Možnosti práce so SharePointom

SharePoint umožňuje organizáciám vyhľadávať riešenia bežných obchodných problémov pomocou pripravených webových častí a aplikácií. Vaše jedinečné obchodné scenáre určia typ lokality a webových častí, ktoré sa použijú. K dispozícii je niekoľko zdrojov, ktoré budú inšpirovať ďalšiu lokalitu SharePoint, napríklad vzhľad knihy a sprievodné návodySharePointu. 

Pomocou tohto článku zistíte, ako môžu rôzne typy rolí a oddelení v rámci ktorejkoľvek organizácie spolupracovať, aby vyhovovali potrebám svojich používateľov a obchodných cieľov.

Príklady vytvárania lokalít:

 • Zistite, ako správca ľudských zdrojov vytvorí lokalitu na nové nájomné na zlepšenie zachovania nových zamestnancov

 • Zistite, ako vášnivý zamestnanec vytvorí novú podnikovú komunitu, aby umožnila ostatným

 • Zistite, ako produktový manažér vytvorí projektovú lokalitu určenú na urýchlenie spúšťania nového produktu

 • Zistite, ako marketingový tím produktov vytvorí lokalitu pre novú organizačnú jednotku na zvýšenie povedomia

Vytvorenie lokality na nalodenie pre nové nájomné

Tom je manažér oddelenia ľudských zdrojov (HR), ktorý vidí príležitosť na zlepšenie zážitku z paluby na nové nájomné. V súčasnosti jeho organizácia zdieľa excelový tabuľkový hárok s niektorými prepojeniami na spoločné zdroje a nábor manažérov je zodpovedný za nové prenájom na palube. Nedávne nové nájomné a náborové manažéri vyjadrili nespokojnosť so súčasným procesom nalodenia. 

Nové ciele lokality:

 • Pomoc novým zamestnancom na palube úspešne v oddelení

 • Zlepšenie výkonu a času zamestnancov na produktivitu

 • Zlepšenie zachovania nových zamestnancov

 • Zvýšenie angažovanosti a spokojnosti zamestnancov

Postup na vytvorenie lokality:

Plánovanie lokality – 1 deň

Tom sa stretne s náborom manažérov, aby zaistili, že nové možnosti prenájmu sú zarovnané s cieľmi organizácie a oddelení, na ktorých sa nové nájomné spojí.

Je rozhodnuté, že tom bude stavať na mieste, a nábor manažéri prispejú k obsahu lokality a údržbe. Jeden manažér prenájmu identifikuje nedávny nový prenájom, ktorý bude slúžiť ako majster novej lokality. Ďalší nábor manažéri a členovia HR vytvoria plány na pravidelné prispenie na novú lokalitu prenájmu. 

Tom začína tým, že zhromažďuje všetok obsah nových zamestnancov musí vedieť o spoločnosti, kultúre, oddeleniach systémov, procesov, politík a výhod.

Zostavenie lokality – 2 dni

Tom sa rozhodne použiť lokalitu SharePoint Communication na centrálne spravovanie dokumentov na palube, školiacich materiálov a sociálnych odbytísk, ktoré možno jednoducho získať a to všetko na jednom mieste. 

Spravovanie prebiehajúcej lokality

 • Tom plánuje spustenie udalosť, ktorá oslavuje novú lokalitu a plány školení pre zainteresované strany a majstrov v priebehu niekoľkých nových mesiacov 

 • Ak chcete získať pripomienky a merať vplyv nového pracovníka na palubný proces, vytvorí prieskum pomocou webovej časti Microsoft Forms

 • Mesačne, tom Recenzie a zdieľa Používanie lokality a analýzu pomocou tímu vedúcich pracovníkov a náborových manažérov

Výsledky

 • Zvýšenie nového zamestnaneckého zadržiavania v rámci oddelenia od 75% do 90% za jeden rok

 • Vylepšená nová angažovanosť zamestnancov o 10% za jeden rok

 • Zvýšená spokojnosť a dôveryhodnosť manažéra prenájmu v procese nového prenájmu na palube

 • Znížilo sa množstvo času a zdrojov strávených náborom, náborom a vzdelávaním nových najímaných pracovníkov

Vytvorenie skupiny podnikových komunít

Spoločnosť Maria pracuje v organizácii, ktorá aktívne zamestnáva viac rozmanitých zamestnancov ako v minulosti. Za posledný rok počuje viac a viac o tom, ako ženy na pracovisku hľadajú väčší zmysel pre komunitu. Mária zistí, že táto neuspokojená potreba presahuje len budovanie komunity – ženy hľadajú mentorov, kariérny tréning, prístup k vedeniu a správy o ženách na pracovisku. 

