Možnosti prispôsobenia tlačidla

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Po vložení tlačidla do šablóny formulára, ktorú môžete prispôsobiť zmenou vlastností a nastavenia v dialógovom okne Vlastnosti tlačidla. Ak chcete otvoriť dialógové okno, v šablóne formulára, dvakrát kliknite na tlačidlo ktorého vlastnosti chcete zmeniť.

Nasledujúca tabuľka popisuje niekoľko spôsobov, v ktorom môžete prispôsobiť tlačidla a môžu dôvody. Hoci v tabuľke neposkytuje podrobné informácie o možnosti v dialógovom okne Vlastnosti tlačidla postupe, vám predstavu o škálu možností, ktoré sú k dispozícii.

Karta

Úloha

Podrobnosti

Všeobecné

Priradenie akcie tlačidlu

V zozname Akcia definovať, čo chcete, aby sa stalo, keď používateľ klikne na tlačidlo. Ak chcete na tlačidlo Odoslať údaje do jedného zdroja údajov, kliknite na tlačidlo Odoslať. Ak chcete pravidlá alebo vlastný kód spustiť po kliknutí na tlačidlo, kliknite na položku pravidlá a vlastný kód.

Dostupné akcie

Odoslať a pravidlá a vlastný kód akcie sú vždy k dispozícii. Dostupnosť ostatných tlačidiel akcií závisí od toho, ako bol určený na šablónu formulára a či šablóna formulára obsahuje pripojenie údajov, ktoré zadáva dotaz alebo odosiela údaje k externým zdrojom údajov, ako sú napríklad databázy alebo webovej služby.

Akcia

Popis

Odoslať

Táto akcia spustí štandardnú funkciu odosielania pre formulár – Toto je rovnaký ako používateľ klikne na tlačidlo Odoslať v ponuke súbor. Začať vlastnú akciu odoslania, vyberte položku pravidlá a vlastný kód a potom vytvorte pravidlo pre odosielanie údajov.

Pravidlá a vlastný kód

Táto akcia spúšťa pravidlo po kliknutí alebo spúšťa vlastný kód tlačidla. Môžete napríklad vytvoriť pravidlo, ktoré sa automaticky odošle údaje z formulára do webovej služby alebo odošle údaje používateľovi ako e-mailovej správy, keď používateľ kliknutím na tlačidlo. Ak chcete definovať pravidlo, kliknite na položku pravidlá. Ak chcete definovať kód, kliknite na položku Upraviť kód formulára.

Spustenie dotazu

Ak je formulár pripojený k databáze alebo webovej služby, táto akcia dotazy databázy alebo webovej služby na základe hodnoty zadané do polí, ktoré sa používajú na vykonávanie dotazov na údaje.

Nový záznam

Ak je formulár pripojený k databáze alebo webovej služby, táto akcia vymaže hodnoty vo formulári tak, že používateľ môže zadať nové údaje.

Odstrániť a odoslať

Ak je formulár pripojený k databáze alebo webovej služby, táto akcia odstráni záznamov z databázy, ktoré boli vrátené v dotaze.

Obnovenie

Ak je formulár pripojený k databáze alebo webovej služby, táto akcia obnoví údaje z databázy alebo webovej služby, ktoré boli vrátené v dotaze.

Formulár na aktualizáciu

Vo formulári, ktorý je určený na možné vyplniť vo webovom prehliadači, táto akcia aktualizuje údaje formulára prírastkové spôsobom. Predstavte si napríklad pole celkom, ktoré sa mení na základe hodnôt, ktoré používatelia zadávajú do iných ovládacích prvkov vo formulári. Ak sa chcete vyhnúť obnovenie formulára kedykoľvek zmeniť hodnoty v týchto ovládacích prvkov, môžete zabrániť údaje boli odoslané na server týchto konkrétnych ovládacích prvkov. Potom môžete pridať tlačidlo Aktualizovať súhrny vedľa poľa celkom, ktoré môže používateľ kliknúť na manuálne obnovenie súhrnov. Tlačidlo priradené k akcii Aktualizovať formulár zobrazuje sa iba vtedy, keď používateľ zobraziť a vyplňte formulár v prehliadači.

Všeobecné

Zmena menovky tlačidla

V poli menovky zadajte text, ktorý sa má zobraziť na prvý pohľad na tlačidlo. Ak chcete text na tlačidlo zmeniť v závislosti od hodnôt vo formulári, kliknite na položku Vložiť vzorec Obrázok tlačidla a potom vyberte pole, ktoré sú uložené hodnotu, ktorú chcete použiť. Napríklad, môžete vytvoriť tlačidlo s menovkou Odoslať manažérovi, kde je názov, ktorý používateľ zadá do textového poľa manažér inde vo formulári správcom.

