Možnosti > Odosielanie a prijímanie správ

Tento článok sa týka aplikácie Outlook Web App, ktorú používajú organizácie spravujúce e-mailové servery fungujúce v Exchange Serveri 2013 alebo 2010. Ak používate Office 365 alebo Exchange Server 2016, váš e-mailový program sa nachádza v Outlooku na webe. Pomoc s Outlookom na webe nájdete v téme Získanie pomoci s Outlookom na webe.

Možnosti Odosielanie a prijímanie správ vám umožňujú konfigurovať jednotlivé nastavenia správ, napríklad podpis e-mailu alebo spôsob rozpoznávania mien príjemcov v novej správe.

Ak chcete prejsť na stránku Možnosti správy z hlavnej stránky aplikácie Outlook Web App, prejdite do horného rohu, vyberte položku Možnosti a potom zo zoznamu na navigačnej table vyberte položku Odosielanie a prijímanie správ.

Po zmene nastavení na tejto stránke vyberte položku Uložiť, aby sa zmeny prejavili.

Počet položiek zobrazených na strane Nastavte počet e-mailových správ alebo položiek, ktoré sa budú naraz zobrazovať. Predvolene sa bude naraz zobrazovať 20 položiek. Počet zobrazených položiek môžete nastaviť na hodnoty 5 až 100.

Po presunutí alebo odstránení položky Nastavením tejto možnosti vyberte akciu, ktorá sa má vykonať po presunutí alebo odstránení otvorenej správy. Po presunutí alebo odstránení správy sa môžete rozhodnúť pre možnosti Návrat na zobrazenie, Otvoriť predchádzajúcu položku alebo Otvoriť ďalšiu položku. Predvolene je vybratá možnosť Návrat na zobrazenie.

Podpis e-mailu je text, ktorý sa automaticky pridá na koniec odosielanej správy.

Automaticky pridať podpis k odosielaným správam Po vybratí tejto položky Outlook Web App zahrnie podpis do všetkých odosielaných správ. Podpis vytvorený v aplikácii Outlook Web App sa nezdieľa s programom Outlook. Ak na prístup k poštovej schránke používate Outlook Web App aj Outlook, treba vytvoriť samostatné podpisy.

Ak chcete upraviť existujúci podpis, kliknite na Nahradiť aktuálny podpis nasledujúcim a do textového poľa zadajte nový podpis.

Môžete použiť iba jeden podpis, ktorý sa použije pri všetkých správach. Do podpisu nie je možné vkladať obrázky.

Možnosti sledovania správ vám umožňujú riadiť odpovede na potvrdenia o prečítaní. E-maily s potvrdením o prečítaní môžete spracovávať tromi spôsobmi.

Opýtať sa ma pred odoslaním odpovede Túto možnosť vyberte, ak chcete, aby sa vám pred odoslaním potvrdenia o prečítaní odosielateľovi zobrazila výzva. Správa sa predvolene zobrazí na informačnom paneli uvádzajúcom, že odosielateľ vyžiadal potvrdenie o prečítaní.

Vždy odoslať odpoveď Túto možnosť vyberte, ak chcete vždy automaticky odoslať odpoveď na potvrdenie o prečítaní odosielateľovi, ktorý vyžiada potvrdenie správy.

Nikdy neodoslať odpoveď Túto možnosť vyberte, ak nikdy nechcete odoslať odpoveď na potvrdenie o prečítaní odosielateľovi, ktorý vyžiada potvrdenie správy.

Možnosti rozlišovania mien v e-mailových adresách vám umožňujú ovládať spôsob rozpoznávania príjemcov pridaných do správy.

Pridať nedávno použitých príjemcov do zoznamu najnovších príjemcov Po začiarknutí tohto políčka sa rozpoznané mená pridajú do zoznamu Najnovší príjemcovia. Mená pridané do tohto zoznamu sa zobrazia v poli výberu v používateľskom rozhraní, keď začnete písať časť príjemcovho celého mena. Potom môžete vybrať príjemcu zo zoznamu možných zhôd. Toto nastavenie je predvolene vybraté.

Vymazať zoznam najnovších príjemcov Výberom tohto prepojenia sa vymaže zoznam Najnovší príjemcovia. Pred vymazaním mien sa zobrazí výzva na potvrdenie, že chcete tieto mená vymazať zo zoznamu.

Pri rozpoznávaní mien hľadať najprv v Táto možnosť vám umožňuje vybrať, kde bude Outlook Web App najskôr hľadať s cieľom rozpoznať mená v riadkoch novej správy Komu alebo Kópia. Môžete vybrať globálny zoznam adries alebo svoje kontakty.

  • Globálny zoznam adries Túto možnosť vyberte, ak chcete na rozpoznanie mena príjemcu najprv použiť globálny zoznam adries. Ak Outlook Web App nedokáže rozpoznať meno v globálnom zozname adries, bude hľadať medzi kontaktmi. Táto možnosť je predvolene vybratá.

  • Kontakty Túto možnosť vyberte, ak chcete na rozpoznanie mena príjemcu najskôr použiť svoje osobné kontakty. Ak Outlook Web App nedokáže rozpoznať meno v kontaktoch, bude hľadať v globálnom zozname adries.

Keď odstránite položku, pred trvalým odstránením sa premiestni do priečinka Odstránené položky. Môžete nastaviť automatické odstraňovanie všetkých položiek v priečinku Odstránené položky po odhlásení.

Pri odhlásení vyprázdniť priečinok Odstránené položky Toto políčko začiarknete, ak chcete, aby sa po vašom odhlásení z aplikácie Outlook Web App odstránili položky v priečinku Odstránené položky. Položka sa po odstránení z priečinka Odstránené položky odstráni sa natrvalo.

Ďalšie informácie o zjednodušenej verzii aplikácie Outlook Web App, napríklad ako sa dostať späť na plnú verziu alebo aké má funkcie a obmedzenia, nájdete v téme Zjednodušená verzia aplikácie Outlook Web App.

Zjednodušená verzia aplikácie Outlook Web App > Možnosti.

Zjednodušený Outlook Web App > Pošta

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×