Nové ciele lokality: 

 • Zjednotenie žien vo všetkých oblastiach a oddeleniach v organizácii

 • Vytvorenie bezpečného miesta schôdze na pripojenie, zdieľanie a vytváranie

 • Zapojiť ženy, ktoré chcú budovať svoju sieť, komunitu a Ally-Ship v práci

 • Umožnite majstrom povoliť viac žien pri hľadaní úspechu v práci

Postup na vytvorenie lokality:

Plánovanie lokality – 3 dni

Mária nájde ľudí, ktorí už poznajú, sú vášniví vytváraním a spravovaním novej lokality komunity. Spoločne definujú ciele lokality a diskutujú o tom, ako uprednostňovať potreby svojich komunít. Potom sa stretávajú s inými komunitami v rámci svojej organizácie, aby sa učili najvhodnejšie postupy, ako zosilniť a prijať svoju príčinu.

Po definovaní cieľov vám Maria a jej tím začnú kompilovať obrázky, súbory, články o novinkách, videá a ďalší obsah lokality. Spolupracujte, obsah sa zoskupuje a usporiada na stránky, ktoré tvoria štruktúru lokality. Potom Maria identifikuje vlastníkov, ktorí budú zodpovední za vytváranie a správu obsahu na každej stránke v rámci lokality.

Zostavenie lokality – 1 deň

Maria stavia lokalitu komunikácie SharePointu a umožňuje vlastníkom stránok upravovať, pridávať a odstraňovať obsah. Pri budovaní stránok lokality sa tím Maria zameriava na používanie webových častí, ktoré si časom vyžadujú údržbu.

 • Používanie webovej časti SharePoint News, Maria a jej tím zapisovať a vyčleniť novinky v rámci komunity

 • Mesačná udalosť je organizovaná a inzerovaná pomocou webovej časti udalosti

 • Jedna strana obsahuje webovú časť ľudia , ktorá jednoducho spája komunitu s ostatnými spojencami v organizácii.

 • Používanie webovej časti Yammermôže členom tejto komunity začať konverzáciu s lídrami a prepojiť ostatných so zdrojmi

 • Webová časť vložiť sa používa na vloženie videí (napríklad z lokality YouTube), ktoré zvýrazňujú diskusie a obsah z lídrov komunity

Spravovanie prebiehajúcej lokality

 • Maria pravidelne monitoruje a zdieľa poznatky z používania lokality a analýzy

 • Schôdze o mesačných stratégiách obsahu sú naplánované na usporiadanie redakčného kalendára, plánovanie udalostí komunity a nábor nových prispievateľov obsahu

 • Semi-ročne, Maria a jej tím opätovne vyhodnotí stránky a navigáciu lokality, aby sa zmenilo, ako komunita rastie

Výsledky

 • Zvýšená angažovanosť a spokojnosť žien na pracovisku

 • Zvýšená retencia zamestnancov pre členov komunity v porovnaní s nečlenmi

 • Zvýšená tvorba sietí a spolupráca v rámci tímov, ktorí sa zúčastňujú na podujatiach komunity a na diskusiách v Yammeri

Vytvorenie tímovej lokality pre konkrétne projekty

Megan je projektový manažér, ktorý je zodpovedný za vedenie tímu, ktorý pracuje na vydaní nového produktu v priebehu nasledujúcich 6 mesiacov. Ona vie, že potrebuje miesto na ukladanie tímových dokumentov, spoluprácu na obsahu, zdieľanie aktualizácií v projektových správach a komunikáciu s tímom. V súčasnosti Megan Team používa e-mail ako primárnu formu komunikácie a niektoré projektové dokumenty sú uložené v zdieľanom umiestnení, ale nie je možné ich bezpečne otvoriť mimo kancelárie ani v mobilnom zariadení.

Nové ciele lokality:

 • Vytvorenie jednotného miesta pre správy o projektoch, tímovú spoluprácu a komunikáciu v rámci projektu

 • Povolenie účinnejších spôsobov komunikácie prostredníctvom chatu a videokonferencií v reálnom čase

 • Zjednotenie tímových zdrojov ako tímového kalendára, e-mailovej adresy, OneNotua nástroja na správu úloh

 • Bezpečné ukladanie súborov a priečinkov na jednom mieste, ktoré je možné vzdialene otvoriť v ľubovoľnom zariadení

Postup na vytvorenie lokality:

Plánovanie lokality – 2 dni

Megan začína brainstorming nápady s iným projektovým manažérom, ktorý vytvoril podobnú lokalitu v minulosti. Ona sa učí najlepší spôsob, ako začať svoju projektovú lokalitu, je požiadať tímu o spätnú väzbu o tom, ako uprednostňujú komunikáciu, spoluprácu a typy funkcií, ktoré budú pre novú projektovú lokalitu najcennejšie. Megan identifikuje hlavné priority svojich tímov a začne zhromažďovať dokumenty, obrázky a ďalší obsah.

