Migrácia zo služieb Office 365 ProPlus do služieb Office 365 Personal pre Windows 10

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Prostredníctvom týchto krokov sa naučíte, ako migrovať vaše súbory, e-maily, kontakty a položky kalendára z vašeho školského konta Office 365 ProPlus do vlastného konta Office 365 Personal pre Windows 10.

Predpoklady a postupy migrácie

Tieto kroky predpokladajú, že vlastníte nasledujúce položky:

 • konto Office 365 ProPlus,

 • konto Office 365 Personal,

 • zariadenie so systémom Windows 10 a s dostatkom voľného ukladacieho priestoru na uloženie všetkých súborov, e-mailov, kontaktov a položiek kalendára, ktoré migrujete.

Pred začatím procesu migrácie ukončite doterajšieho klienta synchronizácie OneDrive for Business a odinštalujte ho. Tieto kroky sú podmnožinou témy Odstránenie doterajšieho klienta synchronizácie služby OneDrive for Business

Pred začatím by používatelia mali najskôr skontrolovať, či doterajší klient synchronizácie pre OneDrive for Business aktívne nesynchronizuje súbory. Ak áno, odporúčame používateľom počkať na dokončenie synchronizácie týchto aktualizácií, aby sa tieto zmeny použili aj v cloude.

Pri zastavení synchronizácie lokalít OneDrive a príprave na nastavenie nového klienta synchronizácie by používatelia mali postupovať takto:

 1. Skontrolujte, či sú všetky aktívne nahrávania alebo úpravy súborov dokončené a či sa plne prejavili aj na webovej lokalite.

 2. V oblasti oznámení na paneli úloh kliknite pravým tlačidlom na modrú ikonu oblaku OneDrive for Business.

  Starší počítačový klient pre OneDrive for Business

  Na zobrazenie ikony OneDrive for Business bude možno potrebné kliknúť na šípku Zobraziť skryté ikony vedľa oblasti oznámení.

 3. Ak je položka Zastaviť synchronizáciu priečinka nedostupná, prejdite na krok 5.

  Snímka obrazovky s príkazom Zastaviť synchronizáciu priečinka po kliknutí pravým tlačidlom myši na klienta synchronizácie pre OneDrive for Business

 4. Ak je položka Zastaviť synchronizáciu priečinka dostupná, kliknite na ňu a skontrolujte, či sa v zozname nenachádza priečinok s názvom OneDrive – [Názov_organizácie]. Ak sa nachádza, vyberte ho a kliknite na tlačidlo Zastaviť synchronizáciu. Keď sa váš priečinok služby OneDrive for Business v zozname už nezobrazuje, môžete prejsť na ďalší krok.

  Snímka obrazovky s dialógovým oknom zastavenia synchronizácie priečinka

 5. Ak chcete ukončiť aplikáciu groove.exe, kliknite pravým tlačidlom na jej modrú ikonu oblaku v oblasti oznámení na paneli úloh a vyberte položku Skončiť.

 6. Otvorte program Windows Prieskumník a premenujte lokálny priečinok, ktorý predtým používal doterajší klient synchronizácie služby OneDrive for Business (napríklad OneDrive – Contoso.old).

Poznámka: Okrem zachovania lokálnych súborov má posledný krok pridanú výhodu v tom, že zámerne zruší platnosť prepojení na dokumenty v tomto priečinku v zoznamoch Posledné aktivity v aplikáciách balíka Office. V opačnom prípade hrozí riziko, že používatelia budú aktualizovať tieto súbory a očakávať ich synchronizáciu, pričom zabudnú, že zastavili synchronizáciu tohto priečinka.

V tejto časti migrácie exportujte informácie o e-maile do súboru vo vašom zariadení. Uistite sa, či máte v zariadení dostatok miesta na uloženie všetkých e-mailov, kontaktov a položiek kalendára z poštovej schránky.

Takto vyzerá pás s nástrojmi v Outlooku 2016.
 • Ak sa v ľavom hornom rohu pása s nástrojmi nachádza možnosť Súbor, potom používate počítačovú verziu Outlooku a ste na správnom mieste.

