Možnosti prispôsobenia poľa pre text typu rich-text

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Po vložení bloku textu vo formáte RTF v šablóne formulára, ktorú môžete prispôsobiť zmenou vlastností a nastavenia v dialógovom okne Vlastností textového poľa vo formáte RTF. Otvorte toto dialógové okno, v šablóne formulára, dvakrát kliknite na blok textu vo formáte RTF ktorého vlastnosti chcete zmeniť.

Nasledujúca tabuľka popisuje niekoľko spôsobov, v ktorom môžete prispôsobiť bloku textu vo formáte RTF a môžu dôvody. Hoci v tabuľke nie je určený na vytváranie podrobných ďalšie informácie o možnostiach v dialógovom okne Vlastností textového poľa vo formáte RTF, vám predstavu o škálu možností, ktoré sú k dispozícii.

Poznámky: 

  • Ak vytvárate šablóna formulára kompatibilná s prehliadačom, nie sú k dispozícii niektoré funkcie v dialógovom okne Vlastností textového poľa vo formáte RTF. Napríklad, nie je možné selektívne určiť možnosti formátovania textu vo formáte RTF, napríklad znak formátovanie alebo zlomy odsekov.

  • Ak v šablóne formulára je založená na databáze, schéme alebo inom existujúcom zdroji údajov, budete môcť prispôsobiť všetky aspekty ovládacieho prvku. Napríklad, je možné zmeniť veľkosť ovládacieho prvku, ale nie jej názvu poľa alebo skupiny, ktoré sú odvodené z existujúceho zdroja údajov.

Karta

Úloha

Podrobnosti

Údaje

Zmena priradeného názvu poľa

Pri návrhu šablóny nového, prázdneho formulára, môžete zmeniť predvolené pole alebo skupiny názov pre ovládací prvok na inú hodnotu, ktorá je jednoduchšie identifikovať pri práci so zdrojom údajov. Napríklad pole s názvom "Porada_poznámky" je zrozumiteľnejšie než pole s názvom "pole1".

Poznámka: Zmena názvu poľa viazanie medzi poľa rich-text a pole v zdroji údajov. Ak potrebujete vytvoriť väzbu bloku textu vo formáte RTF na iné pole, kliknite pravým tlačidlom myši na pole pre text a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Zmeniť väzbu.

Údaje

Zadanie predvolenej hodnoty

Ak chcete zobraziť vo vnútri ovládacieho prvku pri prvom otvorení formulára predvolený text, môžete zadať text do poľa hodnota. Môžete použiť aj hodnotu iného poľa v zdroji údajov ako predvolenú hodnotu pre ovládací prvok. Predvolené hodnoty sa líšia od zástupný text (čo je popísané ďalej v tomto článku) v, vždy sú uložené ako údaje v súbore formulára (.xml).

Údaje

Pridanie overenia údajov

Kliknite na položku Overenie údajov môžete určiť pravidlá overovania údajov pre ovládací prvok. Napríklad, ak potrebujete zadať v konkrétnom formáte časť čísla – tri čísla, potom pomlčka a dve ďalšie čísla, môžete použiť overovanie údajov zabezpečiť, aby používatelia dodržiavajú tento formát.

Zobrazenie

Povolenie zlomov odsekov

Na základe predvoleného nastavenia zlomy odsekov sú povolené pre polia typu rich-text tak, aby používatelia môžu zadať odseky údajov do tohto poľa. Ak chcete používateľom zabrániť tomu, zrušte začiarknutie políčka zlomy odsekov. Povolenie zlomov odsekov v poliach typu rich-text nie je podporované v šablónach formulára kompatibilných s prehľadávačom.

Zobrazenie

Povolenie formátovania znakov

Na základe predvoleného nastavenia formátovania znakov zapnutá pre polia typu rich-text tak, aby používatelia môžu formátovať text, ktorý zadajú do poľa text vo formáte RTF. Ak chcete používateľom zabrániť tomu, zrušte začiarknutie políčka formátovanie znakov. Povolenie formátovania RTF polí znakov nie je podporované v šablónach formulára kompatibilných s prehľadávačom.

