Možnosti prispôsobenia opakujúcej sa sekcie

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Po vložení opakujúcej sa sekcie v šablóne formulára, ktorú môžete prispôsobiť zmenou vlastností a nastavenia v dialógovom okne Opakujúca sa sekcia-vlastnosti. Ak chcete otvoriť dialógové okno, v šablóne formulára, dvakrát kliknite na položku opakujúcej sa sekcie, ktorej vlastnosti chcete zmeniť.

Nasledujúca tabuľka popisuje niekoľko spôsobov, v ktorom môžete prispôsobiť opakujúcej sa sekcie a môžu dôvody. Hoci v tabuľke neposkytuje podrobné informácie o možnosti v dialógovom okne Opakujúca sa sekcia-vlastnosti postupe, vám predstavu o škálu možností, ktoré sú k dispozícii.

Poznámky: 

  • Ak vytvárate šablóna formulára kompatibilná s prehliadačom, niektoré funkcie v dialógovom okne Opakujúca sa sekcia-vlastnosti nie sú k dispozícii. Nemôžete napríklad povoliť nastavenie, ktoré umožňuje používateľom vkladať sekcie vodorovne vedľa seba tvorbe.

  • Ak v šablóne formulára je založená na databáze, schéme alebo inom existujúcom zdroji údajov, budete môcť prispôsobiť všetky aspekty ovládacieho prvku. Napríklad, je možné zmeniť veľkosť ovládacieho prvku, ale nie jej názvu poľa alebo skupiny, ktoré sú odvodené z existujúceho zdroja údajov.

Karta

Úloha

Podrobnosti

Údaje

Zmena názvu skupiny

Pri návrhu šablóny nového, prázdneho formulára, môžete zmeniť predvolené pole alebo skupiny názov pre ovládací prvok na inú hodnotu, ktorá je jednoduchšie identifikovať pri práci so zdrojom údajov. Napríklad v šablóne formulára poistenia skupinu s názvom "Závislé" je zrozumiteľnejšie než skupinu s názvom "Skupina1".

Poznámka: Zmena názvu skupiny viazanie medzi opakujúcej sa sekcie v šablóne formulára a opakujúcou sa skupinou v zdroji údajov. Ak potrebujete Väzba opakujúcej sa sekcie do iného opakujúcej sa skupiny, kliknite pravým tlačidlom myši v opakujúcej sa sekcii, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Zmeniť väzbu.

Údaje

Zabrániť používateľom vkladanie a odstraňovanie sekcií

Na základe predvoleného nastavenia je začiarknuté políčko Povoliť používateľom vkladanie a odstraňovanie sekcií. Ak zrušíte začiarknutie tohto políčka, používatelia nebudú môcť vložiť ani odstrániť sekcie v opakujúcej sa sekcie. Toto je užitočné pri vykazovaní keď chcete zobraziť opakujúce sa údaje, ale nechcete, aby používatelia menili údaje alebo pridanie ďalších sekcií.

Údaje

Prispôsobenie príkazov ponuky

Kliknite na tlačidlo Upraviť môžete ďalej upraviť vlastnosti sekcie. Môžete napríklad otvoriť dialógové okno Prispôsobiť príkazy, kde môžete prispôsobiť názvy a umiestnenie príkazov ponuky používa sa na vloženie alebo odstránenie sekcií vo formulári používateľa. Tento typ prispôsobenia uľahčuje používanie šablóny formulára. Môžete napríklad pridať vlastné príkazy Upraviť menu, ktoré umožňujú používateľom odstránenie opakujúcej sa sekcie zo svojich formulárov.

Údaje

Zobrazenie alebo prispôsobenie textu pomôcky

V predvolenom nastavení je začiarknuté políčko Zobraziť tlačidlo a text pomôcky na vloženie. Ak nechcete, aby používatelia videli text pomôcky vo formulári, alebo môžete prispôsobiť pokyny, môžete zrušte začiarknutie tohto políčka. Napríklad, ak máte šablónu poistenia formulára, kde používatelia musieť zadať Následníci v opakujúcej sa sekcie, môžu meniť "Vložiť položku" text, ktorý sa zobrazí pod opakujúca sa sekcia "Vložiť ďalšie závislé."

Údaje

Použitie pravidiel

Kliknite na položku pravidlá na otvorenie dialógového okna pravidiel, kde môžete použiť pravidlá na vykonanie akcií, keď používatelia vložia alebo práca s ovládacími prvkami v opakujúcej sa sekcii.

Zobrazenie

Pridanie podmieneného formátovania

Kliknite na položku Podmienené formátovanie na otvorenie dialógového okna Podmienené formátovanie, kde môžete zmeniť vzhľad ovládacieho prvku, vrátane jeho viditeľnosť, na základe hodnôt, ktoré používatelia zadávajú do formulára. Môžete napríklad skryť opakujúcej sa sekcie vždy, keď používateľ zruší začiarknutie určitého políčka vo formulári.

