového predvoleného umiestnenia súborov a sieťového servera je potrebné reštartovať Word.

Poznámka: Tieto možnosti ovládajú predvolené správanie príkazov Otvoriť, Uložiť alebo Uložiť ako pri prvom použití týchto príkazov po otvorení Wordu. Pri ukladaní dokumentov môžete tieto nastavenia kedykoľvek prepísať tak, že v dialógovom okne Otvoriť, Uložiť alebo Uložiť ako zadáte iné umiestnenie alebo iný formát.

Možnosti offline úprav súborov na serveri správy dokumentov

Súbory vzaté z projektu ukladať do nasledujúceho umiestnenia:     Táto možnosť určuje umiestnenie, kam sa majú ukladať súbory vzaté z projektu.

 • Umiestnenie konceptov na serveri v tomto počítači     Po kliknutí na túto možnosť sa budú súbory vzaté z projektu ukladať do priečinka určeného v poli Umiestnenie konceptov na serveri.

 • Vyrovnávacia pamäť dokumentov Office     kliknutím vzali súbory uložte do priečinka Office vyrovnávacej pamäte.

Umiestnenie konceptov na serveri     Zobrazuje predvolené umiestnenie konceptov na serveri. Do textového poľa zadajte cestu, ktorú chcete používať ako predvolené umiestnenie konceptov na serveri, alebo kliknutím na položku Prehľadávať vyhľadajte umiestnenie konceptov na serveri.

Zachovanie vernosti pri zdieľaní dokumentu    Vyberte názov už otvoreného dokumentu alebo kliknite na položku Všetky nové dokumenty, čím vyberiete nastavenia vernosti, akými sú ukladanie písem spolu so súborom, ktoré sa použijú pre všetky dokumenty, ktoré vytvoríte.

Vkladať písma do súboru     Výberom tejto možnosti zvolíte ukladanie písem použitých v dokumente spolu so súborom v prípade, že je písma povolené vložiť. Keď je táto možnosť zapnutá, ostatní čitatelia môžu zobraziť a použiť písma v dokumente, aj keď ich nemajú nainštalované v počítači. Zapnutím tejto možnosti sa zväčší veľkosť súborov. Ďalšie informácie o vkladaní písem nájdete v téme Vkladanie písem TrueType na lokalite Microsoft.com.

 • Vkladať len znaky použité v dokumente (najvhodnejšie na zmenšenie veľkosti súboru)     Ak vyberiete túto možnosť, vkladať sa budú len písma, ktoré sú v dokumente použité. Ak použijete 32 alebo menej znakov určitého písma, Word vloží len tieto znaky. Táto možnosť je najužitočnejšia pre dokumenty, ktoré chcú ostatní používatelia len zobraziť alebo vytlačiť, pretože vložené znaky písma a štýly nie sú k dispozícii na úpravy. Táto možnosť je k dispozícii, len ak vyberiete možnosť Vkladať písma do súboru.

 • Nevkladať bežné systémové písma     Vyberte možnosť vkladania písem len v prípade, že nie sú bežne nainštalované na počítačoch so systémom Windows a Wordom. Táto možnosť je k dispozícii, len ak vyberiete možnosť Vkladať písma do súboru.

Ak chcete zobraziť možnosti ukladania používané pri práci s Wordom, kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , položku Možnosti programu Word a potom kliknite na položku Uložiť.

Uložiť možnosti

Ukladať súbory vo formáte      Táto možnosť nastaví predvolený formát súboru používaný pri ukladaní dokumentov. Ak sa vaše dokumenty používajú v rozličných verziách Microsoft Office Wordu, ako webové stránky alebo v iných programoch, môžete vybrať formát súboru, ktorý používate najčastejšie. Vyberte v zozname formát súboru, ktorý chcete použiť.

Informácie o automatickom obnovení ukladať každých      Word automaticky vytvorí súbor automatického obnovenia v intervale, ktorý zadáte do poľa min. Interval musí byť kladným číslom od 1 do 120. Ak váš počítač prestane reagovať alebo dôjde k nečakanému elektrickému výpadku, pri nasledujúcom spustení Wordu sa otvorí súbor automatického obnovenia. Súbor automatického obnovenia môže obsahovať neuložené informácie, o ktoré by inak pôvodný súbor prišiel.

Dôležité: Automatické obnovenie nenahrádza príkaz Uložiť. Po dokončení práce na dokumente ho treba uložiť.

