Migrácia verejnej webovej lokality SharePoint Online na webovú lokalitu partnera

Ak máte verejnú webovú lokalitu hosťovanú v službách Office 365 a obsah chcete migrovať na niektorú z partnerských lokalít verejnej webovej lokality služieb Office 365 (napríklad GoDaddy alebo Wix.com), podľa všeobecných pokynov uvedených v tejto téme vykonajte nastavenie a premiestnenie na novú lokalitu.

Na ilustráciu krokov použijeme príklad webovej lokality služieb Office 365 – Contoso Bistro.

Skôr než začnete: Pridanie sieťového umiestnenia

Pridanie priečinka so súbormi vašej webovej lokality vo forme sieťového umiestnenia umožňuje jednoducho prehliadať a kopírovať súbory na partnerskú lokalitu použitím prístupu k súborom vašej lokality pomocou Prieskumníka. Tieto kroky predpokladajú, že máte konto v službách Office 365 s verejnou webovou lokalitou a prihlasovacie poverenia správcu na prístup k tomuto kontu.

 1. Na prihlásenie do služieb Office 365 použite svoje pracovné alebo školské konto, napríklad elena@contoso.onmicrosoft.com, elena@contoso.edu alebo elena@contoso.com. Ak si nie ste istí, aké je vaše pracovné alebo školské konto, pozrite si uvítaciu e-mailovú správu, na základe ktorej ste sa prvýkrát prihlasovali.

  Po prihlásení nezabudnite začiarknuť políčko Neodhlasovať ma – v opačnom prípade systém generuje chybu odmietnutia prístupu po tom, keď sa do sieťového umiestnenia neskôr pokúsite prihlásiť.

 2. V službách Office 365 vyberte v ľavej hornej časti vaflovú ponuku, potom vyberte položku Lokality a nakoniec vyberte možnosť Verejná lokalita.

  V Office 365 vyberte položku Lokality
 3. V službách Office 365 vyberte ponuku ozubeného kolieska v hornej pravej časti a potom vyberte možnosť Nastavenie lokality.

  V zostavovači webovej lokality služby GoDaddy vyberte položku Site settings (Nastavenie lokality)
 4. Vyberte položku Sprievodca návrhom lokality a potom vyberte možnosť Nahrať súbory návrhu.

 5. Zaznamenajte si adresu URL s nasledujúcim textom: Priradiť nasledujúce umiestnenie ako sieťovú jednotku:.

  V Sprievodcovi návrhom lokality v Office 365 skopírujte alebo zaznamenajte URL adresu
 6. V Internet Exploreri vyberte ponuku ozubeného kolieska v pravom hornom rohu, vyberte položku Možnosti internetu a potom vyberte možnosť Zabezpečenie.

 7. Vyberte položku Dôveryhodné lokality a vyberte možnosť Lokality.

  Na karte Zabezpečenie v okne Možnosti siete internet vyberte položku Lokality
 8. Pridajte adresu webovej lokality, ktorú ste predtým skopírovali, napríklad https://contosobistro14-public.sharepoint.com/.

 9. Otvorte Prieskumníka, v hornej časti okna vyberte kartu Počítač a potom vyberte položku Pridať sieťové umiestnenie.

  Vyberte položku Pridať sieťové umiestnenie
 10. Postupujte podľa krokov Sprievodcu pridaním sieťového umiestnenia a použite adresu webovej lokality, ktorú ste predtým skopírovali.

  Vaša webová lokalita sa pridá do sieťových umiestnení počítača.

  V Internet Exploreri vyhľadajte svoje sieťové umiestnenie

Kopírovanie obsahu na novú webovú lokalitu GoDaddy

Tento postup predpokladá, že ste si kúpili konto na lokalite GoDaddy s predplatným služieb Business alebo Business Plus. Ak si chcete kúpiť zľavnený plán, prejdite na lokalitu GoDaddy z partnerského prepojenia GoDaddy v službách Office 365.

Ak potrebujete pomôcť s týmito krokmi, obráťte sa na oddelenie technickej podpory lokality GoDaddy.

