Možnosti prispôsobenia tlačidla

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Po vložení tlačidla do šablóny formulára môžete tlačidlo prispôsobiť zmenou vlastností a nastavenia v dialógovom okne Tlačidlo - vlastnosti. Ak chcete otvoriť toto dialógové okno, v šablóne formulára dvakrát kliknite na tlačidlo, ktorého vlastnosti chcete zmeniť.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené niektoré spôsoby, pomocou ktorých možno prispôsobiť tlačidlo, a možné dôvody pre ich použitie. Tabuľka nepopisuje podrobné postupy týkajúce sa možností v dialógovom okne Tlačidlo - vlastnosti, poskytuje však všeobecný prehľad o možnostiach, ktoré sú k dispozícii.

Karta

Úloha

Podrobnosti

Všeobecné

Priradenie akcie tlačidlu

V zozname Akcia definovať, čo chcete, aby sa stalo, keď používateľ klikne na tlačidlo. Ak chcete na tlačidlo Odoslať údaje do jedného zdroja údajov, kliknite na tlačidlo Odoslať. Ak chcete pravidlá alebo vlastný kód, aby sa spustil pri kliknutí na tlačidlo, kliknite na položku pravidlá a vlastný kód.

Dostupné akcie

Tlačidlá akcií Odoslať a Pravidlá a vlastný kód sú vždy k dispozícii. Dostupnosť ostatných tlačidiel akcií závisí od toho, ako bola šablóna formulára navrhnutá, a či šablóna formulára obsahuje pripojenie údajov na vykonávanie dotazov na externé zdroje údajov, ako je napríklad databáza alebo webová služba, a na odosielanie údajov do týchto zdrojov.

Činnosť

Popis

Odoslať

Táto akcia spustí štandardnú funkciu odosielania pre formulár – toto je rovnaká ako používateľ klikne na tlačidlo Odoslať v ponuke súbor. Začať vlastnú akciu odoslania, vyberte položku pravidlá a vlastný kód a potom vytvorte pravidlo pre odosielanie údajov.

Pravidlá a vlastný kód

Táto akcia spúšťa pravidlo pre postup po kliknutí na tlačidlo, alebo spúšťa vlastný kód. Môžete napríklad vytvoriť pravidlo, ktoré automaticky odošle údaje z formulára na webovú službu alebo odošle údaje používateľovi ako e-mailovú správu, keď používateľ stlačí tlačidlo. Ak chcete definovať pravidlo, kliknite na položku Pravidlá. Ak chcete definovať kód, kliknite na položku Upraviť kód formulára.

Spustiť dotaz

Ak je formulár pripojený na databázu alebo webovú službu, táto akcia vykoná dotaz na údaje z databázy alebo webovej služby na základe hodnôt zadaných v poliach, ktoré sa používajú na vykonávanie dotazov na údaje.

Nový záznam

Ak je formulár pripojený k databáze alebo webovej službe, táto akcia vymaže hodnoty vo formulári a používateľ bude môcť zadať nové údaje.

Odstrániť a odoslať

Ak je formulár pripojený k databáze alebo webovej služby, táto akcia odstráni záznamy z databázy, ktoré sa vrátia v dotaze.

Obnovenie

Ak je formulár pripojený na databázu alebo webovú službu, táto akcia obnoví tie údaje z databázy alebo webovej služby, ktoré boli vrátené v dotaze.

Aktualizovať formulár

Vo formulári, ktorý je určený na možné vyplniť vo webovom prehliadači, táto akcia aktualizuje údaje formulára prírastkové spôsobom. Predstavte si napríklad pole celkom, ktoré sa mení na základe hodnôt, ktoré používatelia zadávajú do iných ovládacích prvkov vo formulári. Ak nechcete, aby formulár kedykoľvek zmeniť hodnoty v týchto ovládacích prvkoch, môžete zabrániť údaje boli odoslané na server týchto konkrétnych ovládacích prvkov. Potom môžete pridať tlačidlo Aktualizovať súhrny vedľa poľa celkom, ktoré môže používateľ kliknúť na manuálne obnovenie súhrnov. Tlačidlo priradené k akcii Aktualizovať formulár je viditeľné len pri zobrazení a vyplňte formulár v prehliadači.

Všeobecné

Zmena menovky tlačidla

Do poľa Menovka zadajte text, ktorý sa má zobraziť na tlačidle. Ak chcete, aby sa text na tlačidle menil v závislosti od hodnôt vo formulári, kliknite na tlačidlo Vložiť vzorec Obrázok tlačidla a vyberte pole, v ktorom je uložená hodnota, ktorú chcete použiť. Môžete vytvoriť napríklad tlačidlo s menovkou Odoslať príjemcovi Nadriadený, kde premenná Nadriadený predstavuje meno zadané používateľom do poľa Nadriadený na inom mieste formulára.

