Možnosti programu Outlook 2010 (rozšírené)

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak chcete zobraziť rozšírené možnosti práce s programom Outlook, kliknite na položky Súbor > Možnosti > Spresnenie.

Obsah tohto článku

Tably programu Outlook

Spustenie programu Outlook a jeho ukončenie

Automatická archivácia

Pripomenutia

Exportovanie

Informačné kanály RSS

Odosielanie a prijímanie

Vývojári

Telefonické pripojenia

Iné

Tably programu Outlook

Prispôsobiť tably programu Outlook    

  • Kliknite na položku Navigačná tabla a vyberte počet položiek zobrazených na navigačnom paneli v dolnej časti okna programu Outlook. Poradie zobrazenia položiek na navigačnej table môžete zmeniť výberom položky v časti Zobraziť tlačidlá v tomto poradí a následným kliknutím na položku Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.

  • Kliknite na položku Tabla na čítanie môžete určiť, kedy je novej e-mailové položky označiť ako prečítané. Ďalšie informácie nájdete v téme Označenie správ ako prečítané alebo neprečítané.

  • Kliknite na položku Panel s úlohami a nastavte možnosti zobrazenia tabuľky dátumov, plánovaných úloh a úloh na paneli s úlohami.

Na začiatok stránky

Spustenie programu Outlook a jeho ukončenie

Spustiť Outlook v tomto priečinku    Kliknite na položku Prehľadávať a vyberte priečinok, ktorý chcete otvoriť pri spustení programu Outlook.

Vyprázdniť priečinok Odstránené položky pri ukončení programu Outlook    Vyberte túto možnosť a pri ukončení programu Outlook sa automaticky vyprázdni priečinok Odstránené položky.

Upozornenie: Po vyprázdnení priečinka Odstránené položky budú všetky položky z tohto priečinka natrvalo vymazané.

Na začiatok stránky

Automatická archivácia

Zmenšiť veľkosť poštovej schránky odstránením alebo presunutím starých položiek do súboru na archiváciu dát    Kliknite na položku Nastavenie automatickej archivácie a automatickú archiváciu upravte podľa svojich potrieb. Ďalšie informácie nájdete v téme Automatické presunutie alebo odstránenie starších položiek pomocou automatickej archivácie.

Na začiatok stránky

Pripomenutia

Zobraziť pripomenutia    Začiarknite alebo zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete zapnúť alebo vypnúť pripomenutia týkajúce sa schôdzí alebo plánovaných činností v programe Outlook.

Prehrať zvuk pripomenutia    Začiarknite alebo zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete zapnúť alebo vypnúť zvuky pripomenutí. Kliknite na položku Prehľadávať, ak chcete vo vašom počítači predvolený zvuk pripomenutia (reminder.wav) nahradiť vlastným zvukovým súborom.

Na začiatok stránky

Export

Export informácií programu Outlook do súboru na použitie v iných programoch    Kliknite na položku Exportovať a otvorte Sprievodcu importom a exportom, ak chcete presunúť správy, kalendár, úlohy alebo kontakty do Outlooku na inom počítači alebo ak chcete zálohovať dátový súbor programu Outlook (.pst). Ďalšie informácie o exportovaní položiek programu Outlook nájdete v téme Export položiek programu Outlook do dátového súboru programu Outlook (.pst).

Na začiatok stránky

Informačné kanály RSS

Aktualizované položky informačných kanálov RSS zobrazovať ako nové    Vyberte túto možnosť na označenie položiek informačných kanálov RSS ako nových vždy po ich aktualizácii.

Synchronizovať informačné kanály RSS so zoznamom spoločných informačných kanálov (CFL) v systéme Windows    Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť a zachovať rovnaký zoznam prihlásení na odber informačných kanálov RSS v programoch Internet Explorer a Outlook. Ďalšie informácie nájdete v téme Zobrazenie informačných kanálov RSS v programe Windows Internet Explorer a Outlook.

Na začiatok stránky

Odosielanie a prijímanie pošty

Nastaviť odosielanie a prijímanie pre prichádzajúce a odchádzajúce položky    Kliknite na položku Odoslať alebo prijať, ak chcete vytvoriť, upraviť alebo odstrániť skupiny pre odosielanie a prijímanie pošty. Ďalšie informácie nájdete v téme Prečo používať skupiny na odosielanie alebo prijímanie pošty?

Pri pripojení okamžite odosielať    Vyberte túto možnosť, ak chcete, aby Outlook odoslal správy napísané v režime offline hneď, ako sa obnoví režim online.

Na začiatok stránky

Vývojári

Konfigurovať rozšírené možnosti vlastných formulárov    Kliknite na položku Vlastné formuláre, ak chcete nastaviť rozšírené možnosti pre vlastné formuláre. Ďalšie informácie nájdete v téme Prispôsobenie formulárov v programe Outlook.

Zobraziť chyby používateľského rozhrania doplnku    Ak sa v predvolenom nastavení doplnok pokúsi manipulovať používateľské rozhranie programu Outlook a zlyhá, Outlook nezobrazí chybové hlásenie. Túto možnosť si môžete vybrať, ak chcete, aby program Outlook zobrazoval správy o chybách v doplnku, ktoré sa týkajú používateľského rozhrania.

Na začiatok stránky

Telefonické pripojenia

V tejto sekcii môžete nastaviť predvoľby telefonického pripojenia. Môžete si vybrať, či chcete prijímať upozornenia pred prepnutím existujúceho pripojenia, a môžete nastaviť možnosti pre prijímanie na pozadí a manuálne odosielanie a prijímanie.

Na začiatok stránky

Iné

Nastaviť kategóriu rýchleho kliknutia    Kliknite na položku Rýchle kliknutie, ak chcete nastaviť predvolenú kategóriu, ktorá sa má priradiť po kliknutí na stĺpec Kategórie.

Zobraziť výzvu na potvrdenie trvalého odstránenia položiek    Vyberte túto možnosť, keď chcete, aby Outlook pred trvalým odstránením položky požiadal o potvrdenie.

Povoliť analýzu odoslaných e-mailov na identifikovanie osôb, ktorým často posielate e-maily, a tém, o ktorých často diskutujete, a odovzdať tieto informácie na predvolený server SharePoint    Začiarknite alebo zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete určiť, či má program Outlook analyzovať vašu aktivitu týkajúcu sa príjemcov pošty a kľúčových slov (funkcia, ktorá bola navrhnutá na rýchlejšie spojenie s ľuďmi a dátami v organizácii).

Povoliť zapisovanie riešení problémov (požaduje reštartovanie programu Outlook)   Vyberte túto možnosť, ak chcete zapnúť zapisovanie do denníka pre niektoré funkcie programu Outlook a vytvoriť tak záznamy, ktoré môžu byť užitočné pre pracovníkov oddelenia podpory, ktorí riešia problémy. Ďalšie informácie nájdete v téme Čo umožňuje možnosť Povoliť zapisovanie (pri riešení problémov) do denníka?

Migrovať plány skupín z predchádzajúcej verzie programu Microsoft Outlook   Kliknite na položku Vybrať priečinok, ak chcete vybrať priečinok, do ktorého prenesiete plány skupín z iných verzií programu Outlook.

Použiť animáciu pri rozbaľovaní konverzácií a skupín   Podľa predvoleného nastavenia program Outlook počas rozbaľovania konverzácií alebo skupín zobrazí krátku animáciu. Zrušením začiarknutia políčka efekt animácie vypnete.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×