MINVERSE (funkcia)

Funkcia MINVERSE Vráti inverznú maticu matice uloženej v poli.

Poznámka: Ak máte aktuálnu verziu balíka Office 365, môžete jednoducho zadať vzorec do ľavej hornej bunky výstupného rozsahu a potom stlačením klávesu Enter potvrďte vzorec ako dynamický vzorec poľa. V opačnom prípade sa musí vzorec zadať ako vzorec staršieho poľa najprv výberom výstupného rozsahu, zadaním vzorca do ľavej hornej bunky výstupného rozsahu a stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + ENTER ho potvrďte. Excel vloží do začiatku a na koniec vzorca kučeravé zátvorky. Ďalšie informácie o vzorce polí nájdete v téme Vzorce poľa – pokyny a príklady.

Syntax

MINVERSE(pole)

Syntax funkcie MINVERSE obsahuje nasledovné argumenty:

  • pole    Povinný argument. Číselné pole s rovnakým počtom riadkov a stĺpcov.

Poznámky

  • Pole môže byť dané ako rozsah buniek (napríklad A1:C3), ako konštanta poľa (napríklad {1;2;3|4;5;6|7;8;9}) alebo ako názov rozsahu buniek alebo konštanty poľa.

  • Ak sú niektoré bunky v poli prázdne alebo obsahujú text, MINVERSE vráti #VALUE. Ak je zadané umiestnenie pred prvou alebo za poslednou položkou v poli, výsledkom vzorca bude chybová hodnota #ODKAZ!.

  • MINVERSE tiež vráti #VALUE. chyba IF pole nemá rovnaký počet riadkov a stĺpcov.

  • Inverzné matice, rovnako ako determinanty, sa všeobecne používajú na riešenie systémov matematických rovníc s viacerými premennými. Súčin matice s jej inverznou maticou je jednotková matica – je to štvorcové pole, ktoré má na uhlopriečke hodnoty 1 a všade inde hodnoty 0.

  • Ako príklad toho, ako sa vypočíta matica s dvoma riadkami a dvoma stĺpcami, predpokladajme, že rozsah A1:B2 obsahuje písmená a, b, c, d, ktoré vyjadrujú akékoľvek štyri čísla. V nasledujúcej tabuľke je uvedená inverzia matice A1:B2.

Stĺpec A

Stĺpec B

Riadok 1

d/(a*d-b*c)

b/(b*c-a*d)

Riadok 2

c/(b*c-a*d)

a/(a*d-b*c)

  • Hodnota funkcie MINVERSE sa vypočíta s presnosťou na približne 16 číslic. Ak výpočet nebude úplný, môže to spôsobiť malú numerickú chybu.

  • Niektoré štvorcové matice sa nedajú vrátiť späť a #NUM sa vrátia. chybová hodnota s MINVERSE. Determinant pre neinvertovanú maticu je 0.

Príklady

Príklad 1 – MINVERSE

Príklad 2 – MINVERSE

Ak chcete, aby fungovali správne, musíte zadať vyššie uvedené vzorce ako vzorce poľa. Po zadaní vzorca stlačte kláves Enter , ak máte aktuálne predplatné na Office 365. v opačnom prípade stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + ENTER. Ak vzorec nie je zadaný ako vzorec poľa, vráti sa jeden výsledok.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office