Umiestnenie súboru automatického obnovenia     Zobrazuje predvolené umiestnenie súboru automatického obnovenia. Do textového poľa zadajte cestu, ktorú chcete použiť ako umiestnenie súboru automatického obnovenia.

Predvolené umiestnenie lokálneho súboru     Zadajte cestu, ktorú má Word použiť ako umiestnenie, keď prvý raz použijete príkazy Otvoriť, Uložiť alebo Uložiť ako pri spustení Wordu alebo kliknutí na položku Prehľadávať s cieľom vyhľadania priečinka. Ak chcete zadať cestu k umiestneniu sieťového servera pre predvolené umiestnenie súboru, zadajte cestu pomocou UNC syntaxe: \\názovservera\názovpriečinka. Na uplatnenie nového predvoleného umiestnenia súborov a sieťového servera je potrebné reštartovať Word.

Poznámka: Tieto možnosti ovládajú predvolené správanie príkazov Otvoriť, Uložiť alebo Uložiť ako pri prvom použití týchto príkazov po otvorení Wordu. Pri ukladaní dokumentov môžete tieto nastavenia kedykoľvek prepísať tak, že v dialógovom okne Otvoriť, Uložiť alebo Uložiť ako zadáte iné umiestnenie alebo iný formát.

Súbory vzaté z projektu ukladať do nasledujúceho umiestnenia:     Táto možnosť určuje umiestnenie, kam sa majú ukladať súbory vzaté z projektu.

 • Umiestnenie konceptov na serveri v tomto počítači     Po kliknutí na túto možnosť sa budú súbory vzaté z projektu ukladať do priečinka špecifikovaného v poli Umiestnenie konceptov na serveri.

 • Webový server     Po kliknutí na túto možnosť sa budú súbory vzaté z projektu ukladať na webový server.

Umiestnenie konceptov na serveri     Zobrazuje predvolené umiestnenie konceptov na serveri. Do textového poľa zadajte cestu, ktorú chcete používať ako predvolené umiestnenie konceptov na serveri, alebo kliknutím na položku Prehľadávať vyhľadajte umiestnenie konceptov na serveri.

Zachovanie vernosti pri zdieľaní dokumentu    Vyberte názov už otvoreného dokumentu alebo kliknite na položku Všetky nové dokumenty, čím vyberiete nastavenia vernosti, akými sú ukladanie písem spolu so súborom, ktoré sa použijú pre všetky dokumenty, ktoré vytvoríte.

Vkladať písma do súboru     Výberom tejto možnosti zvolíte ukladanie písem použitých v dokumente spolu so súborom v prípade, že je písma povolené vložiť. Keď je táto možnosť zapnutá, ostatní čitatelia môžu zobraziť a použiť písma v dokumente, aj keď ich nemajú nainštalované v počítači. Zapnutím tejto možnosti sa zväčší veľkosť súborov. Ďalšie informácie o vkladaní písem nájdete v téme Vkladanie písem TrueType na lokalite Microsoft.com.

 • Vkladať len znaky použité v dokumente (najvhodnejšie na zmenšenie veľkosti súboru)     Ak vyberiete túto možnosť, vkladať sa budú len písma, ktoré sú v dokumente použité. Ak použijete 32 alebo menej znakov určitého písma, Word vloží len tieto znaky. Táto možnosť je najužitočnejšia pre dokumenty, ktoré chcú ostatní používatelia len zobraziť alebo vytlačiť, pretože vložené znaky písma a štýly nie sú k dispozícii na úpravy. Táto možnosť je k dispozícii, len ak vyberiete možnosť Vkladať písma do súboru.

 • Nevkladať bežné systémové písma     Vyberte možnosť vkladania písem len v prípade, že nie sú bežne nainštalované na počítačoch so systémom Windows a Wordom. Táto možnosť je k dispozícii, len ak vyberiete možnosť Vkladať písma do súboru.

Váš názor nás zaujíma.

Aktualizované 9. mája 2017 vďaka pripomienkam od zákazníkov.

Bol tento článok užitočný? Ak áno, môžete nám o tom dať vedieť na konci tejto stránky. Ak nebol užitočný, dajte nám vedieť, čo vám robilo problém alebo čo chýbalo. Uveďte používanú verziu služby Word a operačného systému. Na základe vašich pripomienok skontrolujeme skutočnosti, pridáme informácie a aktualizujeme tento článok.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×