Možnosti programu PowerPoint (Rozšírené)

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Veľa možností menej bežne používaných PowerPoint sa nachádzajú na table Rozšírené v dialógovom okne Možnosti programu PowerPoint.

Možnosti úprav

Automaticky vyberať celé slová     Ak začiarknete toto políčko, po kliknutí na slovo sa vyberie celé slovo. Ak chcete po kliknutí na slovo vybrať len samostatné písmeno, začiarknutie tohto políčka zrušte.

Povoliť textu sa presúva a vynechajú     Začiarknite toto políčko premiestniť alebo kopírovať text v prezentácii alebo z PowerPoint do iného programu Microsoft Office tak, že presuniete text, alebo zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete zabrániť presúvaním premiestniť alebo skopírovať.

Automaticky prepínať klávesnicu podľa jazyka okolitého textu     Začiarknite toto políčko, keď pracujete s textom v iných jazykoch. PowerPoint automaticky zistí jazyk, v ktorom sa umiestni kurzor na miesto, a prepnutie na zodpovedajúci jazyk klávesnice.

Sa automaticky snímka obrazovky hypertextového prepojenia     (PowerPoint 2013 a novšie verzie) Ak použijete Vložiť > snímka a zachytiť obrázok z webový prehliadač Internet Explorer PowerPoint môžete urobiť obrázok hypertextové prepojenie, ktoré ukazuje na webovú stránku, ktorú ste snímku. Vyberte túto možnosť, ak nechcete, aby tieto obrázky s hypertextovými prepojeniami.

Maximálny počet krokov späť     Príkaz Späť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup umožňuje vrátiť niekoľko posledných zmien, ktoré ste urobili v prezentácii. Do tohto poľa zadajte, koľkokrát budete vždy môcť kliknúť na príkaz Späť a vrátiť vykonané zmeny.

Panel s nástrojmi Rýchly prístup/Späť

Obrázok: Príkaz späť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup

Vystrihnutie, kopírovanie a prilepenie

Inteligentné vystrihovanie a prilepovanie     Po začiarknutí tohto políčka bude PowerPoint prispôsobovať medzery medzi slovami a objektmi, ktoré prilepíte do prezentácie. Vďaka inteligentnému vystrihovaniu a prilepovaniu prilepený obsah neprekryje iné slová ani objekty, ktoré sa nachádzajú pred alebo za prilepeným obsahom. Ak nechcete, aby PowerPoint automaticky prispôsoboval medzery medzi slovami alebo objektmi, začiarknutie tohto políčka zrušte.

Zobraziť tlačidlá možností prilepenia     Začiarknutím tohto políčka zobrazíte tlačidlá Možnosti prilepenia a zrušením jeho začiarknutia tlačidlá Možnosti prilepenia skryjete. Tlačidlá Možnosti prilepenia sa zobrazia vedľa prilepeného textu. Pomocou týchto tlačidiel si môžete rýchlo vybrať, či chcete ponechať formátovanie zdroja alebo prilepiť iba text.

Poznámka: Zrušením začiarknutia políčka Zobraziť tlačidlá možností prilepenia sa táto funkcia vypne vo všetkých programoch balíka Office, ktoré túto možnosť ponúkajú.

Pero

(Možnosť pera je k dispozícii v PowerPoint 2016 a novšie verzie.)

Predvolene použiť pero na výber obsahu a prácu s ním     Ak nechcete automaticky prejsť do režimu písania rukou, keď Office zistí aktívne pero alebo dotykové pero, začiarknite toto políčko a pero budete predvolene používať na výber objektov

Veľkosť a kvalita obrázka

Tieto možnosti oblasť k dispozícii v PowerPoint 2010 a novšie verzie.)

Možnosti nastavené v tejto časti sa vzťahujú len na súbor prezentácie, ktorý máte práve otvorený.

Zrušiť údaje o úprave     Ak ste orezali obrázok alebo obrázok inak zmenili, napríklad použili umelecký efekt alebo zmenili jas, kontrast alebo ostrosť obrázka, v súbore sú uložené informácie na vrátenie týchto zmien. Odstránením týchto údajov o úpravách môžete zmenšiť veľkosť súboru. Keď začiarknete túto možnosť, veľkosť dokumentu sa zmenší, ale ak budete chcieť tieto úpravy vrátiť späť, bude potrebné daný obrázok znova vložiť do dokumentu. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmenšenie veľkosti súboru obrázka.