Zobrazenie

Umožnenie používateľom vkladať sekcie vedľa seba tvorbe namiesto jeden po druhom

Predvolene nastavený na možnosť Opakovať zvislo. Znamená to, či používatelia pridávaní opakujúcej sa sekcie, ktoré sa zobrazia vo zvislom usporiadaní po dĺžke formulára. Môžete urobiť rozbaľte vodorovne namiesto opakujúcej sa sekcie. Umožňuje vytvárať úplne iné rozloženie. Môžete napríklad vytvoriť šablónu formulára, ktorý sa podobá kalendára. Možnosť opakovať vodorovne sa nepodporuje v šablónach formulára kompatibilných s prehľadávačom.

Zobrazenie

Filtrovanie údajov

Kliknite na položku Filtrovať údaje otvorte dialógové okno Filtrovať údaje, v ktorom môžete povoliť používateľom filtrovať údaje v opakujúcej sa sekcii na základe hodnôt, ktoré používateľ zadá alebo vyberie inde vo formulári. Napríklad, ak používate opakujúcej sa sekcie na zhromažďovanie informácií o aktuálnych projektoch, môžete navrhnúť zoznam, ktorý môžu používatelia svoje projekty filtrovať podľa stavu. Filtrovanie údajov nie je podporované v šablónach formulára kompatibilných s prehľadávačom.

Predlohy a podrobností

Nastaviť vzťah predlohy a podrobností

Na karte Predlohy alebo podrobností môžete vytvoriť vzťah predlohy a podrobností medzi opakujúca sa tabuľka (ovládací prvok predlohy) a opakujúcej sa sekcie (ovládací prvok podrobností). Ak nastavíte takýto vzťah, súvisiace údaje sa zobrazia v opakujúcej sa sekcii na základe položky, ktoré používateľ vyberie v opakujúcej sa tabuľke. Ovládacie prvky predlohy a podrobností nie sú podporované v šablónach formulára kompatibilných s prehľadávačom.

Veľkosť

Úprava veľkosti, odsadenia a okrajov

Veľkosť ovládacieho prvku môžete určiť manuálne zadaním hodnôt do polí výška a Šírka. Môžete tiež upraviť medzery aj mimo nej ovládací prvok zmenou výplne, ktorá je množstvo medzipamäť okolitého ovládacieho prvku obsahu, alebo okraje, čiže požadovanú veľkosť medzery medzi orámovania ovládacieho prvku a obtekania textu okolo alebo Ovládacie prvky v šablóne formulára.

Rozšírené

Zmena poradia indexu

Môžete zmeniť umiestnenie ovládacieho prvku v šablóne formulára celkové poradie. Poradie prvkov bude poradie, v ktorom vykoná sa prechod vo formulári z jedného poľa alebo objektu ďalší používatelia klávesu TAB alebo SHIFT + TAB. Predvolené nastavenie karta registra pre všetky ovládacie prvky v šablóne formulára je 0, ale poradia začína 1. Teda žiadnemu ovládaciemu prvku v poli kartu Register 1 bude aktivovaný ako prvý po stlačení klávesu TAB. Ľubovoľný ovládací prvok s 2 v poli kartu Register bude návšteve druhé, a tak ďalej. Všetky ovládacie prvky s hodnotou 0 v poli kartu Register príde posledného v poradí. Ak chcete preskočiť ovládacie prvky v poradí, zadajte do poľa index kartu-1 .

Rozšírené

Zadanie obrazovkového komentára

Ak chcete vysvetlivku sa zobrazia používateľom pri prechode ukazovateľa myši nad ovládací prvok, zadajte požadovaný text do poľa obrazovkový komentár. Pomôcky na zjednodušenie ovládania, napríklad obrazovky Skontrolujte nástroje, ktoré vám pomôžu na obrazovke informácie, ktoré sú k dispozícii ako syntetizovanej reči alebo obnoviteľných braillov displej, často využívajú obrazovkové komentáre na interpretáciu informácií používateľom.

Rozšírené

Určenie a prispôsobenie nastavenia zlučovania

Kliknite na položku Zlúčiť nastavenia môžete určiť spôsob zobrazenia údajov, ktoré používatelia zadávajú do ovládacieho prvku pri kombinácii viacerých formulárov. Napríklad, môžete zmeniť poradie, v ktorom sa vkladajú opakujúcej sa sekcie v cieľovom formulári.

Rozšírené

Získanie identifikátorov ViewContext alebo xmlToEdit opakujúcej sa sekcie

Môžete použiť hodnotu ViewContext alebo XmlToEdit identifikovať ovládací prvok v kóde. Napríklad, ak poznáte hodnotu ViewContext , môžete túto hodnotu s metódou ExecuteAction objektu zobrazenie pomocou programovania vykonať akciu úprav údajov XML, ktoré je viazané na ovládací prvok. Podobne, ak poznáte hodnotu XmlToEdit , môžete túto hodnotu s metódou ExecuteAction objektu zobrazenie pomocou programovania vložiť alebo odstrániť inštancie ovládacieho prvku opakujúcej sa. Napríklad, môžete určiť akciu xCollection, napríklad xCollection::insert alebo xCollection::removeAll, a názov XmlToEdit , ktorý identifikuje konkrétneho ktorou sa má pracovať s.

Formuláre prehliadača

Prispôsobenie nastavenia na odoslanie údajov späť na server

Na karte Formuláre prehľadávača sa zobrazí len pri navrhovaní šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom. To vám umožní na ovládací prvok, či údaje odoslať na server, keď používatelia vloženie alebo odstránenie sekcií vo formulári.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×