Megan určuje, že Tímová lokalita SharePoint bude najlepšie vyhovovať potrebám tímu a projektu. Tímová lokalita SharePoint však nepovoľuje chat v reálnom čase, pokiaľ neintegrujte Microsoft teams. Megan funguje spolu s správcom nájomníka SharePointu, aby sa zabezpečilo, že je k dispozícii aplikácia Microsoft teams. Dozvie sa, že jej organizácia už má povolenie na používanie aplikácie Microsoft teams a všetko, čo potrebuje na to, aby sa ubezpečila, že jej Tímová lokalita je pripojená k skupine služieb Office 365.  

Teraz je Megan pripravená začať budovať svoju tímovú lokalitu pripojenú na Office 365.

Zostavenie lokality – 1 deň

Megan stavia tímovú lokalitu SharePoint a pripojí lokalitu k skupine služieb Office 365. Po pripojení k skupine sa automaticky udelí tímu prístup k zdieľaným zdrojom, ako je napríklad kalendár skupiny, OneNote, Planner a e-mailová adresa.

Spravovanie prebiehajúcej lokality

 • Megan Recenzie Tímová lokalita semi-mesačne, aby sa zabezpečilo, že projektové termíny a správy sú aktuálne

 • Keď sa projekt spustí, Megan plánuje revidovať časti obsahu lokality a webových častí, aby sa prispôsobili novému rytmu podnikania na podporu produktu.

Výsledky

 • Zvýšená produktivita tímov vďaka zjednodušeniu komunikácie a spolupráce na jednom mieste

 • Zmenšenie objemu schôdzí a e-mailu pred spustením tímovej lokality

 • Umožnenie efektívnejšieho fungovania vzdialených členov tímu

Vytvorenie lokality pre nový projekt

Mike je marketingový manažér, ktorý sa pripravuje na spustenie nového projektu. Už pracuje s viacerými internými zainteresovanými stranami, ako je napríklad technická podpora produktov a zákaznícka podpora. Súhlasia s tým, že zdieľaný priestor na prípravu zvyšnej časti organizácie na spustenie projektu je správnym riešením.

Nové ciele lokality:

 • Vytvorenie jedného zdroja informácií pravda na zabezpečenie toho , aby zamestnanci plne pochopili Podrobnosti o projekte a mohli prijať projektovú hodnotu a misiu

 • Umožniť zamestnancom, aby sa pristúpili k projektu a postupovali s istotou o projekte interne a externe

 • Vybaviť zamestnancov prostredníctvom marketingu schváleného vizuálneho majetku, ktorý sa dá externe zdieľať

 • Poskytnutie prístupu k projektovým zdrojom, školeniam, udalostiam a odpovedaním na otázky projektu

Postup na vytvorenie lokality:

Plánovanie lokality – 2 dni

Mike vie, že potrebuje dostať celú organizáciu, ktorá je nadšená a pripravená na podporu tohto nového projektu. Stretne sa s odborníkmi z oblasti predmetu, ako je napríklad strojársky tím, produktový tím a tím technickej podpory – na overenie obsahu, ktorý sa musí nachádzať na lokalite. Potom pracuje na zhromažďovaní zdrojov lokality, ako sú napríklad schválené obrázky projektu, logá, marketingové materiály a príručky školení.

Mike sa rozhodne vytvoriť komunikačnú lokalitu SharePoint , ktorá mu umožní osloviť desiatky alebo stovky ľudí naraz. 

Zostavenie lokality – 3 dni

Mike vytvára komunikačnú lokalitu SharePoint pomocou webových častí, ktoré sa budú zapájať a informovať o jeho publiku. Zameriava sa na navrhovanie lokality spôsobom, ktorý je vizuálne príjemný, interaktívny a jednoducho použiteľný. Mike vie, že jeho publikum bude pravdepodobne mať prístup k projektovej lokalite v mobilnom zariadení, a tak ako HES Building your site taktiež optimalizuje návrh telefónu. 

Spravovanie prebiehajúcej lokality

Výsledky

 • Zrýchlenie prijatia projektu v porovnaní s predchádzajúcimi oznámeniami o spustení projektu 

 • Zvýšenie efektivity a schopnosti tímu podpory v priebehu životného cyklu projektu

 • Zníženie počtu schôdzí a e-mailov po spustení lokality, pričom sa zvýšila produktivita

Ďalšie inšpirácia na vytváranie lokalít:

knihy v SharePointe

Sprievodné návody: vytváranie lokalít

Knižnica produktivity v službe Microsoft 365

Moderné školenia na pracovisku 

Microsoft Tech Community – prijatie

Naplánovaniehttps://support.office.com/en-us/article/plan-your-sharepoint-site-get-started-35d9adfe-d5cc-462f-a63a-bae7f2529182lokality SharePoint

Video: vytvorenie tímu alebo komunikačnej lokality

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×