Zobrazenie

Povolenie úplného RTF

Na základe predvoleného nastavenia je začiarknuté políčko úplný text vo formáte RTF (obrázkov, tabuliek, atď.) v dialógovom okne Vlastností textového poľa vo formáte RTF, tak, aby používatelia môžu vkladať obrázky a tabuľky do poľa text vo formáte RTF. Môžete určiť, či používatelia môžu vkladať obrázky do formulára, ktorý ukladá vlastné údaje obrázka v súbore základného formulára (.xml), alebo prepojiť obrázky, ktoré uloží hypertextové prepojenie na obrázok zo súboru .xml. Niektoré nastavenia nie sú podporované v šablónach formulára kompatibilných s prehľadávačom, napríklad povolenie prepojených obrázkov v poliach typu rich-text.

Zobrazenie

Zobraziť text zástupného symbolu

Ak chcete poskytnúť používateľov o tom, aké údaje majú vložiť do bloku textu vo formáte RTF, text pomôcky môžete zadať do poľa zástupný symbol. Napríklad, ak máte preferovaný spôsob, v ktorom chcete používateľom vypĺňať poľa typu rich-text, môžete použiť zástupný text o poskytnutie pokynov.

Ako predvolená hodnota zástupný text sa zobrazí vo vnútri ovládacieho prvku textového pri prvom otvorení formulára. Text zástupného symbolu sa líši od predvolených hodnôt v týchto troch spôsobov:

  • Text zástupného symbolu sa nikdy neuloží ako údajov v súbore formulára (.xml).

  • Na rozdiel od predvolenej hodnoty, ktorý sa zobrazí ako bežný text vo vnútri ovládacieho prvku, zástupný text vždy sivý.

  • Na rozdiel od predvolenú hodnotu a šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom nepodporuje zástupný text.

Zobrazenie

Nastavenie poľa typu rich-text iba na čítanie

Ak chcete zabrániť používateľom meniť obsah ovládacieho prvku, vyberte iba na čítanie začiarkavacie políčko. Napríklad v jednom zobrazení, používatelia môžu zadajte iný údaj v bloku textu vo formáte RTF. V druhom a súhrnné zobrazenie, používatelia môžu sledujú, čo napísali vo verzii poľa typu rich-text iba na čítanie. Používatelia zadávať žiadne údaje v poli typu rich-text iba na čítanie textu vo formáte RTF políčko nezobrazí sivou farbou vo formulári, nebudú môcť.

Zobrazenie

Vypnutie kontroly pravopisu

Ak chcete zabrániť používateľom skontrolovať pravopis textu v bloku textu vo formáte RTF, môžete zrušte začiarknutie políčka Zapnúť kontrolu pravopisu, ktoré je predvolene začiarknuté. Napríklad, môžete vypnúť kontrolu pravopisu pre bohaté textové polia, ktoré obsahujú vlastné mená.

Zobrazenie

Zabrániť obtekanie textu

Na základe predvoleného nastavenia je zalamovanie textu povolené v poliach typu rich-text. Ak chcete zabrániť obtekanie textu, zrušte začiarknutie políčka Zalomiť text. Ak je zalamovanie textu povolené, môžete vybrať možnosti posúvania v zozname posúvanie. Môžete napríklad posúvače sa zobrazia v poli typu rich-text, ak používatelia zadajú viac textu, ako môžu predvolene zobraziť poľa typu rich-text. Aby posúvanie pracovalo správne, musí byť vo formáte RTF textového poľa pevnú výšku a šírku.

Zobrazenie

Pridanie podmieneného formátovania

Kliknite na položku Podmienené formátovanie na otvorenie dialógového okna Podmienené formátovanie, kde môžete zmeniť vzhľad ovládacieho prvku, vrátane jeho viditeľnosť, na základe hodnôt, ktoré používatelia zadávajú do formulára. Napríklad sa môžete pomocou podmieneného formátovania skryť blok textu vo formáte RTF, ak nie je začiarknuté určité políčko.

Veľkosť

Úprava veľkosti, odsadenia a okrajov

Veľkosť ovládacieho prvku môžete určiť manuálne zadaním hodnôt do polí výška a Šírka. Môžete tiež upraviť medzery aj mimo nej ovládací prvok zmenou výplne, ktorá je množstvo medzipamäť okolitého ovládacieho prvku obsahu, alebo okraje, čiže požadovanú veľkosť medzery medzi orámovania ovládacieho prvku a obtekania textu okolo alebo Ovládacie prvky v šablóne formulára.

