MINVERSE (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie MINVERSE v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti inverznú maticu k matici uloženej v poli.

Syntax

MINVERSE(pole)

Syntax funkcie MINVERSE obsahuje nasledovné argumenty:

  • Pole    Povinný argument. Číselné pole s rovnakým počtom riadkov a stĺpcov.

Poznámky

  • Pole môže byť dané ako rozsah buniek (napríklad A1:C3), ako konštanta poľa (napríklad {1;2;3|4;5;6|7;8;9}) alebo ako názov rozsahu buniek alebo konštanty poľa.

  • Ak je nejaká bunka v poli prázdna alebo obsahuje text, funkcia MINVERSE vráti chybovú hodnotu #HODNOTA! .

  • Funkcia MINVERSE vráti chybovú hodnotu #HODNOTA! aj vtedy, keď pole nemá rovnaký počet riadkov a stĺpcov.

  • Vzorec, ktorého výsledkom je pole, musí byť zadaný ako vzorec poľa.

  • Inverzné matice, rovnako ako determinanty, sa všeobecne používajú na riešenie systémov matematických rovníc s viacerými premennými. Súčin matice s jej inverznou maticou je jednotková matica – je to štvorcové pole, ktoré má na uhlopriečke hodnoty 1 a všade inde hodnoty 0.

  • Ako príklad toho, ako sa vypočíta matica s dvoma riadkami a dvoma stĺpcami, predpokladajme, že rozsah A1:B2 obsahuje písmená a, b, c, d, ktoré vyjadrujú akékoľvek štyri čísla. V nasledujúcej tabuľke je uvedená inverzia matice A1:B2.

Stĺpec A

Stĺpec B

Riadok 1

d/(a*d-b*c)

b/(b*c-a*d)

Riadok 2

c/(b*c-a*d)

a/(a*d-b*c)

  • Hodnota funkcie MINVERSE sa vypočíta s presnosťou na približne 16 číslic. Ak výpočet nebude úplný, môže to spôsobiť malú numerickú chybu.

  • Niektoré štvorcové matice nemožno invertovať, a preto funkcia MINVERSE vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO! Determinant matice, ktorú nemožno invertovať, sa rovná 0.

Príklady

Príklad 1

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

4

-1

2

0

Vzorec

Popis

Výsledky

=MINVERSE(A2:B3)

Poznámka. V Exceli je potrebné zadať vzorec ako vzorec poľa, inak nebude fungovať správne.

Po skopírovaní príkladu do prázdneho hárka vyberte rozsah C5:D6 začínajúci bunkou so vzorcom. Stlačte kláves F2 a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + ENTER. Ak nebol vzorec zadaný ako vzorec poľa, vráti sa jediný výsledok v bunke C5 (s hodnotou 0).

0

0,5

-1

2

Príklad č. 2

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

1

2

1

3

4

-1

0

2

0

Vzorec

Popis

Výsledky

=MINVERSE(A2:C4)

V Exceli je potrebné zadať vzorec ako vzorec poľa, inak nebude fungovať správne.

Po skopírovaní príkladu do prázdneho hárka vyberte rozsah C6:E8 začínajúci bunkou so vzorcom. Stlačte kláves F2 a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + ENTER. Ak nebol vzorec zadaný ako vzorec poľa, vráti sa jediný výsledok v bunke C6 (s hodnotou 0,25).

0,25

0,25

-0,75

0

0

0,5

0,75

-0,25

-0,25

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×