 1. Na karte prehliadača sa prihláste do svojho konta na lokalite GoDaddy a otvorte zostavovač webových lokalít.

  Zostavovač webovej lokality InstantPage na lokalite GoDaddy
 2. Nastavte niekoľko základných prvkov vašej novej webovej lokality. Budete potrebovať základnú štruktúru webovej lokality, aby ste mohli kopírovať obsah na stránky. Neskôr môžete pridať ďalšie funkcie. Lokalita GoDaddy ponúka podrobnú pomoc s výučbou práce so zostavovačom webových lokalít. Ak chcete začať, je potrebné vykonať nasledujúce kroky:

  Vyberte motív pre novú webovú lokalitu. Ak nemáte dostatok skúseností s vytváraním návrhov webových lokalít, odporúčame, aby ste si vybrali niektorú zo šablón podnikových webových lokalít, ktoré lokalita GoDaddy ponúka. Ak počas migrácie nebudete chcieť meniť návrh, vyberte si ten návrh, ktorý sa najviac približuje k návrhu vašej webovej lokality v službách Office 365.

  Vyberte pozadie a názov. Pozadie môžete neskôr zmeniť. Je možné, že budete chcieť používať rovnaké pozadie ako to, ktoré je nastavené vo vašej webovej lokalite v službách Office 365 – príslušnú zmenu môžete vykonať po skopírovaní pozadia na lokalitu GoDaddy s ďalším obsahom. Názov sa zobrazí na každej stránke webovej lokality.

 3. Vykonajte migráciu obsahu z domovskej stránky webovej lokality v službách Office 365. Postupujte podľa tu uvedených základných krokov na kopírovanie obsahu zo služieb Office 365 z priečinka, ktorý ste už pridali ako sieťové umiestnenie. Po migrácii domovskej stránky podobným spôsobom skopírujete obsah ďalších stránok. Taktiež môžete pridať navigáciu medzi stránkami. Najprv sa však zamerajme na príklad kopírovania obsahu domovskej stránky.

  Toto sú základné kroky.

  • Skopírujte obsah zo stránky v službách Office 365.

  • Vytvorte príslušnú stránku na novej lokalite GoDaddy.

  • Prilepte obsah na novovytvorenú stránku na lokalite GoDaddy.

  Ak chcete zjednodušiť kopírovanie obsahu, otvorte dve okná alebo karty prehliadača – jednu na zobrazenie vašej webovej lokality v službách Office 365 a druhú so stránkou zostavovača webových lokalít GoDaddy. Potom si prezrite jednotlivé oblasti domovskej stránky webovej lokality v službách Office 365, ktoré budete kopírovať na vašu lokalitu GoDaddy.

  Pokiaľ ide o príklad Contoso Bistro, nižšie uvádzame kľúčové prvky.

  • Obrázok nápisu

  • Základný text

  • Bočný panel s obrázkami

  Teraz sa zamerajme na spôsob, akým môžete vykonať migráciu každého z uvedených prvkov.

Obrázok nápisu

Ak chcete skopírovať obrázok nápisu na vašu webovú lokalitu GoDaddy, myšou presuňte obrázok zo sieťovej jednotky so súbormi webovej lokality v službách Office 365 (obrázok nápisu sa pravdepodobne nachádza v podpriečinku SiteAssets) do okna zostavovača webových lokalít GoDaddy.

Môžete postupovať aj podľa krokov Pomocníka lokality GoDaddy a prejsť na obrázkový súbor a potom ho vložiť.

Základný text

 1. Na ľavej table zostavovača webových lokalít GoDaddy vyberte položku Text. Na plátne na úpravu uvidíte textové pole spolu so zástupným textom.

 2. V okne s webovou lokalitou v službách Office 365 vyberte a skopírujte text, ktorý chcete použiť.

 3. V okne zostavovača webových lokalít GoDaddy prilepte text do pridaného textového poľa a v ponuke odkazov vyberte položku Upraviť.

 4. Vyberte a naformátujte časti textu použitím možností, ktoré sa zobrazia nad textovým poľom. Nastavením danej farby pre každé textové pole môžete napríklad zmeniť farbu textu.

  Pomocník lokality GoDaddy obsahuje podrobnejšie informácie o spôsoboch pridávania a úpravy textu.

Príklad základného textu v návrhu lokality GoDaddy

Bočný panel s obrázkami

 1. Skopírujte obrázky na vašu webovú lokalitu GoDaddy zo sieťovej jednotky so súbormi webovej lokality v službách Office 365 – myšou premiestnite (do okna zostavovača webových lokalít GoDaddy) obrázky, ktoré chcete zahrnúť na bočný panel.