Nekomprimovať obrázky v súbore     Kompresia obrázkov v súbore šetrí miesto, ale znižuje kvalitu obrázkov. Ak je pre vás kvalita obrázkov dôležitejšia než veľkosť súboru, začiarknite toto políčko. Informácie o kompresii konkrétneho obrázka alebo nastavení ďalších možností kvality alebo rozlíšenia obrázka nájdete v téme Zmenšenie veľkosti súboru obrázka.

Predvolené rozlíšenie / nastaviť predvolený cieľový výstup    PPI (pixlov na palec) vyjadruje rozlíšenie obrázka. Vyššia hodnota PPI, bohatšie obrázok. Presnejšie rozlíšenie zachová kvalita obrázkov, ale môže zväčšiť veľkosť súboru prezentácie.

Možnosti grafu

Tieto možnosti oblasť k dispozícii v PowerPoint 2013 a novšie verzie.)

Vlastnosti nasledujú údajový bod grafu vo všetkých nových prezentáciách     Po začiarknutí tohto políčka budú vlastné formátovanie a označenie údajov grafu nasledovať presunuté alebo zmenené údajové body grafu. Toto nastavenie sa vzťahuje na všetky nové prezentácie.

Vlastnosti sledujú údajový bod grafu v aktuálnej prezentácii     Po začiarknutí tohto políčka budú vlastné formátovanie a označenie údajov grafu sledovať presunuté alebo zmenené údajové body grafu. Toto nastavenie sa vzťahuje len na aktuálnu prezentáciu.

Zobraziť

Zobraziť tento počet posledných dokumentov alebo prezentácií     Zadajte, koľko naposledy otvorených alebo upravených prezentácií sa má zobraziť v zozname Naposledy použité dokumenty.

 • Ak chcete zobraziť zoznam Posledných prezentácií v PowerPoint 2013 alebo novšie verzie, kliknite na položky súbor > Otvoriť.

 • Ak chcete zobraziť zoznam Posledných prezentácií v PowerPoint 2010, kliknite na položky súbor > položku Nedávne.

 • Ak chcete zoznam Naposledy použité dokumenty zobraziť v programe PowerPoint 2007, kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a zoznam sa zobrazí napravo od možností ponuky.

Rýchly prístup k tento počet naposledy použitých prezentácií     (PowerPoint 2013 a novšie verzie) Rýchleho prístupu zoznam posledných prezentácií sa zobrazí v ľavej dolnej časti okna, po príkaz Možnosti, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku, číslo 1.

Zobraziť tento počet naposledy použité priečinky nepripojené     (PowerPoint 2013 a novšie verzie) Rýchly prístup zoznam naposledy použité priečinky sa zobrazí na karte Naposledy použité v dialógovom okne Otvoriť, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku, číslo 2. Nastavte počet uplynutých priečinky, ktorým chcete byť uvedení k dispozícii, keď vyberiete konkrétny zdroj, ako je napríklad OneDrive alebo Toto PC..

Rýchly prístup a Zoznamy nedávnych položiek v PowerPointe 2016

Zobraziť všetky okná na paneli úloh     (PowerPoint 2007) Po začiarknutí tohto políčka PowerPoint 2007 zobrazí všetky okná (označené názvami jednotlivých súborov) na paneli úloh Windowsu a umožní vám tak rýchlo a ľahko prechádzať z jednej prezentácie na druhú. Ak chcete zobraziť len okno aktívnej prezentácie, začiarknutie tohto políčka zrušte.

V obrazovkových komentároch zobrazovať klávesové skratky     Po začiarknutí tohto políčka sa vo všetkých obrazovkových komentároch zobrazia aj klávesové skratky. Ak nechcete, aby sa vo všetkých obrazovkových komentároch zobrazovali aj klávesové skratky, začiarknutie tohto políčka zrušte.

Zobraziť zvislé pravítko     Po začiarknutí tohto políčka sa zobrazí zvislé pravítko. Ak chcete zvislé pravítko skryť, začiarknutie tohto políčka zrušte. Zvislé pravítko je pruh, ktorý sa zobrazuje vedľa powerpointovej prezentácie a používa sa na meranie a zarovnávanie objektov.

Poznámka: Ak začiarknete políčko Zobraziť zvislé pravítko a potom na karte Zobraziť v skupine Zobraziť alebo skryť začiarknete políčko Pravítko, zobrazí sa zvislé aj vodorovné pravítko. Ak začiarknutie políčka Zobraziť zvislé pravítko zrušíte a potom na karte Zobraziť v skupine Zobraziť alebo skryť začiarknete políčko Pravítko, zobrazí sa len vodorovné pravítko.