 • Ak pás s nástrojmi neponúka možnosť Súbor v ľavom hornom rohu, pozrite si tému Akú verziu Outlooku používam?, kde zistíte svoju verziu Outlooku a nájdete správne pokyny na exportovanie.

 1. Otvorte svoju školskú poštovú schránku Office 365 ProPlus v aplikácii Outlook a exportujte e-maily, kontakty a kalendár podľa postupu Outlook 2013 a 2016: Exportovanie položiek z Outlooku do súboru .pst, ktorý sa nachádza v téme Exportovanie alebo zálohovanie e-mailov, kontaktov a kalendára do súboru .pst v Outlooku. Uistite sa, že na exportovanie vyberiete najvrchnejšiu úroveň priečinka.

Keď skončíte migráciu a používate už svoj nový poštový priečinok Office 365 Personal, vaša školská poštová schránka bude môcť aj naďalej prijímať e-maily. Ak chcete po migrácii dostávať e-maily odosielané do vašej školskej poštovej schránky, musíte vytvoriť pravidlo preposielania. Pravidlo preposielania odošle každý e-mail do novej poštovej schránky v Office 365 Personal a potom ho odstráni zo školskej poštovej schránky.

Pravidlo nakonfigurujete takto:

 • Použiť toto pravidlo po prijatí správy

 • obsahuje moje meno v poli Komu alebo Kópia

 • preposlať na <Office 365 Personal e-mailová adresa >

 • a odstrániť

 1. Kliknite v aplikácii Outlook na kartu Súbor.

 2. Na pravej table kliknite na položku Spravovať pravidlá a výstrahy.

 3. V okne Pravidlá a upozornenia kliknite na karte Pravidlá e-mailu na položku Nové pravidlo.

 4. V časti Krok 1: Výber šablóny vyberte šablónu Použiť pravidlo na prijímané správy v zozname šablón Vytvoriť úplne nové pravidlo. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. V časti Krok 1: Výber podmienok vyberte položku obsahuje moje meno v poli Komu alebo Kópia a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. V časti Krok 1: Výber akcií vyberte položku preposielanie správ ľuďom alebo verejnej skupine a vymažte ju.

 7. V časti Krok 2: Úprava popisu pravidla (kliknutie na podčiarknutú hodnotu) kliknite na prepojenie ľudia alebo verejná skupina a zadajte vašu e-mailovú adresu v Office 365 Personal do poľa Komu -> . Kliknite na tlačidlo OK a potom na položku Ďalej.

 8. Zadajte názov pravidla, ako napríklad Presmerovanie celej pošty na osobné konto, a vyberte položku Zapnúť toto pravidlo

 9. Kliknite na položku Dokončiť, potom na položku Použiť a následne na položku OK.

Najjednoduchší spôsob, ako informovať ľudí, ktorí vám odoslali e-mail, že máte novú e-mailovú adresu, je používať správu s automatickými odpoveďami (mimo pracoviska). Uistite sa, že ste vybrali tieto možnosti:

 • Odosielanie automatických odpovedí

 • Umiestnite správu pre všetkých odosielateľov do kariet V rámci mojej organizácie a Mimo mojej organizácie .

 • Na karte Mimo mojej organizácie vyberte možnosti Automaticky odpovedať osobám mimo organizácie a Komukoľvek mimo organizácie. Vďaka tomu sa všetci dozvedia o vašej novej e-mailovej adrese, ak si to želáte.

 1. Nastavte pravidlo s automatickými odpoveďami (mimo pracoviska) na školskom e-mailovom konte na informovanie všetkých odosielateľov o novej e-mailovej adrese pomocou krokov v téme Odosielanie automatických odpovedí, že ste mimo pracoviska, pomocou Outlooku.

 2. V aplikácii Outlook sa odhláste zo Office 365 ProPlus kliknutím na položky Súbor, Konto Office a Odhlásiť.

 3. Zavrite aplikáciu Outlook a všetky ostatné aplikácie balíka Office.

Keď máte všetky e-maily, kontakty a položky kalendára v súbore .pst v aplikácii Outlook a máte aj priečinok zálohy so všetkými priečinkami zo služby OneDrive for Business, môžete pripraviť počítač na nové aplikácie a služby v Office 365 Personal.