  Môžete postupovať aj podľa krokov Pomocníka lokality GoDaddy a prejsť na obrázkové súbory a potom ich vložiť.

 2. Vyberte jednotlivé obrázky, ktorých veľkosť chcete zmeniť a umiestnite ich podľa vlastného uváženia. Usporiadanie obrázkov sa zmení tak, aby obrázky vyplnili celé dostupné miesto.

  V príklade Contoso Bistro sme na získanie zvislého stĺpca zmenšili šírku galérie.

 3. Ak chcete nastaviť farbu pozadia, vyberte galériu a v zobrazenej ponuke vyberte položku Nastavenie. Na karte Rozšírené vyberte farbu pozadia galérie a potom vyberte položku Uložiť.

  V príklade Contoso Bistro sme vybrali farbu, ktorá sa zhoduje s pozadím.

Príklad bočného panela v nástroji lokality GoDaddy určeného na navrhovanie webovej lokality

Poznámky k migrácii webovej lokality na lokalitu GoDaddy

Nižšie uvádzame niekoľko aspektov, na ktoré treba pamätať počas migrácie webovej lokality zo služieb Office 365 na lokalitu GoDaddy.

 • Webovú lokalitu zostavovača webových lokalít GoDanny nie je – na rozdiel od verejných webových lokalít v službách Office 365 – možné nastaviť ako verejnú, ak nezmeníte adresu tak, aby používala vlastnú doménu. Znamená to, že takáto webová lokalita nemôže byť prístupná na anonymné prenosy HTTP a viditeľná na internete, ak nezmeníte adresu URL na použitie názvu vašej vlastnej domény.

  Riadok tabuľky

  Webová lokalita v službách Office 365

  Webová lokalita GoDaddy

  Bez vlastnej domény

  názovvašejspoločnosti-public.sharepoint.com

  Žiadne

  S vlastnou doménou

  www.vašadoména.com

  www.vašadoména.com

 • Adresu domovskej stránky pre webovú lokalitu zostavovača webových lokalít GoDaddy je možné nastaviť tak, aby sa používala vaša doména, rovnako ako v prípade domovskej stránky webovej lokality v službách Office 365. Formát adresy URL iných stránok zostavovača webových lokalít GoDaddy sa odlišuje od formátu stránok webovej lokality v službách Office 365. Používatelia nebudú môcť pristupovať na vaše stránky zostavovača webových lokalít GoDaddy použitím rovnakej adresy URL, ktorú používali na prístup na stránky webovej lokality v službách Office 365.

  Taktiež nie je možné pridať presmerovania HTTP 301 (trvalé premiestnenie) z naformátovanej adresy URL webovej lokality v službách Office 365 na naformátovanú adresu URL lokality GoDaddy. Ďalšie informácie o spôsobe nastavenia a používania týchto presmerovaní nájdete v informáciách uvedených tu.

  Nižšie uvádzame príklad odlišnosti adries.

  Riadok tabuľky

  Webová lokalita v službách Office 365

  Webová lokalita GoDaddy

  Domovská stránka

  www.vašadoména.com/

  www.vašadoména.com/

  Ostatné stránky

  www.vašadoména.com/contoso

  www.vašadoména.com/contoso.html

  Môže to byť dôležité z hľadiska poradia výsledkov vyhľadávania vašej webovej lokality. Príčinou je skutočnosť, že lokality Google a Bing používajú prepojenia medzi webovými lokalitami na určovanie poradia výsledkov vyhľadávania. Okrem toho bude pravdepodobne potrebné opraviť niektoré prerušené prepojenia. Ak napríklad webová lokalita A disponuje priamymi prepojeniami na stránku „O nás“ webovej lokality B (weboválokalitab.com/o-nás), po migrácii webovej lokality B zo služieb Office 365 na lokalitu GoDaddy sa hypertextové prepojenie webovej lokality A preruší (vráti chybu 404), pretože nová stránka „O nás“ na webovej lokalite GoDaddy bude mať príponu názvu súboru .html.