Všeobecné

Získať identifikátor tlačidlo

Identifikácia uvedené na tejto karte môžete identifikovať tlačidlo v kóde. Môžete tiež zmeniť predvolený názov identifikácie tlačidla tak, aby sa ľahšie zapamätateľné.

Všeobecné

Písanie vlastného kódu

Kliknite na položku Upraviť kód formulára Otvorte Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications (VSTA), kde si môžete napísať vlastný kód na automatizáciu tlačidla.

Všeobecné

Priradenie pravidiel na automatizáciu tlačidla

Kliknite na položku pravidlá na otvorenie dialógového okna pravidiel, kde môžete vytvoriť pravidlá, ktoré spustiť po kliknutí na tlačidlo. Môžete napríklad nastaviť pravidlo, ktoré sa otvorí formulár novej alebo keď používatelia kliknú na tlačidlo prepne zobrazenia.

Zobrazenie

Pridanie podmieneného formátovania

Kliknite na položku Podmienené formátovanie na otvorenie dialógového okna Podmienené formátovanie, kde môžete zmeniť vzhľad ovládacieho prvku, vrátane jeho viditeľnosť, na základe hodnôt, ktoré používatelia zadávajú do formulára. Môžete napríklad skryť jeden alebo viac tlačidiel až po výbere možnosti konkrétne políčko používateľom.

Veľkosť

Úprava veľkosti, odsadenia a okrajov

Veľkosť ovládacieho prvku môžete určiť manuálne zadaním hodnôt do polí výška a Šírka. Môžete tiež upraviť medzery aj mimo nej ovládací prvok zmenou výplne, ktorá je množstvo medzipamäť okolitého ovládacieho prvku obsahu, alebo okraje, čiže požadovanú veľkosť medzery medzi orámovania ovládacieho prvku a obtekania textu okolo alebo Ovládacie prvky v šablóne formulára.

Rozšírené

Zadanie obrazovkového komentára

Ak chcete vysvetlivku sa zobrazia používateľom pri prechode ukazovateľa myši nad ovládací prvok, zadajte požadovaný text do poľa obrazovkový komentár. Pomôcky na zjednodušenie ovládania, napríklad obrazovky Skontrolujte nástroje, ktoré vám pomôžu na obrazovke informácie, ktoré sú k dispozícii ako syntetizovanej reči alebo obnoviteľných braillov displej, často využívajú obrazovkové komentáre na interpretáciu informácií používateľom.

Rozšírené

Zmena poradia indexu

Môžete zmeniť umiestnenie ovládacieho prvku v šablóne formulára celkové poradie. Poradie prvkov bude poradie, v ktorom vykoná sa prechod vo formulári z jedného poľa alebo objektu ďalší používatelia klávesu TAB alebo SHIFT + TAB. Predvolené nastavenie karta registra pre všetky ovládacie prvky v šablóne formulára je 0, ale poradia začína 1. Teda žiadnemu ovládaciemu prvku v poli kartu Register 1 bude aktivovaný ako prvý po stlačení klávesu TAB. Ľubovoľný ovládací prvok s 2 v poli kartu Register bude návšteve druhé, a tak ďalej. Všetky ovládacie prvky s hodnotou 0 v poli kartu Register príde posledného v poradí. Ak chcete preskočiť ovládacie prvky v poradí, zadajte do poľa index kartu-1 .

Rozšírené

Priradenie klávesovej skratky

Do poľa prístupový kláves môžete určiť pomocou klávesovej skratky môžete zadať písmeno alebo číslo. Klávesové skratky umožňujú používateľom prechod na ovládací prvok, stlačením kombinácie klávesov namiesto myši. Ak sa rozhodnete používať klávesové skratky v šablóne formulára, musí používateľom oznámiť, či existujú klávesové skratky. Po menovku bloku textu tak, aby používatelia vedeli, že je klávesová skratka pre textové pole predajca môže zadajte napríklad (ALT + S) .

Formuláre prehliadača

Prispôsobenie nastavenia na odoslanie údajov späť na server

Na karte Formuláre prehľadávača sa zobrazí len pri navrhovaní šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom. To vám umožní na ovládací prvok, či údaje sa odosielajú na server, keď používatelia kliknú na tlačidlo vo formulári.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×