Všeobecné

Získanie identifikácie tlačidla

Pomocou identifikácie uvedenej na tejto karte môžete identifikovať tlačidlo v kóde. Takisto môžete zmeniť predvolený názov identifikácie tlačidla, aby sa dal ľahšie zapamätať.

Všeobecné

Písanie vlastného kódu

Kliknite na položku Upraviť kód formulára otvorte Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications (VSTA), kde si môžete napísať vlastný kód na automatizáciu tlačidla.

Všeobecné

Priradenie pravidiel na automatizáciu činnosti tlačidla

Kliknite na položku pravidlá na otvorenie dialógového okna pravidiel, kde môžete vytvoriť pravidlá, ktoré spustiť pri kliknutí na tlačidlo. Môžete napríklad nastaviť pravidlo, ktoré sa otvorí nový formulár alebo prepne zobrazenia, keď používatelia kliknú na tlačidlo.

Zobrazenie

Pridanie podmieneného formátovania

Kliknite na položku Podmienené formátovanie na otvorenie dialógového okna Podmienené formátovanie, kde môžete zmeniť vzhľad ovládacieho prvku, vrátane jeho viditeľnosti, na základe hodnôt, ktoré používatelia zadávajú do formulára. Môžete napríklad skryť jeden alebo viac tlačidiel, ak nie je začiarknuté určité políčko používateľom.

Veľkosť

Úprava veľkosti, odsadenia a okrajov

Veľkosť ovládacieho prvku je možné určiť manuálne zadaním hodnôt do políčok Výška a Šírka. Medzeru medzi vnútornou a vonkajšou stranou ovládacieho prvku je možné upraviť zmenou vyplnenia, čo je veľkosť medzery medzi priestorom medzipamäte obklopujúcim obsahy ovládacích prvkov. Môžu to byť tiež okraje, ktoré predstavujú veľkosť medzery medzi orámovaním ovládacieho prvku a ktorýmkoľvek obkolesujúcim textom alebo ovládacími prvkami na šablóne formulára.

Spresnenie

Zadanie obrazovkového komentára

Ak chcete, aby sa používateľom pri prechode ukazovateľa myši cez ovládací prvok zobrazoval vysvetľujúci komentár, zadajte požadovaný text do poľa Obrazovkový komentár. Pomôcky na zjednodušenie ovládania, ako sú napríklad pomôcky na prezeranie obrazovky, ktoré sprístupňujú informácie na obrazovke vo forme syntetizovanej reči alebo ako obnoviteľné zobrazenie v Braillovom písme, často využívajú obrazovkové komentáre na interpretáciu informácií používateľom.

Spresnenie

Zmena poradia indexu prvku

Môžete zmeniť pozíciu ovládacieho prvku v celkovom poradí prvkov v šablóne formulára. Poradie prvkov je poradie, v ktorom vo formulári prechádzate z jedného poľa alebo objektu na ďalšie po stlačení klávesu TAB alebo SHIFT+TAB. Predvolené nastavenie indexu prvku pre všetky ovládacie prvky v šablóne formulára je 0, ale poradie prvkov začína s hodnotou 1. To znamená, že ľubovoľný ovládací prvok s hodnotou 1 v poli Index prvku bude po stlačení klávesu TAB aktivovaný ako prvý. Ľubovoľný ovládací prvok s hodnotou 2 v poli Index prvkubude aktivovaný ako druhý a tak ďalej. Ovládacie prvky s hodnotou 0 v poli Index prvku budú aktivované ako posledné v poradí prvkov. Ak chcete v poradí prvkov preskočiť niektoré ovládacie prvky, zadajte hodnotu -1 do poľa Index prvku.

Spresnenie

Priradenie klávesovej skratky

Do poľa Prístupový kláves môžete zadať číslicu alebo písmeno, ktoré určia klávesovú skratku. Klávesové skratky umožňujú používateľom prejsť na ovládací prvok jednoduchým stlačením kombinácie klávesov namiesto použitia myši. Ak sa v šablóne formulára rozhodnete používať klávesové skratky, mali by ste o nich informovať ostatných používateľov. Ak napríklad vytvoríte klávesovú skratku (ALT+S) pre textové pole Predajca, ostatných používateľov o nej môžete informovať tak, že ju uvediete za menovkou textového poľa.

Formuláre prehľadávača

Prispôsobenie nastavenia na odoslanie údajov späť na server

Karta Formuláre prehľadávača sa zobrazí len pri navrhovaní šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom. To vám umožní na ovládací prvok, či údaje sa odosielajú na server, keď používatelia kliknú na tlačidlo vo formulári.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×