 • Po výbere šablóny, ktorú chcete používať, nebude možné vykonávať globálne zmeny motívu. Namiesto toho vyberte motív a potom vykonajte prispôsobenia pre každú oblasť samostatne. Ak napríklad vyberiete šablónu s čiernym textom na bielom pozadí a rozhodnete sa, že chcete zmeniť farbu pozadia na čiernu, bude potrebné zmeniť farbu textu v každom textovom poli (po jednom), aby nedošlo k zobrazeniu čierneho textu na čiernom pozadí. Pamätajte na to, že niektoré miniaplikácie v zostavovači webových lokalít GoDaddy neumožňujú meniť farbu textu.

Kopírovanie obsahu na novú webovú lokalitu Wix.com vrátane obsahu stránky a obrázkov

Tieto kroky predpokladajú, že ste si kúpili predplatné na lokalitu Wix.com. Ak si chcete kúpiť zľavnený plán, prejdite na lokalitu Wix.com z partnerského prepojenia Wix.com v službách Office 365.

Ak potrebujete pomôcť s týmito krokmi, obráťte sa na oddelenie technickej podpory lokality Wix.com.

 1. Na karte prehliadača sa prihláste sa do svojho konta na lokalite Wix.com.

 2. Nastavte niekoľko základných prvkov vašej novej webovej lokality. Budete potrebovať základnú štruktúru webovej lokality, aby ste mohli kopírovať obsah na stránky. Neskôr môžete pridať ďalšie funkcie. Lokalita Wix ponúka podrobnú pomoc s výučbou práce s ich zostavovačom webových lokalít. Ak chcete začať, je potrebné vykonať nasledujúce kroky:

  Začnite výberom šablóny (postup podobný výberu motívu) vašej novej webovej lokality. Návrh webovej lokality v službách Office 365 môžete obnoviť počas premiestňovania obsahu na lokalitu Wix výberom niektorej z podnikových šablón webovej lokality, ktoré ponúka lokalita Wix.com. Ak počas migrácie nebudete chcieť meniť návrh, vyberte si ten návrh, ktorý sa najviac približuje k návrhu vašej webovej lokality v službách Office 365. Taktiež si môžete vybrať šablónu Prázdna a použiť možnosť Od úplného začiatku na vytvorenie lokality z prázdnej šablóny.

  Potom vyberte pozadie (výberom ikony schémy a položky Pozadie) a názov. Pozadie môžete zmeniť neskôr. Je napríklad možné, že budete chcieť použiť rovnaké pozadie, aké ste použili v rámci webovej lokality v službách Office 365. Pozadie môžete zmeniť po skopírovaní vášho obsahu. Názov sa zobrazí na každej stránke webovej lokality.

 3. Vykonajte migráciu obsahu z domovskej stránky webovej lokality v službách Office 365. Postupujte podľa tu uvedených základných krokov na kopírovanie obsahu zo služieb Office 365 z priečinka, ktorý ste už pridali ako sieťové umiestnenie. Po migrácii domovskej stránky podobným spôsobom skopírujete obsah ďalších stránok. Taktiež môžete pridať navigáciu medzi stránkami. Najprv sa však zamerajme na príklad kopírovania obsahu domovskej stránky.

  Toto sú základné kroky.

  • Skopírujte obsah.

  • Vytvorte príslušnú stránku na novej lokalite Wix.com.

  • Prilepte obsah.

  Ak chcete zjednodušiť kopírovanie obsahu, otvorte dve okná alebo karty prehliadača – jednu na zobrazenie vašej webovej lokality v službách Office 365 a druhú s otvorenou lokalitou Wix. Potom si prezrite jednotlivé oblasti domovskej stránky webovej lokality v službách Office 365, ktoré budete kopírovať na lokalitu Wix.

  Pokiaľ ide o príklad Contoso Bistro, nižšie uvádzame kľúčové prvky:

  • Obrázok nápisu

  • Základný text

  • Bočný panel s obrázkami

  Teraz sa zamerajme na spôsob, akým môžete vykonať migráciu každého z uvedených prvkov.

Migrácia obrázka nápisu

Ak chcete pridať obrázok a používať ho v rámci nápisu, postupujte podľa krokov v Pomocníkovi lokality Wix. Keď sa zobrazí výzva na nahratie obrázka, prejdite na obrázok nápisu na sieťovej jednotke so súbormi webovej lokality v službách Office 365. Obrázok nápisu sa pravdepodobne nachádza v podpriečinku SiteAssets.