Zakázať hardvérové urýchlenie grafiky     (PowerPoint 2010 a novšie verzie) Hardvérové urýchlenie grafiky pomocou zvýši rýchlosť výkonu pri prehrávaní prezentácie. Začiarknutím tohto políčka sa vypne použitie tejto urýchlenie grafiky. Ďalšie informácie nájdete v téme Tipy na zlepšenie prehrávania zvuku a videa a kompatibilita.

Vypnutie prezentácie hardvérové urýchlenie grafiky     (PowerPoint 2013 a novšie verzie) Ak používate prechodov medzi snímkami a nie sú správať podľa očakávania (teda vidíte blikajúce čierne obrazovky namiesto prechody, ktoré ste vybrali) skúste začiarknutím tohto políčka.

Rozšírenie automaticky zobraziť pri prezentácii v prenosnom počítači alebo tablete     (PowerPoint 2013 a novšie verzie) Ak chcete vypnúť použitím zobrazenia pre prezentujúceho, zrušte začiarknutie tohto políčka. Na základe predvoleného nastavenia používa PowerPoint zobrazenia pre prezentujúceho pre prezentácie. V tomto režime "zasahuje" pracovnú plochu počítača, vytvorenie dvoch samostatných monitoroch na počítači prezentujúceho. Jeden monitor je vstavaný obrazovky v prenosnom počítači alebo tablete prezentujúceho. Druhý monitor je zobrazenie zariadení alebo projektor, pripojené k prezentujúceho prenosného počítača alebo tabletu.

Zobrazenie prítomnosti príznakov pre vybrané položky.     (PowerPoint 2016 a novšie verzie) Táto možnosť sa prejaví pri práci na prezentácii zdieľané s ostatnými. Ak vyberiete položky, ktoré niekto iný je úpravy sa zobrazí malé príznak s upozornením, ktorí práve upravujú danej položky.

Každý dokument otvoriť v tomto zobrazení     Vyberte zo zoznamu konkrétne zobrazenie, v ktorom sa majú otvoriť všetky prezentácie pri každom spustení PowerPointu.

Prezentácia

Kontextová ponuka pri kliknutí pravým tlačidlom myši     Po začiarknutí tohto políčka sa pri kliknutí pravým tlačidlom myši na snímku v zobrazení prezentácie zobrazí kontextová ponuka. Ak nechcete zobraziť kontextovú ponuku, začiarknutie tohto políčka zrušte.

Zobraziť rozbaľovací panel s nástrojmi     Po začiarknutí tohto políčka sa v dolnej časti prezentácie na celú obrazovku zobrazí panel s nástrojmi, ktorý vám umožní pohybovať sa medzi snímkami a použiť v prezentácii komentáre. Ak chcete panel s nástrojmi skryť, začiarknutie tohto políčka zrušte.

Zobraziť výzvu na zachovanie poznámok rukou, po ukončení     Začiarknutím tohto políčka sa zobrazí výzva na uloženie zmien keď bude Kreslenie na snímky alebo ich zvýraznenie počas prezentáciealebo vymažte toto políčko, ak chcete ukončiť bez toho, aby sa výzva na uloženie poznámky rukou.

Ukončiť čiernou snímkou     Ak začiarknete toto políčko, na koniec prezentácie sa vloží čierna snímka. Ak nechcete prezentáciu ukončiť čiernou snímkou, začiarknutie tohto políčka zrušte. Ak začiarknutie tohto políčka zrušíte, vašim poslucháčom sa na záver zobrazí posledná snímka prezentácie a nie čierna snímka.

Tlač

Tlač na pozadí     Začiarknite toto políčko, ak chcete pracovať s PowerPoint pri tlači prezentácie (tlač môže spomaliť času odozvy pri PowerPoint ), alebo zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete vypnúť tlač na pozadí, ak nechcete odozva počas práce v PowerPoint.

Tlačiť písma TrueType ako grafické objekty     Po začiarknutí tohto políčka sa písma zmenia na vektorovú grafiku, takže vytlačené písma budú ľahko čitateľné a budú sa dať tlačiť v ľubovoľnej veľkosti (alebo mierke). Ak pre vás kvalita tlače ani škálovateľnosť nie sú dôležité, začiarknutie tohto políčka zrušte.

Tlačiť vložené objekty podľa rozlíšenia tlačiarne     Po začiarknutí tohto políčka získate kvalitné výtlačky vložených objektov, napríklad koláčových grafov alebo tabuliek. Ak chcete pri tlači ignorovať skreslené alebo zvislo natiahnuté objekty, začiarknutie tohto políčka zrušte.