 1. Odstráňte z počítača všetky aplikácie Office 365 ProPlus podľa krokov v téme Odinštalovanie balíka Office 2013, Office 2016 alebo služieb Office 365 z počítača

 2. Reštartujte počítač.

Synchronizačná aplikácia pre OneDrive nahrádza OneDrive a klientov OneDrive for Business, ako aj umožňuje pridávať osobné a firemné kontá. V tomto kroku nainštalujete Synchronizačná aplikácia pre OneDrive a pripojíte ho ku kontu Office 365 Personal. Ak ste v školskom konte Office 365 ProPlusOneDrive zdieľali priečinky a existuje možnosť, že ich niekto aktualizoval po synchronizácii a premenovaní školského priečinka v Office 365 ProPlusOneDrive podľa kroku 2: Odstránenie doterajšieho klienta služby OneDrive for Business z miestneho priečinka a odinštalovanie služby OneDrive for Business, môžete sa pripojiť k obom kontám a synchronizovať aktuálne verzie súborov.

 1. Nainštalujte do počítača novú generáciu klienta synchronizácie pre OneDrive for Business podľa krokov v téme Začíname s novou generáciou klienta synchronizácie pre OneDrive for Business v systéme Windows prostredníctvom metódy 1: Ak nemáte žiadne kontá prihlásené vo OneDrive Prihláste sa pomocou nového konta Office 365 Personal.

 2. V Prieskumníkovi skopírujte a prilepte obsah školského priečinka Office 365 ProPlus do štruktúry priečinkov v Office 365 PersonalOneDrive.

Je potrebné znova nainštalovať aplikácie Microsoft Office, ktoré sú súčasťou vášho predplatného Office 365 Personal.

 1. Nainštalujte balík Office 2016 do počítača so systémom Windows 10 podľa postupu uvedeného v téme: Inštalácia balíka Office do počítača alebo Macu.

Posledným krokom migrácie zo školského konta Office 365 ProPlus do vlastného konta Office 365 Personal je konfigurácia profilu balíka Outlook 2016 a následné importovanie e-mailov, kontaktov a položiek kalendára zo súboru .pst, ktorý ste vytvorili prostredníctvom

 1. V ovládacom paneli kliknite alebo dvakrát kliknite na položku Pošta.

  Pošta sa na ovládacom paneli zobrazí na rôznych miestach v závislosti od verzie operačného systému Microsoft Windows, vybratého zobrazenia ovládacieho panela a podľa toho, či je nainštalovaný 32-bitový alebo 64-bitový operačný systém alebo verzia Microsoft Outlooku.

  Najjednoduchším spôsobom, ako nájsť položku Pošta, je otvoriť ovládací panel systému Windows a zadať text Pošta do poľa Hľadať v hornej časti okna. V ovládacom paneli systému Windows XP zadajte text Pošta do poľa Adresa.

  Poznámka: Ikona Pošta sa zobrazí po tom, ako sa prvýkrát spustí program Outlook.

  Záhlavie dialógového okna Nastavenie pošty obsahuje názov aktuálneho profilu. Ak chcete vybrať iný existujúci profil, kliknite na položku Zobraziť profily, vyberte názov profilu a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 2. Starý školský e-mailový profil sa tu stále uvádza. Vyberte ho a kliknite na položku Odstrániť.

 3. Kliknite na položku Pridať.

 4. Napíšte názov profilu a kliknite na tlačidlo OK.

 5. Zadajte názov profilu (napríklad O365 Personal) a kliknite na položku OK

 6. Zadajte svoje meno.

 7. Zadajte e-mailovú adresu Office 365 Personal a kliknite na tlačidlo Ďalej

 8. Ak sa zobrazí výzva, zadajte heslo.

 9. Kliknite na položky Dokončiť a Použiť a následne na položku OK.

 10. Postupujte podľa krokov v časti Outlook 2013 a 2016: Importovanie položiek z Outlooku zo súboru .pst, ktorá je súčasťou témy Importovanie e-mailov, kontaktov a kalendára z outlookového .pst súboru. Importujte súbor .pst, ktorý ste uložili v kroku 2: Exportovanie školskej poštovej schránky.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×