Migrácia základného textu

Ak chcete kopírovať a pridať text použitím textu z aktuálnej webovej lokality v službách Office 365, postupujte podľa krokov Pomocníka lokality Wix.

V návrhu webovej lokality v službe Wix vyberte položku Edit (Upraviť)

Migrácia bočného panela s obrázkami

Na webovú lokalitu Wix môžete pridať niekoľko odlišných druhov galérií. Ak chcete kopírovať fotografie a použiť ich v galérii, postupujte podľa krokov Pomocníka lokality Wix, ktoré sa týkajú pridávania obrázkov. Keď sa zobrazí výzva na nahratie obrázkov, prejdite do sieťovej jednotky so súbormi webovej lokality v službách Office 365.

Poznámky k migrácii webovej lokality na lokalitu Wix.com

Nižšie uvádzame niekoľko aspektov, na ktoré treba pamätať počas migrácie webovej lokality zo služieb Office 365 na lokalitu Wix.com.

 • Webovú lokalitu Wix.com – podobne ako verejné webové lokality v službách Office 365 – je možné nastaviť ako verejnú bez zmeny adresy tak, aby sa používala vlastná doména. Znamená to, že webovú lokalitu môžete sprístupniť na anonymné prenosy HTTP a zviditeľniť na internete bez zmeny adresy URL tak, aby sa používal názov vašej domény.

  Riadok tabuľky

  Webová lokalita v službách Office 365

  Webová lokalita Wix.com

  Bez vlastnej domény

  názovvašejspoločnosti-public.sharepoint.com

  vašekonto.Wix.com/názovvašejwebovejlokality

  S vlastnou doménou

  www.vašadoména.com

  www.vašadoména.com

  Webová lokalita, ktorú vytvoríte na lokalite Wix.com, bude mať adresu URL v nasledujúcom formáte: http://www.contoso.com#!menu/c1zqp

 • Ďalšie informácie o štruktúre adresy URL lokality Wix.

 • Informácie o presmerovaniach (301) na vaše stránky na lokalite Wix.

 • Nižšie uvádzame príklad odlišnosti adries.

  Riadok tabuľky

  Webová lokalita v službách Office 365

  Webová lokalita Wix.com

  Domovská stránka

  www.vašadoména.com/

  www.vašadoména.com/

  Ostatné stránky

  www.vašadoména.com/contoso

  www.vašadoménan.com/#! contoso/c1zqp

Zmena adresy webovej lokality na používanie názvu vašej domény (GoDaddy a Wix.com)

Po dokončení tvorby návrhu novej webovej lokality na lokalite GoDaddy alebo Wix.com môžete nastaviť adresu webovej lokality tak, aby používala názov vašej domény a aby používatelia dokázali jednoducho vašu lokalitu nájsť (napríklad www.contoso.com).

Ak potrebujete pomôcť s týmito krokmi, obráťte sa na oddelenie technickej podpory lokality GoDaddy alebo Wix.com.

GoDaddy

Keď sa prihlásite, uvediete doménu, ktorá sa použije počas publikovania vašej webovej lokality.

Na lokalite GoDaddy vyberte z rozbaľovacej ponuky v časti s najdôležitejšími informáciami na úvod doménu
Na lokalite GoDaddy zadajte v časti s najdôležitejšími informáciami na úvod doménu zaregistrovanú inde

Ak služby Office 365 spravujú záznamy DNS domény, po výbere možnosti publikovania lokality bude táto činnosť pokračovať automaticky.

Ak spravujete DNS vašej domény mimo služieb Office 365, podľa nasledujúcich krokov nastavte vašu doménu tak, aby sa používala na vašej webovej lokalite GoDaddy.

Wix.com

Ak služby Office 365 spravujú záznamy DNS domény, po výbere možnosti publikovania lokality bude táto činnosť pokračovať automaticky.

Ak spravujete DNS vašej domény mimo služieb Office 365 a na vašej webovej lokalite budete chcieť nastaviť vašu doménu, u hostiteľa DNS vašej domény pridáte tri záznamy DNS domény:

Na lokalite Wix.com použite tieto nastavenia DNS záznamu

Lokalita Wix ponúka kroky na pridanie záznamov DNS u mnohých populárnych registrátorov domén. Vyberte kroky týkajúce sa možnosti Ukazovanie – nie možnosti Názvové servery.

Ak zmeníte názor, publikovanie lokality môžete zrušiť.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×