Veľkosť

Zarovnanie poľa typu rich-text s menovkou

Ak chcete vylepšiť zarovnanie textu v bloku textu vo formáte RTF s jeho označenie, kliknite na tlačidlo Zarovnať. Pri zarovnaní bloku textu vo formáte RTF, program Microsoft Office InfoPath zmení aktuálnu hodnotu do poľa výška na Automatické. Tým sa zmenší výška poľa typu rich-text tak, aby bol text v ňom lepšie zarovnaný s okolitého textu. InfoPath zmení nastavenie odsadenia a okrajov podľa potreby.

Rozšírené

Zadanie obrazovkového komentára

Ak chcete vysvetlivku sa zobrazia používateľom pri prechode ukazovateľa myši nad ovládací prvok, zadajte požadovaný text do poľa obrazovkový komentár. Pomôcky na zjednodušenie ovládania, napríklad obrazovky Skontrolujte nástroje, ktoré vám pomôžu na obrazovke informácie, ktoré sú k dispozícii ako syntetizovanej reči alebo obnoviteľných braillov displej, často využívajú obrazovkové komentáre na interpretáciu informácií používateľom.

Rozšírené

Zmena poradia indexu

Môžete zmeniť umiestnenie ovládacieho prvku v šablóne formulára celkové poradie. Poradie prvkov bude poradie, v ktorom vykoná sa prechod vo formulári z jedného poľa alebo objektu ďalší používatelia klávesu TAB alebo SHIFT + TAB. Predvolené nastavenie karta registra pre všetky ovládacie prvky v šablóne formulára je 0, ale poradia začína 1. Teda žiadnemu ovládaciemu prvku v poli kartu Register 1 bude aktivovaný ako prvý po stlačení klávesu TAB. Ľubovoľný ovládací prvok s 2 v poli kartu Register bude návšteve druhé, a tak ďalej. Všetky ovládacie prvky s hodnotou 0 v poli kartu Register príde posledného v poradí. Ak chcete preskočiť ovládacie prvky v poradí, zadajte do poľa index kartu-1 .

Rozšírené

Priradenie klávesovej skratky

Do poľa prístupový kláves môžete určiť pomocou klávesovej skratky môžete zadať písmeno alebo číslo. Klávesové skratky umožňujú používateľom prechod na ovládací prvok, stlačením kombinácie klávesov namiesto myši. Ak sa rozhodnete používať klávesové skratky v šablóne formulára, musí používateľom oznámiť, či existujú klávesové skratky. Po menovku bloku textu tak, aby používatelia vedeli, že je klávesová skratka pre textové pole predajca môže zadajte napríklad (ALT + S) .

Rozšírené

Určenie a prispôsobenie akcií zlučovania

Kliknite na položku Zlúčiť nastavenia môžete určiť spôsob zobrazenia údajov, ktoré používatelia zadávajú do ovládacieho prvku pri kombinácii viacerých formulárov. Môžete napríklad vložiť znak pred každej položky z bloku textu vo formáte RTF určitým slovom alebo jednotlivé položky sú oddelené bodkočiarkou.

Rozšírené

Získanie identifikátora ViewContext poľa typu rich-text

Môžete použiť hodnotu ViewContext identifikovať ovládací prvok v kóde. Napríklad, ak poznáte hodnotu ViewContext, môžete túto hodnotu s metódou ExecuteAction objektu zobrazenie pomocou programovania vykonať akciu úprav údajov XML, ktoré je viazané na ovládací prvok.

Rozšírené

Určenie a prispôsobenie vstupný rozsah

Kliknite na položku Vstupný rozsah zadajte typ vstupu používateľa, ktorý je určený pre ovládací prvok. To môže pomôcť zlepšiť rozpoznávanie rukou písaného textu a reči vstup pre ovládací prvok. Napríklad, ak používate vstupu IS_URL pre ovládací prvok, program InfoPath dokáže ignorovať medzery medzi slovami.

Formuláre prehliadača

Prispôsobenie nastavenia na odoslanie údajov späť na server

Na karte Formuláre prehľadávača sa zobrazí len pri navrhovaní šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom. To vám umožní na ovládací prvok, či údaje odoslať na server, keď používatelia meniť údaje v poli typu rich-text.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×