Vysoko kvalitná     Začiarknite toto políčko, ak chcete vidieť zlepšenie vašej tlače práce, napríklad zvýšené rozlíšenie, kombinované prehľadné grafické alebo tlačených mäkké tiene. Keď vyberiete túto možnosť, získate najlepší výkon, ale tlač môže trvať dlhšie.

Zarovnať priehľadné grafiku na rozlíšenie tlačiarne     Začiarknite toto políčko, ak chcete zabezpečiť, aby priehľadné obsahu zarovno správne s všetky ostatné typy obsahu. Keď vyberiete túto možnosť, v programe PowerPoint používa rozlíšenie tlačiarne na tlač, ktoré môžu spomaliť výkon, ak tlačiareň s vysokým rozlíšením.

Tlač čísla snímky na podklady     (Iba v PowerPoint pre Office 365, počnúc verziou 1810) Na základe predvoleného nastavenia čísla snímok sa zobrazia pod miniatúr snímok na stránkach tlačených podkladov. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť funkciu začiarknutím alebo zrušením začiarknutia tohto políčka.

Pri tlačení tohto dokumentu

Pri tlačení tohto dokumentu     Vyberte zo zoznamu prezentáciu, na ktorú chcete použiť nastavenia, a potom kliknite na niektorú z týchto možností:

 • Použiť naposledy použité nastavenie tlače     Ak chcete pri tlači prezentácie uplatniť možnosti, ktoré ste predtým použili v dialógovom okne Tlač, kliknite na toto tlačidlo.

 • Použiť nasledovné nastavenie tlače     Ak chcete vybrať nové nastavenie tlače prezentácie, kliknite na toto tlačidlo a potom nastavte tieto možnosti:

  • Vytlačiť     V tomto zozname vyberte, čo sa má vytlačiť.

  • Farba a odtiene sivej     V tomto zozname, vyberte požadované nastavenie. Informácie o tlači farebne, v odtieňoch sivej alebo čiernobielo, pozrite si tému tlač podkladov, poznámky, alebo snímky.

  • Tlačiť skryté snímky     Ak začiarknete toto políčko, vytlačia sa aj snímky, ktoré boli predtým skryté. Ak chcete tlačiť len snímky, ktoré nie sú skryté, začiarknutie tohto políčka zrušte. Informácie o tom, prečo a ako skryť snímku, nájdete v téme Skrytie alebo zobrazenie snímky.

  • Podľa veľkosti papiera     Po začiarknutí tohto políčka sa obsah snímky, podkladov alebo stránky s poznámkami prispôsobí veľkosti papiera, na ktorý tlačíte. Ak chcete pri tlači používať predvolené písmo, predvolenú veľkosť objektov a predvolenú veľkosť papiera, začiarknutie tohto políčka zrušte.

  • Orámovať snímky     Po začiarknutí tohto políčka sa na každú snímku pridá rám. Ak nechcete snímky orámovať, začiarknutie tohto políčka zrušte.

Uložiť

Prepojiť zvuky so súbormi väčšími ako X KB     (PowerPoint 2007 ) Zadajte požadovanú veľkosť akou zvukové súbory sa byť prepojené, skôr ako vložený v prezentácii.

Poznámka: Do prezentácie možno vložiť len súbory WAV. Na všetky ostatné zvukové formáty budú vytvorené prepojenia bez ohľadu na veľkosť súboru.

Všeobecné

Sprevádzať udalosti zvukom     (Iba pre PowerPoint 2007-2016) Začiarknite toto políčko, aby sa zvuk, keď sa zobrazí chyba, alebo zrušte začiarknutie tohto políčka, ak nechcete počuť zvuk, keď sa zobrazí chyba.

Poznámka: Táto funkcia sa dá použiť len vtedy, keď máte v počítači zvukovú kartu, mikrofón a reproduktory.

Zobrazovať chyby používateľského rozhrania doplnku     Ak ste vývojár a chcete zobraziť chyby kódu prispôsobenia používateľského rozhrania, začiarknite toto políčko. Ak chcete tieto chyby skryť, začiarknutie tohto políčka zrušte.

Zobraziť obsah lokality Office.com odoslané zákazníkom     (ibaPowerPoint 2010 ) Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť šablóny a obrázky vytvorené zákazníci okrem obsahu nájdete v balíku Microsoft Office.

Webové možnosti     (PowerPoint 2007) Kliknutím na toto tlačidlo môžete nastaviť kritériá pre prehliadače, typy súborov, obrázky, kódovanie a písma pre webové prezentácie.

Možnosti služby     (PowerPoint 2007) Kliknutím na toto tlačidlo zobrazíte možnosti na spravovanie dokumentov, ktoré sú súčasťou pracovného priestoru alebo lokality SharePoint.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×